Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту icon

Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту
Скачати 94.43 Kb.
НазваПідготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту
Дата30.06.2012
Розмір94.43 Kb.
ТипДокументи

Грунтовна та якісна підготовка фахівців ІнАЕКСУ здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту, які створені та оснащенні обладнанням за участю відомих провідних світових фірм, а також на філіях кафедр - тобто на профільних фірмах та в установах, де забезпечуються реальні умови для підготовки перспективних фахівців, і де давно вже працюють переважно випускники ІнАЕКСУ попередніх років.

Навчання нерозривно поєднано з науковою діяльністю, і студенти інституту активно залучаються до наукових досліджень, вони щороку беруть участь у науково-технічних конференціях, конкурсах студентських наукових робіт з «Інформатики і кібернетики», «Інформатики, обчислювальної техніки і автоматизації», «Інформаційна безпека», «Приладобудування»; в олімпіадах, зокрема, у Всеукраїнських олімпіадах з «Програмування» та з «Комп’ютеризованих систем управління і автоматики», куди запрошуються найбільш обдаровані студенти провідних університетів України та зарубіжжя.

З 2001р. ІнАЕКСУ видає власний міжнародний науково-технічний журнал „Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”, в якому студенти мають можливість публікуватися разом зі своїми науковими наставниками.

Кафедри ІнАЕКСУ співпрацюють з провідними науковими центрами та науково-дослідними установами України та багатьох країн світу. Підтримуються плідні зв’язки зі значною кількістю вишів світу.

Функціонують студентські відділення міжнародних товариств оптичної техніки SPIE та OSA (США), завдяки чому забезпечується безкоштовна підписка на унікальні журнали та вільний доступ до світових видань в галузі інформатики та оптики, а найкращі студенти отримують гранти для виїзду за кордон на науково-технічні заходи.

На базі ІнАЕКСУ працює науково-технічне відділення Обласного відділу Малої академії наук України.

Студенти ІнАЕКСУ мають можливість підвищувати свою кваліфікацію, стажуючись та навчаючись у магістратурі за кордоном.

Випускники інституту мають чудову можливість реалізувати кар’єру науковця та викладача ВНЗ. Тут ефективно функціонують магістратура та аспірантура, діють спеціалізовані Вчені ради з правом захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора технічних наук. Абсолютна більшість викладачів і вчених інституту - саме випускники ІнАЕКСУ.


Усі студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком. В університеті сама дешева їдальня.


Випускники ІнАЕКСУ мають чудові та абсолютно реальні перспективи працевлаштування. І не лише

в Україні, а й за кордоном.

Високий рівень освіти підтверджується успішним працевлаштуванням та кар’єрним ростом випускників інституту. Чимало з них займають ключові адміністративні та науково-технічні посади на провідних державних і акціонерних підприємствах, в організаціях і установах, на комп’ютерних фірмах – розробниках програмного забезпечення та засобів, в банківських та комерційних установах тощо, наприклад, обласна торгівельна палата, ВАТ Укртелеком, Київстар, ТРК Еверест, СМАРТ, компанії Арисент, Ліана, ТЕАМ, Апекс, Ремекс-В, НВП Інновінн, Геосистема, Енерготерм, Приватбанк, АКБ Аваль, Укрсиббанк, Укрсоцбанк і т.д.


Серед випускників інституту державні діячі, депутати Верховної, обласної та міської Рад, працівники міністерств, чимало знаних не тільки в Україні, а й за кордоном вчених, провідних викладачів вишів, керівників підприємств та установ.
^ У нас навчатися значно дешевшеU,

ніж у великих містах !!!


Більш детальну інформацію про досягнення, студентське життя, дозвілля та побут можна отримати на сайті інституту


HUhttp://inaeksu.vntu.edu.uaU

та за телефонами:


59-84-58, 59-85-15, 43-86-60

UІнАЕКСУ

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем

управління^ Напрями підготовки


Системна інженерія

Спеціальність: Комп’ютеризовані системи

управління та автоматики;


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Спеціальність: Автоматизоване управління

технологічними процесами;


Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Спеціальність: Метрологія та вимірювальна техніка


Оптотехніка

Спеціальність: Лазерна та оптоелектронна техніка


В ІнАЕКСУ ви отримаєте безкоштовно престижну освіту


і забезпечите собі успішну кар’єру


та щасливе майбутнє !!!


Комп’ютеризовані системи управління і автоматики з використанням досягнень ІТ-технологій, сучасної комп’ютерної та оргтехніки, засобів збирання, передаван-

ня та обробки інформації, мікропроцесорної, лазерної техніки, волоконної оптики є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами в усіх галузях промисло-вості, с/г, економіки, торгівлі, суспільства в цілому.

Без таких систем неможливо розвивати сучасну науку, освіту, виробництво, бізнес, фінансові структури, модернізувати збройні сили, флот, авіацію, космонав-тику тощо, а це потребує постійного притоку ґрунтовно підготовлених висококваліфікованих кадрів.


Підготовку саме таких кадрів здійснює ІнАЕКСУ.


Відновлення промисловості, бурхливий розвиток сучасних фірм і компаній з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління виявило в останні роки в Україні, Подільському регіоні та, зокрема, у Вінницькій області гостру нестачу ґрунтовно підготовлених фахівців, без яких неможливо здійснювати управління організаційними структурами, експлуатувати важливі об’єкти.

Серед навчальних закладів Подільського регіону лише ІнАЕКСУ ВНТУ має достатню матеріально-технічну, науково-педагогічну базу та кадровий склад для забезпечення підготовки фахівців такого профілю.

ІнАЕКСУ є одним з провідних за фаховим спрямуванням науково-навчальних підрозділів ВНТУ. В інституті працюють висококваліфіковані викладачі та науковці, серед яких Заслужений працівник освіти України, 3 Заслужених діячі науки і техніки України, 5 відмінників освіти України.


Саме тому, на додаток до завжди популярного напряму підготовки «Системна інженерія», який інститут забезпечує вже сорок років, з 2012 р. за ліцензію МОНМСУ відкрита підготовка фахівців за новим напрямом «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».


Специфічна відмінність нового напряму підготовки полягає в тому, що основним профілем фаху є проектування та створення систем автоматизованого управління реальними технологічними процесами. Студентів навчатимуть створювати автоматизовані системи, та, найголовніше, зв’язувати окремі автоматизовані системи та пристрої в єдиний комплекс із системою операторського управління обладнаною графічним інтерфейсом користувача, що є найважливішою задачею в сфері сучасної автоматизації виробництв.


Фахівці з «Системної інженерії» та «Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій» вирізняються високим рівнем знань з сучасних ІТ-технологій та штучного інтелекту, теорії та практики обслуговування автоматизованих систем управління, розробки програмного та інформаційного забезпечення.

З перших днів навчання студенти отримують серйозну комп’ютерну підготовку, яка є невід’ємною та обов’язковою складовою спеціальностей.

Особливістю цих напрямів є поглиблене вивчення питань застосування комп’ютерів та комп’ютерних мереж в обслуговуванні систем управління.

Саме такі спеціальності цілком обґрунтовано вважаються Uнайпрестижнішими, універсальнимиU та Uвічно актуальнимиU, а Uпопит на досвідчених фахівців, заробітна платня яких навіть у Вінниці складає понад тисячу умовних одиниць, надзвичайно великий та постійно зростає.


UФахівці такого профілю можуть працюватиU: на підприємствах, в установах і фірмах, які пов’язані з розробкою, впровадженням, використанням ІТ-технологій та засобів, систем і пристроїв автоматики та управління; в навчальних закладах, науково-дослідних і проектних організаціях; в юридичних, медичних, комерційних структурах, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності; в податкових інспекціях і митних службах; у фінансових і банківських установах тощо.


U Основні посади, з яких починають працювати випускники:U системний спеціаліст та менеджер в сфері впровадження САУ, системний аналітик, ІТ- спеціаліст;

проектувальник комп’ютеризованих систем управління (КСУ), спеціаліст з впровадження та використання КСУ;

проектувальник комп’ютерних систем та мереж (КСМ),

спеціаліст з впровадження та використання КСМ;

проектувальник систем захисту інформації та засобів захисту об’єктів; спеціаліст з впровадження засобів захисту інформації та об’єктів;

спеціаліст в галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо,

співробітник науково-дослідного інституту,

викладач вищого навчального закладу.


^ Напрям «Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології»

Метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу.

UТому до сфери професійної діяльності випускників спеціальності належать: U підприємства, КБ, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобів контролю та технічної діагностики; метрологічні служби в науково-дослідних установах, органах Держспоживстандарту, в усіх галузях господарства тощо; наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, де обслуговуються вимірювальні засоби та застосовуються сучасні інформаційно-вимірювальні технології; відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.

UОсновні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності:U інженер-метролог, інженер з контролю якості виробів, інженер з сертифікації та стандартизації, інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, менеджер-адміністратор систем керування якості продукції на підприємствах будь-якої власності, співробітник науково-дослідної лабораторії, викладач вищого навчального закладу.

Спеціальність Метрологія та вимірювальна техніка відповідає міжнародній категорії «Quality manager».


^ Напрям «Оптотехніка»

Сучасне життя не можливо уявити без волоконнооптичних ліній зв’язку, мобільних телефонів, цифрових фотоапаратів та відеокамер, Інтернету, CD- та DVD-плеєрів, лазерних пристроїв, методів медичної діагностики тощо. Набути знань та вмінь користуватись і обслуговувати такі прилади та системи, а також розробляти нові допоможе підготовка за спеціальністю

Лазерна та оптоелектронна техніка, спеціалізації:


- Оптикоелектронні інформаційні системи

(засоби технічного зору та штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень в системах автоматичного управління та контролю, голографія, цифрова обробка зображень та сигналів, лазерна обробка матеріалів в промисловості та науці, контрольно-вимірювальні лазерні та оптикоелектонні прилади);

- Оптикоелектронні біомедичні системи та пристрої (лазерна терапія та хірургія, діагностика захворювань рентгенографія, томографія, ендоскопія).

Випускники спеціалізації працюють в медичних закладах з експлуатації та обслуговування новітнього лазерного хірургічного, діагностичного та офтальмологічного обладнання.

- Оптикоелектронні системи телекомунікацій

(цифрова телефонія, кабельне телебачення, Інтернет- комунікації на основі волоконнооптичних мереж та відкритих оптичних каналів).

Основні посади, з яких починають працювати випускники спеціальності:U інженер з лазерної та оптоелектронної техніки, інженер-конструктор в галузі електроніки, інженер-конструктор в галузі лазерної техніки, науковий співробітник (оптика, лазерна фізика), викладач вищого навчального закладу.

Схожі:

Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconЗ 2012 р в Інаексу розпочалася підготовка
За ліцензію Міністерства з 2012 р в Інаексу розпочалася підготовка фахівців за новим цікавим напрямом «Автоматизація І комп'ютерно-інтегровані...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconВінницький національний технічний університет Центр підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій
Тому серед викладацьких кадрів та фахівців гостро відчувається потреба у постійному підвищенні кваліфікації в галузі сучасних комп’ютерних...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconВінницький національний технічний університет Центр підвищення кваліфікації з сучасних комп’ютерних технологій
Тому серед викладацьких кадрів та фахівців гостро відчувається потреба у постійному підвищенні кваліфікації в галузі сучасних комп’ютерних...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconРоль інформаційних засобів у технології формування творчого мислення студентів-медиків
Це використання навчальних комп'ютерних програм, програм контролю знань студентів, робота студентів у комп'ютерних класах із доступом...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconТаблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста Переліку-2007 напрямам підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Переліку-2006
Таблиця відповідності спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconПідсумки науково-технічних заходів за участю студентів на базі інституту електромеханіки, енергоресурсозбереження та комп’ютерних технологій
Тавиться перед внз, є формування висококваліфікованих молодих вчених та фахівців, які однаковою мірою володіють методами пізнання...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconПро перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconПро перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Підготовка фахівців Інаексу здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях інституту iconПерелік напрямів І спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у хнамг

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи