Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів icon

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів




Скачати 52.19 Kb.
НазваЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
Дата30.06.2012
Розмір52.19 Kb.
ТипДокументи


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922


ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. . Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки України, код за ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання (код 30.01.2). (Монохромний цифровий копіювальний апарат WC 4112 /Копір/Прінтер).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 1 комплект

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ бюлетень: № 45(433) від 08.11.2010 р , оголошення № 41928 (КОМ);

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 09.12.2010р. за № 09298 (КОМ), ВДЗ спецвипуск № 49/23.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 24.12.2010р.оголош.№ 48868 (КОМ) Вісник ДЗ №55(443)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 учасника.

6.2. Найменування.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТЕР-ЮГ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю«ПРЕКСІМ-Д»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТ-ЦЕНТР»

6.3. Ідентифікаційний код 1)Код ЄДРПОУ 34552637; 2) Код ЄДРПОУ 25037122;

3) Код ЄДРПОУ 25424758

6.4. Місцезнаходження. 1) м.Одеса,вул..Балківська,84,0ф.602, Тел..734-12-11;

2) 65063,м.Одеса, вул..Армейська,18а,.Тел..(048)777-22-77;

3) м.Одеса, вул..Заньковецька,7/9, Тел.734-12-01; факс 734-12-02;

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 1)08.12.2010р. о 9.00 год;

2) 08.12.2010р. о 9.06 год.; 3) 08.12.2010р. о 9.20 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 08.12.2010р. о 10.30 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

1) 285 906 грн 00 коп, гарантійне обслуговування 12 місяців з дня отримання товару, поставка до 31.12.2010р.

2) 401 600 грн 00 коп, гарантійне обслуговування 12 місяців з дня отримання товару, поставка до 31.12.2010р.

3) 396 661 грн.00 коп., гарантійне обслуговування 12 місяців з дня отримання товару, поставка до 31.12.2010р.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 285 906 грн. 00 коп;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 401 600 грн 00 коп;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 285 906 грн. 00 коп;

Словами: двісті вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шість гривень 00 коп. з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 08.12.2010р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТЕР-ЮГ»

9.2. Ідентифікаційний код. 34552637

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. 65005, м. Одеса, вул. Балківська, 84, 0ф.602.

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 23.12.2010р. на суму: 285 906 грн. 00 коп; Словами: двісті вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот шість гривень 00 коп. з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТЕР-ЮГ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю«ПРЕКСІМ-Д»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТ-ЦЕНТР»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТЕР-ЮГ».


15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.


Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.

Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.

Схожі:

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
В’ячеслав Сергійович Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна),...
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від
move to 0-16357337
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Звіту про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи