Додаток 1 до проекту icon

Додаток 1 до проекту
Скачати 161.96 Kb.
НазваДодаток 1 до проекту
Дата28.07.2012
Розмір161.96 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1 до проекту

типового статуту Техноцентру


Структурні підрозділи та функціональні обов’язки

«Обласного технічного центру з впровадження інновацій»

відповідно до напрямків діяльності

(Формуються з урахуванням напрямків і специфіки діяльності науково-технічного і промислового потенціалу області)

Напрямок діяльності

(Відповідно до Статуту)

Виконавець

(посада)

Посадові обов’язки

(базові)

Кількість виконавців

За штатом

По за штат.

Дирекція

Формується у встановленому порядку відповідно до обсягів робіт і специфіки діяльностіУправління з науково-дослідного забезпечення.

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації
3.1.1. Розробка, впровадження та науково-методичне забезпечення функціонування обласної інформаційно-аналітичної комунікаційної мережі з інноваційної діяльності.

3.1.2. Розробка та впровадження інформаційних мережевих систем на всіх рівнях (державному, регіональному та ін.)

3.1.3. Розробка та впровадження систем захисту інформації в інформаційних мережах на регіональному рівні.

3.1.4. Технічне забезпечення функціонування інформаційних мереж Техноцентру.

Начальник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьГоловний інженер

Технічне керівництво по забезпеченню діяльності інформаційної мережіІнженер 1 категорії

Технічне забезпечення і підтримка інформаційних мережених комунікаційСистемний адміністратор

Адміністрування інформаційної мережіСистемний інженер

Вирішення задач системотехніки та захисту інформації в мережахЗавідуючий лабораторією

Постановка та проведення науково-технічних та науково-впроваджувальних робітСтарший лаборант

Забезпечення функціонування матеріально-технічної частини інформаційних мереж


Відділ науково-технічних (форсайтних) досліджень та моніторингу інноваційної діяльності
3.1.5. Проведення науково-дослідних обстежень підприємств і закладів області щодо визначення їх потреб і можливостей у напрямі інноваційної діяльності (форсайтні дослідження).

3.1.7. Науково-технічні дослідження на предмет визначення інноваційних розробок міжнародного рівня щодо їх придатності для застосування на підприємствах області (на замови підприємств).

3.1.8. Створення та супровід мониторингу інноваційної та науково-технічної діяльності.


Начальник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьГол. науковий співробітник

Організація і координація проведення науково-технічних (форсайтних) досліджень територіального або галузевого сектору щодо визначення перспектив його інноваційного розвиткуПров. науковий співробітник

Науково-технічні дослідження на предмет визначення інноваційних розробок міжнародного рівня на замови підприємств з метою їх подальшого впровадженняСт. науковий співробітник

Проведення технологічного аудиту промислових та інших об’єктів на предмет визначення їх рівня інноваційностіНауковий співробітник

Організація та супровід мониторингу інноваційної та науково-технічної діяльності територіального або галузевого секторуМол. науковий співробітник

Проведення технологічного аудиту промислових та інших об’єктів на предмет визначення рівня інноваційності


Відділ бізнес-планування та супроводження програм і проектів
3.1.6. Розробка обласних програм науково-технічного та інноваційного розвитку.

3.1.17. Налагодження наукових, виробничих і комерційних зв’язків із підприємствами та організаціями в Україні і за її межами. Створення кластерів та інших форм науково-технічної і виробничої кооперації.

3.1.9. Розробка цільових інноваційних програм, проектів та бізнес планів на замови.

3.1.20. Створення інфраструктури інноваційного процесу на всіх його етапах - від генерування наукової ідеї до широкомасштабного впровадження.


Начальник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьГол. науковий співробітник

Організація і заходів та координація дій у напрямі розробок обласних програм науково-технічного та інноваційного розитку, а також цільових інноваційних програм, проектів та бізнес-планів.Пров. науковий співробітник

Створення різних форм інноваційної кооперації, кластерів, мереж і гілок інноваційної інфраструктури та їх супроводженняСт. науковий співробітник

Розробка цільових інноваційних програм, проектів та бізнес планів на замови.Науковий співробітник

Розробка цільових інноваційних, проектів та бізнес планів на замови.Мол. науковий співробітник

Розробка цільових інноваційних, проектів та бізнес планів на замови


Відділ початкової допомоги впровадження інновацій та утворення бізнес-інкубаторів
3.1.10. Впровадження інноваційних проектів та технологій на замови.

3.1.11. Розробка конструкторсько-технологічної, експлуатаційної та іншої документації.

3.1.12. Впровадження високотехнологічного обладнання, устаткування, технологічних процесів та ін. на замови.

3.1.14. Консультаційна діяльність у напрямі надання початкової інформації щодо розробки технічного завдання, бізнес-плану, інноваційного проекту та інше.

Начальник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПров. науковий співробітник

Організація і заходів та координація дій у напрямі залучення малого та середнього бізнесу до обласних програм науково-технічного та інноваційного розитку, а також цільових інноваційних програм і проектів.Ст. науковий співробітник

Впровадження інноваційних проектів та технологій на замови. Консультаційна діяльність.Науковий співробітник

Впровадження інноваційних проектів та технологій на замови. Консультаційна діяльність. Розробка конструкторсько-технологічної, експлуатаційної та іншої документації.Мол. науковий співробітник

Впровадження інноваційних проектів та технологій на замови. Консультаційна діяльність. Розробка конструкторсько-технологічної, експлуатаційної та іншої документації.


Відділ енергетичних обстежень
3.1.13. Проведення енергетичного аудиту підприємств; впровадження заходів у напрямі енергозбереження та раціонального використання природних ресурсів.


Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПров. науковий співробітник

Энергетичне обстеження, проведення енергетичного аудиту підприємств. Розробка та впровадження енергозберігаючих заходів та проектов. Техніко-економічне обґрунтування запровадження енергоощадних програм, проектів та технологій.Ст. науковий співробітник

Энергетичне обстеження, проведення енергетичного аудиту підприємств. Розробка та впровадження енергозберігаючих заходів та проектов. Виконання розрахунків питомих норм витрат электричної та теплової энергіі. Розробка та впровадження проектів з компенсації реактивної енергії з використанням автоматики.Науковий співробітник

Энергетичне обстеження. Впровадження енергозберігаючих заходів та проектов. Розробка автоматизованих методик здійснення енергетичного моніторингу на енергоспоживаючих об’єктах. Розробка та впровадження проектів з компенсації реактивної енергії.


Мол. науковий співробітник

Энергетичне обстеження та експертиза фактичного споживання енергоресурсів з використанням вимірювальних приладів. Виконання розрахунків граничних показників витрат паливно-енергетичних ресурсів для суб’єктів енергоспоживання.


Відділ патентування, ліцензування та захисту інтелектуальної власності
3.1.15. Надання послуг у напрямі патентування, ліцензування та захисту інтелектуальної власності.

3.1.25. Організація та проведення робіт по забезпеченню патентної чистоти результатів наукових досліджень, конструкторських та технологічних розробок, промислових виробів.


Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПров. науковий співробітник

Робота з довідково-пошуковим апаратом, консультації з оформлення заявок на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, знаки для товарів і послуг, авторське право і сумісні права.Ст. науковий співробітник

Проведення патентного тематичного пошуку по заданій темі з глибиною пошуку 5, 10, 15, 20 р. р. і більше.Науковий співробітник

Підбір описів винаходівМол. науковий співробітник

Підготовка тематичних добірок матеріалів.


Відділ кадрової підготовки фахівців
3.1.16. Адаптація до виробничих умов підприємства інженерно-технічних, виробничих та інших кадрів, підвищення їхньої кваліфікації.

3.1.26. Організація стажувань робочого та інженерно-технічного персоналу в провідних центрах України та за її межами.

Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПров. науковий співробітник

Організація і координація проведення наукових (форсайтних) досліджень територіального або галузевого сектору щодо визначення кадрової спроможності забезпечення інноваційної діяльності. Розробка спеціальних програм і проектів щодо кадрового забезпечення інноваційної діяльності.Ст. науковий співробітник

Науково-технічні обстеження підприємств і закладів на предмет визначення кадрової спроможності забезпечення інноваційної діяльності. Розробка заходів щодо кадрового забезпечення інноваційної діяльності.Науковий співробітник

Організація стажувань, підвищення кваліфікації робочого та інженерно-технічного персоналу в провідних центрах України та за її межамиМол. науковий співробітник

Здійснення поточного моніторингу ротації кадрів на підприємствах і закладах області.


Відділ інвестування та комерціалізації
3.1.18. Сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних організацій і фірм для фінансування інноваційної діяльності підприємств і закладів області.

Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПровідний фахівець

Організація і координація проведення економічних досліджень у напрямі економічної і фінансової діяльності області, визначення шляхів і розробка заходів щодо інвестування та комерціалізації діяльності підприємств і закладів областіФахівець

I кат.

Економічні дослідження на предмет визначення джерел фінансування у відповідності до потреб і специфічних особливостей діяльності підприємств і закладів області.Фахівець

II кат.

Проведення економічного та фінансового аудиту промислових та інших об’єктів на предмет визначення їх економічних та фінансових потреб і можливостей щодо залучення інвестицій.Фахівець

III кат.

Маркетингові дослідження інвестиційного ринку та формування пакету пропозицій щодо інвестування програм і проектів інноваційної діяльності.


Відділ експертно-юридичного забезпечення
3.1.24. Організація проведення наукових, інноваційних та інвестиційних експертиз.

3.1.23. Юридичне забезпечення інноваційної діяльності.


Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПровідний фахівець

Юридичне забезпечення формування програм, проектів та інших заходів у напрямі інноваційної діяльностіФахівець

I кат.

Організація та юридичне забезпечення проведення наукових, інноваційних та інвестиційних експертиз.Фахівець

II кат.

Формування та здійснення заходів щодо юридичного захисту підприємств і закладів у напрямку інноваційної діяльності.Фахівець

III кат.

Здійснення заходів щодо юридичного захисту підприємств і закладів у напрямку інноваційної діяльності.


Відділ науково-технічної інформації та презентації інноваційної діяльності
3.1.19. Публікація наукових досліджень інноваційного напрямку, пропаганда досягнень науки і поширення наукових знань.

3.1.27. Проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, шкіл тощо.

3.1.28. Надання презентаційно-виставочних послуг у напрямі інноваційної діяльності.

3.1.21. Редакційно-видавнича діяльність інноваційного напрямку.

3.1.22. Поліграфічна діяльність інноваційного напрямку.


Керівник відділу

Поточне керівництво діяльністю відділу по забезпеченню виконання покладених завданьПровідний фахівець

Робота з довідково-пошуковим апаратом, організація роботи по тематичному підбору матеріалів з інноваційної діяльності орієнтованих у відповідності із профілем промислової діяльності області, а також по заявкам. Організація проведення виставок, презентацій, конференцій та ін.


Фахівець

I кат.

Проведення тематичного пошуку інформації по заданим темам. Підготовка матеріалів для проведення виставок, презентацій, конференцій та ін.Фахівець

II кат.

Організація проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, шкіл тощо.Головний редактор

Редакційно-видавнича діяльність інноваційного напрямку.Літературний редактор-перекладач

Редакційно-видавнича діяльність інноваційного напрямку.Фахівець I кат. з оперативної поліграфії

Поліграфічна діяльність інноваційного напрямку.Фахівець II кат. з оперативної поліграфії

Поліграфічна діяльність інноваційного напрямку.


Господарчий відділ

Формується у встановленому порядку відповідно до обсягів робіт і специфіки діяльності підрозділів.


Управління трансферу технологій


Формується на підставі напрацьованих матеріалів відділом науково-технічних досліджень з урахуванням напрямків і специфіки діяльності промислового потенціалу області
Схожі:

Додаток 1 до проекту iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Додаток 1 до проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 201 Виконавці проекту (з оплатою)
Кошти, залучені до виконання (обсяг проектів, які виконувались під керівництвом керівника проекту та/або, де брали участь виконавці...
Додаток 1 до проекту iconНазва проекту Керівник проекту: Терміни виконання проекту 200 2010 Виконавці проекту (з оплатою)
Переваги отриманих результатів у порівнянні з існуючими зарубіжними та вітчизняними аналогами
Додаток 1 до проекту iconДодаток 1 до проекту
move to 0-16365129
Додаток 1 до проекту iconФорма Додаток №2
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Додаток 1 до проекту iconФорма Додаток №1
Виконавці проекту (П.І. Б., науковий ступінь, учене звання, посада І місце основної роботи)
Додаток 1 до проекту iconЩодо оформлення курсових І диплом
Додаток г зразок листа-замовлення підприємства на тему дипломного проектУ (роботи) 49
Додаток 1 до проекту iconСтосовно Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 роки
Програми та визначення її основних положень. В разі якщо Ваша установа зацікавлена в участі у Програмі, просимо фахівців, що мають...
Додаток 1 до проекту iconДодаток 2 до листа від № Інформація про реалізацію проекту
Підпис керівника навчального закладу (організації) Дата 2012 року
Додаток 1 до проекту iconДодаток 2 до листа від № Інформація про реалізацію проекту
Підпис керівника навчального закладу (організації) Дата 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи