Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р icon

Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Скачати 73.75 Kb.
НазваНаказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Дата30.06.2012
Розмір73.75 Kb.
ТипНаказ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Н А К А З12.04.2012 р.               м. Львів        № 130-5-10


Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р.

Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 309 та наказом по університету

№ 129-5-10 від 12.04.2012р. "Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р"


Н А К А З У Ю :

1. Допустити до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012р. згідно з встановленим розкладом нижчеперелічених аспірантів та здобувачів за вказаними науковими спеціальностями

11. 05.2012р.

   1. Математичне моделювання та обчислювальні методи


Горун Павло Павлович – аспірант каф. прикладної математики

^ ІНСТИТУТ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

26.04.2012р.

02.00.03 Органічна хімія

Кархут Андрій Ігорович – аспірант каф. технології біологічно- активних сполук фармації та біотехнології

Фігурка Оксана Михайлівна – аспірант каф. технології біологічно-активних сполук фармації та біотехнології

27.04.2012р.

02.00.04 Фізична хімія

Іванишин Святослав Іванович – аспірант каф. загальної хімії

03.05.2012р.

^ 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

Рябцева Анна Олександрівна – аспірант каф. органічної хімії

Огар Галина Олександрівна – аспірант каф. органічної хімії

Пузько Наталія Володимирівна – аспірант каф. органічної хімії

26.04.2012р.

03.00.20 Біотехнологія (технічні науки)

Вічко Олена Іванівна - аспірант каф. технології біологічно-активних сполук фармації та біотехнології


10.05.2012р.


   1. Технологія продуктів органічного синтезу

Ворончак Тарас Осипович - аспірант каф. технології органічних продуктів

Дзіняк Мар’яна Богданівна - аспірант каф. технології органічних продуктів

03.05.2012р.

05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

Жура Андрій Володимирович - аспірант каф. хімічної технології

переробки пластмас

30.04.2012р.

   1. Процеси та обладнання хімічної технології

Ходорівський Роман Володимирович - аспірант каф. хімічної інженерії


^ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

15.05.2012р

05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Касинець Мар’яна Євгенівна – аспірант каф. теплогазопостачання і вентиляції

15.05.2012р.

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

Русин Богдан Георгійович – аспірант каф. будівельного виробництва

Мельник Андрій Ярославович – аспірант каф. будівельного виробництва

Терлига Володимир Сергійович – аспірант каф. автомобільних шляхів

15.05.2012р.

05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія

Павлишин Віталій Григорович – аспірант каф. гідравліки

та сантехніки


^ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

11.05.,14.05.2012 р.

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

Познякова Олена Ігорівна - аспірант каф. фінансів

^ 08.00.04 Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)

Яремик Христина Ярославівна – здобувач Української академії друкарства

Любомудрова Надія Петрівна – ст. викладач каф. менеджменту персоналу та адміністрування

Пецкович Марія Дмитрівна – аспірант каф. менеджменту і міжнародного підприємництва

Логвиненко Юлія Леонідівна – асистент каф. менеджменту і міжнародного підприємництва

Наконечна Таїсія Володимирівна – асистент каф. маркетингу та логістики

Зінкевич Дмитро Костянтинович – аспірант каф. менеджменту і міжнародного підприємництва

Бобало Олена Юріївна – аспірант каф. менеджменту і міжнародного

підприємництва

Дзюбіна Андрій Васильович - здобувач каф. менеджменту організацій

Калиніченко Юлія Вадимівна - здобувач каф. менеджменту організацій


08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит( за видами економічної діяльності)


Воськало Наталія Миколаївна – аспірант каф. обліку і аналізу


^ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

23.04.2012 р.

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

Лаврів Орест Андрійович – аспірант каф. телекомунікацій


^ 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Іванюк Петро Васильович – аспірант каф. ЧНУ ім.. Ю.Федьковича


05.27.01 Твердотільна електроніка

Марусенкова Тетяна Анатоліївна – асистент каф. електронних приладів


^ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ТРАНСПОРТУ

17.05.2012 р.

05.22.02 Автомобілі та трактори

Боднар Микола Федорович – аспірант каф. автомобілебудування


^ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

18.04.2012 р.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право


Нор Уляна Миколаївна – здобувач Львівського державного університету внутрішніх справ(компенсація витрат за підготовку

на складання іспиту, за рахунок коштів здобувача)


Сеник Петро Романович – ад’юнкт Львівського державного університету внутрішніх справ(компенсація витрат за підготовку

на складання іспиту, за рахунок коштів здобувача)


Бондаренко Вікторія Анатоліївна – здобувач Львівського державного університету внутрішніх справ(компенсація витрат за підготовку на складання іспиту, за рахунок коштів здобувача)


^ ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ

04.05.2012 р.

   1. Кадастр та моніторинг земель

Ткачик Олеся Ігорівна – аспірант каф. кадастру територій

Ванчура Роман Богданович – аспірант каф. кадастру територій

Петришин Андрій Григорович – аспірант каф. кадастру територій


^ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

11.05.2012р.

   1. Структурна, прикладна та математична лінгвістика (технічні науки)

Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна – аспірант каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

26.04.2012р

   1. Військова історія (історичні науки)

Білецький Андрій В’ячеславович – аспірант каф. історії України та

Етнокомунікації


^ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

04.05.2012 р.

   1. Системи та засоби штучного інтелекту

Скорохода Олекса Володимирович – аспірант каф. автоматизовані системи управління


^ ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА МЕТРОЛОГІЇ


15.05.2012 р.

05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин

Микитин Марта Ігорівна - аспірант каф. метрології, стандартизації та сертифікації

Горбатий Володимир Романович - аспірант каф. інформаційно - вимірювальних технологій

Пригродський Антон Борисович - аспірант каф. інформаційно - вимірювальних технологій

Кашпор Катерина Анатоліївна - аспірант каф. інформаційно - вимірювальних технологій


15.05.2012 р.

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Малик Ольга Володимирівна – аспірант каф. метрології, стандартизації та сертифікації

Сколоздра Мирослава Михайлівна - аспірант каф. метрології, стандартизації та сертифікації


24.04.2012 р.

05.13.05 Коп’ютерні системи та компоненти

Зіяд Тарек Мохаммад Сарайрех — аспірант каф. електронно - обчислювальні машини (компенсація витрат за підготовку на складання іспиту, за рахунок коштів аспіранта)


^ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ


24.04.2012 р.

05.14.02 Електричні станції, мережі та системи

Сабат Мирослав Богданович – аспірант каф. електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства

Бучковський Ігор Романович - аспірант каф. електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства


Підстава: заяви аспірантів та здобувачів


^ Ректор Ю.Я.БобалоПроект вносить:

Погоджено:Зав. докторантури і аспірантури

____________І.О. Шишкіна

Ст. інспектор

____________ Н.М.Гамада

Ст. інспектор

____________ Н.О.Гелиш

Провідний фахівець

____________ Н.В.Симонова

Фахівець

____________ І.І.Ангельська


Проректор з наукової роботи

________________ З.Г. Піх

Заступник начальника НДЧ

________________Жук Л.В.

Начальник юридичного відділу

________________І.П. Штибель
Схожі:

Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №156-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2012 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №156-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2012 р
Відповідно до Положення про підготовку науково педагогічних І наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconПро допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2011 р
Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 р. №309 та наказом по...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №196-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2011 р
Додатково до наказу по університету №175-5-05 від 18. 05. 2011 р. «Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconПро допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатських іспитів з іноземної мови у весняну сесію 2011 р
Відповідно до наказу по університету №145-5-10 від 20. 04. 2011 р. ”Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну сесію...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №189-5-05 Про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 24. 04
Додатково до наказу по університету №146-5-05 від 20. 04. 2011 р. «Про допуск до складання кандидатських іспитів зі спеціальності...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №158-5-05 Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з філософії у весняну сесію 2011р
У відповідності до наказу по університету №146-5-10 від 20. 04. 2011 р. "Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №129-5-10 Про організацію прийому кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №350-5-05 Про допуск до складання кандидатських іспитів в осінню сесію 2011 р
Додатково до наказу по університету №339-5-05 від 05. 10. 2011р. “Про допуск аспірантів та здобувачів до складання кандидатського...
Наказ №130-5-10 Про допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2012 р iconНаказ №346-5-05 Про перенесення кандидатського іспиту зі спеціальностей 05. 02. 09 та 01. 02. 04 в осінню сесію 2011 р
«Про допуск до складання додаткових кандидатських іспитів зі спеціальностей 05. 02. 09 та 05. 02. 02» та №304-5-05 від 12. 09. 2011р....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи