Програма icon

Програма
Скачати 82.31 Kb.
НазваПрограма
Дата01.07.2012
Розмір82.31 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМАспівбесіди при прийомі

на навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «магістр» спеціальності

8.12010001«Лікувальна справа»


1. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ


Співбесіда проводиться у формі усного спілкування та письмового виконання клінічних ситуаційних завдань. Абітурієнт надає письмову анотацію, що складається з визначення теми обраної роботи, обґрунтування її актуальності, визначення мети та завдань дослідження. В усній формі абітурієнт доводить практичну значимість досліджуваної теми, наукову новизну, надає характеристику контингенту досліджуваних груп, визначає загальний дизайн дослідження. Комісією визначається рівень володіння сучасними додатковими методами досліджень та лікування.

Співбесіда проводиться у відповідності до фахового спрямування за спеціальностями:


 1. Акушерство та гінекологія.

 2. Хірургія.

 3. Внутрішні хвороби.

 4. Загальна практика – сімейна медицина.

 5. Педіатрія.

 6. Інфекційні хвороби.

 7. Ортопедія ті травматологія.

 8. Фтизіатрія та пульмонологія.

 9. Радіологія.

 10. Неврологія.

 11. Патологічна анатомія.^ 2. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ


2.1. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

Хвороби серцево-судинної системи. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення. Хвороби нирок та сечовивідних шляхів. Хвороби крові та органів кровотворення. Хвороби ендокринної системи. Професійні захворювання. Основи геронтології і геріатрії.


2.2. ^ ДИТЯЧІ ХВОРОБИ

Хвороби органів кровообігу. Хвороби органів дихання у дітей. Ревматичні захворювання. Хвороби органів травлення. Принципи раціонального харчування здорових та хворих дітей. Захворювання нирок та сечовивідної системи. Хвороби крові та органів кровотворення. Ендокринні захворювання у дітей. Дитячі інфекційні хвороби, туберкульоз. Проблеми профілактики вродженої та спадкової патології. Інтенсивна терапія та реанімація в педіатричній практиці.


2.3. ^ АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ.

Невиношування вагітності. Екстрагенітальні захворювання та вагітність. Кровотечі в акушерсько-гінекологічній практиці. Шок і термінальні стани. Гестози. Гінекологічні захворювання. Гінекологія дитячого віку. Клімакс. Запальні та септичні стани в акушерстві та гінекології. Гострий живіт. Застосування психотерапії і психопрофілактики в акушерстві. Антенатальна охорона здоров'я плоду та перинатальна патологія.


2.5. ХІРУРГІЯ.

Хірургічні захворювання органів черевної порожнини. Закриті та відкриті ушкодження черевної порожнини. Тактика надання медичної допомоги хворим з черепно-мозковою травмою. Лікування ран. Хвороби периферійних судин. Захворювання вилочкової залози. Травми та хвороби прямої кишки. Опікова хвороба. Діагностика післяопераційних ускладнень і тактика їх лікування. Післяопераційна реабілітація хворих. Панариції, фурункули, карбункули. Обладнання, устаткування операційно-перев'язувального блоку, призначення хірургічного інструментарію.


2.6. ^ ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ.

Організаційна структура ортопедо-травматологічної служби, функціональні напрямки її діяльності, основних показників діяльності ортопедо-травматологічного відділення. Оволодіння загальними та спеціальними клінічними методами обстеження ортопедично-травматологічних хворих та потерпілих, клінічною симптоматикою пошкоджень опорно-рухового апарата в різних вікових періодах.

Оволодіння сучасною інформацією про ортопедичні хвороби, їх діагностику, лікування, профілактику. Найбільш поширені набуті та вроджені захворювання опорно-рухового апарату. Діагностика зламів, вивихів та надання першої медичної допомоги при них. Оволодіння сучасними методами надання необхідної допомоги при відкритих та закритих пошкодженнях опорно-рухового апарату, пошкодженнях ЦНС і периферійних нервів, кровоносних судин, методами лікування пошкоджень верхніх та нижніх кінцівок, грудної клітини, хребта, кісток тазу, опіків, стиснення м'яких тканин, методами лікування захворювань опорно-рухового апарату набутого характеру (гострих, хронічних, запальних захворювань кісток, суглобів, хибних суглобів, захворювань м'язів, сухожилків та інше).


2.7. НЕВРОЛОГІЯ.

Захворювання периферійного відділу нервової системи. Судинні захворювання головного та спинного мозку. Запальні захворювання головного та спинного мозку. Неврозоподібні стани. Пухлини і травми головного та спинного мозку. Принципи немедикаментозних методів лікування в неврології (голкорефлексотерапія, мануальна терапія та ін.). Невідкладні стани в неврології.


2.8. ^ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ.

Особливо небезпечні інфекції. Кишкові інфекційні захворювання. Вірусні гепатити. Захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Менінгококові захворювання. Зоонозні захворювання. Лептоспіроз. Інфекційні захворювання, які передаються через кров. Хвороби, які передаються статевим шляхом. Туберкульоз. ВІЛ-інфекція. СНІД.


2.9. РАДІОЛОГІЯ

Променева діагностика захворювань голови та шиї, органів дихання та середостіння, опорно-рухового апарату, захворювань дитячого віку, радіотерапія пухлин, радіонуклідна діагностика.


2.10. ФТИЗІАТРІЯ

Засвоєння принципів діагностики, диференціальної діагностики та обстеження хворих на різні форми туберкульозу легень.


^ 2.11. ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ

Принципи роботи та засвоєння техніки проведення патологоанатомічного дослідження трупів новонароджених та плодів;виготовлення музейних препаратів; засвоєння техніки проведення патологоанатомічного дослідження трупів дітей; диспансеризація та реабілітація осіб, що перехворіли на інфекційні хвороби; проведення розтинів померлих дітей та новонароджених і плодів; участь у проведенні ЛКК у дитячих лікувальних закладах міста;участь у проведенні КПАК у дитячих лікувальних закладах міста.


^ 3.1. Приклад завдань співбесіди


Задача №

Дівчинка Т. народилася з масою 3780,0 г, зрістом 51 см, обхватом голови 35 см, обхватом грудної клітки 34 см. Оцінка за шкалою Апгар була 1/4 бали. Були проведені реанимаційні заходи: інтубація на 1-ій хвилині, ШВЛ за допомогою airbag "Penion", непрямий масаж серця до 3-ої хвилини життя, був введений адреналін та ізотонічний розчин на 2-ій хвилині життя. Далі проводилась ШВЛ за допомогою апарата "Beer".

При первинному огляді (на 5-ій хвилині життя) стан дитини оцінили як вкрай тяжкий. Відмічена блідість, акроціаноз, крепитуючі хрипи над усією поверхнею легень, ЧСС - 128 за 1 хвилину, печінка виступає на 2,5 см з-під дуги ребер, арефлексія, гіпотонія.

З анамнезу життя відомо, що дитина народилася від 1-ої вагітності, під час якої мати хворіла на ГРВІ в 23 тижні, була загроза преривання вагітності, анемія 2 ступеня, кольпіт, прееклампсія. Пологи 1-і, відбулись в 40-41 тиждень, під час яких було діагностовано плоский плідний міхур, в результати чого була проведена амніотомія. 1 -ий період пологів тривав 13 годин, 2-ий - 20 хвилин, безводний проміжок склав 7 годин 20 хвилин, навколоплідні води були світлі, 150 мл.

У віці 2-х годин дитина стала неспокійна, тони серця стали приглушені, відмічена виражений венозний малюнок на шкірі, крепитація, печінка виступає на 3 см з-під дуги ребер, киснезалежність. Діурез склав 0,3 мл/кг/хв.

Ваш попередній діагноз, обгрунтуйте його:


Вкажіть план обстеження:


Результати лабораторних методів дослідження:

1. Аналіз крові:

Еритроцити - 4,5 х10(12)/л Нв 166 г/л КП 0,9

Гематокріт - 57% Лейкоцити - 19х10(9)/л

М - 2%; П - 12%; С - 37%; М - 14%; Л - 32%; Е - 2%

Тромбоцити - 247x10(9)/л

Час згортання за Лі-Уайтом - 4'08"

Тривалість кровотечі за Дюке - Г12"

ПТІ - 88%

^ 2. Аналіз крові біохімічний:

Білірубін - 21 мкмоль/л, Непрямий - 21 мкмоль/л Прямий - 0 АЛАТ - 0,4 АСАТ-0,35 Сечовина - 5,5 ммоль/л Загальний білок - 60 г/л Натрій - 135 ммоль/л Калій - 5,0 ммоль/л

^ 3. Аналіз сечі клінічний:

Кількість: 5,0 мл Колір: світло-жовтий Прозорість: прозора Питома вага: 1005 Реакція: слабо-кисла Білок: 0,066 Глюкоза: немає Жовчні пігменти: негативна Еритроцити: 0-1 в п/з Лейкоцити: 5-8 в п/з Слиз: сліди

^ 4. Аналіз калу клінічний:

Мсконіальний Епітелій-одиничний в и/з Непсрсварена клітковина-немає Крохмаль- не багато

5. УЗД головного мозку:

Аномалій та пороків не знайдено, у хоріоідальних сплетіннях зліва та справа ехонегативні утворення діаметром 5-8 мм.

6. Рентгенографія легень:

Ознаки пневмонії

Ваш заключний діагноз, обґрунтуйте його:

Вкажіть об'їм лікувальних заходів.


^ 4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Організація первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні: сучасний стан та нормативно-правові документи, що регламентують роботу сімейних лікарів. Довідник-посібник для лікарів загальної практики – сімейної медицини / О.І. Висоцька, Ю.В. Вороненко, Н.Г. Гойда та ін. – К.: Софія-А, 2001. – 112 с.

 2. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря/ За ред. О.М. Хвисюка, Б.А. Рогожина, А.Ф. Коропа. – Х.: Прапор, 2005. – 416 с.

 3. Наказ МОЗ України від 12.07.2000 «Про затвердження медичної облікової документації щодо діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини».

 4. Майданник В.Г., Митин Ю.В. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей.– К.: ООО «ИЦ Медрпроминфор», 2006.- 288 с.

 5. Майданник В.Г. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острой пневмонии у детей. - К.: Знання України, 2002. - 106 с.

 6. Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского возраста. - К.: Книга плюс, 2002. - 348 с.

 7. Майданник В.Г. Тубулоинтерстициальные болезни почек у детей. - К.: Знання України, 2002. - 156 с.

 8. Майданник В.Г. Гломерулярные болезни почек у детей. - К.: Знання України, 2002. - 228 с.

 9. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств. - Харьков: Фолио, 2005. - 1024 с.

 10. Охорона здоров'я матері та дитини у практиці сімейного лікаря/ Запорожан В.М., Аряєв М.Л., Пасечник Т.А. та ін; За ред. В.М. Запорожана, М.Л. Арієва. – К.: Здоров'я, 2000. – 288 с.

 11. Попов С.В., Смиян А.И. Состояние органного кровотока у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией. – Суми: Видавництво СумДУ, 2005. – 146 с.

 12. Діагностика та лікування первинної артеріальної гіпертензії у дітей і підлітків (Методичні рекомендації)// Майданник В.Г., Хайтович М.В., Місюра Л.І. та ін. – Київ, 2006. – 43 с.

 13. Пароксизмальна вегетативна недостатність у дітей/ Бережний В.В., Корнєва В.В., Козачук В.Г. та ін. – Київ, 2004. – 30 с.

 14. Белоусов Ю.В. Гастроэнтерология детского возраста. – Харьков: Консум, 2000. – 528 с.Схожі:

Програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи