Список основної літератури icon

Список основної літератури
Скачати 31.75 Kb.
НазваСписок основної літератури
Дата30.06.2012
Розмір31.75 Kb.
ТипУчебник

  Список рекомендованої літератури з дисципліни

  «Міжнародні організації»

  Список основної літератури

 1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999.

 2. Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. Мироваяэ кономика и международные экономические отношения:Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2000.

 3. Акулова Г. Н. Международные валютно-финансовые организации и развивающиеся страны. — М.: Финансы и статистика, 1993.

 4. Василик О. Д. Теорія фінансів. — К.: НІОС, 2000.

 5. Волошин В. В. Регулювання світової економіки. — К.:ВПЦ “Київський університет”, 2000.

 6. Воронова Є. М. Міжнародні економічні організації. —К.: КНТЕУ, 2001.

 7. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Учеб. пособие. — М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”, 2000.

 8. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — 2-гевид., переробл. і доп. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2001.

 9. Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И. П. Фаминского. — М.: ИНФРА-М, 2000.

 10. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. — 2-ге вид.,стереотип. — К.: МАУП, 2003.

 11. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. — М.,1997.

 12. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие: В 2 ч. — М., 1999. — Ч. 2.

 13. Кириченко О. О. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К., 2000.

 14. Козик В. В., Панкова Л. Я., Даниленко Н. Б. Міжнародніекономічні відносини: Навч. посіб. — 4-те вид., стереотип. — К.: Знання-Прес, 2003.

 15. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000.

 16. Международные транспортные организации: Справочник.— М., 1986.

 17. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М., 1999.

 18. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; За ред. А. П. Румянцева. — К.: Знання-Прес, 2003.

 19. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнародних економічних відносин / А. С. Філіпенко, І. В. Бураковський, В. С. Будкін та ін. — К.: Либідь, 1994.

 20. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. — К.: ЦУЛ, 2003.

 21. Мировая экономика / Под ред. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 1999.

 22. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учеб. пособие / М. В. Елова и др.; Под ред.

 23. А. К. Шуркалина, Н. С. Цыпиной. — М., 2000.

 24. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. — М.: Флинта, МПСИ, 2000. — 480 с.

 25. Моисеев А. А. Международные кредитно-финансовые организации. Правовые аспекты деятельности. — М.: НИМП, 1999.

 26. Осика С. Г., П’ятницький В. Т. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародноправового регулювання світової торгівлі. — К., 1999.

 27. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.

 28. Пересада О. А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств. — К.: Лібра, 2001.

 29. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручнник. — К.: ЦУЛ, 2003.

 30. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Учеб. для вузов / В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин и др.; Под ред. В. Е. Рыбалкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юнити-Дана, 2000.

 31. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999.

 32. Спеціалізовані установи системи ООН: Навч. посіб. / В. С. Бруз, В. М. Грабажей, В. О. Єфімов та ін.; За ред. В. С. Бруза. — К.: Либідь, 1995.

 33. Титаренко А. А. Международные организации системы ООН: Справочник. — М., 1995.

 34. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський, та ін. — К.: Либідь, 2002.

 35. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. А. І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. — К.: Віра-Р “Альтерпрес”, 2000.

 36. Халевская Е. Д. Международные экономические организации. — М., 1992.

 37. Шреплер Х.-А. Международные организации: Справочник / Пер. с нем. С. А. Тюпаева. — М.: Междунар. отношения, 1995.

 38. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник / Пер. с нем. С. А. Тюпаева, И. Н. Фомичева. — М.: Междунар. отношения, 1999.

 39. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб. —2-ге вид., переробл. і доп. — К.: КНЕУ, 2001.

 40. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.
^

Список додаткової літератури


  41.Бугай В. В. Ливенцев Н. Н. Международные економические отношения,-М.:Финансы и статистика,1997.

  42.Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред Платоновой И. Н.- М.:БЕК, 1996.

  43.Ильин Ю. Д. История и право Европейского союза. Харьков, “Консум”, 1998.

  44.Киреев А. Международная економика. Часть первая.-М.: Международные отношеня, 1998.

  45.Киреев А. Международная економика. Часть вторая.-М.: Международные отношеня, 1999.

  46.Фонтейн Паскаль Європа в 10 пунктах. - К.: Альтернативи, 1999.

Схожі:

Список основної літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список основної літератури iconМіжнародний менеджмент Список рекомендованої літератури
Список літератури, що складається з основної, додаткової літератури та навчально-методичних матеріалів, наведено в таблиці
Список основної літератури iconСписок рекомендованої літератури з дисципліни «Міжнародний маркетинг» Список основної літератури
Академия рынка: маркетинг: Пер с фр. /А. Дастан, Ф. Букерель, рланкар. М.: Экономика, 1993
Список основної літератури iconСписок основної літератури
move to 0-16380985
Список основної літератури iconСписок основної літератури
move to 0-16381022
Список основної літератури iconСписок основної літератури
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навч посібник / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непонящий; Одес держ екон...
Список основної літератури icon1. Філософське знання: сенс та значення
Вони включають: обґрунтовування актуальності кожної теми, цілі І задачі навчання, теоретичні питання, список основної І додаткової...
Список основної літератури iconПрограма комплексного фахового екзамену з англійської мови І зарубіжної літератури та методики їх викладання для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Мова та література (англійська)»
Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної літератури
Список основної літератури iconМетодичні вказівки щодо організації самостійної роботи, основні поняття до кожної теми, питання для самоконтролю знань, список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, творчі завдання, а також список рекомендованої літератури
Підготовлено кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи...
Список основної літератури iconПрограма фахових вступних випробувань історія основної слов’янської літератури (чеська)
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи