Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» icon

Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт»
Скачати 57.05 Kb.
НазваЗі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт»
Дата10.07.2012
Розмір57.05 Kb.
ТипДокументи
Екзаменаційні вимоги до кандидатського мінімуму

зі спеціальності 24.00.01 - «Олімпійський і професійний спорт»


 1. Актуальні проблеми олімпійського спорту.

 2. Визначити і обґрунтувати основні поняття: олімпійський спорт, професійний спорт, спорт вищих досягнень, резервний спорт, дитячо-юнацький спорт, спорт інвалідів.

 3. Спорт і Олімпійські ігри Стародавньої Греції.

 4. Відродження Олімпійських ігор сучасності. П’єр де Кубертен та його роль у відродженні Олімпійських ігор.

 5. Місце і роль спортсмена в олімпійському спорті.

 6. Сучасний олімпізм та його основні принципи.

 7. Роль і діяльність національних олімпійських комітетів (НОК) у загальній міжнародній олімпійській системі, їх характеристика, стосунки з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

 8. Основні напрямки діяльності Міжнародного олімпійського комітету. Історія створення, структура, функції.

 9. Діяльність міжнародних спортивних федерацій (МСФ). Їх характеристика, стосунки з МОК.

 10. Організація, проведення і програма Олімпійських ігор. Обрання міста-організатора Олімпійських ігор.

 11. Олімпійська освіта як напрям діяльності олімпійського руху.

 12. Система олімпійської освіти.

 13. Комерціалізація олімпійського спорту, її ознаки, сильні та слабкі сторони.

 14. Олімпійський спорт і політика. Використання спорту та Олімпійських ігор в ідеологічних і політичних цілях.

 15. Проблема любительства і професіоналізації в олімпійському спорті. Міжнародний олімпійський рух та професіональний спорт.

 16. “Спорт для всіх” та олімпійський спорт. Рух “Спорт для всіх” і ставлення до нього з боку МОК.

 17. Спорт інвалідів та олімпійський рух. Паралімпійські, Дефлімпійські ігри, Спеціальні олімпіади.

 18. Роль засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення) у розвитку олімпійського руху та у висвітленні Олімпійських ігор.

 19. Структура та зміст сучасного олімпійського руху в Україні.

 20. Спорт як соціальний інститут, його функції у суспільстві.

 21. Гуманістична природа спорту, її збереження та поглиблення.

 22. Нормативно-правова база розвитку олімпійського та професійного спорту.

 23. Сучасний розвиток галузі “Фізична культура і спорт”. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту.

 24. Олімпійський спорт та охорона навколишнього середовища.

 25. Правові аспекти та основи трудових взаємовідносин у професійному спорті.

 26. Тенденції розвитку на сучасному етапі і перспективи становлення професійного спорту в світі та в Україні.

 27. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні на 2007-2011 роки.

 28. Напрямки розвитку дитячого та юнацького спорту в Україні.

 29. Професійна діяльність та підготовленість тренера в юнацькому спорті.

 30. Позазмагальні і позатренувальні фактори підготовки спортсменів в олімпійському спорті

 31. Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів в олімпійському спорті.

 32. Проблема допінгу в олімпійському спорті.

 33. Засоби відновлення і стимулювання працездатності спортсменів і основні напрями їх використання у системі підготовки спортсменів.

 34. Загальні положення моделювання в спорті. Види моделей та їх використання у системі управління процесом підготовки спортсменів.

 35. Методи і види прогнозування у системі підготовки і змагальної діяльності спортсменів.

 36. Контроль, його види і місце у системі підготовки спортсменів.

 37. Теорія управління у фізичному вихованні і спорті. Умови управління у фізичному вихованні і спорті.

 38. Психологічна підготовленість спортсменів та основи її вдосконалення.

 39. Координаційні можливості. Фактори, що обумовлюють розвиток координаційних можливостей. Методика розвитку.

 40. Гнучкість, її види. Фактори, що її обумовлюють. Методика розвитку.

 41. Витривалість, її види, фактори, що обумовлюють її розвиток. Методика розвитку.

 42. Швидкісні здібності спортсменів. Форми проявлення бистроти. Фактори, що її лімітують. Основи методики розвитку.

 43. Силові якості спортсменів, види та фактори, що обумовлюють розвиток сили. Основні методики розвитку.

 44. Тактична підготовленість та основи її вдосконалення.

 45. Технічна підготовленість спортсменів і основи її вдосконалення.

 46. Теорія тренувальних навантажень: класифікація навантажень, зовнішня та внутрішня сторона навантажень. Особливості впливу навантажень на організм спортсменів різної кваліфікації та підготовленості.

 47. Структура тренувальних занять та її фізіологічне обґрунтування. Побудова програм занять.

 48. Циклічність тренувального процесу. Загальні основи побудови процесу підготовки: макроцикли, мезоцикли, мікроцикли..

 49. Відбір та орієнтація спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки.

 50. Теорія адаптації як наукова засада фізичного виховання і спортивного тренування.

 51. Теорія стомлення та відновлення як наукова засада фізичного виховання і спортивного тренування.

 52. Структура та особливості змагальної діяльності спортсменів в олімпійському спорті.

 53. Основи побудови підготовки спортсменів на різних етапах багаторічного вдосконалення.

 54. Загальна структура багаторічної підготовки і фактори, що її визначають.

 55. Система спортивних змагань. Змагання у системі підготовки спортсменів.

 56. Основні засоби і методи спортивної підготовки, їх характеристика.

 57. Основні принципи спортивної підготовки, їх характеристика.

 58. Загальна характеристика сучасної системи підготовки спортсменів в олімпійському спорті.

 59. Сучасні наукові методи досліджень у галузі «Фізична культура і спорт».

 60. Психологія особистості і характеристика структури особистості спортсмена.

 61. Психологічні особливості спілкування у спорті вищих досягнень.

 62. Психологічна характеристика взаємин у системах “тренер - спортсмен”, “тренер - команда”, “спортсмен - спортсмен”.

 63. Психодіагностика у спорті вищих досягнень.

 64. Психологічне забезпечення професійної спортивної діяльності.

 65. Психологічний захист особистості спортсмена.

 66. Теорія мотивації діяльності як наукова засада фізичного виховання.

 67. Підготовка жінок у різних видах спорту з урахуванням особливостей жіночого організму.

 68. Фізіологічні механізми адаптації організму спортсмена до напруженої м’язової діяльності.

 69. Фізіологічні механізми розвитку і вдосконалення рухових якостей.

 70. Морфофункціональна і метаболічна характеристика м’язової сили, витривалості.

 71. Морфофункціональна і метаболічна характеристика швидкості, гнучкості, спритності.

 72. Фізіологічні закономірності відновлення функцій після фізичних навантажень.

 73. Механізми розширення функціональних резервів організму спортсмена у зв’язку з проблемою відновлення.

 74. Теорія функціональних резервів як наукова засада фізичного виховання і спортивного тренування.

 75. Фізіологічний моніторинг у спорті.

 76. Діяльність соматичної та вегетативних систем у спокої та при фізичних навантаженнях у тренованого та нетренованого спортсменів.

 77. Особливості харчування спортсменів у різних видах спорту.

 78. Ергогені засоби та їх застосування у спорті вищих досягнень.

 79. Теорія і методика фізичного виховання як базова дисципліна фізкультурної освіти.

 80. Характеристика системи фізичного виховання, її мета, завдання та принципи.

 81. Понятійний апарат теорії і методики фізичного виховання: фізична культура, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізичний стан, фізична рекреація, фізична реабілітація, фізичне здоров’я.

 82. Теорія вікового розвитку як наукова засада фізичного виховання і спортивного тренування.

 83. Теоретичні основи навчання фізичним вправам.

 84. Поняття техніки фізичних вправ та критерії її ефективності. Структура фізичних вправ.

 85. Біомеханічні ергогені засоби у спорті.

 86. Відеокомп’ютерний контроль у спортивному тренуванні.

 87. Основи застосування технічних засобів у тренуванні.

 88. Інформаційне забезпечення галузі та безпосередньо процесу підготовки спортсменів.

 89. Сучасні програмні засоби і системи для вирішення прикладних завдань спортивного тренування.

 90. Використання новітніх технологій у сфері фізичної культури і спорту.


Відділ аспірантури

Схожі:

Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconЗі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт»
move to 0-16424189
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconПорядок денний
Про організацію І стан навчального процесу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський та професійний...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconПорядок денний
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconНавчальна робоча програма
Програма дисципліни Тімовс складена у відповідності з вимогами до ступеневої підготовки фахівців в галузі „Олімпійський та професійний...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconНавчальна робоча програма
Програма дисципліни Тімовс складена у відповідності з вимогами до ступеневої підготовки фахівців в галузі „Олімпійський та професійний...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconПорядок денний
Проблеми проходження педагогічної практики на бакалавраті та в магістратурі на спеціальностях „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”,...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 30 грудня 2009
Про організацію І стан навчального процесу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський та професійний...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 31 березня 2010 року
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconПояснювальна записка Зведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури І спорту включає актуальні напрями наукових досліджень, тематика яких відповідає трьом науковим спеціальностям вак україни: 24. 00. 01 – олімпійський І професійний спорт
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від «27» вересня 2010р. №3346 «Про підготовку проекту зведеного плану науково-дослідної...
Зі спеціальності 24. 00. 01 «Олімпійський І професійний спорт» iconПрограма науково-практичної конференції студентів та магістрів факультету спортивних єдиноборств та циклічних видів спорту
Науково-практичної конференції студентів і магістрів факультету спортивних єдиноборств та циклічних видів спорту «Сучасний олімпійський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи