Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку icon

Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку
Скачати 57.45 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку
Дата30.06.2012
Розмір57.45 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

вступних випробувань при прийомі на підготовку

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст" за спеціальністю

7.05060105 - "Енергетичний менеджмент"


При проведенні вступних випробувань будуть задані по одному питанню з таких дисциплін: "Системи виробництва та розподілу енергії", "Енергетичний аудит", “Технічна термодинаміка”, “Організаційні основи енергозабезпечення підприємств”.


Дисципліна «Системи виробництва та розподілу енергії»


Питання, які виносяться на екзамен:

1. Класифікація систем теплопостачання. Техніко-економічне порівняння основних систем опалення.

2. Принципова схема централізованого теплопостачання.

3. Улаштування і класифікація систем водяного опалення будинків.

4. Теплові мережі. Способи прокладки теплопроводів.

5. Загальна схема централізованого водопостачання.

6. Класифікація водозабірних споруджень. Принципові схеми.

7. Класифікація водопровідних насосних станцій.

8. Типи водонапірних споруджень. Призначення, схеми і принцип роботи.

9. Класифікація водогінної мережі.

10. Схеми парового опалення.

11. Принципова схема транспорту газу. Призначення і принцип дії її основних елементів.

12. Класифікація систем газопостачання міст і промзон.

13. Методи визначення втрат газу.

14. Устрій ГРП. Принцип роботи і призначення основних його елементів.

15. Призначення і принцип дії робочих елементів у загальній схемі системи стиснутого повітря.

16. Класифікація машин для стиску і подачі повітря. Рівень і режими споживання стисненого повітря.

17. Повна класифікація систем кондиціонування. Основні елементи холодильної машини.

18. Класифікація кондиціонерів спліт-систем. Принцип роботи, схеми і конструктивні особливості.

19. Класифікувати системи вентиляції. Робочі елементи системи вентиляції, призначення і принцип дії.

20. Схеми і принцип роботи теплової завіси. Класифікація повітропроводів.


Дисципліна "Енергетичний аудит"


Питання, які виносяться на екзамен:

1. Основні можливі шляхи енергозбереження в системах стиснутого повітря. Вплив на обладнання.

2. Основні можливі шляхи енергозбереження в системах стиснутого повітря. Вплив на мережу системи стиснутого повітря.

3. Типові можливості для економії в системах охолодження.

4. Типові можливості економії в системах вентиляції та кондиціювання.

5. Основні можливості зменшення втрат енергії в системах водопостачання впливом на насосне обладнання.

6. Основні можливості зменшення втрат енергії в системах водопостачання впливом на мережу.

7. Основні способи підвищення ефективності споживання електроенергії шляхом зміни систем електродвигунів і приводів. Приводи з перемінною швидкістю.

8. Основні можливості економії енергії в системах освітлення. Організаційні методи.

9. Основні можливості економії енергії в системах освітлення. Технічні методи.

10. Резерви енергозбереження в теплових системах.

11. Основні методи для зменшення потреб в охолодженні.

12. Приладне та методичне забезпечення енергоаудиту (концепції побудови енергоаудиторської лабораторії, рекомендуємий набір приладів).

13. Засоби регулювання компресорів при виробництві стиснутого повітря. Порівняння засобів регулювання компресорів.

14. Опис, принцип роботи і обладнання, яке використовується у відкритих охолоджувальних системах з механічним охолодженням та у закритих охолоджувальних системах.

15. Визначення потужності, яке споживає насос. Характеристика спільної роботи насоса і мережі. Втрата енергії внаслідок роботи насоса в неоптимальному режимі.

16. Характеристика джерел світла (шляхи перетворення електричної енергії, енергетичні показники, типи ламп, які випускаються промисловістю, класифікація освітлювальних приладів).

17. Поняття енергетичного аудиту, предмет, головна мета і об'єкт.

18. На чому базується методика проведення енергоаудиту, загальні вимоги до стратегії енергетичного обстеження.

19. Порядок проведення енергетичного обстеження. Основні етапи (збір документальної інформації, інструментальне обстеження, розробка рекомендацій з енергозбереження, оформлення звіту).

20. Права, обов'язки та професійна підготовка енергоаудитора (кваліфікація, основна і додаткова діяльність, правила професійної етики енергоаудитора).


^ Дисципліна “Організаційні основи енергозабезпечення підприємств”


Питання, які виносяться на екзамен:

 1. Основні елементи системи державного управління та регулювання паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК України).

 2. Алгоритм проведення дій з підключення споживача до мережі постачання енергоресурсів.

 3. Організаційна структура ланки підприємства, відповідальної за енергозабезпечення. Основні функції.

 4. Структура технічних засобів енергозабезпечення підприємства. Основні вимоги до них.

 5. Персонал ланки підприємства, відповідальної за енергозабезпечення. Основні функції та кваліфікаційні вимоги до нього.

 6. Організація ремонту та обслуговування енергетичного обладнання на підприємстві.

 7. План ремонту енергетичного обладнання підприємства. Етапи розробки.

 8. Види ремонту енергетичного обладнання підприємства. Характеристика видів ремонту.

 9. Капітальний ремонт обладнання. Особливості його проведення. Способи ремонтного обслуговування енергетичного обладнання.

 10. Персонал ланки підприємства, відповідальної за енергозабезпечення. Основні права та обов’язки.

 11. Організація та планування праці у ланці підприємства відповідальної за енергозабезпечення. Робочий день, його структура. Системи оплати праці.

 12. Норма часу, технічна норма, їх структура. Аналіз використання робочого часу. Хронометраж. Фотографія робочого дня.

 13. Організація обліку споживання енергоресурсів на підприємстві. Особи, відповідальні за споживання та облік енергоресурсів, їх юридичне оформлення. Права та обов’язки.

 14. Технічні засоби обліку споживання енергоресурсів. Основні елементи їх конструкції. Порядок їх застосування та обліку. Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів на підприємстві. Моніторинг енергоспоживання.

 15. Межа балансової та експлуатаційної відповідальності на теплових та електричних мережах між споживачем та постачальником. Особливості установки засобів обліку та розрахунок втрат в мережах.

 16. Основні засади державного метрологічного контролю засобів обліку енергоресурсів. Організація контролю та повірки засобів вимірювальної техніки на підприємстві.

 17. Організація взаємовідносин персоналу енергозабезпечуючого підрозділу. Споживача з персоналом енергопостачальної організації. Система оперативного управління енергопостачанням підприємств. Диспетчеризація постачання енергоресурсів.

 18. Надзвичайні ситуації. Порядок їх локалізації та усунення на підприємстві. План локалізації та усунення аварійних ситуацій на підприємстві.

 19. Порядок бронювання енергозабезпечення підприємств. Екологічна, технологічна, аварійна броня енергопостачання підприємств.

 20. Основні показники ефективності енергоспоживання. Нормування енерговитрат. Питомі норми енергоспоживання, їх планування на підприємстві.^ Дисципліна “Технічна термодинаміка ”


Питання, які виносяться на екзамен:

 1. Термодинамічна система, термодинамічні параметри, термодинамічний процес. Внутрішня енергія, робота та теплота.

 2. Перший закон термодинаміки.

 3. Ідеальні та реальні гази. Рівняння стану газу.

 4. Теплоємність газів.

 5. Ентропія. Формулювання другого закону термодинаміки. Об’єднане рівняння 1-го и 2-го законів термодинаміки.

 6. Термічний ККД циклу. Довічний двигун другого роду. Прямий та зворотній цикли Карно.

 7. Термодинамічні процеси ідеальних газів.

 8. Перший закон термодинаміки для відкритих однопоточних систем.

 9. Основні рівняння стаціонарного поточного процесу.

 10. Ізоентропне витікання газу з резервуару крізь конфузор (сопло). Рівняння Гюгоніо. Сопло Лаваля.

 11. Витікання та стиснення газів з врахуванням тертя.

 12. Компресори, що охолоджуються. Поршневий компресор.

 13. Компресори, що не охолоджуються.

 14. Багатоступінчасте стиснення.

 15. Процес пароутворення. Основні поняття та визначення. I,s-діаграма водяної пари. Основні термодинамічні процеси водяної пари.

 16. Суміші ідеальних газів.

 17. Вологе повітря. Основні поняття, визначення та параметри. I,d-діаграма вологого повітря. Основні процеси у вологому повітрі.

 18. Газотурбінні установки.

 19. Паротурбінні установки.

 20. Холодильні установки.

Схожі:

Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconФахових вступних випробувань при прийомі на підготовку
Вільні коливання систем з одним ступенем свободи Приклади складання рівнянь руху. Розв’язок. Декремент коливань
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основними для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основими для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”
«Електроніка», напрям 050801-мікро- та наноелектроніка за фаховим спрямуванням «фізична та біомедична електроніка»
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 18010004 "Управління проектами"
Програма фахового вступного випробування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за напрямом 1801 «Специфічні...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з англійської мови І перекладу при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр» (спеціальність...
Програма вступних випробувань при прийомі на підготовку iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання
Фахові вступні випробування з практичного курсу другої іноземної (німецької) мови при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» / «магістр»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи