Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” icon

Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка”
Скачати 50.52 Kb.
НазваПорядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка”
Дата01.07.2012
Розмір50.52 Kb.
ТипДокументи

Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів

здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка”

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачі складають кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальної дисципліни.

Кандидатські іспити в університеті приймаються організовано двічі на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. Строки складання кандидатських іспитів на кожну сесію встановлюються наказом по університету.

Як правило, весняна сесія проводиться з 15 травня до 15 червня, осіння - з 1 жовтня до 1 листопада.

Для складання кандидатських іспитів необхідно у встановлені терміни подати у відділ докторантури і аспірантури заяву (зразок заяви додається). Наказ про допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів на кожну сесію оформляється на підставі поданої здобувачем заяви та допуску, наданого відповідною кафедрою (іноземної мови та філософії).

^ Необхідно неухильно дотримуватись термінів запису на кандидатські іспити:

- на весняну сесію з 1 березня до 15 квітня;

- на осінню сесію з 1 липня до 15 вересня.

Здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит з іноземної мови, необхідно погодити з науковим керівником дисертаційної роботи фахову літературу з іноземної мови, яка повинна стосуватися тематики дисертаційних досліджень і за якою складатиметься кандидатський іспит.

На кафедрі іноземних мов (вул. Ст. Бандери, 55; VII навч. корп., кімн.35) необхідно погодити з завідувачем кафедри обсяг літератури для перекладу: для здобувачів - 375 тис. друк. знаків, а також отримати картку обліку складання позааудиторного читання і перекладу науково-технічної літератури з іноземної мови за фахом. Картка обліку додається до реферату, надрукованого українською мовою обсягом від 8 до 10 стор., та анотації до реферату іноземною мовою обсягом від 2 до 3 стор.

До іспиту допускаються здобувачі, які склали повний обсяг науково-технічної літератури за фахом, написали реферат та анотацію і підготували викладений іноземною мовою короткий огляд за тематикою дисертаційного дослідження.

Списки здобувачів, допущених до складання кандидатського іспиту, викладач подає на ім’я завідувача кафедри іноземних мов за три тижні до початку сесії. Після цього завідувач кафедри протягом двох днів подає загальні списки здобувачів, допущених до сесії, у відділ докторантури і аспірантури для підготовки наказу.

Одночасно з заявою на складання кандидатського іспиту з іноземної мови здобувачу необхідно оформити подання від завідувача кафедри, до якої він прикріплений, про включення до складу екзаменаційної комісії викладача або наукового співробітника, який має науковий ступінь із галузі наук здобувача і вільно володіє відповідною іноземною мовою (зразок додається). Складання кандидатського іспиту без представника профілюючої кафедри не допускається.

Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є позитивна оцінка реферату, який написав здобувач за обраною темою. Рекомендації щодо написання реферату та їх орієнтовна тематика розроблені кафедрою філософії, де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена керівництвом кафедри.

Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку екзаменаційної сесії. Здобувачі викладають основний зміст реферату під час складання кандидатського іспиту.

З метою підготовки до кандидатського іспиту щорічно за встановленим розкладом (у березні – квітні) для здобувачів читаються оглядові лекції з філософії. Щотижня (щосереди з 14 год 15 хв) для здобувачів на кафедрі проводяться індивідуальні консультації.

^ Кандидатський іспит зі спеціальності складається, як правило, на четвертому – п’ятому році підготовки. Кандидатський іспит складається за двома програмами: основною (типовою), затвердженою Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Вищою атестаційною комісією України, і додатковою програмою, складеною у відповідності до теми дисертаційної роботи здобувача та затвердженою вченою радою інституту.

Здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит зі спеціальності, необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури одночасно із заявою розроблені відповідними кафедрами та затверджені вченими радами інститутів екзаменаційні питання (або білети) за основною програмою та додаткову програму. Додаткова програма затверджується вченою радою інституту не пізніше ніж за два місяці до початку екзаменаційної сесії.

Додаткова програма повинна включати нові розділи певної галузі науки і питання, пов’язані з напрямком досліджень здобувача, досягнення в цій галузі науки та список нової літератури за останніх 5 років, а також питання використання обчислювальної техніки. Зразок оформлення титульної сторінки додаткової програми додається.

Здобувачі, які мають вищу освіту з галузі наук, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення спеціалізованої вченої ради складають не менше двох додаткових кандидатських іспитів, про що не пізніше ніж за місяць подається повідомлення до ВАК України.

При поданні дисертаційної роботи для захисту у спеціалізовану вчену раду іспит може бути прийнятий поза термінами сесії.

У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважної причини, на підставі його заяви на ім’я проректора з наукової роботи, він може бути допущений до складання іспиту протягом поточної сесії.

За заявою здобувача йому видається посвідчення про складані кандидатські іспити встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине посвідчення.

Іноземні громадяни складають кандидатські іспити на загальних підставах.

____________________________________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»


Додаткова програма

кандидатського іспиту зі спеціальності

________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

________________________________________

здобувача ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________

Тема дисертаційної роботи _________________

________________________________________

(назва теми)


Програма затверджена на засіданні

вченої ради Інституту _________

_________________________

(назва інституту)

Протокол № від « _ »______ р.

Голова ради ________________

(підпис, прізвище, ініціали)


Львів – 20__ рік

Схожі:

Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconВимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка»
Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка»...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconПорядок проведення попередньої експертизи дисертацій на кафедрах університету
Всі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами та здобувачами Національного університету "Львівська політехніка"...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconПро допуск до складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2011 р
Порядком проведення кандидатських іспитів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 р. №309 та наказом по...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Порядок підготовки та складання кандидатських іспитів здобувачами Національного університету “ Львівська політехніка” iconІнформація щодо складання кандидатських іспитів
Прийом рефератів до кандидатських іспитів на весняну сесію до 1 березня поточного року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи