Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів icon

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
Скачати 52.51 Kb.
НазваЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
Дата30.06.2012
Розмір52.51 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. . Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Носії інформації з записом, Код: 72.20.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 6 од.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ бюлетень: 56 (444) від 27.12.2010 р, оголошення № 55981 (КОМ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ 15(461) від 04.02.2011р. оголошення № 05575 (КОМ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ 25 (471) від 28.02.2011р. оголош. №17851

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 учасника.

6.2. Найменування.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю „Кондор-Видавництво”

2) Фізична особа-підприємець Коваль Марина Олександрівна

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

6.3. Ідентифікаційний код: 1) Код ЄДРПОУ 37243677; 2) 3109811185,

3) Код ЄДРПОУ 23700220;

6.4. Місцезнаходження.

1) 03041 м. Київ, вул. Гарматна, 29/31, (044) тел. / факс (044) 209-53-57

2) м.Фастів, 08500, Київська обл., вул..Чапаєва,235; тел.(097)-961-37-76;

3) м. Київ, 01001, Україна вул. Мала Житомирська, 11, оф. 2, тел (044)-278-00-24

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

1) 31.01.2011 р., до 10.00 год;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 31.01.2011 р. о 10.30 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

1) 265 272 грн 00 коп, поставка до 31.12.2011р.

2) 247 000 грн 00 коп, поставка до 31.12.2011р.

3) 244 900 грн.00 коп., поставка до 31.12.2011р

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 244 900 грн.00 коп.,

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 265 272 грн 00 коп,

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 244 900 грн.00 коп.,

Словами: Двісті сорок чотири тисячі дев’ятьсот гривень 69 копійок

коп. з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 31.01.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма«Періодика» ;

9.2. Ідентифікаційний код. 23700220;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. Вул. Мала Житомирська, 11, оф. 2, м. Київ, 01001, Україна тел (044)-278-00-24

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 21.02.2011р. на суму:

244 900 грн.00 коп.

Словами: Двісті сорок чотири тисячі дев’ятсот гривень 69 коп. з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю „Кондор-Видавництво”

2)Фізична особа-підприємець Коваль Марина Олександрівна

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством. Не було

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю „Кондор-Видавництво”

2)Фізична особа-підприємець Коваль Марина Олександрівна

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Не було

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Періодика».


15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.


Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.

Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.

Схожі:

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357337
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи