Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   icon

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
Скачати 53.53 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від  
Дата30.06.2012
Розмір53.53 Kb.
ТипЗвіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Послуги з видалення твердих відходів. Код 90.00.2


3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Послуги з видалення твердих відходів з 16 об’єктів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ бюлетень: № 44(432) від 01.11.2010 р , оголошення № 41156 (:ЖИТ);

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 09.12.2010р. за № 09299 (ЖИТ), ВДЗ спецвипуск № 49/23.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 24.12.2010р. оголош. № 48869 (ЖИТ) Вісник ДЗ №55(443)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 учасника.

6.2. Найменування.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «РАФ-ПЛЮС»

2) Комунальне підприємство “Одескомунтранс”

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз»


6.3. Ідентифікаційний код 1)Код ЄДРПОУ 31185987; 2) Код ЄДРПОУ 31185678;

3) Код ЄДРПОУ 30586931;

6.4. Місцезнаходження.

1) 65029, м.Одеса, вул.Ковалевського, 30-а, тел.37-10-12;

2) 65031 м,.Одеса, вул.Бр.Поджио 4 , тел.728-06-36, 728-06-12;

3) 65104 м.Одеса вул.М.Демченко, 30,тел./факс 30-19-21;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

1) 01.12.10р о 9.00 год; 2) 01.12.2010р. о 9.06 год.; 3) 01.12.2010р. о 9.20 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).01.12.2010р.о 10.30 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

1) 328 834. грн 52 коп, здійснює перевезення твердих побутових відходів в обумовленому обсязі.

2) 299 318  грн 40 коп, здійснює перевезення твердих побутових відходів в обумовленому обсязі.

3) 315 947. грн.20 коп., здійснює перевезення твердих побутових відходів в обумовленому обсязі.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 299318. грн. 40 коп;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 328 834 грн 52 коп;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 299 318 грн. 40 коп;

Словами: двісті дев’яносто дев’ять тисяч триста вісімнадцять гривень 40 коп. з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 01.12.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Комунальне підприємство “Одескомунтранс”

9.2. Ідентифікаційний код. 31185678;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), тел./факс. 65031 м,.Одеса, вул.Бр.Поджио , 4, тел.728-06-36;728-06-12;


10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 23.12.2010р. на суму: 299 318 грн. 40коп; Словами: двісті дев’яносто дев’ять тисяч триста вісімнадцять гривень 40 коп. з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «РАФ-ПЛЮС»

2) Комунальне підприємство “Одескомунтранс”

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз»


13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Комунальне підприємство “Одескомунтранс.»


15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.


Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.

Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.

Схожі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357337
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №05 від 23. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357208
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №01 від 18. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357211
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №02 від 18. 01. 2012р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357210
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №93 від 07. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357257
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №85 від 28. 09. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357274
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №71 від 04. 07. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357286
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №97 від 25. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357247
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від   iconЗвіт №70 від 24. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357288
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи