Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика icon

Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Скачати 34.21 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Дата30.06.2012
Розмір34.21 Kb.
ТипДокументи


Програма

вступних випробувань при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр”

за спеціальністю 8(7).03030101 – Журналістика


І. Запитання теоретичного характеру

 1. Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення.

 2. Фактологічна структура твору. Об’єктивні та суб’єктивні чинники членування твору на факти. Вимоги до фактів, їх якісна характеристика та поділ за функціями.

 3. Текст як предмет перцепції. Правила допустимого синтетичного сприймання.

 4. Текст як цілісність, його окремі компоненти. Редакторський аналіз композиції матеріалу.

 5. Складники процесу сприймання журналістських творів. Причини неякісної перцепції та рецепції.

 6. Види текстів за способом викладу в них матеріалу. Загальна характеристика. Особливості редагування тексту-розповіді, тексту-опису, тексту-роздуму й тексту-визначення.

 7. Мисленнєві прийоми, що сприяють глибокому розумінню та критичному осмисленню текстів (структурно-логічний його аналіз, зіставляння змісту тексту зі знаннями редактора та включання усвідомленого змісту в систему цих знань, зіставляння по змісту різних частин тощо).

 8. Житейське й наукове визначення редагування. Особливості редакторського аналізу тексту. Основні правила виправляння тексту. Види правки.

 9. Особливості редакторського аналізу з огляду на закони та норми логічного мислення. Прийоми виявлення логічних зв’язків.

 10. Розвиток аналітичних жанрів у сучасній журналістиці. Спільне і відмінне в аналітичних та інформаційних жанрах.

 11. Нарис. Історіографія та специфіка жанру. Види нарисів. Тематико-проблемний діапазон сучасної української нарисової публіцистики.

 12. Есе. Історія та специфіка жанру. Проникнення есе в інші журналістські жанри.

 13. Маси та ЗМК. Різновиди впливу. Ідеї-міфи. ЗМК як генератор міфів. Концепція «маси» в зарубіжній науці.

 14. Маси як носії масової свідомості. Найважливіші ознаки «маси». Фази її створення та смерті.

 15. Загальні принципи масифікації. Психофізіологічні її причини та компоненти. Основні типи натовпу. Масова свідомість та індивідуальність. Ознаки індивіда в масі.

 16. Типи масових реакцій на журналістський твір. Конфлікти у сфері комунікативних процесів. Фази розв’язання конфлікту.

 17. Мас-медійний дискурс та знаки фактуальності (як інструмент інформації та дезінформації) і маркери нефактологічного статусу інформації.

 18. Основні закони комунікації: дзеркального розвитку спілкування, залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль, зростання нетерпіння слухачів, зниження рівня інтелекту аудиторії зі збільшенням її чисельності тощо. Необхідність їх знання й розуміння для журналіста.

 19. Онтологічний аспект комунікативного процесу. Основні типи моделей. Модель всесильної пропаганди Чакотіна й сучасність. Інші моделі (за вибором).

 20. Складники моделі контактування (Р. Якобсона). Критика моделі Ю. Лотманом, його власна модель і шерег тез.

 21. Типологічний та видовий аспекти природи комунікативного процесу. Віртуальна та ринковомедійна комунікація. Проблема внутрішньої комунікації.

 22. Програма, план та структура конкретного соціологічного дослідження.

 23. Соціологія масової комунікації як наука, предмет її дослідження.

 24. Загальні та спеціальні функції журналістики. Проблеми класифікації сучасних груп функцій журналістики.

 25. Журналістика в системі соціальних інститутів.

 26. Поняття інформації. Види та типи інформації. Доступ до інформації. Правила передачі інформації.

 27. Проблема творчості в журналістиці. Складові творчої індивідуальності, професіоналізм, майстерність, талант журналіста.

 28. Факт. Природа факту та його роль у журналістському творі.

 29. Система методів журналістської творчості: типи джерел інформації; методи пізнавальної діяльності; методи подачі інформації.

 30. Фахові складники в журналістиці: авторський задум; факт, думка, слово; побудова журналістського твору; функції і види заголовків; лід та його різновиди.

 31. Способи й методи журналістської творчості.

 32. Загальне поняття про жанр у журналістиці. Умовність поділу творів журналістики на групи жанрів. Сучасні тенденції розвитку жанрів української журналістики.


ІІ. Практичні завдання

 1. Обрати жанр для висвітлення запропонованих подій, оформити матеріал та обґрунтувати вибір.

 2. Написати текст “стенд-апу” для запропонованих подій, оформити матеріал та обґрунтувати вибір.

 3. Підготувати запитання до прес-конференції на запропоновану тему.

 4. За наданим прес-релізом написати інформаційне повідомлення у жанрі “замітка”.

 5. За наданим прес-релізом написати інформаційне повідомлення у жанрі “факт”.

 6. Виконати завдання з пошуку джерел інформації до запропонованої теми.

 7. Відредагувати текст.

 8. Побудувати масовий інформаційний потік на задану тему.


Схожі:

Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
«спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”
«Електроніка», напрям 050801-мікро- та наноелектроніка за фаховим спрямуванням «фізична та біомедична електроніка»
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconФахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 03050801 03050801 "Фінанси І кредит" (за спеціалізованими програмами)
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки «Фінанси І кредит» проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010018 "Адміністративний менеджмент"
«магістр» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю: 18010018 "Адміністративний менеджмент", складена відповідно до...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основними для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основими для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність "Двигуни внутрішнього згоряння" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Двигуни внутрішнього згоряння за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 7(8). 04030201 «Інформатика»
Дискретна математика”, „Теорія систем та математичне моделювання” та „Теорія алгоритмів та математична логіка” є фундаментальними...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи