Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 104.22 Kb.
НазваЗагальні положення
Дата30.06.2012
Розмір104.22 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування на підготовку за

освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і «магістр»

спеціальності 8(7).05040301 та 8.05040301

«Прикладне матеріалознавство»


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Білет містить 65 питань з 17 дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів спеціальності «Інженерне матеріалознавство»:


 1. «Технології виробництва та обробка матеріалів».

 2. «Матеріалознавство».

 3. «Термічна обробка матеріалів».

 4. «Методи структурного аналізу матеріалів».

 5. «Порошкові і композиційні матеріали».

 6. «Неметалеві матеріали».

 7. «Механічні властивості і конструкційна міцність матеріалів».

 8. «Кольорові метали і сплави».

 9. «Обладнання термічних цехів та дільниць».

 10. «Фізика конденсованого стану матеріалів».

 11. «Леговані сталі і сплави».

 12. «Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів».

 13. «Теорія тепло- та масо переносу в матеріалах».

 14. «Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів».

 15. «Кристалографія, кристалохімія і мінералогія».

 16. «Фізичні основи методів поновлювання деталей і інструменту».

 17. «Основи наукових досліджень і організація експерименту».Перелік тем, згідно з якими складені питання іспиту:


Дисципліна «Технології виробництва та обробка матеріалів» 1. Обладнання для виробництва чавуну та сталі.

 2. Засоби підвищення якості сталі.

 3. Ручне та машинне формування.

 4. Спеціальні методи отримання відливок.

 5. Фізичні основи обробки металів тиском.

 6. Кування та штампування. Основні схеми процесів.

 7. Фізичні основи зварювання, класифікація методів.

 8. Приклади застосування методів точіння, фрезерування, свердлення.

 9. Використання неметалевих матеріалів в машинобудуванні.

 10. Формування заготовок з неметалевих та композиційних матеріалів.


Дисципліна «Металознавство» 1. Кристалічні решітки аустеніту та фериту.

 2. Фізичні основи кристалізації. Правило Тамана.

 3. Правило фаз та відрізків при дослідженні діаграм стану.

 4. Будова мікроскопа та приготування зразків для дослідження.

 5. Процеси рекристалізації та критична ступінь деформування.

 6. Аустенітне і перлітне перетворення. Види відпалу.

 7. Засоби гартування, мартенситне перетворення.

 8. Перетворення при нагрівання загартованої сталі.

 9. Структура сталей в рівноважному стані.

 10. Структура білих та чорних чавунів.


Дисципліна «Термічна обробка матеріалів» 1. Теплопровідність у твердих тілах.

 2. Відпалювання сталей і його різновиди.

 3. Нормалізація до- і заевтектоїдних сталей.

 4. Загартування доевтектоїдних и заевтектоїдних сталей.

 5. Відпускання і старіння сталей.

 6. Фізико-хімічні основи цементації та азотування.

 7. Корозійностійкі сталі та їх термічна обробка.

 8. Термічна обробка низьколегованих інструментальних сталей.

 9. Термічна обробка швидкорізальних сталей.

 10. Дефекти при відпалюванні та загартуванні сталей.

 11. Дифузійне насичення металами.


Дисципліна «Методи структурного аналізу матеріалів» 1. Дайте характеристику усім видам дефектів кристалічної будови сталей і металічних сплавів.

 2. Контроль мікроструктури: поверхневі, внутрішні дефекти; виявлення ліквації сірки і фосфату, неметалічні включення.

 3. Карбідна неоднорідність в залізовуглецевих сплавах і її усунення.

 4. Дайте характеристику методам виявлення величини зерна в сталях і металевих сплавах.

 5. Поясніть методику приготування мікрошліфів.

 6. Що таке фрактографія? Застосування фрактографії при аналізі експлуатаційних ушкоджень.

 7. Задачі і принципи рентгеноструктурного аналізу.

 8. Природа рентгенівського випромінювання і його використання в техніці.

 9. Методи аналізу фазового складу сплавів.

 10. Принцип дослідження внутрішнього тертя металів і сплавів.


Дисципліна «Порошкові і композиційні матеріали» 1. Дайте характеристику пружним і міцнісним властивостям композиційних матеріалів.

 2. Перерахуйте армовані волокнисті матеріали, використовувані при виробництві композиційних сплавів.

 3. Дайте характеристику вуглецевим, борним і карбідокремнієвим волокнам.

 4. Які основні способи отримання металевих композиційних матеріалів.

 5. Охарактеризуйте властивості і області застосування металевих композиційних матеріалів.

 6. Дайте характеристику евтектичним композиційним матеріалам на основі алюмінію, нікелю, кобальту, тантану, ніобію.

 7. Дайте характеристику механізму дисперсійного зміцнення композиційних матеріалів.

 8. Маркування порошкових матеріалів.

 9. Структура і властивості антифрикційних матеріалів.

 10. Дайте характеристику порошковим швидкорізальним сталям.

 11. Порошкові стали з особливими властивостями.

 12. Спечені титанові сплави, структура, властивості і призначення.


Дисципліна «Неметалеві матеріали» 1. Полімери та їх класифікація. Особливості будови.

 2. Типи пластмас та галузі їх застосування.

 3. Основні технології одержання виробів із пластмас.

 4. Неорганічне скло. Класифікація, основні компоненти та будова скла.

 5. Керамічні матеріали, будова, компоненти, засоби диспергування, застосування в техніці.

 6. Дерев’яні матеріали. Будова деревини, методи підвищення її якості.

 7. Основні реактопласти, що використовуються у машинобудування та промисловості.

 8. Основні термопласти.


Дисципліна «Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів» 1. Теоретична і практична міцність.

 2. Вплив структури і складу металів на властивості металів.

 3. Механізм пружної деформації.

 4. Пластичність матеріалів.

 5. Гаряча і холодна деформація металів.

 6. Загальні положення процесу руйнування.

 7. Вплив структури і складу на процес руйнування.

 8. Діагностика поверхневого руйнування матеріалів.

 9. Фактори, що визначають надійність роботи виробів у процесі експлуатації.

 10. Структурний критерій крихкості сталі.

 11. Типи дислокацій їх вплив на властивості металів і сплавів.

 12. Ударна в’язкість. Концентратори напруги. Вплив термічної обробки.

 13. Втомна міцність, інтерпретація зломів.

 14. Якість поверхневого шару і надійність роботи виробів.


Дисципліна «Кольорові метали і сплави» 1. Особливості виробництва кольорових сплавів (міді, титану, алюмінію).

 2. Діаграми стану кольорових сплавів с поліморфним і без поліморфного перетворення (на основі Al; Cu; Ti).

 3. Рекристалізаційні процеси для кольорових сплавів.

 4. Взаємодія кольорових металів с домішками і легуючими елементами.

 5. Особливості термічної обробки алюмінієвих сплавів. Модифікування алюмінієвих сплавів.

 6. Термічна обробка сплавів на основі міді.

 7. Особливості термічної обробки титану і його сплавів.

 8. Технологія термічної обробки магнію і його сплавів.

 9. Підшипникові сплаві. Класифікація, структура і галузі застосування.

 10. Порошкова металургія кольорових сплавів (САП, САС).

 11. Термічна обробка кольорових сплавів концентрованими джерелами енергії.

 12. Особливості процесів будови у кольорових сплавах.

 13. Термоциклічна обробка кольорових сплавів.


Дисципліна «Обладнання термічних цехів та дільниць»


 1. Если критерий Био Ві?0,25, то тело называется…

 2. К какому виду оборудования относится моечная машина?

 3. Основным горючим веществом в составе топлива является…

 4. Назовите виды анализа топлива.

 5. Внутреннее трение, которым обладают реальные газы, называется…

 6. Потери напора в каналах печи зависят от:

 7. Как называются устройства для сжигания жидкого топлива?

 8. Какого типа металлические нагреватели бывают в электрических печах?

 9. Что такое тепловой режим печи?

 10. К какому виду оборудования относится вентилятор?


Дисципліна «Фізика конденсованого стану матеріалів»


 1. Правило фаз Гібса.

 2. В’язкість рідких металів.

 3. Іонні, ковалентні і металеві кристали.

 4. Сили Ван-дер-Вальсу. Потенціал Ленарде-Джонса.

 5. Закони дифузії Фіка.

 6. Дифузія елементів в твердих і рідких металах.

 7. Ліквація і розмір зерна при затвердінні зливків.

 8. Структура простих рідин. Дифракція ренгенівських променів, нейтронів та електронів.

 9. Методи очищення металів від домішок. Дослідження ступеня чистоти металів.

 10. Вплив домішок на фазові перетворення, механічні властивості, рекристалізацію і полігонізацію.


Дисципліна «Леговані сталі і сплави» 1. Тверді розчини в залізних сплавах.

 2. Хімічні з'єднання в легованій сталі. Хімічні з'єднання з металевим зв'язком. Неметалічні хімічні з'єднання.

 3. Вплив легуючих елементів на вміст вуглецю в евтектоїді.

 4. Принципи класифікації легованих сталей.

 5. Наслідки перегріву і його вплив на властивості сталі.

 6. Основні характеристики конструкційної сталі. Роль легуючих елементів в конструкційній сталі.

 7. Роль і вплив легуючих елементів і вуглецю в цементуємих сталях. Сучасні тенденції у області легування конструкційної цементуємої сталі.

 8. Вплив легуючих елементів на основні властивості низьколегованої сталі: механічні, стійкість проти атмосферної корозії і зварюваності.

 9. Вплив легуючих елементів на основні властивості ресорно-пружинних сталей: межа пружності (текучість), стійкість релаксації, стан поверхні пружних елементів, поліпшення стійкості наклепом.

 10. Роль і вплив легуючих елементів і вуглецю в інструментальних сталях.


Дисципліна «Фізичні властивості і методи дослідження матеріалів»


 1. Основи електронної будови. Типи зв'язків в матеріалах.

 2. Класифікація металевих фаз у сплавах.

 3. Класифікація і загальна характеристика.

 4. Теплоємність і тепловміст (ентальпія). Експериментальні методи визначення теплових характеристик.

 5. Сутність дилатометричного методу, використовуване обладнання.

 6. Застосування теплових методів дослідження для аналізу перетворень в металах і сплавах.

 7. Електропровідність металів. Ефект Холу. Діелектричні властивості матеріалів.

 8. Основні визначення і розмірності. Феромагнітні властивості. Крива намагніченості і петля гістерезису.

 9. Методи вимірювання внутрішнього тертя і прилади.

 10. Принципи фотоелектронної спектроскопії.


Дисципліна «Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах»


 1. Закони випромінювання.

 2. Властивості і характеристики випромінюючих тіл і середовищ.

 3. Види променистих теплових потоків.

 4. Умови раціональної організації зовнішнього променистого теплообміну в камерах печей періодичної дії з муфелюванням садки або полум’я.

 5. Коефіцієнт теплопровідності.Диференціальне рівняння теплопровідності Фур'є.

 6. Крайові умови. Граничні умови I ,II, III і IV роду.

 7. Теплопровідність і теплопередача при стаціонарному режимі.

 8. Розрахунок нагрівання термомасивних тіл за методом теплової діаграми, чисельним методом.Алгоритм розрахунку процесу нагрівання.


Дисципліна «Діагностика та дефектоскопія матеріалів та виробів»


 1. Роль сучасних методів діагностики і дефектоскопії металів і сплавів у забезпеченні надійності роботи деталей і вузлів машин.

 2. Опис технічних вимог до продукції за допомогою технічних умов.

 3. Показники якості продукції.

 4. Класифікація що не руйнують і руйнують методів контролю.

 5. Фізичні основи, що супроводжують проходження рентгенівських і -променів через речовини.

 6. Акустичні хвилі і їхнє поширення в середовищах. Випромінювання і прийом акустичних хвиль.

 7. Засоби намагнічування і розмагнічування деталей. Виявлення дефектів і їхньої оцінки.

 8. Люмінесцентна дефектоскопія, устаткування, що застостовується. Метод контролю за допомогою фарб.


Дисципліна «Кристалографія, кристалохімія і мінералогія»


 1. Символи вузлів. Символи рядів (ребер). Символи площин (граней).

 2. Закон цілих чисел.

 3. Сферична проекція. Стереографічна проекція. Гномостереографічна проекція.

 4. Сітка Вульфа.

 5. Центр інверсії.

 6. Решітки Браве.

 7. Координаційні числа й координаційні багатогранники.

 8. Фізичні передумови утворення дефектів.

 9. Визначення крапкових дефектів. Визначення одномірних дефектів. Енергія дислокацій.


Дисципліна «Фізичні основи методів поновлювання деталей і інструменту»


 1. Структура після наплавлення основного металу.

 2. Вплив кисню, азоту й водню на міцність і довговічність відновлюваних деталей.

 3. Вплив режиму зварювання й наплавлення на міцність і довговічність деталей.

 4. Вплив кисню, азоту, водню, вуглецю на властивості сталей.

 5. Розкислення металу за допомогою кислих і основних шлаків.


Дисципліна «Основи наукових досліджень і організація експерименту»


 1. Методологія теоретичних досліджень. Моделі досліджень.

 2. Аналітичні методи досліджень з використанням експериментів.

 3. Вірогідно-статистичні методи досліджень.

 4. Методологія експерименту. Розроблення плану програми експерименту.

 5. Статистичні методи оцінки вимірювання. Інтервальна оцінка за допомогою довірчої вірогідності. Встановлення мінімальної кількості вимірів.

 6. Параметр оптимізації. Фактори. Вибір основного рівня.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ


 1. О.М.Бялік, В.С.Черненко, В.М.Писаренко, Ю.Н.Москаленко. Металознавство. – К.: Політехніка, 2001. - 373 с.

 2. Будник, А. Ф. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів : навч. посіб. / А. Ф. Будник. — Суми : СумДУ, 2008. — 159 с.

 3. Будник, А. Ф. Типове обладнання термічних цехів та дільниць : посібник / А. Ф. Будник. — Суми : СумДУ, 2008. — 212 с.

 4. Будник, А. Ф. Енергетика обладнання термічних цехів і дільниць: навч. посіб. / А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв. — Суми : СумДУ, 2010. — 246 c.

 5. Будник, А. Ф. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів : навч. посіб. / А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв. — Суми : СумДУ, 2008. — 203 с.

 6. Будник, А. Ф. Неметалеві матеріали в сучасному суспільстві : навч. посіб. / А. Ф. Будник, В. Б. Юскаєв, О. А. Будник. — Суми : СумДУ, 2008. — 222 с.

 7. Любич, А. И. Основы экспериментальных работ в материаловедении: учеб. пос. / А. И. Любич, А. Ф. Будник. — Сумы : СумГУ, 2007. — 178 с.

 8. И.И.Новиков Теория термической обработки металлов. – М.:Металлургия, 1986. – 480 с.

 9. Уманский Я.С., Скаков Ю.А. Физика металлов –М.: Атомиздат, 1978. –352с.

 10. Лившиц В.Г. Физические свойства металлов и сплавов. – М.: ГНТИ, 1959.- 368 с.

Схожі:

Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи