Програма icon

Програма
НазваПрограма
Дата30.06.2012
Розмір44.4 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМАФахового вступного випробування

з практичного курсу другої іноземної мови (німецька мова)

спеціальність 8(7).02030304 - «Переклад»


ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ, ЩО МАЮТЬ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ПРЕТЕНДЕНТИ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ З практичного курсу НІМЕЦької мови


Вступний іспит з практичного курсу другої іноземної мови (німецька мова) має на меті перевірку і оцінку мовної, комунікативної, країнознавчої та перекладацької компетенції вступників, наявності у них знань з мовознавства, основ теорії перекладу та вмінь реалізувати ці знання при здійсненні завдань на перевірку рівня засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та при виконанні перекладу писемного тексту.

На вступному іспиті бакалаври повинні продемонструвати знання німецької мови, її лексичних та граматичних прояв, співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення; про сучасні напрямки у науці про мову а саме: прагматичний, комунікативний, функціональний, соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий, когнітивний, дискурсивний напрямки у вивченні мови та їх прикладне значення.

Випускники-бакалаври повинні володіти орфоепічною, лексичною та граматичною нормами другої іноземної (німецької) та української мов, вміти правильно реалізовувати ці норми, володіти практичними знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи філолога-перекладача. Відповідь бакалавра з теоретичних аспектів повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану перекладознавства, загальної проблематики мовознавства, а також історичних аспектів розвитку мовознавства та перекладознавства в Україні та за її межами.

^

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ


з практичного курсу другої іноземної мови (німецька мова)


ЗАВДАННЯ З ПРАКТИЧНОГО КУРСУ

^ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Вступний іспит з практичного курсу другої іноземної мови (німецької) передбачає читання, переклад оригінального тексту (1), читання та написання продовження історії німецькою мовою (2), бесіду із зазначеної теми (3) та практичне завдання та аналіз окремо взятого складного речення (4).

Обовязкові усні теми для вступного іспиту з практичного курсу другої іноземної мови (німецької):

 1. Taschengeld

 2. Geld regiert die Welt

 3. Leute mit viel Geld haben viele Probleme

 4. Versteht man sich mit den Eltern?

 5. Probleme der Generationen

 6. Kinder-Elternprobleme

 7. Die wichtigsten Dinge im Leben

 8. Deutsche Feste und Brдuche

 9. Ukrainische Feste und Brдuche

 10. Ihre Lieblingsfeste

 11. Ausbildungssystem in Deutschland

 12. Ausbildungssystem in der Ukraine

 13. Eliteschulen

 14. Schьler-Lehrerbeziehungen

 15. Traumschule

 16. Mein Deutschunterricht

 17. Was blieb von der Schulzeit

 18. Ich bin Student an der Sumier staatlichen Universitдt

 19. Was fehlt unseren Schulen?

 20. Wie kann man Deutschunterricht effektiv gestalten?

 21. Berlin

 22. Reiseziele in der BRD

 23. Umweltschutz

 24. Ich bin reiselustig

 25. Deutschsprachige Lдnder

 26. Die BRD

 27. Fernreisen

 28. Massenmedien in der BRD

 29. Massenmedien in der Ukraine

 30. Die Europдische Union
 1. Знання фонетичної системи німецької мови. Відмінювання прийменників. Вживання форм дієслів. Ступені порівняння прислівників. Вживання прийменників та прикметників у відповідних відмінках. Складнопідрядні речення.

 2. Складнопідрядні речення. Partizipialgruppen als Attribut. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова.

 3. Складнопідрядні речення. Die Fortsetzung. «Damals und heute». «Probleme der Generationen».

 4. Вживання складнопідрядних речень в сучасній німецькій мові.

 5. Der Konzessivsatz.

 6. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу з сполучниками obwohl, obgleich, obschon

 7. Das Demonstrativpronomen derjenige.

 8. Складнопідрядні речення. Порядок слів у складнопідрядних реченнях часу. Temporalsдtze mit wдhrend und bevor.

 9. Вживання артикля з назвами сторін світу. Der Gebrauch des bestimmten und des unbestimmten und des Nullartikels.

 10. Geografische Namen. Europa, Asien Тема «Europдische Union».

 11. Konjunktiv I.

 12. Konjunktiv II.^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Фахівець з перекладу повинен мати фундаментальні знання з німецької мови, як другої іноземної мови, що вивчається за програмою підготовки бакалавра, і використовувати їх в умовах реалізації письмової та усної комунікації, обміну інформацією у різних галузях господарства, науки та культури. Особливість підготовки полягає у професійному спрямуванні на об’єкти наукового та науково-технічного перекладу. Разом з тим, претенденти отримують характерну для університетів поглиблену фундаментальну філологічну підготовку, теоретичні і практичні знання, вміння та навички перекладу з мови оригіналу на мову перекладу та навпаки.

Відповідно до “Освітньо-професійної програми та планів підготовки бакалавра” претендент повинен володіти загальнолінгвістичною, теоретичною базою, яка включає знання:

 • про мову, як суспільне явище, її зв’язок з мисленням, культурою, суспільним розвитком етносу;

 • про походження та розвиток мови, про співвідношення лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів у формуванні мовлення;

 • про основні проблеми лексикології, стилістики, граматики німецької та української мов;

 • про систему мови, її рівні, зв’язок підсистем мов, основні одиниці мови та мовлення (у порівняльному плані);

 • про сучасні напрямки у науці про мову, а саме: прагматичний, комунікативний функціональний, соціолінгвістичний, лінгвокраїнознавчий, когнітивний напрями у вивченні мови та їх прикладне значення.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАУКОВОЇ ТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Список основної рекомендованої літератури

 1. Волина С.А.,Воронина Г.Б., Карпова Л.М. Учебник неметкого язика, 3, Zeit fьr Deutsch. – Москва: Иностранный язык, 2002. – 624с.

 2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс неметкого языка. Посібник для претендентів та викладачів. – Киев: Логос, 1998. -352с.

 3. Ackermann Paul, Hesse Wolfgang. Heute und morgen. 7-9, Sozialkunde Niedersachsen, Ernst Klett Verlag, 1987- 176 S.

 4. Dreyer-Schmitt. Совершенствуем знание немецкого языка. – Киев: Методика, 1996-336 с.

 5. Скарбничка з германістики. Посібник-порадник для претендентів-германістів- Тернопіль, Астон, 2002-208 с.Список рекомендованої довідкової літератури


 1. Методичні вказівки до самостійної роботи з практики німецької мови «Словотворення в німецької мові». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 52 с.

 2. Немецко-русский словар синонимов. Тезаурус. – М.: Ин. язык, 2001. – 448 с.

 3. Knaurs Grosser Zitatenschatz. – Kцln: Wirtzcologne, 2008. – 576 с.

 4. Касландзия В.А. Синонимия в немецкой фразеологии. Справочник. – Москва: Высшая школа, 1990. – 190 с.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи