Зміст дисципліни за темами icon

Зміст дисципліни за темами
Скачати 55.81 Kb.
НазваЗміст дисципліни за темами
Дата30.06.2012
Розмір55.81 Kb.
ТипДокументи

Зміст дисципліни за темамиТема 1. Міжнародні організації в інституціональному середовищі міжнародного бізнесу

Роль міжнародних організацій у розвитку світового господарства. Система регулювання міжнародних економічних відносин. Елементи регулювання міжнародних відносин. Причини створення міжнародних організацій. Сутність міжнародних організацій. Періодизація виникнення та розвитку міжнародних організацій. Епоха рабовласницьких держав. Сіммахії. Амфіктонії. Період феодальної роздробленості. Ганзейський союз. Епоха великих географічних відкриттів, промислових революцій та формування світового ринку. Період між Першою та Другою світовими війнами. Становлення системи міжнародних організацій. Ліга Націй. Сучасний етап розвитку міжнародних організацій, його характерні риси. Формування системи Організації Об’єднаних Націй (середина 40-х — кінець 50-х років ХХ ст.). Активізація процесу утворення й поширення міжнародних регіональних організацій (кінець 50-х — кінець 80-х років ХХ ст.). Відновлення єдиної системи міжнародних економічних відносин (з 90-х років ХХ ст.). Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних організацій. Міжнародні інституції: класифікація за рівнем, типами, видами з точки зору економічного призначення. Розвиток інституційних механізмів міжнародного співробітництва. Міжнародні конференції, міжнародні комітети та комісії.

^ Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

Право міжнародних організацій. Внутрішнє та зовнішнє право міжнародної організації. Загальні принципи міжнародних відносин. Міжнародні кодекси поведінки. Механізм впливу міжнародних організацій на країни члени. Прийняття рішень у міжнародних організаціях. Класифікація рішень міжнародної організації. Процедура прийняття рішень у міжнародних організаціях. Міжнародні службовці. Інститути міжнародних представництв держав при міжнародних організаціях.

^ Тема 3. Міждержавні економічні організації у світових інтеграційних процесах

Сутність, види та функції міждержавних організацій. Макроінтеграційні об'єднання та наднаціональні організації. Організація економічного співробітництва та розвитку: сутність, структура, керівні органи. Основні угоди ОЕСР та їх учасники. Європейська асоціація вільної торгівлі: сутність, цілі, структура, функції.  Організація з безпеки та співробітництва в Європі. Європейський Союз: сутність, структура, керівні органи. Етапи створення ЄС. Європейська Комісія. Європейська Рада. Економічний і соціальний комітет. Комітет регіонів. Рахункова палата. Економічній та валютний союз країн ЄС. Сучасні проблеми та напрямки розвитку ЄС. Україна та ЄС. Загальна характеристика інтеграційний процесів в Піденно-Східній Азіі. Характеристика, порядок членства, керівні органи, перспективи розвитку Асоціації держав Південно-Східної Азії, Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Організації країн експортерів нафти. Загальна характеристика інтеграційних процесів у Західній Азії та Латинській Америці і Карибському басейні. Характеристика, порядок членства, керівні органи, перспективи розвитку Ліги арабських держав. Карибське співтовариство та Карибський спільний ринок. Південний спільний ринок- МЕРКОСУР. Загальна характеристика інтеграційний процесів на Африканському континенті. Економічне співробітництво держав Західної Африки (ЕКОВАС). Спільний ринок Східної і Південної Африки (КОМЕСА). Митний і економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК). Передумови та етапи створення НАФТА. Основні положення угоди про НАФТА. Національні інтереси країн-членів у НАФТА. НАФТА на політичній арені світу. Взаємовідносини НАФТА та ЄС.

^ Тема 4. ООН та міжнародне співробітництво

Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН. Головні органи та структура ООН. Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН). Рада Безпеки ООН. Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР). Рада з Опіки ООН. Міжнародний Суд. Секретаріат ООН. Регіональні економічні комісії. Європейська економічна ко- місія (ЄЕК). Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО). Економічна комісія для Латинської Америки і країн Карибського басейну (ЕКЛАК). Економічна комісія для Африки (ЕКА). Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКЗА). Міжурядові установи, пов’язані з ООН. Групи міжнародних установ. Спеціалізовані установи ООН. Міжнародна організація праці (МОП). Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО). Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР). Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Міжнародна морська організація (ММО). Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). Всесвітній поштовий союз (ВПС). Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) та Міжнародний союз з телекомунікацій (МСТ). Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Всесвітня туристична організація (ВТО). Програми і робочі органи ООН. Програма розвитку ООН (ПРООН). Програма добровольців ООН. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Всесвітня продовольча програма (ВПП). Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ). Міжнародний торговельний центр (МТЦ). Всесвітня митна організація (ВМО). Бюро міжнародних виставок (БМВ). Міжнародна торговельна палата (МТП). Спілка міжнародних ярмарків (СМЯ). Система ГАТТ/СОТ.


^ Тема 5. Міжнародні неурядові економічні організації

Сутність і види міжнародних неурядових організацій. Організаційні структури та форми діяльності неурядових економічних організацій. Діяльність основних неурядових міжнародних економічних організацій. ЕСОМАР. Міжнародна асоціація економічних наук. Міжнародний кооперативний альянс. Європейський діловий конгрес. Римський клуб. Дакарський клуб.

^ Тема 6. Міжнародні правоохоронні організації

Визначення понять «міжнародна правоохоронна діяльність» та «міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю», основні напрями. Визначення та суть поняття «міжнародні правоохоронні організації». Діяльність міжнародних правоохоронних організацій із співробітництва з правоохоронними органами. Правові основи організації та діяльності Міжнародної організації кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ, Європейської поліцейської організації (ЄВРОПОЛ), Європейського бюро по боротьбі із шахрайством (ОЛАФ). Органи міжнародного карного правосуддя (міжнародної карної юстиції), організація діяльності та особливості судочинства.

^ Тема 7. Діяльність міжнародних організацій із питань захисту оточуючого середовища

Глобальный характер проблем природокористування: економічний зміст. Мінародні об’єкти охорони оточуючого середовища. Принципи та форми міжнародного екологічного співробітництва. Підписання договорів та інших видів міжнародних угод. Міжнародні організації у сфері охорони оточуючого середовища: ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКОП, СІПО та Грінпис.

Висновки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Кіото-97, Йоханесбург (ЮАР) – 2002. Головні документи у міжнародних природоохоронних відносинах. Діяльність міжнародних фінансових інститутів у сфері екологічної безпеки.

^ Тема 8. Міждержавні організації із науково-технічного та виробничого співробітництва

Міжнародні організації, угоди і програми, що діють у сфері МНТС. Координаційні міжнародні програми спільних наукових досліджень. Роль ЮНЕСКО в налагодженні наукових і культурних зв’язків між різними країнами і регіонами світу. Світова Організація Інтелектуальної Власності. Міжнародне енергетичне співробітництво. Роль країн ОПЕК у розвитку світового ринку нафти і газу. Європейське Співтовариство з Атомної Енергії (Євратом). Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (МАГАТЕ). Міжнародне співробітництво у сфері сировинного виробництва. Міжнародні асоціації експортерів сировини. Роль Організації Об`єднаних Націй з Промислового Розвитку (ЮНІДО) в координації промислового виробництва країн світу. Міжнародне агропромислове співробітництво. Картелізація світового аграрного виробництва. Координаційна роль Продовольчої та Сільськогосподарської Організації (ФАО) у розвитку світового агропромислового виробництва.

^ Тема 9. Міжнародні організації у соціальній сфері

Міждержавні організації у соціальній сфери. Діяльність Ради Європи. Європейська союз (ЄС), Організація по економічному співробітництву і розвитку (ОЗСР), Організація по безпеці і співробітництву в Європі (ОБСЄ), Організація Об'єднаних Націй (ООН) та її агенції (Програма розвитку ООН, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ), Всесвітній банк. Неурядові організації (НУО). Міжнародна рада з соціального добробуту. Міжнародна амністія (Amnesty International), Католицька служба допомоги (Catholic Relief Services), Міжнародний комітет спасіння (International Rescue Committee), Лікарі без меж (Medians Sans Frontieres), Спасіть дітей (Save the Children). Фахові організації й асоціації.

Схожі:

Зміст дисципліни за темами iconЗміст дисципліни за темами
move to 0-16381020
Зміст дисципліни за темами iconЗміст дисципліни за темами
Економічні складові екологічної науки. Загальна характеристика основних компонентів навколишнього середовища. Концепція біосфери...
Зміст дисципліни за темами iconФеноменологія релігії: її зміст,можливі форми функціонування та особливості вивчення. (2 год.)
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Зміст дисципліни за темами iconПоложення про самостійну роботу студентів хду фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч посіб. К.: «Академвидав», 2006. 352 с. Виконати завдання за планом
Структура І зміст модулів самостійної роботи студентів з “Фізіології людини І тварин”, “Фізіології внд”. Взаємозв’язок між темами...
Зміст дисципліни за темами iconЗміст стор. Вступ Розподілення навчальних годин І зміст дисципліни «Технологія виробництва металів» розділ виробництво чавуну
Х до виробничого процесу
Зміст дисципліни за темами iconЗміст с. Вступ до дисципліни 3
Тема 1 Поняття, зміст та ознаки господарського права в Україні. Система господарського законодавства. 10
Зміст дисципліни за темами iconЗміст програми маркшейдерські дисципліни
Науковий зміст, теоретичні питання і практичні задачі викладено в питаннях. При цьому охоплено основні частини фахових дисциплін,...
Зміст дисципліни за темами iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „Постійний струм”
Постійний струм” І „Синусоїдний струм” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки
Зміст дисципліни за темами iconНавчальне видання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" за темами „Постійний струм” І...
Зміст дисципліни за темами iconФеноменологія релігії
Метою курсу є ознайомлення студентів з основними темами важливої дисципліни релігієзнавчого циклу. При цьому подається не лише виклад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи