Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки України
Скачати 441.49 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України
Сторінка1/4
Дата30.06.2012
Розмір441.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти та науки України


Харківська державна академія

міського господарства


ПРОГРАМА КУРСУ

ТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання контрольної роботи

з дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку"

( для студентів 3–4 курсів заочної форми навчання спеціальності "Облік і аудит" та інших економічних спеціальностей )

Харків ХДАМГ 2002


Програма курсу та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" ( для студентів 3 - 4 курсів заочної форми навчання економічних спеціальностей ).

Укладач : Місюров А.В. – Харків: ХДАМГ , 2002 .- 20с.


Укладач : А.В. Місюров


Рецензент : Н.І. Гордієнко


Рекомендовано кафедрою бух обліку та аудиту,

Протокол №11 від 26.02.2002 р.


Вступ
Метою вивчення дисципліни “Теорія бухгалтерського обліку” є засвоєння студентами загальних основ бухгалтерського обліку як підготовки до його подальшого вивчення в різних галузях народного господарства , бо ця дисципліна є першою ланкою в курсі "Бухгалтерський облік".

Засвоєння матеріалу дисципліни базується на ґрунтовному вивченні студентами таких курсів , як мікро - та макроекономіка , економіка підприємства , економіка праці , організація виробництва , тому що вона використовує найбільш уживані в них поняття та категорії .

У свою чергу, набуття знань з теорії бухгалтерського обліку забезпечує подальше вивчення таких дисциплін , як бухгалтерський облік на підприємствах , бухгалтерський облік у банках , бухгалтерський облік у зовнішньоекономічній діяльності та ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

 • основні засади , поняття , категорії та принципи бухгалтерського обліку ;

 • сутність і функції обліку в системі управління як підприємством, так і галузями народного господарства ;

 • методи бухгалтерського обліку та його елементи ;

 • техніку обліку і його організацію на підприємствах .

Вміти :

 • на основі знання методологічних основ складати допоміжні відомості, обліковувати господарські операції;

 • користуватися нормативними документами , що визначають принципи й порядок побудови бухгалтерського обліку .

Для вивчення дисципліни рекомендується користуватися робочою програмою ( див. І розділ ) та підручниками , навчальними посібниками і нормативними актами , що наведені в списку літератури .


 1. ^

  Програма курсу «Теорія бухгалтерського

обліку”Тема 1. Загальна характеристика , суть і значення

бухгалтерського обліку


  1. Виникнення господарського обліку та його характеристика [4].

  2. Види господарського обліку [3].

  3. Бухгалтерський облік – одна з важливих функцій управління [2].


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку


  1. Поняття про предмет бухгалтерського обліку і його найважливіші об’єкти [4].

  2. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку [3].

  3. Метод бухгалтерського обліку [4].


Тема 3. Бухгалтерський баланс


  1. Поняття про баланс і його побудова [4],[3].

  2. Зміни в балансі під впливом господарських операцій [4].Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і

подвійний запис


  1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова . Взаємозв’язок рахунків з балансом [4],[2].

  2. Сутність подвійного запису . Бухгалтерські проводки – прості та складні [4], [3].

  3. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку , їх призначення та особливість [2].

  4. Оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками [4].Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку


  1. План рахунків бухгалтерського обліку [3].

  2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку [3]

  3. Класифікація рахунків за економічним змістом [3].

  4. Класифікація рахунків за їх призначенням та структурою [3].Тема 6. Документування господарських процесів


  1. Поняття бухгалтерських документів та їх значення для обліку [3].

  2. Вимоги до змісту й оформлення документів [3],[4].

  3. Бухгалтерська обробка документів [3],[4].

  4. Зберігання документів [3].Тема 7. Форми бухгалтерського обліку


  1. Види і форми облікових регістрів [4].

  2. Поняття про форми бухгалтерського обліку [4].

  3. Характеристика діючих форм бухгалтерського обліку [4].


Тема 8. Бухгалтерський облік господарських процесів


  1. Облік процесу придбання засобів виробництва [4].

  2. Облік процесу виробництва [4].

  3. Облік готової продукції та процесу реалізації [4].

  4. Облік фінансових результатів [4].


Тема 9. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві , законодавче та методичне забезпечення


9.1 Організаційна побудова бухгалтерії та організація праці

працівників обліку , контролю й аналізу [2],[3].

  1. Загальна побудова аналітичного процесу [4].

  2. Права , обов’язки та відповідальність головного бухгалтера [2].

  3. Інформаційне, законодавче та методичне забезпечення бухгалтерського обліку [3].


Тема 10. Історія розвитку бухгалтерського обліку


  1. Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку [4].

  2. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку [4].


2. Контрольні завдання і методичні вказівки до їх виконання

Завдання 1. Класифікація господарських засобів та джерел їх

формування

На підставі наведених нижче даних виконати групування господарських засобів за складом та розміщенням а також за джерелами утворення активів.

^ Склад господарських засобів, тис. грн.

Назва господарських засобів та джерел їх утворення

Варіанти завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1. Будівля адміністрації

490

551

621

590

563

577

650

640

545

670

2. Заборгованість інших дебіторів

13

15

20

25

16

18

20

22

19

14

3. Додатковий капітал

43

55

21

35

45

52

55

54

37

48

4. Екскаватори

135

120

106

110

115

113

150

143

220

215

5. Цемент

25

15

145

35

80

55

65

62

68

58

6. Авто гараж

125

175

245

215

220

150

185

202

194

205

7. Прибуток

75

120

45

70

80

90

85

95

150

120

8. Заборгованість підзвітних осіб

1

2

3

2

3

3

2

2

1

2

9. Арматура

6

10

12

11

7

12

15

14

9

12

10. Заборгованість іншим кредиторам

45

25

30

35

45

34

25

28

37

54

11. Резервний капітал

9

5

12

11

7

8

14

12

16

35

12. Будівля гуртожитку

205

169

180

200

160

185

220

231

280

310

13. Нематеріальні активи

12

15

20

15

22

17

18

16

22

17

14. Заборгованість бюджету по платежах

25

40

35

30

32

28

26

33

21

17

15. Баштові крани

420

300

540

520

480

450

510

485

530

430

16. Металеві конструкції

8

39

23

32

35

22

14

18

32

15


Продовження таблиці завдання 1.

17. Вантажні автомобілі

85

55

40

45

42

48

68

77

95

150

18. Обчислювальна техніка

49

50

126

60

64

55

16

23

12

15

19. Незавершене виробництво

180

250

453

380

460

220

340

405

432

220

20. Віконне скло

23

10

133

56

75

68

77

60

63

32

21. Цегла

10

46

35

40

44

25

65

45

56

41

22. Доходи майбутніх періодів

5

10

15

12

15

14

18

14

21

19

23.Статутний капітал

1702

1524

2495

2087

2100

1840

2167

2135

2258

2200

24. Заборгованість по заробітній платі

20

90

29

42

35

41

42

65

57

12

25. Сталевий лист

65

15

35

35

25

33

31

34

12

32

26. Спеціальний одяг

5

11

10

15

16

14

13

16

7

5

27. Гроші на розрахунковому рахунку

105

203

54

77

53

134

120

115

201

120

28. Заборгованість замовника

65

70

60

43

47

35

42

52

43

36

29. Дошка

9

15

11

14

12

14

17

21

19

14

30. Віконні блоки

3

12

9

8

7

5

12

8

9

11

31. Готівка в касі

2

1

3

1

2

4

3

2

2

1

32. Заборгованість постачальникам

45

102

69

63

75

58

77

64

85

37

33. Заборгованість банку за кредит

100

200

125

150

155

140

145

180

200

120

34. Витрати майбутніх періодів

15

16

17

14

16

18

15

14

12

15

35. Заборгованість пенсійному фонду

15

40

50

30

46

32

42

38

27

22

36. Відрахування з прибутку

11

20

10

12

15

24

25

30

45

30

37. Заборгованість автопідприємству

22

14

85

72

47

27

43

46

42

12

38. Зварювальні пристрої

39

40

50

45

53

65

47

27

23

26
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти та науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи