А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань icon

А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Скачати 133.9 Kb.
НазваА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Дата30.06.2012
Розмір133.9 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Сумського
державного університету


______________ А.В. Васильєв


ПРОГРАМА

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«магістр» («спеціаліст») за спеціальністю 8.05050301 (7.05050301)
«Металорізальні верстати та системи»


Суми 2012

1  Загальні положення


Спеціальність готує фахівців з конструювання, технологічній підготовці, експлуатації та ремонту прогресивного верстатного устаткування та технічних систем.

Фахівці з цієї спеціальності набуває вміння з:

   розробки технічних завдань та технічних пропозицій з проектування прогресивних конструкцій металорізальних верстатів та комплексів;

   інформаційного пошуку з проблем вдосконалення конструкцій металообробного обладнання, верстатних пристроїв, вимірювальних приладів, методів контролю та діагностики, комп’ютерне моделювання з метою оптимізації їх основних параметрів;

   обґрунтування виконаних конструкторських та технологічних розробок, проведення визначення їх економічної ефективності, розробка пояснювальних записок та наукових звітів;

   виконання управлінських функцій щодо організації та функціонування типових технічних об’єктів;

   виконання педагогічних функцій, що пов’язані з навчанням в галузі типових технічних об’єктів та організаційно-управлінською діяльністю з керування типовими технічними об’єктами;

   вирішення наукових завдань в галузі застосування металообробного обладнання;

   розробки рекомендацій та технічних пропозиції щодо корегування конструкторської та технологічної документації;

   розробки планів підготовки виробництва нових виробів та впровадження нових технологічних процесів і обладнання;

   підготовки висновків щодо придатність до експлуатації та оцінки технічного рівня нового, модернізованого чи відновленого обладнання;

   розробки рекомендацій щодо удосконалення типових технічних об’єктів з урахуванням конкретних виробничих умов.

На навчання приймаються фахівці, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) з напрямку підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалообробка».

Вступні випробування базуються на виявленні знань з таких дисциплін, як «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Опір матеріалів», «Технологічні основи машинобудування», «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри», «Теорія різання», «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин», «Обладнання і транспорт механоскладальних цехів», «Ріжучій інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва», «Технологічна оснастка», «Механоскладальні дільниці і цехи в машинобудуванні», «Програмування обробки на верстатах ЧПУ», «Металообробне обладнання».

Форма проведення вступних випробувань: тестова, протягом 90 хвилин.


^ 2  Анотації та ключові питання з дисциплін, що виносяться на іспит


2.1  Дисципліна «Теорія машин і механізмів»

Розділи:

1  Важільні, кулачкові та зубчасті механізми.

2  Структура та класифікація механізмів.

^ Типові питання, що можуть бути:

За рахунок яких сил здійснюється передача руху у фрикційних механізмах?

а)  зовнішніх сил;

б)  внутрішніх сил;

в)  сил тертя;

г)  сил інерції.

^ 2.2  Дисципліна «Технологічні основи машинобудування»

Розділи:

1  Основні поняття та визначення.

2  Структура технологічного процесу.

3  Види технологічної документації, класифікація технологічних процесів.

^ Типові питання, що можуть бути:

Закінчена частина технологічного процесу, виконувана на одному робочому місці називається...

а)  технологічний перехід;

б)  технологічна операція;

в)  установ;

г)  виробничий процес;

д)  позиція.

^ 2.3  Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство»

Розділи:

1  Ливарне виробництво.

2  Обробка металів тиском.

3  Зварювання.

4  Металургія.

5  Інструментальні матеріали.

6  Термічна та хіміко-термічна обробка.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Оберіть серед запропонованих найоптимальніший спосіб нерознімного з’єднання двох заготовок зі сталі 40Х профілю «круг»" діаметром 10 мм встик між собою:

а)  ручне дугове зварювання штучними електродами;

б)  Напівавтоматичне зварювання у середовищі вуглекислого газу;

в)  Контактне стикове зварювання;

г)  Контактне точкове зварювання.

2  Вибрати із перелічених кристалічну гранецентровану кубічну гратку:а) б) в) г)


^ 2.4  Дисципліна «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри»

Розділи:

1  Гладкі з'єднання.

2  Шліцьові з’єднання.

3  Підшипники кочення.

4  Допуски форм та розміщення.

5  Нарізні з'єднання.

^ Типові питання, що можуть бути:

Дайте визначення дійсного розміру?

а)  дійсний розмір це розмір елемента, вказаний на кресленні;

б)  дійсний розмір це розмір елемента, встановлений вимірюванням;

в)  найбільший допустимий розмір елемента;

г)  дійсний розмір це розмір, відносно якого визначаються відхилення.

^ 2.5  Дисципліна «Деталі машин»

Розділи:

1  Розрахунки деталей машин на міцність.

2  Нарізні з’єднання.

3  Шпонкові, зубчасті (шліцьові), профільні і штифтові з’єднання.

4  Механічні передачі.

5  Вали й осі. Підшипники. Муфти.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Які передачі розраховують на контактну міцність і перевіряють на згин?

а)  відкриті зубчасті;

б)  закриті зубчасті;

в)  ланцюгові;

г)  пасові.

2  Яку межу текучості має матеріал болта, клас міцності якого 5.8?

а)  300 МПа;

б)  400 МПа;

в)  500 МПа;

г)  800 МПа.

^ 2.6  Дисципліна «Опір матеріалів»

Розділи:

1  Основи теорії напруженого і деформованого стану твердого тіла.

2  Критерії міцності та пластичності.

3  Зсув.

4  Кручення.

5  Геометричні характеристики плоских перерізів.

6  Згинання.

7  Складний опір.

8  Динамічне навантаження.

9  Пружні коливання.

10  Опір матеріалів дії повторно-змінних напружень.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Якщо зменшити діаметр стрижня, що скручується, у три рази, то максимальне дотичне напруження збільшиться...

а)  утричі;

б)  у 9 разів;

в)  у 27 разів;

г)  у 81 раз.

2  Як виглядає епюра згинальних моментів, якщо балка несе спрямоване вниз рівномірно розділене навантаження?

а)  крива, опуклістю вниз;

б)  крива, опуклістю уверх;

в)  похила пряма;

г)  пряма, паралельна осі епюри.

^ 2.7  Дисципліна «Теорія різання»

Розділи:

1  Кінематичні елементи та характеристики різання.

2  Системи координатних площин.

3  Геометрія леза.

4  Зміна кутів різця при установленні та у процесі різання.

5  Сила та потужність різання.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Рух подачі - це рух…

а)  тільки обертальний;

б)  тільки поступальний;

в)  тільки зворотно-поступальний;

г)  обертальне або поступальний;

д)  правильної відповіді немає.

2  Головна січна площина це…

а)  ;

б)  ;

в)  ;

г)  ;

д)  правильної відповіді немає.

^ 2.8  Дисципліна «Технологічна оснастка»

Розділи:

1  Класифікація пристроїв.

2  Встановлювальні елементи.

3  Механізовані приводи.

4  Силоперетворювальні елементи.

^ Типові питання, що можуть бути:

Для якого типу виробництва застосовують пристрої системи НСП («нерозбірний спеціальний пристрій»):

а)  масового та великосерійного;

б)  одиничного;

в)  дрібносерійного;

г)  якого завгодно;

д)  правильної відповіді немає.

^ 2.9  Дисципліна «Програмування обробки на верстатах ЧПУ»

Розділи:

1  Методика підготовки програм керування для верстатів з ЧПК із системами керування «Електроніка НЦ-31» «2Р22».

2  Стандартні цикли: фаски, галтелі, дуги.

3  Методика підготовки програм керування для фрезерних верстатів з ЧПК із системою керування 2С42 лінійна, колова інтерполяція, стандартні цикли.

^ Типові питання, що можуть бути:

В циклі L 2 використовуються адреса:

а)  D – витримка часу;

б)  Х – зовнішній діаметр валу;

в)  А – ширина канавкового різця;

г)  Р – ширина канавки.

^ 2.10  Дисципліна «Ріжучій інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва»

Розділи:

1  Складові частини ріжучого інструменту: робоча частина, приєднувальна частина.

2  Розміри складових часин інструменту.

3  Маркіровка різальних матеріалів та видів багатогранних пластин.

4  Профілювання фасоних різців.

5  Розрахунок елементів різального інструмента.

^ Типові питання, що можуть бути:

Довжина передньої напрямної протяжки…

а)  дорівнює довжині деталі;

б)  дорівнює 20 мм;

в)  дорівнює 10 мм;

г)  дорівнює 30 мм.

^ 2.11  Дисципліна «Металообробне обладнання»

Розділи:

1  Можливості верстатів різних типів.

2  Типаж металорізальних верстатів.

3  Класифікація верстатів.

4  Класи та групи верстатів.

^ Типові питання, що можуть бути:

1  Призначення та можливості токарного напівавтомата моделі 1А730?

а)  для обробки деталей в умовах одиничного виробництва;

б)  для обробки пруткових матеріалів діаметром до 25 мм;

в)  можлива обробка штучних заготовок у патроні;

г)  можливе нарізання різі різцем;

д)  можлива обробка штучних заготовок у центрах;

є)  для обробки деталей в умовах серійного виробництва;

ж)  можлива обробка штучних заготовок у центрах двома супортами.

2  Довбіжні верстати. Стіл верстату може виконувати рухи:

а)  поперечного переміщення;

б)  подовжнього переміщення;

в)  колового переміщення;

г)  тільки за лінійними напрямками ( подовжнім та поперечним).


^ 3  Структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання відповідей


Екзаменаційний білет складається з 50 тестових питань.

Шкала оцінювання: R = 100 балів.

Розподіл рейтингових балів:

письмовий екзамен: 100 балів; оцінюється членами атестаційної комісії.

Підсумкова оцінка відповідно до отриманих балів визначається із таких співвідношень:


^ Шкала оцінювання ECTS

Визначення

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

^ Кількість вірних відповідей

A

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5,0 (відмінно)

90  RD 100

45  N 50

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4,5(дуже добре)

80  RD  90

40  N  45

C

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

4,0 (добре)

65  RD  80

33  N  40

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але із значною кількістю помилок

3,5 (задовільно)

55  RD  65

28  N  33

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

3,0 (достатньо)

50  RD  55

25  N  28

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе повторне складання

2 (незадовільно)

35  RD  50

18  N  25

F

НЕПРИЙНЯТНО – необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)

RD  35

N  18

Примітка 1. RD=2,0ЧN; де N – кількість балів, що набрав студент за результатами перевірки відповідей.

Примітка 2. Кожне питання оцінюється в 1 бал.

Примітка 3. Якщо відповідь є неповною, тобто студент вказав не всі вірні відповіді, то питання оцінюється в 0 балів.


4  Список літератури


^ 4.1  Дисципліна «Теорія машин і механізмів»

1  Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин : учебник / И. И. Артоболевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1988.

^ 4.2  Дисципліна «Технологічні основи машинобудування»

1  Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : учеб. для вузов / Б. М. Базров. – М. : Машиностроение, 2005. – 736 с.

2  Карпусь В. Є. Технологічні основи машинобудування : навч. посібник / В Є. Карпусь. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 294 с.

Бондаренко С. Г. Основи технології машинобудування / С. Г. Бондаренко. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 500 с.

^ 4.3  Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство»

1  Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В.В. Попович, А.І. Кондир, Е.І. Плешаков, В.В. Попович, І.П. Паздрій. — Львів : Світ, 2009. — 552 с.

2  Попович В. В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство [Текст] : підручник / В. В. Попович, В. В. Попович. — Львів : Світ, 2006. — 624 с.

^ 4.4  Дисципліна «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри»

1  Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник для вузов / А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1986. – 352 с.

^ 4.5  Дисципліна «Деталі машин»

1  Мархель, І. І. Деталі машин [Текст] : навч. посіб. / І. І. Мархель. — К. : Алерта, 2005. — 368 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownloadForm?docid=110121

2  Малащенко, В. О. Деталі машин. Курсове проектування [Текст] : навч. посіб. / В. О. Малащенко, В. В. Янків. — 3-тє вид., стереотип. — Львів : Новий Світ-2000, 2006. — 252 с.

^ 4.6  Дисципліна «Опір матеріалів»

1  Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підручник. У 2-х ч., 5 кн. Ч.1. Кн.2 : Опір бруса. — К. : Вища школа, 1994. — 335 с.

2  Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : підручник. У 2-х ч., 5-кн. Ч.1. Кн.3 : Опір дво- і тривимірних тіл / За ред. В.Г. Піскунова. — К. : Вища школа, 1995. — 271 с.

3  Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : навч. посіб. У 2-х ч., 5-х кн. Ч.2. Кн.4 : Приклади і задачі / За ред. В.Г. Піскунова. — К. : Вища школа, 1995. — 303 с.

4  Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності [Текст] : навч. посіб. У 2-х ч., 5 кн. Ч.2, кн.5 : Розрахунково-проектувальні та лабораторні роботи / За ред. В.Г. Піскунова. — К. : Вища школа, 1995. — 207 с.

^ 4.7  Дисципліна «Теорія різання»

1  Мазур М. П. Основи теорії різання матеріалів / М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. Л. Доброскок, В. О. Залога, Ю. К. Новосьолов, Ф. Я. Якубов : під заг. ред. М. П. Мазура. – Львів : Новий Світ – 2000, 2010. – 422 с.

^ 4.8  Дисципліна «Технологічна оснастка»

1  Оснастка для станков с ЧПУ : справочник / Кузнецов Ю. И., Маслов А. Р., Байков А. Н. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1990. – 512 с.

2  Обратимая технологическая оснастка для ГПС / Жолткевич Н. Д., Мовшович И. Я., Кобзев А. С. и др. – К. : Техніка, 1992. – 216 с.

3  Черпаков Б. И. Технологическая оснастка : учебник для учреждений сред. проф. Образования / Б. И. Черпаков. – М. : Издательский центр “Академия”, 2003. – 288 с.

4  Андреев Г. Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Г. Н. Андреев, В. Ю. Новиков, А. Г. Схиртладзе / под ред. Ю. М. Соломенцева. – изд. 2-е, испр. – М. : Высш. школа, 1999. – 415 с.

^ 4.9  Дисципліна «Програмування обробки на верстатах ЧПУ»

1  Сєдінкін Л. М. Програмування обробки деталей на верстатах з ЧПК : навч. посіб. / Л. М. Сєдінкін. – К. : ІСДО, 1994

^ 4.10  Дисципліна «Ріжучій інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва»

1  Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС / Фадюшин И. Л., Музыкант Я. А., Мещеряков А. И., Маслов А. Р. – М. : Машиностроение, 1990. – 272 с.

2  Швець С.В. Металорізальні інструменти: навч. Посібник / С. В. Швець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 185 с.

^ 4.11  Дисципліна «Металообробне обладнання»

1  Металлорежущие станки [Текст] : учебник / Под ред. В.Э. Пуша. — М. : Машиностроение, 1985. — 256 с. 

2  Металлорежущие станки и автоматы [Текст] : учебник / Под ред. А.С. Проникова. — М. : Машиностроение, 1981. — 479 с.

3  Металлорежущие станки [Текст] : уч. пос. / Под ред. П.Г.Петрухи. — М. : Высш. шк., 1973. — 152 с. Голова атестаційної комісії, к.т.н., доц.


Є.М. Савченко(підпис)
(ініціали, прізвище)

Завідувач кафедрою «Технологія машинобудування верстати та інструменти», д.т.н., проф.


В.О. Залога(підпис)
(ініціали, прізвище)

Розглянуто на засіданні кафедри «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»

Протокол №06 від 25.01.2012 р.

Затверджено на засіданні приймальної комісії Сумського державного університету

Протокол №__ від «___»___________ 2012 р.Відповідальний секретар приймальної комісії, к.ф.-м.н.


М.М. Колесник(підпис)
(ініціали, прізвище)

Схожі:

А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Спеціальність готує фахівців з конструювання, виготовлення та експлуатування будь-якого інструменту
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
Спеціальність готує фахівців з проектування та впровадження технологічних процесів обробки деталей машин в машинобудуванні
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconА. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань
...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
А. В. Васильєв програма фахових вступних випробувань iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи