Напрями підготовки та спеціальності цздфн icon

Напрями підготовки та спеціальності цздфн
НазваНапрями підготовки та спеціальності цздфн
Дата30.06.2012
Розмір74 Kb.
ТипДокументи

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЦЗДФН


Підготовка фахівців в Центрі проводиться за 8 освітніми напрямами: хімічна технологія, системна інженерія, фінанси і кредит, економіка підприємства, менеджмент, машинобудування, інформатика та право – з подальшим навчанням на старших курсах за спеціальностями: хімічна технологія високомолекулярних сполук, системи управління і автоматики, фінанси, економіка підприємства, менеджмент організацій, обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів, інформатика, правознавство.  • ^ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Хімічна технологія високомолекулярних сполук – підготовка інженерів хіміків-технологів, фахівців в галузі розробки, проектування, наладки, експлуатації і вдосконалення засобів отримання і застосування піротехнічних композицій, полімерів, інших хімічних речовин та виробів. Випускники отримують класичну хімічну освіту і можуть працювати у дослідних лабораторіях, у проектно-конструкторських відділах, в лабораторіях метрології та стандартизації, на підприємствах, де технологічні процеси пов’язані не тільки з виготовленням та використанням піротехнічних систем, а й на інших підприємствах хімічної промисловості. Ця спеціальність існує тільки в Шосткинському інституті.

^ Системи управління і автоматики – підготовка інженерів-системотехніків та інженерів-електриків з обслуговування, експлуатації і ремонту вузлів автоматики, комп’ютеризованих засобів управління технологічним устаткуванням для роботи на підприємствах машинобудування, харчової промисловості, транспорту, зв’язку та багатьох інших. Сферою діяльності фахівців є системи планування і управління технічними, технологічними та організаційними об’єктами. Фахівці мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.

Фінанси – підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності. Фінанси – це самостійний вид професійної діяльності, направленої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств на основі застосування ринкових принципів. Випускники працюють у банківських установах, інвестиційних, страхових, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних та економічних підрозділах установ, податкової та митної служби.

^ Економіка підприємства – підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської, планово-економічної та техніко-організаційної діяльності на підприємствах різних форм власності. Основний наголос робиться на підготовці економістів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці. Випускники отримують кваліфікацію економіста для роботи на посадах: економіст з планування, праці, фінансової роботи; керівний персонал підрозділів підприємств, податкових служб, інвестиційних, страхових, інноваційних компаній. Випускники здійснюють аналіз ефективності впровадження проектів, нової техніки, технологій, систем оплати праці тощо, та можуть долучатися до наукової і викладацької роботи.

^ Менеджмент організацій – підготовка керівників для організаційно-управлінської діяльності в проектних організаціях, на підприємствах промисловості, будівництва, зв’язку, торгівлі, послуг для населення, а також в державних та комерційних установах. Випускники займаються вдосконаленням структур та методів управління, логістикою матеріальних та інформаційних потоків, загальним управлінням проектами з використанням сучасних інформаційних потоків. Випускникам присвоюється кваліфікація менеджера. Отримана кваліфікація дає можливість відкрити власну справу.

^ Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів – підготовка інженерів-механіків для проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і організаційно-управлінської діяльності на підприємствах машинобудування, хімічної, нафтової і газової промисловості. Випускники працюють у конструкторських бюро, лабораторіях, науково-дослідних закладах галузевого та академічного профілю. Поглиблена комп’ютерна підготовка дає можливість фахівцям працювати також в інших галузях, де широко застосовується комп’ютерна техніка.

Інформатика – підготовка фахівців з програмного забезпечення обчислювальних машин і систем математичного і комп’ютерного моделювання, підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій, для розв’язання питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації, розробка WEB-сайтів, Internet-програм, систем Е-комерції та формування електронних баз даних. Випускники працюють програмістами, системними адміністраторами мереж, Internet-адміністраторами, WEB-дизайнерами.

Правознавство – підготовка юристів ведеться з господарсько-правової спеціалізації, що дозволяє випускникам працювати на посадах: помічник голови суду, державний виконавець, фахівець органів юстиції, інспектор у відділах фондів – Пенсійного, соціального страхування, державних органах реєстрації актів громадянського стану, консультант в нотаріальних конторах, слідчий та дільничний інспектор в органах МВС, юрисконсульт в установах, організаціях тощо.


^ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Прийом студентів здійснюється на 1-й курс на базі повної загальної середньої освіти. Термін навчання для набуття кваліфікаційного рівня «бакалавр» становить 4,5-5 років, для одержання кваліфікації «спеціаліст» – 5,5-6 років залежно від напряму підготовки та спеціальності. Для отримання диплому «молодший спеціаліст» за напрямом «Право» термін навчання становить 3,5 роки. Незалежно від форм фінансування підготовки прийом проводиться на конкурсній основі за результатами конкурсу сертифікатів або за результатами вступних випробовувань.

Проводиться також прийом на старші курси за скороченим навчальним планом на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання – 3,5-4 роки. Випускники технікумів та коледжів, які навчалися за інтегрованими навчальними планами й бажають підвищити кваліфікацію за спорідненою спеціальністю, мають можливість скороченого навчання на умовах контракту. Прийом на старші курси проводиться на конкурсній основі за результатами середнього балу додатка до диплома.


^ ВАРТІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Вартість навчання в ЦЗДФН Шосткинського інституту СумДУ на 2010-2011 н.р.

^ Напрям

підготовки

Спеціальність

Вартість семестру

За весь курс

навч.

1курс

2курс

3курс

4курс

5курс

6.030402 Право

5.03040101 Правознавство

1400

1600

1800

1900

(7с.)
11500

^ 6.030504 Економіка підприємства

8.050107

Економіка підприємства


1800


2000


2200


2400


2600

(9с.)


19400

6.030601 Менеджмент

8.050201

Менеджмент організацій

1800

2000

2200

2400

2600

(9с.)

19400

6.040302 Інформатика

8.080201

Інформатика

1500


1700


1900


2100


2300

(9с.)


16700

6.050503 Машинобуду-вання

8.090220 Обладнання

хімічних виробництв і

підприємств будматеріалів


1500


1700


1900


2100


2300


19000

^ 6.051301 Хімічна технологія

7.091605 Хімічна технологія високомолекулярних сполук


1500


1700


1900


2100


2300


19000

^ 6.050201 Системна інженерія

7.091401 Системи

управління і автоматики


1500


1700


1900


2100


2300


19000

^ 6.030508 Фінанси і кредит

8.050104 Фінанси

1800

2000

2200

2400

2600 (9с.)

19400^ ДРУГА ВИЩА ОСВІТА


На базі ШІ СумДУ, в Центрі заочної та дистанційної форм навчання, проводиться перепідготовка фахівців з вищою освітою та студентів старших курсів вищих навчальних закладів для здобуття другої вищої освіти.

Друга вища освіта – це освіта, яку можна отримати, якщо Ви вже маєте диплом іншого вищого навчального закладу. У поєднанні з першою друга освіта надасть Вам можливість стати унікальним фахівцем, що бажаний як на ринку основних фахових напрямів та спеціальностей, так і у суміжних галузях. Сьогодні жорстка конкуренція перетворює другу освіту у необхідну вимогу для покращення професійних позицій, оптимізації умов кар’єрного зростання.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців здійснюється відповідно до державних стандартів Міністерства освіти і науки України з урахуванням європейського досвіду (ліцензія МОНУ: серія АВ №395899 від 29.07.2008).

Схожі:

Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconНапрями підготовки та спеціальності цздфн
Фахівці мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати задачі автоматизації...
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconСтудент має право на
Саме тому, з метою подолання труднощів Вашої адаптації до навчання за заочною формою отримання знань, пропонуємо ознайомитись з «Пам’яткою...
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconПаспортнавчальноїдисциплін и
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 6509/1, 6106/4
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconФакультет економіки та управлння кафедра економіки підприємств
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна шифр спец. 050107, напрям підготовки 6504
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconФакультет інформаційних систем І технологій кафедра економіко-математичного моделювання
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається наука 8101
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Актуальні напрями сучасної лінгвістики» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є головні напрями сучасного мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconФакультет управління персоналом та маркетингу кафедра управління персоналом та економіки праці
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна 030505
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconПравила прийому до інституту в 2013 році
У програмі: початок, презентація інституту, інформація про курси довузівської підготовки, напрями підготовки (спеціальності) в інституті...
Напрями підготовки та спеціальності цздфн iconФакультет економіки та управління кафедра макроекономіки та державного управління паспорт навчальної дисципліни «управління ціноутворенням» на 2012/2013 навчальний рік
Напрями підготовки, спеціальності, для яких викладається дисципліна – галузь знань «Менеджмент І адміністрування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи