Професор Іван Тихонович Горбачук icon

Професор Іван Тихонович Горбачук
Скачати 297.58 Kb.
НазваПрофесор Іван Тихонович Горбачук
Дата30.06.2012
Розмір297.58 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Наукова бібліотекаПрофесор Іван Тихонович Горбачук

Біобібліографічний покажчик


До 70-річчя від дня народження


Київ -2004

УДК 53(01):378(092):012
ББК 22.3:74.583(4Укр):22.3+91.28

Г67


Г67 Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І.Тарасова, Г.І.Германчук.- К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004.-36 с.- (Серія:Вчені НПУ ім. М.П.Драгоманова)


Біобібліографічний покажчик серії “Вчені НПУ ім. М.П.Драгоманова” присвячений 70-річчю від дня народження і 50-річчю науково-педагогічної діяльності заслуженого працівника освіти України, голови профкому університету, професора кафедри загальеної фізики Івана Тихоновича Горбачука.Покажчик містить нарис наукової -педагогічної і громадської діяльності, основні дати життя та діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць І.Т.Горбачука.


^
Упорядники: Н.І.Тарасова, Г.І.ГерманчукНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2003.

Іван Тихонович Горбачу

До 70-річчя від дня народження


Час плине швидко, минають роки, а з роками - життя. В юності видається, що попереду - вічність і все встигнеш. Життєвий досвід свідчить: щоб встигати - треба поспішати. Поспішав і немало встиг на своєму нелегкому життєвому шляху Іван Тихонович Горбачук. відомий педагог і громадський діяч. кандидат фізико-математичних наук. професор кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений працівник освіти України, голова профспілки університету, якому 18 січня 2003 року виповнилося 70 років і 50 років науково-педагогічної діяльності.

Народився І.Т.Горбачук в с. Батарея Березівського району на Берестейщині (республіка Білорусь) в багатодітній селянській сім'ї. Крім батьків, селян одноосібників Горбачука Тихона Трохимовича 1901 року народження і Горбачук (Черкас) Анастасії Йосипівни 1905 року народження, в сім'ї було семеро дітей - четверо хлопців і троє дівчат. Іван Тихонович був у сім'ї третім за віком хлопцем. Поселилися батьки на хуторі, на межі між селами Батарея і Ястребель, серед незайманої природи лісів, лугів та маленьких озер і річок. Сім'я займалась натуральним господарством, з цього й жили. В поєднанні сільської праці і навчання спочатку в початковій школі с. Батарея, потім в семирічній с. Міжлісся і, насамкінець, в середній школі районного міста Береза промайнули дитячі та юнацькі роки. До 1939 року Західна Білорусь була під владою Польщі, з вересня 1939 року по червень 1941 року – під владою СРСР, потім німецька окупація на цілих три з пишнім роки. І ось звільнення території Білорусії частинами Радянської Армії. Вже в листопаді 1943 року батька забрали на війну, а відповідальність за сім'ю, в першу чергу, за те. щоб було що поїсти, в що одягнутись, лягає на маму і старших хлопців, яким виповнилося трохи більше 10 років. У 1945 році батько, двічі поранений, повернувся з війни. То була неймовірна радість для усієї родини, рідкісне щастя зустрічі після років страждань жінки з чоловіком, дітей з батьком. З'явилась надія - основа життя.

І.Т.Горбачук в 1952 році закінчує середню школу і вступає до Львівського політехнічного інституту, але через відсутність стипендії та матеріальні нестатки змушений був залишити навчання і піти учителювати до сусіднього села Подусьє. За рік вступив на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького. Навчаючись в інституті, після дострокового складання екзаменів кожної літньої сесії виїздив на 2,5 літні місяці працювати інструктором з туризму в республіканський туристський табір с. Мелєкіно на Азовському морі, 19 км від Маріуполя. Ця робота давала можливість трохи оздоровитись та підзаробити кошти на одяг. В 1957 році одружився на студентці своєї групи Манько Людмилі Семенівні, в 1958 році народився син Сергій. Закінчив навчання в інституті в 1959 році і був направлений на роботу в с. Плесецьке Васильківського району на посаду вчителя фізики і математики, а згодом, за сумісництвом – директора вечірньої Плесецької середньої школи. В 1961 році в с. Плесецьке народився другий син, Олександр. Київським обласним відділом народної освіти І.Т.Горбачу к в 1962 році переведений на роботу в м. Ірпінь Київської області: викладав фізику і математику в школах Ірпеня, в тому числі завідував консультпунктом заочної школи робітничої молоді.

В 1967 році нагороджений нагрудним знаком "Відмінник народної освіти". В цьому ж році перейшов на роботу на посаду інженера проблемної науково-дослідної лабораторії фізики дисперсних і полімерних матеріалів кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені М.Горького. В 1968 році за рекомендацією завідувача кафедри фізики професора В.П.Дущенка вступив до аспірантури. Збулася давня найвагоміша життєва мрія - стати науковцем, яка довгі роки відкладалась і не реалізовувалась в силу різних, переважно матеріальних і сімейних, проблем. Науковими керівниками стали професор Віктор Павлович Дущенко та доктор хімічних наук, завідувач відділом фізико-хімії поверхневих явищ Інституту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР Станіслав Самуїлович Духін. З одного боку, велика вимогливість і професійна допомога висококваліфікованих наукових керівників, а з іншого - самовіддана праця, сприяли тому, що І.Т.Горбачук поступово стає одним з провідних експериментаторів в галузі дослідження електроповерхневих властивостей дисперсних систем електрокінетичними методами. За час роботи над дисертацією ним опубліковано 15 наукових статей, одержано п'ять авторських свідоцтв на винаходи. При цьому розроблені принципово нові методики і сконструйовані прилади з проблем дослідження явиш електрофорезу, електроосмосу, потенціалу течії, вимірювання електропровідності та діелектричної проникності. Ці методи і прилади відкрили нові можливості для дослідження електроповерхневих властивостей дисперсних систем і знайшли впровадження в наукових лабораторіях ряду НДІ України, Росії, Литви тощо.

У 1973 році І.Т.Горбачук працює асистентом кафедри фізики КДПІ імені М.Горького, а в 1974 році захищає дисертацію на тему "Дослідження нелінійних електрокінетичних явищ в сильних полях і розробка методів і приладів для вимірювання електрофорезу" з присвоєнням наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З перших днів роботи на кафедрі І.Т.Горбачук читав лекції, проводив практичні і семінарські заняття з теоретичної фізики "Електродинаміка і теорія відносності", проводив лабораторні заняття з спеціального фізичного практикуму. Як викладач і науковець, він швидко набуває визнання і авторитету серед колег, пошани у студентів.

Протягом трьох років (1977 - 1980 рр.) І.Т.Горбачук крім роботи на кафедрі фізики працює заступником декана фізико-математичного факультету КДПІ імені М.Горького. В 1978 році він обирається на посаду старшого викладача кафедри фізики. В цьому ж році очолює делегацію викладачів і студентів до Краківської вищої педагогічної школи (Польща).В 1980 році виконує обов'язки відповідального секретаря приймальної комісії КДПІ імені М.Горького. В цьому ж році обирається трудовим колективом головою профкому співробітників інституту (на громадських засадах). В 1981 році виходить з друку перший том "Фізичного практикуму", співавтором якого є І.Т.Горбачук. В 1982 році Вчена рада інституту присвоює І.Т.Горбачуку вчене звання доцента кафедри загальної фізики КДПІ імені М.Горького. Нагороджений медаллю "В пам’ять 1500-летия Києва". В цьому ж році під керівництвом І.Т. Горбачука створюється перша в історії інституту зразкова лабораторія молекулярної фізики загального фізичного практикуму. На це пішло рік напруженої праці: поставлені нові і модернізовані традиційні лабораторні роботи, розроблені інструкції, методичні поради. Виходить з друку другий том "Фізичного практикуму". В 1984 році І.Т.Горбачук проходить стажування в Шуменській вищій педагогічній школі (Болгарія). Читає лекції студентам, проводить практичні заняття, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів Болгарії у Варні.

1985 - 1986 роки І.Т. Горбачук - завідувач кафедри загальної фізики КДП1 імені М.Горького. В ці роки він розгортає роботу із створення зразкових підрозділів кафедри загальної фізики. За його ініціативою і безпосередньою участю створені зразкові лабораторії механіки, електрики і магнетизму, радіотехніки; переобладнані і оновлені аудиторії. В 1986 році І.Т.Горбачук нагороджений медаллю А.С.Макаренка. Виходить друком його посібник "Електрокінетичні явища в дисперсних системах", в якому робиться спроба узагальнити найбільш суттєві наукові здобутки. В 1987 році нагороджений медаллю "Ветеран праці". З початку 90-х років минулого століття І.Т.Горбачук зосереджує зусилля на створенні україномовних навчальних посібників і підручників з загального курсу фізики, які увійшли до повного комплексу навчальних посібників для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних витих закладів освіти. В цей час у співробітництві з професором Іваном Митрофановичем Кучеруком 2-ма виданнями виходить підручник "Загальна фізика: Електрика і магнетизм." Як результат плідної колективної діяльності науковців кафедри вийшли з друку навчальні посібники "Загальна фізика: Лабораторний практикум" і "Загальна фізика: Збірник задач" за загальною редакцією І.Т.Горбачука. В них узагальнений великий досвід співробітників кафедри з викладання загальної фізики, проведення лабораторних та практичних занять. В 1993 році під науковим керівництвом І.Т.Горбачука захищена дисертація В.П.Сергієнка на тему: "Оптимізація лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічних інститутах" (на прикладі розділу "Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки"). За науково-педагогічну діяльність Горбачуку І.Т. в 1994 році присвоюється вчене звання професора кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

І.Т. Горбачук є громадське активною людиною, небайдужою до долі співробітників університету, до долі українського народу і держави. З 1991 року і по сьогодні він є головою первинної профспілкової організації працівників освіти і науки НПУ імені М.П.Драгоманова та головою профкому. З 1994 року і по даний час - голова осередку "Просвіта" університету. З 1995 року по 2000 рік член Президії Київської міської профспілки працівників освіти і науки. В 1995 році нагороджений нагрудним Знаком Федерації профспілок України "Профспілкова відзнака". З 1997 року і по даний час - голова комісії по координації роботи вищих навчальних закладів м.Києва з гуманітарних питань при Київській міській державній адміністрації і Раді ректорів Київського вузівського центру. Основним завданням комісії є організаційне і ділове сприяння впровадженню української мови як державної в уcі сфери діяльності ВНЗ м.Києва, узагальнення їх роботи з виконання ст.10 Конституції України та чинного мовного законодавства'. З 1998 року і по даний час – член правління Київського регіонального товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. З 2000 року - голова комісії соціального страхування НПУ імені М.П.Драгоманова з тимчасової втрати працездатності. І.Т.Горбачук разом із співавторами кандидатом фізико-математичних наук, професором. 1.М.Кучеруком та доктором технічних наук, професором Петром Павловичем Луциком виконали велику роботу з написання україномовного комплексу навчальних посібників для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти Вийшли здруку навчальні посібники "Загальний курс фізики” в 3-х т.Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.- Т.2: Електрика і магнетизм. - Т.3: „Оптика. Квантова фізика” і "Загальний курс фізики”: Збірник задач. За ці роботи І.Т.Горбачуку присвоєне почесне звання "Заслужений працівник освіти України”.

Отже, пройдений великий і славний шлях від сільського хлопця до професора столичного національного університету, відомого в Україні науковця і педагога, автора понад 90 наукових праць, 5 винаходів, 17 навчальних посібників і методичних розробок, громадського діяча. За час своєї трудової діяльності на педагогічній ниві І.Т.Горбачук допоміг сотням і тисячам учнів та студентів стати освіченішими, культурнішими, благороднішими, патріотичнішими. Його вихованці, науковці і вчителі, за прикладом свого наставника, щиросердно сіють зерна знань і патріотизму в умах і душах багатьох поколінь молоді. Вплив через своїх вихованців на формування тисяч і тисяч юних громадян України - найвагоміше досягнення педагога і вихователя професора Івана Тихоновича Горбачука. Ще більше коло тих, хто навчається сам і навчає інших за його підручниками та посібниками. І.Т.Горбачук людина ерудована, високо інтелігентна, педагог- професіонал, має різнобічні інтереси. Колеги і студенти шанують Івана Тихоновича за доброзичливу вдачу, людяність, відповідальність, чесність, глибоку порядність. Він завжди готовий прийти на допомогу і словом, і ділом. А ще він чудовий сім'янин, люблячий чоловік, батько і тричі дідусь. Своє сімдесятиріччя І.Т.Горбачук зустрічає сповненим енергії і творчих задумів. Побажаємо йому міцного здоров'я, щастя і, звичайно, подальших успіхів у творчій, педагогічній і громадській діяльності на користь і благо України.

^ Професори НПУ імені М.П. Драгоманова

Ю.П.Ґудзь, О.С.Падалка


Основні дати життя та діяльності
І.Т. Горбачука


Іван Тихонович Горбачук народився 18 січня і 1933 року в с. Батарея Березівського району на Берестейщині (Республіка Білорусь) в родині селян Горбачука Тихона Трохимовича та Горбачук (Черкас) Анастасії Йосипівни.

^ 1949 - Закінчив семирічну школу в с. Міжлісся

1952 - Закінчив Березівську середню школу № 1

1952-1953 - Працював учителем в с. Подусьє Березівського району

1954-1959 - Студент фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1957- Одружився. Дружина, Горбачук (Манько) Людмила Семенівна, до 1965 року працювала вчителем, потім до 2001 року - спеціаліст з обчислювальної та комп'ютерної техніки в системі харчової промисловості

^ 1958-Народився старший син Сергій. В даний час - кандидат фізико - математичних наук, заступник директора АТ “Україна-Узбекистан"

1959-1962 - Працював учителем фізики і математики Плесецької середньої школи Васильківського району та директор вечірньої школи сільської молоді

1962 - Народився молодший син Олександр. По закінченні Київської художньої Академії працює в Ірпінській середній школі № 1 художнього профілю.

1962- 1967 - Працював учителем фізики Ірпінської середньої школи № 3 та Ірпінської заочної школи

^ 1967 - Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник народної освіти''

1967-1968 - Лаборант, інженер галузевої науково-дослідної лабораторії дисперсних та полімерних матеріалів кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1968-1971 - Аспірант кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1971-1973 - Інженер проблемної науково-дослідної лабораторії дисперсних та полімерних матеріалів кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

^ 1973 - Асистент кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1974-Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук „Исследование нелинейных злектрокинетических явлений в сильных полях и разработка методов й приборов для измерения злектрофореза" у спеціалізованій раді Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького. Дисертація виконана під керівництвом професорів Духіна Станіслава Самойловича та Дущенка Віктора Павловича

1977-1980-Заступник декана фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1978- Старший викладач кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

Керівник делегації викладачів та студентів до Краківської вищої педагогічної школи (Польща)

^ 1979 - Відповідальний секретар приймальної комісії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1980-1981 - Голова профкому співробітників Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

1982-Доцент кафедри загальної фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького Науковий керівник лабораторії „Молекулярна фізика" загального фізичного практикуму кафедри загальної фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького Нагороджений медаллю „В память 1500-летия Києва"

1983- Створена зразкова лабораторія молекулярної фізики загального фізичного практикуму

1984- Стажування в Шуменській вищій педагогічній школі (Болгарія). Проводив лекції та практичні заняття зі студентами, читав лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів Болгарії в м. Варна

1985-1986-Завідувач кафедри загальної фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького

^ 1986 -Нагороджений медаллю А.С.Макаренка

1987-Нагороджений медаллю „Ветеран праці"

З 1991 по даний час - Голова первинної профспілкової органі зації працівників освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та голова профкому

^ 1994-Професор кафедри загальної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 1994 по даний час - Голова осередку “Просвіта” університету 1995-2000 – Член Президії Київської міської профспілки працівників освіти і науки

^ 1995-Нагороджений нагрудним Знаком Федерації профспілок України “Профспілкова відзнака”

З 1998 по даний час - Голова Комісії по координації роботи вищих навчальних закладів м. Києва з гуманітарних питань при Київській міській державній адміністрації та Раді ректорів Київського вузівського центру

З ^ 1998 по даний час - Член правління Київського товариства „Просвіта" імені Тараса Шевченка

2000- Заслужений працівник освіти України

З 2000 по даний час-Голова комісії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова із соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

2003-Нагороджений Орденом Святого Архистратига Михаїла за заслуги по відродженню духовності в Україні


^Наукові праці професора кафедри загальної фізики

Івана Тихоновича Горбачука


1968

Дущенко В.П.,Луцик П.П.,Кучерук И.М.,Горбачук И.Т. Аналитическое исследование внутреннего массо- и теплопереноса в дисперсных пищевых продуктах при их сушке ИК-излучениями и электроосмотическом обезвоживании //Тезисы докладов Всесоюзной межвузовской конференции Воронежского техн. ин-та. – Воронеж, 1968. – С. 53-55.

Семко О.Я.,Дущенко В.П.,Иваницкий Б.Г. Горбачук И.Т. Об измерении локальных влагосодержаний дисперсных пищевых продуктов методом узкого пучка гамма-лучей //Там же.- С. 46-47.

1970

Дущенко В.П.,Семко О.Я.,Иваницкий Б.Г.,Горбачук И.Т. Исследование процессов переноса влаги, тепла и электричества при электроосмотическом обезвоживании дисперсных тел //Теплофизика и теплотехника.- К.:Наук. думка,1970. – Вип. 16.- С. 62-66.

1971

А.с. 1673717 СССР. Способ определения электрофоретической подвижности дисперсных частиц и суспензий /С.С.Духин, И.Т.Горбачук, В.П.Дущенко.- № 363907; Заявлено 16.07.71.

А.с. 1670802 СССР. Устройство для микроскопического электрофореза коллоидных систем и суспензий / С.С.Духин, И.Т.Горбачук,В.П.Дущенко. - № 379866; Заявлено 15.06.71.

1972

Симонов Т.С.,Горбачук И.Т.,Духин С.С. Нелинейный электрофорез твердых сферических частиц //Физика твердого тела: Сб. науч. ст. – К.:КГПИ, 1972.- С. 113-123.

Духин С.С., Горбачук И.Т., Дущенко В.П. Новый метод и прибор для микроскопического электрофореза //Там же.- С. 124-130.

А.с. 1806115|26-25 СССР, (51) М. Кл. G 01 27|26 В 01 r 5|00 Способ определения электрофоретической подвижности дисперсных частиц с плотностью, не равной плотности жидкости /С.С.Духин, И.Т.Горбачук, В.П.Дущенко,Л.В.Буклер. - № 437005; Заявлено 27.06.72.

А.с. 1673717 СССР. Способ определения электрофоретической подвижности дисперсных частиц суспензий / И.Т.Горбачук и др.; КГПИ им. А.М.Горького и Ин-т коллоидной химии и химии воды АН УССР.-№ 363907; Приоритет 16.06.71; Зарегистрировано 05.10.72.

А.с. 1805107 СССР. Устройство для микроскопического электрофореза суспензий / С.С.Духин,И.Т.Горбачук,В.П.Семенов, И.Г.Алесина. - № 442405; Заявлено 30.06.72.

1973

Дущенко В.П., …Горбачук И.Т.,Иваницкий Б.Г. и др. Влияние концентрации внутрипорового раствора на коэффициент электроосмоса в твердых дисперсных системах //Теплофизика и теплотехника.- К.:Наук. думка, 1973.- Вып. 24.- С. 73-75.

Дущенко В.П., Иваницкий Б.Г., Горбачук И.Т., Смола В.Н. Влияние напряженности электрического поля и пористой структуры капиллярнопористого тела на коэффициент электроосмоса // Инженерно-физический журнал.- 1973.- Т. 25, № 5.- С. 864-870.

Горбачук И.Т., Бережной П.В., Жукова Е.И. Влияние сильных электрических полей на электроосмос неводных сред через жесткие керамические мембраны //Актуальные вопросы физики твердого тела: Тем. сб. ст.- К.:КГПИ, 1973.- С.96-97.

Горбачук И.Т., Дущенко В.П., Иваницкий Б.Г. Исследование электроосмоса в сильных электрических полях в неводных средах //Теплофизика и теплотехника. – К.:Наук. думка, 1973.-Вып. 24.- С. 89-93.

Горбачук И.Т., Духин С.С., Симонова Т.С. Нелинейная зависимость скорости электрофореза от напряженности внешнего электрического поля //Электронная обработка материалов.- 1973.- № 3 (51).- С. 38-39.

Духин С.С., Горбачук И.Т., Дущенко В.П. Прибор для микроскопического электрофореза, не осложненного параболическим профилем скоростей элекроосмоса. – К.:Наук. думка, 1973.- Информационное письмо № 22. – (АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды).

А.с. 1805107/23-26 СССР. Устройство для микроскопического электрофореза /С.С.Духин, И.Т. Горбачук, В.П. Семенов, И.Г. Алесина. Заявлено 04.10.73.

А.с. 1670802. Устройство для микроскопического электрофореза коллоидных систем и суспензий /И.Т. Горбачук и др.; Ин-т коллоидной химии и химии воды АН УССР и КГПИ.- № 379866. Заявлено 07.02.73. Приоритет 15.06.71

Сорокин А.Д., Горюнов А.С., Горбачук И.Т. Электронный прибор для измерения дзета-потенциала коллоидных частиц //Заводская лаборатория.- 1973.- Т. 39, № 8.- С. 1030-1031.

1974

Горбачук И.Т., Бережной П.В., Возный П.А. и др. Автоматическая электрофоретическая установка для определения электрокинетического потенциала частиц методом подвижной границы //Физико-химическая механика и лиофильность дисперсных систем. – К., 1974.- Вып. 6.- С. 27-31.

Горбачук И.Т. Исследование нелинейных электрокинетических явлений в сильных полях и разработка методов и приборов для измерения электрофореза: Автореф. дис. …канд. физ.-мат. наук.-К.: КГПИ, 1974. - 26 с.

^ 1975

Горбачук И.Т., Бережной П.В., Малкин Э.С., Иваницкий Б.Г и др. О влиянии электролитов на электроповерхностные свойства некоторых дисперсий волокон и красителей //Вопросы физики веществ и дисперсных систем: Сб. науч. тр. – К.:КГПИ, 1995.- 24-27.

Иваницкий Б.Г., Горбачук И.Т., Возный П.А. Влияние ПАВ на электроосмотический массоперенос в твердых дисперсных системах //Там же. – С. 33-36.

Горбачук И.Т., Бережной П.В., Костюченко Н.П. Ячейка с переменной константой для измерения электропроводности водных и неводных растворов электролитов //Физика твердого тела:Сб. науч. ст.- К.:КГПИ, 1975.- С. 123-126.

1976

Горбачук И.Т. Выращивание монокристаллов ZwGeP2 методом Бриджема //Исследование по молекулярной физике и физике твердого тела: Сб. науч. тр. – К.:КГПИ, 1976.-С. 208.

1977

Жаринова Т.А.,… Горбачук І.Т. та ін. Вплив ПАВ на електричні параметри вуглеводних розчинів і дисперсій кристалізуючих полімерів //Укр. хім. журн.- 1977.- Т. 13, № 5. - С. 508-511

1978

Жариков Т.А., Горбачук И.Т., Якубенко Л.Н., Кищук Н.Н. Влияние ПАВ на электроосаждение кристаллизирующихся полимеров из неводной среды //Электронная обработка материалов.- 1978.-№ 3.-С.47-49.

Чураев Н.В., Дущенко В.П.,Возный П.А., Горбачук И.Т. и др. Некоторые вопросы регулирования процессов внутреннего массопереноса дисперсных тел в связи с интенсификацией процессов сушки // Разработка и внедрение высокоэффективных сушильных установок: Тез. докл. – К., 1978.- Вып. 1.- С. 6-7.

Горбачук И.Т., Иваницкий Б.Г., Бойко Б.В. О возможности интенсификации электроосмотической осушки дисперсных материалов //Исследование физических свойств композиционных материалов.- К.:КГПИ, 1978.- 148-152.

^ 1980

Иваницкий Б.Г., Горбачук И.Т., Бойко Б.В. К вопросу о взаимосвязи электрокинетических и структурно-геометрических характеристик твердых дисперсных систем //Физика конденсированного состояния: Сб. науч. тр. – К: КГПИ,1980. – С.85-89.

Дущенко В.П., ^ Горбачук И.Т., Иваницкий Б.Г. , Бойко Б.В. и др. О влиянии температуры и напряженности электрического поля на состояние граничного и двойного электрического слоев //VІІ конференция по поверхностным силам, 24-26 нояб. 1980 г. – М.:Наука, 1980.- С. 23-34.

Иваницкий Б.Г., Дущенко В.П., Горбачук И.Т. Поверхностная проводимость и ее влияние на электроосмотический массоперенос в твердых дисперсных системах //Электронная обработка материалов.- 1980.- № 1 (91). – С. 64-67.

1981

Дущенко В.П., Барановський І.М., Бережний П.В., Горбачук І.Т., Шут М.І. Фізичний практикум: У 2-х ч. – К.:Вища шк., 1981.- Ч.1.- 248 с.

1982

Левченко М.В., Савченко В.І., Горбачук І.Т. Деякі особливості розуміння фізичних термінів і понять студентами-першокурсниками //Удосконалення форм і методів вивчення фізики: Зб. ст.; За ред. Є.В.Коршака.- К.: Рад. шк., 1982.- С. 58-61.

1983

Дущенко В.П., Барановський В.М., Бережний П.В., Горбачук І.Т., Шут М.І. Фізичний практикум: У 2-х ч.- К.: Вища школа, 1983.- Ч. 2.- 261 с.

1984

Дущенко В.П., Барановський В.М., Бережний П.В., Горбачук І.Т., Шут М.І. Фізичний практикум: У 2- ч. – К.: Вища шк., 1984.- Ч. 2.- 256 с.

1985

Горбачук И.Т., Дущенко В.П., Сергиенко В.П., Волощук И.С. Исследование влияния температуры на состояние граничного и двойного электрических слоев //VІІІ конференция по поверхностным силам, 3-5 дек. 1985 г.: Тез. докл. –М.:Наука, 1985.- С. 9-10

^ 1986

Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Максименко Е.П. Влияние вариации температуры на электроосмотический массоперенос водных растворов электролитов //Студент и научно-технический прогресс: Тез. докл. науч. конф., 3-5 марта1986 г.- Новосибирск, 1986.

Сорокін А.Д., ^ Горбачук І.Т. Лабораторна робота “Вивчення довжин ультразвукової хвилі у рідині методом спостереження явища коагуляції //Вивчення фізики в школі: Зб. ст. –К.:Рад. шк., 1986- С. 133-136.

Дущенко В.П.,^ Горбачук И.Т., Касперский А.В. Методические разработки для студентов специальности № 2120 (заоч. форма обучения). Общая физика. Разд.1: Механика. Молекулярная физика.- К.: КГПИ, 1986.- 33 с.

Горбачук И.Т. Электрокинетические явления в дисперсных системах: Учеб. пособие.- К.: КГПИ, 1986.- 102 с.

1988

Горбачук И.Т., Дущенко В.П., Сергиенко В.П., Коцюба Р.М. Влияние температуры на состояние граничного и двойного электрических слоев //Коллоидный журнал.- 1988.- -Т. 50, № 4.- С.641-647.

Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Зорька А.В., Осауленко С.С. Исследование теплового расширения твердых тел (металлов) //Сборник научно-методических статей по физике.- М.:Высш. шк., 1988.- Вып. 14.- С. 61-67.

Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Коцюба Р.М., Анникова Т.А., Погосская Н.З. Некоторые результаты исследования электроповерхностных свойств волокон базальта и целлюлозы, а также композиций на их основе /КГПИ.-К.,1988.-25 с.- Библиогр. 21 назв.- Рус.-Рук. деп. в Укр НИИНТИ 14.10.88 г. № 2609-Ук88.

1989

Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. Лабораторний практикум з молекулярної фізики з елементами НДР: Метод. рек. для студ. пед. ін-тів спец. 2105 «Фізика і астрономія». – К.: КДПІ, 1989. – 46 с.

Барановський В.М., Бережний П.В.,Возний П.О.,^ Горбачук І..,Левандовський В.В., Петрусенко С.К.,Січкар Т.Г.,Стеценко Т.П.,Чернявський В.П. Фізичні величини та одиниці їх вимірювання: Метод. рекомендації для студ.-заоч. з курсу загальної фізики.- К.:КДПІ, 1989.- 35 с.

^ 1990

Черенков А.В., Барановський В.М., Горбачук И.Т., Саксонов В.П., Танцюра Т.П. Влияние удельной поверхности дисперсных кремнийсодержащих наполнителей на теплофизические свойства пентапласта // ІІ-е Всесоюзное совещание «Пентапласт-синтез, свойства, применение, производство»: Тез. докл.- Уфа, 1990.-С. 23.

Анников О.В., ^ Горбачук И.Т., Коцюба Р.М., Сергиенко В.П.,Стеценко Т.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств композиционных материалов на основе каолиновых и асбестовых волокон //Проблемы развития композиционных видов бумаги, картона и изделий из них /Укр. НИИНТИ. Обзор информ. Сер. Промышленность. Производство и применение новых материалов и продуктов в промышленности. - К., 1990. - Вып.1. – С.84-86.

Анников О.В., Горбачук И.Т.,Дмитрук А.Н.,Зинь А.Г.,Коцюба Р.М.,Липинский А.И., Саксонов Б.П., Сергиенко В.П., Стеценко Т.П. и др. Исследование электроповерхностных свойств композиционных материалов на основе каолиновых и асбестовых волокон //Проблемы развития композиционных видов бумаги, картона и изделий из них : Обзор. информ. Сер. Промышленность. Производство и применение новых материалов и продуктов в промышленности. – К.: УкрНИИНТИ, 1990. - Вып.1. - С.84-86.

Погосская Н.З., Горбачук И.Т. Применение электрофизических методов при разработке композиционных материалов //Там само.- С. 105-106.

Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика: Електрика і магнетизм: Навч. посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів/За заг. ред. В.Й.Сугакова. - К.: Вища шк., 1990.- 367 с.

Горбачук И.Т., Петрусенко С.К., Стеценко Т.П., Чернявский В.П., Шут Н.И. Методическая разработка «Электричество и магнетизм» (Электростатика) для студ. спец. 21.20 «Общетехн. дисц. и труд». - К.: КГПИ, 1990. – 26 с.

^ Горбачук И.Т., Сергиенко В.П., Маслянко С.В.,Шабацкий А.Я. Организационно-методические аспекты использования ВТ в физическом лабораторном практикуме с элементами НИРС //Использование информационной технологии в учебном процессе. - К.: КГПИ, 1990. - С.149-152.

^ Горбачук И.Т.,Коцюба Р.М., Саксонов Б.П., Сергиенко В.П. Прибор и электронная приставка для автоматического измерения электрофоретической подвижности частиц //Тезисы докладов II Всесоюз. совещания по приборостроению в области коллоидной химии и физико-химической механики.- Ивано-Франковск, 1990. - С.129-134.

Бугаев А.И., Сергиенко В.П., ^ Горбачук И.Т. Пути оптимизации содержания лабораторного практикума по молекулярной физике в пединституте //Методические, дидактические и психологические аспекты проблемного обучения физике: Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. -–Донецк: ДГУ, 1990. – С. 178-180.

Барановський В.М.,Бережний П.В.,Возний П.О.,Горбачук І.Т.,Левандовський В.В.,Петрусенко С.К.,Січкар Т.Г.,Стеценко Т.П.,Чернявський В.П. Фізичні аеличини та одиниці їх вимірювання: Методичні рекомендації для студ.-заоч. з курсу загальної фізики. – К.:КДПІ, 1989. – 35 с.

^ 1991

Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. та ін. Інструментарії інформатики в лабораторному практикуті з молекулярної фізики і термодинаміки //Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю КДПІ ім. О.М.Горького, 31 жовт.-1 листоп. 1990 р. - К.: КДПІ, 1991. - С.194-196.

Сергієнко В.П. Молекулярна фізика. Вступ до термодинаміки: Методика і техніка лабораторного практикуму /За ред. І.Т.Горбачука. –К.:КДПІ, 1991.- 87 с.

1992

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М.,Яременко Ю.А.,Гутник І.І. Деякі результати комплексних досліджень електроповерхневих властивостей волокон //Міжвузівська науково-практична конференція «Розвиток наукової діяльності студентів на основі експериментальних досліджень в галузі теплофізики дисперсних систем», присвяченої 70-річчю з дня народження проф. В.П.Дущенка: Тез. доп., 9-10 червня 1992 р. – К.: КГПІ, 1992.- Ч.1.- С. 21.

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М. До методики вивчення теми «Відносність електричного і магнітного полів» //Міжвуз. наук.-практ. конф. «Розвиток наукової діяльності студентів на основі експериментальних досліджень в галузі теплофізики твердих дисперсних систем», присвяч. 70-річчю з дня народження проф. В.П.Дущенка, 9-10 черв. 1992 р.: Тез. доп. - К.: КДПІ, 1992. - Ч.2. - С.12.

Барановський В.М., Бережний П.В., Горбачук І.Т., Дущенко В.П., Шут М.І. Загальна фізика: Лабораторний практикум: Навч. посібник для студ. пед. ін-тів/За заг. ред. І.Т.Горбачука. - К.: Вища шк., 1992.- 509 с.

Горбачук І.Т., Шут М.І., Левандовський В.В., Баранський П.І., Грищенко Г.П., Коршак Н.М., Мєняйлов М.Є., Тичина І.І., Кордун Г.Г., Коршак Є.В., Вознюк М.Ф., Нижник В.Г. Програми для фізико-математичних фак-тів пед. ін-тів. – К.: РУМК, 1992.- Зб. 2 : Загальна фізика. Теоретична фізика. Історія фізики. Шкільний курс фізики і методика її викладання. Держ. екзамен з фізики з методикою викладання. – 144 с.


^ 1993

Барановський В.М., Бережний П.В.,Возний П.О., Горбачук І.Т. та ін. Загальна фізика: Збірник задач: Навч. посібник для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів; За заг. ред. І.Т.Горбачука. - К.:Вища шк., 1993. – 359 с.

1994

^ Горбачук І.Т. Внесок вчених-фізиків України у розвиток науково-технічного прогресу XX століття //Формування національної самосвідомості студентів вузів і учнів загальноосвітніх шкіл: Матеріали наук.-практ. конф. - К.: УДПУ, 1994. - С.20-21.

Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Шут М.І. Нова технологія навчання в курсі загальної фізики //Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти: Наук.- метод. зб. - К., 1994. - С.271-273.

Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Собко І.М. Підвищення ефективності контролю знань, умінь і навичок студентів з курсу загальної фізики на основі використання нової інформаційної технології //Впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів вузу: Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24 листоп.: Тези доп. - К.: УДПУ, 1994. - С.24.

^ 1995

Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. Деякі аспекти розробки технології навчання молекулярної фізики і термодинаміки //Наукові записки: Матеріали звітно-наукової конференції викладачів УДПУ ім. М.П.Драгоманова за 1993 рік. – К.: Тов-во «Толока», 1995.- С. 465-466.

^ Горбачук І.Т., Коцюба Р.М. та ін. З досвіду організації роботи загального фізичного практикуму на прикладі молекулярної фізики //Шляхи удосконалення фундаментальної підготовки вчителів фізики: Тези доп. II Всеукр. конф., присвяч. 75-й річниці УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25 трав. 1995 р. - К.: УДПУ, 1995. - Ч.I. - С. 88.

Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика. Електрика і магнетизм: Підручник для студ. фіз-мат. спец. пед. навч. закладів; 2-ге вид., перероб. і доп. - К.:Вища школа, 1995. – 392 с.

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М.,Саксонов Б.П.,Яременко Ю.А. Розробка методів підвищення ефективності електрокінетичних перетворювачів //Шляхи удосконалення фундаментальної і професійної підготовки вчителів фізики: Тези доп. ІІ Всеукр. конф., присвяч. 75-й річниці УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 24-25 трав. 1995 р. – К.: УДПУ, 1995.- Ч. 2.- С. 164.

1996

Горбачук І.Т., Сергієнко В.П., Собко І.М., Шут М.І. Автоматизований тестовий контроль знань студентів з курсу загальної фізики як засіб підвищення ефективності лабораторного практикуму //Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики: Матеріали II Всеукр. конф. викладачів фізики пед. ін-тів та ун-тів. - К.: УДПУ, ІСДО, 1996. - С. 82-86.

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М.,Саксонов Б.П.,Яременко Ю.А. З досвіду організації роботи загального фізичного практикуму на прикладі лабораторії молекулярної фізики //Там само. - С. 134-136.

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М., Саксонов Б.П., Яременко Ю.А. Розробка методів підвищення ефективності електрокінетичних перетворювачів //Там само. - С. 169-170.

^ Горбачук І.Т., Коцюба Р.М., Сергієнко В.П. Методи і засоби реалізації системно-діяльнісного підходу в лабораторному практикумі з курсу загальної фізики //Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики і математики: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Рівне: РДПІ, 1996. - Ч.I: Фізика. - С. 204-205.

1997

Горбачук І.Т., Дідович М.М., Мусієнко Ю.А. Симетрія і закони збереження. –К.:НПУ, 1997.- Ч.1: Класична фізика.- 140 с.

Горбачук І.Т., Коцюба Р.М., Мусієнко Ю.А.,Мусієнко С.В. Симетрія і закони збереження. – К.:НПУ, 1997. -Ч. 2: Квантова фізика. -59 с.

^ 1999

Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навч. посіб. для студ. вищ. технічн. і пед. закл. освіти: У 3 т. Т. 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка; За заг. ред. І.М.Кучерука. - К.: Техніка, 1999. - 536 с.

Кучерук І.М., ^ Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: У 3 т. Т. 3: Оптика. Квантова фізика; За ред. І.М. Кучерука.- К.:Техніка,1999.-520 с.

Горбачук І.Т., Чирка В.Г. Про застосування деяких законів фізики в геології і фізичній географії //Географія і сучасність: Зб. наук. пр. - К.: НПУ, 1999. - Вип. 1. - С. 49-54.

2000

Коцюба Р.М., Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково-дослідної роботи //V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: Тези доп., присвяч. 80-й річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.:НПУ, 2000.-С. 108.

Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т. Поняття симетрії та їх зв”язок з законами збереження у фізиці // Там само.- С. 109.

2001

Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: У 3-х т.: Навч. посібник для студ. вищих техн. і пед. закладів освіти; За ред. І.М.Кучерука.- К.: Техніка, 2001.–Т. 2: Електрика і магнетизм.-452с.

Мусієнко Ю.А., Горбачук І.Т. Принципи симетрії та їх зв'язок з законами збереження у фізиці //Наукові записки: Зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова.- К.:НПУ, 2001.- Вип. 43: Педагогічні та історичні науки.- С. 95-100.

2003

Гаркуша І.П., Горбачук І.Т. та ін. Загальний курс фізики: Зб. задач: Навч. посібник /За ред. І.П. Гаркуші.- К.: Техніка, 2003.

Схожі:

Професор Іван Тихонович Горбачук iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Професор Іван Тихонович Горбачук iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Професор Іван Тихонович Горбачук iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук
move to 0-16362981
Професор Іван Тихонович Горбачук icon26 квітня 2007 року Суми 2007
Сало іван Васильович – зав кафедрою банківської справи уабс нбу, д е н., професор
Професор Іван Тихонович Горбачук icon27 квітня 2006 року Суми 2006
Сало іван Васильович – зав кафедрою банківської справи уабс нбу, д е н., професор
Професор Іван Тихонович Горбачук iconБорнацький іван іванович
Доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки І техніки урср. Науковий напрямок десульфація металу та фізико-хімічні основи...
Професор Іван Тихонович Горбачук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав...
Професор Іван Тихонович Горбачук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав...
Професор Іван Тихонович Горбачук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«спеціаліст». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав кафедрою хореографії рдгу, Пуйова В. В., доцент, Пуйов...
Професор Іван Тихонович Горбачук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра хореографії «Затверджую»
«спеціаліст». / Укладачі: Годовський В. М., професор, кандидат пед наук, зав кафедрою хореографії рдгу, Пуйова В. В., доцент, Пуйов...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи