Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. icon

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Скачати 28.89 Kb.
НазваЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
Дата30.06.2012
Розмір28.89 Kb.
ТипЗакон

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 року № 959 – ХІІ, із змінами та доповненнями

 2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 року № 996 – ХІV

 3. Наказ МЗЕЗТ України “Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” від 5.10.96 року № 75

 4. Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміни та поширення/ С. Голов //Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - N 8/9. - С. 43-55.

 5. Данілов О. Міжнародні розрахунки та валютний контроль. Ірпінь: Акад.. ДПС, 2002 – 181 с.

 6. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник – М. Международные отношения, 1998

 7. Кузминський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. Монографія. К.: КНЕУ, 2001 – 268 с.

 8. Савлі М. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навчальний посібник К.: КНЕУ, 2002 – 392 с.

 9. Голов,С.Ф.. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: практичний посібник/ С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. - К.: Лібра, 2001. - 840 с. - ISBN 966-7035-43-3: 80.00, грн.

 10. Дженсен,Тилли Финансовый учет 1: Международное издание 2006 г.: учебное пособие : пер. с англ/ Тилли Дженсен; Ин-т технологии Северной Альберты, Канада. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 952 с. - ISBN 966-8644-80-8: 130.00, грн.

 11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (станом на 1 січня 2000 р.): : пер. с англ/ ред. С. Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. - 1272 с. - (International Accounting Standards Committee). - ISBN 966-7432-02-5: 168.00, 152.25, 28.00, грн.

 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001 (станом на 1 січня 2001 р.): : пер. с англ/ ред. С. Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. - 224 с. - (International Accounting Standards Committee). - ISBN 966-7791-10-6: 10.00, грн.

 13. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 (МСФЗ): зокрема Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (станом на 31 березня 2004 р.): В 2 ч. Ч. 1: : пер. с англ/ ред. С. Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. - 1223 с. - (International Accounting Standards Committee). - ISBN 966-651-255-6: 250.00, грн.

 14. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 (МСФЗ): зокрема Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (станом на 31 березня 2004 р.): В 2 ч. Ч. 2: : пер. с англ/ ред. С. Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. - 1223 с. - (International Accounting Standards Committee). - ISBN 966-651-255-6: 250.00, грн.

 15. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансові інструменти. Звітність та бухгалтерський облік (грудень 2006). Керівництво для користувачів щодо офіційного тексту МСБО 32, МСБО 39 та МСФЗ 7/ ред. С. Ф. Голов. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2007. - 584 с. - ISBN 978-966-651-425-0: 220.00, грн.

 16. Михайлов,И.А. Оценка финансового состояния компаний с применением международных стандартов финансовой отчетности/ И. А. Михайлов //Международный бухгалтерский учет. - 2008. - N 6. - C.16-19.

 17. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку/ О. Олійник. - К.: Укр. Консалтингова Мережа, 2000. - 56 с. - (Українська Консалтингова Мережа. Вип. 1). - (Українська Консалтингова Мережа. Вип. 1). - 3.00, грн.

 18. Велш,Г.А. Основи фінансового обліку/ Г. А. Велш, Д. Г. Шорт. - К.: Основи, 1997. - 943 с. - 27.20, 23.20, 25.00, грн.


Додаткова література


 1. Гетьман, В.Г. Новые требования и нормы в международных стандартах финансовой отчетности/ В. Г. Гетьман //Международный бухгалтерский учет. - 2005. - N 5. - C.6-14.

 2. Гетьман,В.Г. О концептуальной основе международных стандартов финансовой отчетности/ В. Г. Гетьман //Международный бухгалтерский учет. - 2007. - N 12. - C.4-10.

 3. Голов С.Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування/ С. Голов //Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - N 11. - C.43-59.

 4. Голов С.Ф. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Інвестиційна нерухомість" у вітчизняному форматі (коментар до П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість")/ С. Голов //Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - N 9. - C.8-18.

 5. Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: современное состояние и применение/ С. Голов //Бухгалтерский учет и аудит. - 2005. - N 8. - C.88-101.

 6. Демченко,Т.А. Визнання та характеристики активів у різних системах обліку/ Т. А. Демченко //Актуальні проблеми економіки. - 2005. - N 12. - C.157-163.

 7. Жук В. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні/ В. Жук //Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - N 10. - С. 16-23.

 8. Илышева,Н.Н. Классификация проблем адаптации системы бухгалтерского учета кредитных организаций к Международным стандартам финансовой отчетности/ Н. Н. Илышева, С. А. Кузубов, О. С. Неверова //Финансы и кредит. - 2008. - N 18. - C.2-8.

 9. Лапішко,М.Л.. Проблеми інформаційної відкритості банківської звітності/ М. Л. Лапішко, Г. П. Табачук //Регіональна економіка. - 2007. - N 4. - C.162-169.

Схожі:

Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
move to 0-16380953
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconПро порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23. 09. 94 р. №185/94-вр, зі змінами І доповненнями
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16. 04. 91 р. №959 XII, зі змінами І доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 99 р. №996-хіv
Закон України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99 р. №996-хіv
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconТема тарифні та нетарифні методи регулювання зед в Україні
Указу Президента України від 07. 11. 94 р.   659/94 «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні»...
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями. Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 20 березня 1991 року.
Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991р зі змінами та доповненнями
Закон України \"Про зовнішньоекономічну діяльність\" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України \"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні\" від 16. iconЗакон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи