Нормативно-правова база icon

Нормативно-правова база
Скачати 44.86 Kb.
НазваНормативно-правова база
Дата30.06.2012
Розмір44.86 Kb.
ТипЗакон

Нормативно-правова база

 1. Декрет Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 № 15-93 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93.

 2. Закон України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.

 3. Митний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92-15.

 4. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затверджене Постановою Правління НБУ від 26.03.1998 № 118 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0231-98.

 5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджені Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0950-05.

 6. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.2003 № 189 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0381-03.

 7. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

 8. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0152-01

 9. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджено постанова Правління Національного банку України 26.03.98 № 119 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0245-98.

 10. Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затв. Постановою Правління Національного банку України 27.05.2008 № 148 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0520-08.

 11. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затв. Постановою Правління Національного банку України 29.12.2000 № 520 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0152-01.

 12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджено Постанова Правління Національного банку України 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01.

 13. Положення про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті, затв. Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 № 444 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=444-95-%EF.

 14. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів вiд 01.01.1994  № 500 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_003.

 15. Уніфіковані правила по інкасо вiд 01.01.1979  № 322 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_002.

 16. Уніфіковані правила стосовно договірних гарантій [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=988_005.


Список основної літератури

 1. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчальний посібник / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 214 с.

 2. Валютные операции коммерческих банков в Украине: учебное пособие / Л. М. Алексеева, А. П. Вожжов. – Севастополь : СевГТУ, 2000. – 136 с.

 3.  Валютный рынок и валютное регулирование: учебное пособие / ред. И. Н. Платонова. – М. : БЕК, 1996. – 475 с.

 4. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения : курс лекцій / А. Ф. Золотов; МАУП. – К. : МАУП, 2001. – 112 с.

 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навчальний посібник/ Мін-во освіти і науки України, КНЕУ; ред. М. І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 6. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: навчальний посібник/ ред. Ю. Г. Козак. - 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2003. – 294 с.

 7. Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2001.– 204 c.

 8. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства : Підручник.– К. : Лібра, 2002. – 304 c.

 9. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках :Посібник. – К. : Видавнчий центр «Академія», 2002. – 376с.

 10. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л. В. Руденко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2007. – 632 с.


Список додаткової літератури

 1. Білик М.Д. Розрахункові відносини у зовнішньоекономічній діяльності підприємств: сутність та оцінка доцільності застосування різних форм розрахунків / М.Д. Білик //Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 3. – C.54–60

 2. Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало; Мін–во освіти і науки України. – 2–ге вид. – К. : Професіонал, 2005. – 336 с.

 3. Бондаренко С.І. Використання акредитива при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями / С.І. Бондаренко // Фінанси України. – 2000. – № 3. – C.114–119.

 4. Бутузова Н.А. Расчеты по инкассо/ Н. А. Бутузова //Международные банковские операции. – 2008. – № 1. – C.86–93.

 5. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів у Європейському Союзі / О. Галиць // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 2. – C.25–28.

 6. Грачова Р. Розрахунки в ЗЕД / Р. Грачова //Дебет–Кредит. – 2004. – № 23. – C.14–18.

 7. Демидович Ю.В. Совершенствование платежно-расчетных отношений и национальные платежные системы / Ю.В. Демидович // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2006. – № 9. – C. 39–47.

 8. Кобахидзе Г.К. Аккредитивная форма расчетов: дисконтирование и негоциация; последствия обнаружения подделки или фальсификация документов / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции. – 2006. – № 1. – C.66–78.

 9. Корнєєв В.В. Депозитарні розписки в системі міжнародних фінансових відносин / В. В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 11. – C.32–39

 10. Короп О. ЗЕД – інструменти для імпортера: акредитив і коносамент / О. Короп // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2005. – № 7. – C.63–68.

 11. Малых А.В. Документарный аккредитив в международной торговле/ А. В. Малых //Финансы и кредит. – 2007. – № 47. – C.29–32.

 12. Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями: Збірник нормативних документів //Инвестгазета. – 2006. – № 28.

Схожі:

Нормативно-правова база iconНормативно–правова база
move to 0-16380958
Нормативно-правова база iconНормативно-правова база
move to 0-16380999
Нормативно-правова база iconДокументи
1. /нормативно-правовая база ДУЗ/811соц.пед. патронат.doc
2. /нормативно-правовая...

Нормативно-правова база iconК-ть годин в сем
Вступ. Об’єкт і предмет курсу. Загальні положення та нормативно-правова база кадастру природних ресурсів. Структура та зміст, організаційне...
Нормативно-правова база iconЕкзаменаційні вимоги до кандидатського іспиту зі спеціальності 24. 00. 03 – «Фізична реабілітація» Основи фізичної реабілітації
Нормативно-правова, матеріально-технічна та організаційно-методична база фізичної реабілітації як галузі науки
Нормативно-правова база iconНормативно–правова база
Закон України Про захист від недобросовісної конкуренції від 7 червня 1996 року №23 6/96–вр [Електронний ресурс] / Верховна Рада...
Нормативно-правова база iconКафедра рекреації та
Сутність предмету та завдання. Історія розвитку управління. Основні поняття предмету. Державні та громадські органи управління. Їх...
Нормативно-правова база iconФормат опису модуля
Особливості інформації, як об’єкта права власності. Державна політика у сфері інформаційної безпеки. Нормативно-правова база України....
Нормативно-правова база iconЗаконодавча та нормативно-правова база створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку Таблиця 1 Спеціальні (вільні) економічні зони
Указ Президента України від 30. 06. 95 №497 "Про Північнокримську експериментальну економічну зону Сиваш"
Нормативно-правова база iconТема 15. Правова свідомість та правова культура
Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи