Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» icon

Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія»
Скачати 37.41 Kb.
НазваПерелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія»
Дата30.06.2012
Розмір37.41 Kb.
ТипРуководство


ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія»

Основна:

1. Авруцкий Г.Я., Недува А.А. Лечение психически больных: Руководство для врачей, - М.: Медицина, 1998. - 528 с.

2. Александровский Ю.А. Пограничньіе психические расстройства: Руководство для врачей. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.

3. Атлас для зкспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека/ Под ред. И.А. Полищука, А.Е. Видренко. - К.: Здоров'я, 1979. - 32 с.

4. Блейхер В.М. Зпонимический словарь психиатрических терминов. - К.: Вищашк., 1980.-240 с.

5. Булахова Л.А., Саган О.М., Зинченко и др. Детская психоневрология. -К.: Здоров'я, 2001. - 496 с.

6. Влох І.Й., Михняк СІ, Сувало Б.П. Довідник з терапії психічних захворювань. - Львів: Каменяр, 1998. - 78 с.

7. Вітенко І.С., Влох І.Й., Напрєєнко О.К. та ін. Практикум з психології. -Київ-Львів: Аліот, 2001. - 144 с.

8. Гавенко В.А., Самардакбва Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. - К.: Здоров'я, 1993. - 192 с.

9. Гельдер Майкл, Гзт Деннис, Мейк Ричард. Оксфордское руководство по психиатрии: пер. с англ. - К.: Сфера, 1997. - Т. 1. - 299 с .; Т. 2. -435 с.

10. Жариков Н.М., Урсува Д.Ф. Психиатрия. - М.: Медицина, 1989.-496 с.


Додаткова:

 1. Каплан Г.И., Сздок Б.Дж. Клиническая психиатрия: пер. с англ. - М.:Медицина. 1994. - Т. 1. - 672 с; Т. 2. - 524 с.

 2. Клиническая психиатрия / Под ред. проф. Н.Е. Бачерикова. - К.: Здоров'я, 1989. -512 с.
 1. Клиническая психиатрия: пер. с англ., доп./ гл. ред. Т.Б. Дмитриева. -М.: ГЗОТАР "Медицина", 1998. - 505 с.

 2. Клиническая психиатрия/ Под ред. Г. Груле, Р. Юнга, В. Майер-Гросса, М. Мюллера: пер. с нем. - М.: Медицина, 1967. - 832 с.

 3. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста.- М.: Медицина, 1995.-560 с.

 4. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник.- М.:Медицина, 1995. - 608 с.

 5. Краткий курс психиатрии. Международная классификация болезней (10 пересмотр)/ Под ред. проф. В.П. Самохвалова. - Симферополь: СОНАТ, 2000. - 344 с.

 6. Критерії діагностики і лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих. Клінічний посібник/ За ред. проф. П.В. Волошина, проф. В.М. Пономаренка, проф. О.К. Напрєєнка, проф. Н.О. Морути та ін. - Харків: Арсис. 2000. - 303 с.

 7. Критерії діагностики та принципи лікування розладів психіки і поведінки у дітей та підлітків. Клінічний посібник/ За ред. проф. П.В. Волошина, проф. В.М. Пономаренка. проф. В.С. Підкоритова, проф. О.К. Напрєєнка та ін. - Харків: Фоліо, 2001. - 271 с.

 8. Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого-лсихиатрическая зкспертиза (научно-практическое руководство). - М.: Изд-во Московского ин-та, 1999. - 497 с.

 9. Кузнецов В.М.., Чернявський В.М. Психіатрія.- К.: Здоров'я, 1993. - 344с.

 10. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая каркология. - Л.: Медицина.1991.-302 с.

 11. Марута Н.А. Змоциональньїе нарушения при невротических расстройствах. - Харьков: Арсис, 2000. - 160 с.

 12. Мосолов С.Н. Основьі психофармакотерапии. - М.: Восток, 1996. - 288 с.

 13. Напрєєнко О.К, Влох І.Й., Голубков О.З,. Сонник Г.Т. Психіатрія/ За ред. проф. О.К. Напрєенка. - К.: Здоров'я, 2001. - 584 с.
 1. Портнов А.А., Федотов Д.Д. Психиатрия. - М.: Медицина", 1971. -471 с.

 2. Руководство по психиатрии/ Под ред. А.В. Снежневского. - М.:Медицина, 1983. - Т. 1. - 480 с; Т. 2. - 544 с.

 3. Руководство по психотерапии/ Под ред. В.Е. Рожнова. - Ташкент: Медицина, 1995. -719 с.

 4. Руководство по психиатрии/ Под ред. Г.В. Морозова. - М.: Медицина,1988. - Т. 1. - 640 с; Т. 2. - 640 с.

 5. Сарторіус Норман. Розуміння класифікації психічних розладів МКХ-10: пер. з англ. СІ. Міхняка, І.Й. Влох: - Львів: Фенікс, 1999. - 95с.

 6. Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. - К.: Здоров'я, 1982.-376 с.

 7. Сонник Г.Т., Діщук І.П. та інші. Короткий тлумачний словник психіатричних термінів. - Полтава-Чернівці, 1993. - 72 с.

 8. Справочник врача-психиатра/ Под ред. Г.Л. Воронкова, А.Е. Видренко, И.Д. Шевчук. - К.: Здоров'я, 1990. - 352 с.

 9. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии/Под ред. проф. /А.С. Чекмана, проф. А.П. Пелещука, О.А. Пятака. -К.: Здоров'я. 1987. - 736 с.

 10. Судебная психиатрия: Руководство для врачей/ Под ред. Ґ.В.Морозова. -М.: Медицина, 1988. - 400 с.

 11. Телле Р. Психиатрия с елементами психотерапии. - Минск: Вьісшая школа, 2005. - 496 с.

 12. Томз X., Кзхеле X. Современньій психоанализ: пер. с англ./ Под ред. А.В. Казанской.- М.: Прогресе - Литера - Яхтсмен, 1996.- Т.1.- 576 с; Т.2.- 776 с.

 13. Тополянский В.Д., Струковская М.В.Психосоматические расетройства. - М.: Медицина, 1986. - 348 с.
 1. Этика практической психиатрии: Руководство для врачей/ Под ред. В.А. Тихоненко. - М.: РИО ГНЦС и СП им. В,П. Сербского, 1996.

 2. Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии/ Под ред. Б.Д.Петрова. - М.: Медгиз, 1951. - 480 с.

 3. .Янигак Ф.Дж., Дзвис Дж.М., Прескорн Ш.Х, Аид Ф.Дж. Принципи и

практика психофармакотерапии: пер. с англ. СА. Малярова. - К.:Ника- Центр, 1999. - 728 с.


Завідувач кафедри нервових хвороб,
психіатрії та медичної психології,
д.мед.н., професор В.М.Пашковський


Схожі:

Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з медсестринства в психіатрії
Медсестринство в психіатрії / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус, Я. М. Несторович, В. Т. Ящук / За ред. О. С. Чабана. – Тернопіль:...
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „Медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія”
Гавенко В. Л., Самардакова Г. О., Бачериков М.Є. Психіатрія І наркологія. – Київ, 1993
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з нервових І психічних хвороб
Медсестринство в психіатрії / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус, Я. М. Несторович, В. Т. Ящук / За ред. О. С. Чабана. – Тернопіль:...
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з нервових І психічних хвороб
Медсестринство в психіатрії / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус, Я. М. Несторович, В. Т. Ящук / За ред. О. С. Чабана. – Тернопіль:...
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік начально-методичної літератури з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа»
Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально- методичної літератури з основ сексології та сексопа-тології для студентів 6 курсу медичного факультету за спеціальністю „медична психологія
Перелік рекомендованої навчальної та навчально– методичної літератури з основ сексології та сексопа-тології для студентів 6 курсу...
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури для студентів IV курсу медичного факультету з нервових хвороб Основна
Тонконогий И. М. Введение в клиническую нейропсихологию. – Л. Медицина. – 1973. – 255с
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconПерелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури з фармакотерапії для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету
Андрущенко Е. В., Красовская Е. А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. К.: Вища школа, 1992. 368 с
Перелік навчально-методичної літератури з психіатрії для студентів зі спеціальності «Стоматологія» iconТематичний план самостійної роботи з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу зі спеціальності «Стоматологія»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи