Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг icon

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг
Скачати 225.26 Kb.
НазваПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг
Дата01.07.2012
Розмір225.26 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА

кандидатського іспиту зі спеціальності

05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми


ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ


Розділ перший


1. Загальні питання розвідування і проектування автомобільних доріг.

1.1 .Історія і сучасний стан теорії і практики розвідування та проектування автомобільних доріг. Шляхи науково-технічного прогресу при розвідуванні та проектуванні автомобільних доріг і техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

1.2. Будівельні норми і правила на проектування автомобільних доріг. Шляхи подальшо-го їх удосконалення.


^ 2. Вимоги автомобільного транспорту до елементів плану і профілю.

2.1.Рух автомобілів на прямолінійних і криволінійних ділянках доріг. Опори руху. Динамічні характеристики автомобілів.

2.2.Гальмування автомобіля. Визначення безпечної відстані між автомобілями. Особливості руху на спусках.

2.3.Закономірності руху транспортних потоків. Фактори, що обумовлюють режим руху автомобілів. Основна діаграма транспортних потоків.

2.4.Пропускна здатність автомобільних доріг. Завантаження доріг рухом. Коефіцієн-ти завантаження дороги рухом. Пропускна здатність трьохсмугових доріг.


^ 3. Геометричні елементи автомобільних доріг.

3.1.Ширина проїзної частини доріг двохсмугових і багатосмугових доріг. Додаткові смуги на підйомах. Поширення смуг руху на угнутих вертикальних кривих. Призначення ширини узбіччя.

3.2.Визначення радіусів кривих автомобільних доріг у плані. Особливості руху транспортних засобів на криволінійних ділянках. Призначення радіусів кривих з умов стійкості автомобіля проти заносу, з умов зручності проїзду та економічності автомобільних перевезень.

3.3.Перехідні криві. Рівняння основних перехідних кривих, що застосовуються на сучасних автомобільних дорогах. Розбивка перехідних кривих.

3.4.Поширення проїзної частини автомобільних доріг на кривих. Особливості розрахунків при русі автопоїздів або автомобілів з причепами.

3.5.Віражі. Поперечні похили на віражах і умови їх призначення. Довжина відгону віражу.

3.6.Забезпечення видимості на дорогах в плані. Схеми видимості з умов зупинки автомобіля перед перешкодою, з умов об'їзду перешкоди або обгону попутного автомобіля з заїздом на сусідню смугу руху. Визначення відстані бічної видимості. Визначення межі видимості на криволінійних ділянках. Криві видимості.

3.7.Визначення граничних похилів в поздовжньому профілі автомобільних доріг. Використання графіків динамічних характеристик автомобілів. Поздовжні похили з умов зчеплення колеса автомобіля з покриттям.

3.8.Забезпечення видимості в поздовжньому профілі. Визначення радіусів вертикальних кривих. Призначення радіусів угнутих кривих з умов забезпечення видимості вночі.

3.9.Технічні умови на проектування автомобільних доріг. Вибір розрахункових швидкостей. Урахування природних умов на призначення елементів доріг. Спеціалізація автомобільних доріг.


^ 4. Природні умови, що впливають на роботу доріг.

4.1.Природні фактори: рельєф місцевості і його категорії, кліматичні умови, гідрологічні і гідрогеологічні умови. Дорожньо-кліматичне районування регіонів.

4.2.Джерела зволоження земляного полотна. Водний і тепловий режим земляного полотна. Зимовий перерозподіл вологи у земляному полотні і процеси пучиноутворення. Інтенсивність накопичення вологи.

4.3.Регулювання водного режиму земляного полотна. Вимоги щодо підвищення бровки земляного полотна над поверхнею грунту. Заходи по стабілізації водного режиму невисокого насипу.


^ 5. Відведення води від дороги.

5.1 .Визначення притоку води до дороги.

5.2.Система відведення поверхневих вод від дороги. Конструкція та гідравлічні розрахунки кюветів, нагірних та водовідвідних канав. Випаровувальні басейни, водопоглинаючі колодязі.

5.3.Водопропускні споруди. Малі мости й труби. Уніфікація труб. Принципи розрахунку стоку зливових вод з малих водозаборів. Розрахунок стоку талої води.

5.4.Розрахунок отворів труб при різних режимах протікання води. Урахування акумуляції зливових вод перед трубами. Розрахунок отворів малих мостів.

5.5.Розрахунок розмивів і укріплення русел за малими мостами й трубами.
5.6.Відведення від дороги ґрунтових вод. Дренажі і їх типи. Глибина закладення дренажу. Розрахунок притоку ґрунтових вод. Конструкція закритого дренажу.


^ 6. Прокладення траси на місцевості.

6.1.Визначення інтенсивності руху й об"ємів вантажопотоків при виборі напрямку тра-си.

6.2.Взаємодія автомобільних доріг з навколишнім середовищем. Визначення цінності земель, відведених для дорожнього будівництва. Заходи проти забруднення придорожньої смуги.

6.3.Визначення плану траси на місцевості. Вибір місць пересічення водотоків, автомобільних доріг і залізниць. Трасування доріг в районі населених пунктів. Узгодження елементів поздовжнього профілю з ландшафтом. Проектування клотоїдної траси. Застосування сплайнів.

6.4.Визначення плану траси з урахуванням вимог проектування поздовжнього профілю. Контрольні точки в поздовжньому профілі.

6.5. Оцінка проектних рішень при проектуванні плану і поздовжнього профілю автомобільних доріг. Принципи побудови перспективних зображень для контролю плавності траси. Моделі окремих дорожніх ділянок і вузлів. Оцінка безпеки руху.

6.6.Використання ЕОМ при проектуванні траси автомобільних доріг. Цифрова модель місцевості. Розбивка колових кривих способом прямокутних координат і подовженням хорд. Розбивка перехідних кривих.


^ 7. Мостові переходи через великі водотоки

7.1.Вимоги до проектування мостових переходів. Руслові процеси. Коливання рівнів води та статистичні ряди.

7.2.Гідрологічні розрахунки. Теорія визначення імовірності рівнів і максимальних витрат. Імовірність перевищення витрат заданої величини. Крива імовірності. Графоаналітичний і морфологічний методи визначення максимальних витрат.

7.3.Визначення отворів великих мостів. Розмиви. Постулат Белелюбського. Рівняння балансу наносів в диференційній формі і в кінцевих різницях. Розрахунок глибини розмиву в руслових і заплавних прогонах. Визначення найбільших допустимих глибин розмиву з урахуванням типів основ і фундаментів опор. Мости найменшої довжини.

7.4.Визначення отворів великих мостів в неординарних умовах: мости з штучним поширенням русла річки; мости через річки з блукаючими руслами річок; мости в зоні підпору; мости, розташовані нижче некапітальних гребель.

7.5.Проектування підходів до мостів та регуляційних споруд. Розрахунок передмостових підпорів. Визначення відміток заплавних ділянок насипу. Теорія конструювання струменеспрямовуючих гребель. Струменеспрямовуючі греблі бісінусоїдальноїі еліптичної форми. Конструювання і розміщення траверс. Принципи вибору типів укріплення

укосів гребель і регулювальних споруд.


^ 8. Земляне полотно і дорожні одяги.

8.1.Загальні принципи проектування земляного полотна. Принципи конструювання поперечного профілю. Вимоги до земляного полотна з точки зору снігозанесення.

8.2.Стійкість насипу на слабких основах. Розрахунок величини та швидкості осідання насипу. Розрахунки стійкості укосів насипу і виїмок. Стійкість насипу на косогорах.

8.3.Загальні принципи проектування дорожніх одягів. Розподіл напруження в дорожніх одягах. Розрахункові навантаження. Загальні принципи конструювання дорожніх одягів.

8.4.Розрахунок нежорстких дорожніх одягів: за граничним пружнім прогином; на розтягуючі та зсуваючі напруження у зв’язних грунтах і зв’язних шарах; з умов утворення пучин. Розрахунок товщини дренуючих шарів.

8.5.Розрахунок жорстких дорожніх одягів. Розрахункові схеми навантаження. Використання теорії плит для розрахунку плит. Температурні напруження в жорстких покриттях. Збірні покриття і основи їх розрахунку. Попереднє напруження плит.


^ 9. Розвідувальні та проектні роботи.

9.1.Рекогносцировочні й технічні розвідування. Інженерно-геологічна розвідка. Електророзвідка. Використання аеро- і космічної зйомки. Трасування на стереомоделях.

9.2.Стадії проектування. Склад проектів і їх оформлення.


^ 10. Проектування автомобільних магістралей і міських вулиць.

10.1.Вимоги до проектування автомагістралей. Особливості конструювання поперечного профілю. Дорожні розв'язки на автомагістралях. Основні геометричні схеми. Конструктивні удосконалення розв'язок з метою підвищення пропускної здатності.

10.2.Обладнання автомобільних магістралей. Архітектурні вимоги. Обладнання магістралей.

10.3.Міські вулиці. Схеми вулично-дорожніх мереж. Класифікація міських вулиць і доріг. Основні принципи класифікації.

10.4.Елементи вулиць в поперечному профілі. Принципи їх розташування. Особливості проектування поздовжнього профілю міських вулиць.

10.5.Пропускна здатність міських вулиць: на перегонних ділянках і в зоні перехресть. Регульовані й нерегульовані перехрестя. Конструктивні удосконалення перехресть з метою підвищення пропускної здатності вулиць.

10.6.Дорожні розв'язки на міських вулицях. Особливості їх конструювання у містах. Майдани. Залізничні переїзди і їх обладнання.

10.7.Вертикальна планіровка вулиць і міських кварталів. Методи вертикальної планіровки. Основні прийоми вертикальної планіровки перехресть, майданів.

10.8.Відведення води з вулиць. Визначення притоку поверхневої води. Підземний спосіб відведення води. Принципи розташування зливоприймальних колодязів. Порядок розміщення підземних комунікацій на міських вулицях.

10.9.Охорона навколишнього середовища вздовж міських вулиць. Захист житлових будинків від транспортного шуму й відпрацьованих газів автомобілів.


^ 11. Реконструкція автомобільних доріг.

11.1. Системний підхід до проектування реконструкції автомобільних доріг. Принципи проектування реконструкції.

11.2.Використання нових типів кривих. Забезпечення видимості при реконструкції доріг. Способи підвищення безпеки руху при реконструкції.

11.3.Класифікація реконструйованих доріг. Критерій необхідності переведення дороги з однієї категорії в іншу.


^ 12.Проектування автомобільних доріг в складних природних умовах.

12.1.Проектування доріг в районах вічномерзлих ґрунтів. Особливості конструювання земляного полотна. Полії на автомобільних дорогах. .

12.2.Дороги в лісисто-болотній місцевості. Трасування доріг. Конструювання земляного полотна автомобільних доріг у лісисто- болотній місцевості.

12.3.Проектування доріг в місцевостях, уражених ярами. Ерозія ґрунтів. Принципи трасування доріг в зоні ярів. Відведення поверхневої води. Укріплювальні роботи в зоні ярів. Карстові райони. Принципи трасування доріг й заходи по закріпленню карстових явищ.

12.4.Дороги в гірській місцевості. Трасування доріг. Проектування серпантин. Конструювання земляного полотна. Захист доріг в зоні виникнення осипів і обвалів, сельових виносів і зсувів. Захист доріг від сніжних лавин.

12.5.Проектування доріг в зонах засолених ґрунтів. Теорія засолення грунтів. Конструювання земляного полотна доріг. Дороги в районах штучного зрошування і в зоні пустинь і напівпустинь. Перенесення піску і форми його відкладення. Закріплення пісків. Трасування доріг у зоні пісків. Конструкції земляного полотна автомобільних доріг.


^ 13. Проектування аеродромів.

Проектування генеральних планів аеродромів та вертодромів.

Визначення кількості та геометричних розмірів елементів аеродрому.

Проектування вертикального планування аеродромів.

Принципи проектування водовідвідних та дренажних систем.

Гідравлічний та міцнісний розрахунок водовідвідних та дренажних систем.

Конструкції штучних покриттів аеродромів.

Розрахунок неармованих та армованих покриттів.

Особливі випадки розрахунку жорстких покриттів. Розрахунок нежорстких по-криттів.


^ 14. Експлуатація аеродромів.

Експлуатаційні вимоги до аеродромів.

Основні положення та склад робіт по утриманню та ремонту аеродромів.

Матеріали для ремонту та утримання аеродромних покриттів.

Засоби механізації для утримання та ремонту аеродромів,

Зимове утримання аеродромів.

Літнє утримання аеродромів.

Ремонт жорстких аеродромних покриттів.

Ремонт нежорстких аеродромних покриттів.

Утримання та ремонт водовідвідних та дренажних систем.


^ 15. Економічне проектування автомобільних доріг.

Методи техніко-економічних обґрунтувань проектних рішень. Критерії та економічні показники оцінки проектних рішень.

Принципи обґрунтування дороги в плані та поздовжньому профілі.

Вибір оптимальних варіантів при проектуванні дорожніх одягів.

Економічні обґрунтування при виборі оптимального варіанту транспортної розв'язки.

Техніко-економічні розрахунки при реконструкції автомобільних доріг.

Основні принципи побудови оптимальної мережі автомобільних доріг.

^ БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ


Розділ другий


1 .Основні положення технології будівництва земляного полотна.

1.1 .Визначення технології.

1.2. Визначення земляного полотна.

1.3. Природні фактори.

1.4. Різновиди робіт у дорожньому будівництві.


^ 2. Принципи технології будівництва земляного полотна.

2.1 .Дії (впливи) на земляне полотно.

2.2. Деформації земляного полотна.

2.3. Головні принципи технології будівництва земляного полотна.


^ 3. Ущільнення ґрунтів.

3.1. Механізм (природа) ущільнення.

3.2. Стандартна щільність та оптимальна вологість.

3.3. Просушування та дозволоження ґрунтів.

3.4. Методи ущільнення ґрунтів.


^ 4.Технологія підготовчих робіт.
4.1. Відновлення і закріплення траси.
4.2. Розчищення дорожньої смуги.

4.3. Зрізання рослинного шару.
4.4. Розбивка земляного полотна.
4.5. Влаштування тимчасових доріг.


^ 5.Спорудження насипів та розробка виїмок у нескельних грунтах і звичайних умовах.

5.1. Ґрунти для дорожнього будівництва.

5.2. Розпушування ґрунтів.

5.3. Спорудження насипів та розробка виїмок за допомогою бульдозерів.

5.4. Використання автогрейдерів для влаштування земляного полотна.

5.5. Використання скреперів для влаштування земляного полотна.

5.6. Використання екскаваторів для спорудження земляного полотна.

5.7. Використання грейдер-елеваторів для спорудження земляного полотна.


^ 6.Спорудження земляного полотна засобами гідромеханізації.

6.1. Загальні відомості. Сфера застосування гідромеханізації і характеристика процесів.

6.2. Технологія гідронамивання.

6.3. Використання землесосного способу.


^ 7.Спорудження земляного полотна на болотах.

7.1. Загальні відомості.

7.2. Влаштування земляного полотна на болотах І типу.

7.3. Влаштування земляного полотна на болотах II і III типів.


^ 8.Спорудження земляного полотна в скельних грунтах.

8.1. Загальні відомості.

8.2. Бурові роботи.

8.3 Підривні роботи. Показник дії вибуху.

8.4. Влаштування земляного полотна.


^ 9.Влаштування земляного полотна із перезволожених і мерзлих ґрунтів

9.1. Визначення перезволоженого ґрунту. Технологія влаштування земляного полотна з ґрунтів допустимого та середнього ступеня зволоження. Технологія влаштування земляного полотна з ґрунтів високого та надмірного ступеня зволоження.

9.2. Особливості виконання земляних робіт зимою. Підготовчі роботи. Технологія влаштування земляного полотна із застосуванням мерзлих ґрунтів.


^ 10.Технологія заключних робіт.

10.1 .Загальні відомості.

10.2. Характеристика опоряджувальних робіт. Машини для опорядження земляного полотна. Планування поверхні автогрейдером. Технологія опоряджувальних робіт.

10.3. Загальна характеристика укріплювальних робіт. Засіювання травами, обдернування. Інші види укріплення.


^ 11. Геотекстиль у конструкціях земляного полотна.

11.1. Загальні відомості. Властивості геотекстилів.

11.2. Схеми армування земляного полотна.

11.3. Застосування геосіток для армування земляного полотна.


^ 12. Принципи технології будівництва дорожніх одягів.

12.1. Деформації та руйнування дорожніх одягів.

12.2. Основні технологічні процеси.

12.3. Основні параметри технології.

12.4. Ціль та задачі технології.

12.5. Структура матеріалів шарів дорожніх одягів.


^ 13. Теоретичні основи технології будівництва дорожніх одягів.

13.1. Показники міцності і довговічності дорожніх одягів.

13.2. Роздріблювання матеріалів з різними типами структури.

13.3. Перемішування матеріалів. Формула перемішування. Особливості процесу перемі-шування. Внутрішні сили, які впливають на процеси перемішування.

13.4. Ущільнення шарів дорожніх одягів. Суть ущільнення. Формула ущільнення. Методи ущільнення.


^ 14. Технологія спорудження нижчих дорожніх одягів найпростішого технічного типу.

14.1. Ґрунтові профільовані дороги.

14.2. Ґрунтові дороги з ґрунтів оптимального складу.

14.3. Піщані шари.

14.4. Покриття з ґрунтів зі скелетними добавками.

14.5. Грунтощебеневі покриття.


^ 15. Покриття перехідного типу

15.1. Гравійні покриття.

15.2. Щебеневі покриття.

15.3. Шлакові покриття.


16. Технологія будівництва шарів з грунтів, укріплених органічними та неорганічними в’яжучими, синтетичними смолами.

16.1. Вимоги до в’яжучих грунтів.

16.2. Міцність і структура шарів, укріплених в’яжучими.

16.3. Технологія спорудження шарів, укріплених органічними в’яжучими.

16.4. Особливості технології при застоуванні смол.

16.5. Технологія спорудження шарів, укріплених неорганічними в’яжучими.


^ 17. Технологія спорудження шарів за методом просочення.

17.1. Вимоги до матеріалів.

17.2. Технологія методу просочення.

17.3. Особливості технології при застосуванні дьогтів та емульсій.


^ 18. Покриття, які улаштовуються способами змішування на дорозі та в установці.

18.1. Вплив типу структури шарів на їх міцність.

18.2. Вимоги до матеріалів

18.3. Технологія улаштування шарів способом змішування на дорозі.

18.4. Технологічні особливості приготування та ущільнення чорних сумішей.

18.5. Улаштування покриттів з чорного щебеню.


^ 19. Поверхнева обробка покриттів.

19.1. Призначення. Вимоги до матеріалів.

19.2. Улаштування поверхневої обробки методом поливки.

19.3. Улаштування поверхневої обробки методом укладання.


^ 20. Асфальтобетонні покриття.

20.1. Асфальтобетонні суміші; їх класифікація.

20.2. Вимоги до матеріалів та складу асфальтового бетону.

20.3. Технологія улаштування асфальтобетонних покриттів з гарячих та теплих сумішей. Особливості укладання. Ущільнення.

20.4. Особливості улаштування шарів з пластбетону.


^ 21. Цементобетонні покриття.

21.1. Монолітні цементобетонні покриття.

21.2. Шви розширення, стиснення та робочі.

21.3. Застосування попередньо-напружених покриттів.

21.4. Вимоги до матеріалів та бетонів.

21.5. Технологія спорудження.

21.6. Збірні цементобетонні покриття, особливості технології.


^ 22. Технологія будівництва дорожніх одягів при від’ємних температурах.

22.1. Особливості будівництва основ та покриттів з кам’яних матеріалів.

22.2. Особливості будівництва покриттів та основ з асфальтобетонних та бітумомінеральних сумішей.

22.3. Особливості будівництва цементобетонних покриттів.


^ 23. Технологія улаштування мостових.

23.1. Класифікація мостових

23.2. Улаштування бруківок.

23.3. Удосконалені мостові.

23.4. Технологічні операції.


^ 24. Реконструкція дорожніх одягів.

24.1. Повна перебудова дорожніх одягів.

24.2. Розширення та підсилення дорожніх одягів.


25. Розробка родовищ гірських порід.

25.1. Класифікація кар’єрів.

25.2. Технологія розробки родовищ.

25.3. Механізація видобування рихлих кам’яних матеріалів.

25.4. Особливості технології робіт і вибору машин, їх продуктивність і шляхи її підвищення.


^ 26. Камнедробальні заводи.

26.1. Види одержаних кам’яних матеріалів.

26.2. Вибір і розрахунок технологічних схем дроблення, грохочення, збагачення.

26.3. Розрахунок технологічних схем.


^ 27. Бази бітумних і дьогтевих матеріалів.

27.1. Класифікація баз.

27.2. Технологічні процеси.

27.3. Бітумосховища.

27.4. Емульсійні бази і заводи, їх призначення.


^ 28.Асфальтобетонні заводи.

28.1. Призначення і класифікація асфальтобетонних заводів.

28.2. Технологічні процеси на асфальтобетонному заводі.

28.3 .Забезпечення однорідності асфальтобетонних сумішей.

28.4. Особливості робіт в зимовий період.


^ 29. Цементобетонні заводи.

29.1. Класифікація, потужності.

29.2. Технологічні процеси приготовлення цементобетонних сумішей.

29.3. Склади мінеральних матеріалів на цементобетонному заводі.

29.4. Вибір технологічного обладнання; бетонозмішувального цеху.

29.5. Особливості роботи в зимовий час.


^ 30. Полігони і заводи для виготовлення залізобетонних виробів.
30.1 .Класифікація, потужність заводів і полігонів.

30.2. Технологічні схеми виготовлення виробів.

30.3. Особливості організації будівництва полігонів.

З0.4. Особливості роботи в зимовий період.

30.5. Перевага неруйнівних методів.


^ 31. Контроль технології будівництва.

31.1 .Контроль якості робіт при спорудженні земляного полотна.

31.2. Контроль якості робіт при спорудженні дорожнього одягу.

31.3. Контроль якості робіт на виробничих підприємствах дорожнього будівництва.


^ ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ


Розділ третій

1.Соціально-економічне значення експлуатації доріг і організації руху.

1.1. Дорожна мережа країни і безпека руху.

1.2. Дорожна мережа країни і інтенсифікація роботи автомобільного транспорту.


^ 2.Теоретичні моделі управління функціонуванням доріг.

2.1. Модель взаємодії комплексу "шофер - автомобіль - дорога - середовище".

2.2. Модель управління системою " дорожні умови - транспортні потоки".

2.3. Рівні управління експлуатацією доріг і дорожнім рухом.


^ 3 .Взаємодія автомобіля з дорогою.

3.1 .Характеристики поверхні дороги і рух автомобілів.

3.2. Стан покриття і умови руху автомобілів.


4.Природньо-кліматичні фактори, стан доріг і умови руху автомобілів.

4.1. Вплив природньо-кліматичних факторів на дорожню конструкцію.

4.2. Пучини на автомобільних дорогах.

4.3. Поверхня покриття і умови руху по періодам року.


^ 5.Деформації і руйнування автомобільних доріг.

5.1.Процес деформування дорожньої конструкції під дією автомобілів і природних факторів.

5.2.Деформації і руйнування дорожніх одягів і покриттів.


^ 6. Транспортно-експлуатаційні показники доріг, методи їх визначення.

6.1 .Показники технічного рівня і експлуатаційного стану доріг.

6.2. Швидкість і методи її оцінки.

6.3. Вплив параметрів і стану дороги на забезпечення розрахункової швидкості.

6.4. Вплив кліматичних факторів на швидкість.

6.5. Пропускна здатність і рівні завантаження дороги рухом по періодам року.

6.6. Оцінка зручності і безпеки руху по періодам року.

6.7. Методи комплексної оцінки стану доріг.

^ 7. Методи визначення - параметрів і характеристик доріг, які експлуатуються.

7.1 .Порядок оцінки і визначення геометричних елементів доріг.

7.2. Методи і прибори для оцінки міцності дорожніх одягів.

7.3. Оцінка рівності, шерсткості і зчіпних якостей покриттів.


8.Класифікація і планування робіт по утриманню і ремонту доріг.

8.1 .Класифікація і склад робіт по утриманню і ремонту доріг.

8.2.Працездатність і критерії призначення ремонтних робіт.

8.3.Порядок планування робіт по утриманню і ремонту доріг, нормування ресурсів.

8.4.Ефективність дорожньо-ремонтних робіт, проектно-коштористна документація.


^ 9.Технологія утримання доріг в літній і осінньо-весняний періоди.

9.1.Утримання земляного полотна, штучних споруд і обстановки дороги.

9.2.Утримання проїзної частини з різними типами покриттів.

^ 10.Зимове утримання автомобільних доріг.

10.1 .Особливості експлуатації доріг зимою.

10.2.Снігозанесення доріг і способи захисту від снігових заносів.

10.3.Методи боротьби з зимовою слизькістю.

10.4.Техніко-економічне обґрунтування до зо зимового утримання доріг.


^ 11. Технологія ремонту земляного полотна і системи водовідводу, благоустрій доріг.

11.1 .Ремонт земляного полотна і системи водовідведення.

11.2.Технологія озеленення і благоустрою доріг.


^ 12.Технологія ремонту покриттів і дорожніх одягів.
12.1 .Ремонт щебеневих (гравійних) покриттів.

12.2. Ремонт асфальтобетонних і цементобетонних покриттів.

12.3 .Способи підвищення шорсткості покриттів.

12.4. Посилення і поширення дорожніх одягів.


^ 13 .Експлуатація доріг в особливих умовах.

13.1 .Особливості експлуатації доріг в гірській місцевості.

13.2. Захист і розчистка доріг від оповзнів, осипів, снігових відкладів і лавин.

13.3. Наледі на дорогах і заходи боротьби з ними.

13.4. Експлуатація доріг в районах жаркого клімату, поливного і зрошувального землевиробництва.


^ 14.Організація і управління рухом на дорогах, які експлуатуються.

14.1. Основні методи організації дорожнього руху.

14.2. Організація руху за допомогою розмітки і дорожніх знаків, ! управління рухом.

14.3. Автоматизоване управління рухом на автомобільних дорогах.

14.4. Основні положення стратегії управління дорожнім рухом.


^ 15. Підвищення безпеки і зручності руху засобами дорожньої служби.

15.1. Аналіз причин дорожньо-транспортних пригод і заходи, які підвищують безпеку руху.

15.2. Покращення геометричних параметрів дороги.

15.3. Забезпечення безпеки руху в населених пунктах, на перетинах і примиканнях, на дорогах в гірській місцевості.

15.4. Підвищення безпеки руху в несприятливі періоди року.
15.5. Забезпечення безпеки і руху в місцях проведення дорожніх робіт.

15.6. Оцінка ефективності заходів, які підвищують безпеку руху.


^ 16.Сервіс і обслуговування руху на дорогах, зв’язок.

16.1. Класифікація будівель і споруд на автомобільних дорогах.

16.2. Охорона природи при експлуатації доріг.


^ 17. Організація дорожньої служби.

17.1. Управління автомобільними дорогами і основні задачі дорожньої служби.

17.2. Дорожньо-патрульна служба і служба організації руху.

17.3.Виробнича база дорожні служби.


^ 18.Організація робіт по утриманню і ремонту доріг.

18.1 .Принципи і методи організації робіт.

18.2.Управління якістю ремонту і утримання доріг."Узгоджене Голова експертної ради ВАК України з транспорту

Новіков В.С.

ЛІТЕРАТУРА

І. Аленіч М.Д., Савенко В .Я., Титаренко О.М. Інженерне обладнання автомобільних доріг: Навч. Посібник. -К.: УТУ, 1998. -128 с.

2. Андреев О.В. Проектирование мостовых переходов. -М.: Транспорт, 1980. -212 с.

З. Армирование зернистых оснований дорожных одежд – способ повышения их прочности // Обзорная информация. -ВПТИ Трансстрой. - М.: 1988.-30с.

4. Асфальтобетонные й цементобетонные заводы: Справ. / В.Й. Колышев й др. -М.: Транспорт, 1982. -288 с.

5. Афонин В.Г. й др. Справочное руководство по взрывным работам в строительстве. -К.: Будівельник,1974. -382.с.

6. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Часть І й II. -М.: Транспорт, 1987, - 386 й 354 с.

7. Бабков В.Ф. Современныые автомобильные магистрали. -М.: Транспорт, 1974. -280 с.

8. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1983. -288 с.

9. Безпалов Н.А., Шелюбский Б.В. Дорожно-строительные машины й оборудование. -К.: Будивэльнык, 1980.

10. Беляков Ю.И., Левинзон А.Л., Галимуллин В.А. 3. Земляные работы. -М.: Стройиздат, 1990. -271 с.

11 .Белятынский А.А., Таранов А.М. Проектирование кривих при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. -К.: Вища школа, 1988.-303с.

12. Васильєв А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения: Учебник для вузов; Под ред. А.П. Васильева. -М.: Транспорт 1990. -304 с.

13. Васильєв А.П. Состояние дорог и безопасность движения автомобилей в сложных погодных условиях. -М.: Транспорт, 1986. -216 с.

14. ГОСТ 5180-77. Грунты. Метод лабораторного определения влажности.

І5. Гохман В.А. и др. пересечения и примыкания автомобильных дорог. -М.: Высшая школа, 1987. -310 с.

І6. Дубровин Е.Н., Ланцберг Ю.С. Изыскания и проектирование городских дорог. -М.: Транспорт, 1981. -277 с.

17. Дубровин Е.Н. и др. Пересечения в разных уровнях на городских магистралях. -М.: Высшая школа, 1977. -429 с.

18. Дубровин Е.Н. й др. Проектирование производственных предприятий дорожного строительства. -М.: Высш, пік., 1975. -361с.

19. Евгеньев И.Е. Строительство автомобильных дорог через болота. -М.: Транспорт, 1968.-220 с.

20. Евгеньев И.Е., Казарновский В.Д. Земляное полотно автомобильных дорог на слабых грунтах. -М.: Транспорт, 1976. ^271с.

21. 3аворицькии В.Й., Аленіч М.Д., Кизима С.С. Транспортно-експлуатаційні якості авто-мобільних доріг; Навч. посібник. За ред. В.Й. Заворицького.:ІСДО. 1995,-136 с.

22. 3аворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення: Навч. посіб. За ред. В.Й. Заворицького: ІЗМН, 1996.-172с.

23. Иванов Н.Н. и др. Строительство автомобильных дорог. Т. І. -М.: Транспорт, 1980. 415 с.

24. Инструкция по применению нетканых синтетических материалов при строительстве автомобильных лесовозных дорог / ЦНИИМЭ. -Химки, 1982.-51 с.

25. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (ВСН 46-83 Минтрансстроя). -: Транспорт, 1985. -157 с.

26. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд (ВСН 197-83 Минтрасстроя). -М.: СоюздорНИИ, 1984. -157 с.

27. Кудрявцев М.Н. Проектирование земляного полотна автомобильных дорог в лесистоболотистой местности. -М.: Транспорт, 1965.-184с.

28. Лобанов Е.М. транспортная планировка городов. -М.: Транспорт, 1989. -244 с.

29. Меламут Д.Л. Гидромеханизация в мелиоративном й водохозяйственном строительстве. -М.: Стройиздат, 1981. -303 с.

30. Методические рекомендации по применению нетканых синтетических материалов при строительстве автомобильных дорог на слабих грунтах. СоюздорНИИ. -М.: 1981. -64 с.

ЗІ.Могилевич В.М. Организация и технология дорожно-строительных работ в зимнее время: Учебное пособие. -М.: Высш. Шк., 1971.-268с.

32.Огородников С.П. Гидромеханизация разработки грунтов. -М.:Стройиздат,1986.-256 с.

ЗЗ.Орнатский Н.П. Благоустройство автомобильних дорог. -М.: Транспорт, 1986. -136 с.

34. Перевозников Б.Ф. Водоотвод с автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1982. -190 с.

35.Содержание и ремонт автомобильных дорог: Справочник инженера-дорожника / Под ред. А.П.Васильєва. -М.: Транспорт, 1989. -287с.

36.Справочник по гидравлике (Под ред. В.А. Большакова. -К.: Вища школа, 1984, -343 с.

37.Справочник сельского дорожника (В.И. Заворицкий, В.П. Старовойда, В.А. Анфимов и др.; под ред. В.И. Заворицкого. -К.: Урожай, 1991.-368 с.

38.Старовойда В.П., Дзюба П.П. Охорона земель при будівництві і експлуатації доріг. -Л.: Урожай, 1987. -136 с.

39.Строительство автомобильных дорог. Т. І: Учебн. Для вузов /Под ред. В.К. Некрасова. -М.: Транспорт, 1980. -416с.

40.Строительство улиц и городских дорог: в 2 ч. -М.: Стройиздат, 1987. - Ч.І.: Сооружение земляного полотна (А.Я. Тулаев, А.А. Авсеенко, Л.С. Малицкий; Под. Ред. А.Я. Тулаева. -480 с.

41.Устройство земляного полотна автомобильных дорог. Технологические карты. -К.: Будивэльнык, 1989. -160 с.

42.Фишельсон М.С. Городские пути сообщения. -М.: Высшая школа, 1981.-408с.

43.Федоров В.И., Румянцев Д.Г. Инженерные аэроизыскания автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1984. -240 с.

44.Хархута Н.Я., Васильев Ю.М. Прочность, устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1975. -285 с.

45.Хомяк Я.В. Проектирование сетей автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1983. -207 с.

46.Хомяк Я.В., Гончаренко Ф.П., Копилевич С.Л. Инженерное оборудование автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1990. -232 с.

47.Хомяк Я.В., Полищук В.П.. и др. Автоматизация проектирования автомобильных дорог. -К.: Вища школа, 1987. -190 с.

48.Порожняков В.С. Проектирование и строительство горных дорог // Итоги науки и техники. Сер. Автомобильные дороги. - Вып. 7. -М.: ВПТИ Трансстрой, 1985. -136 с.

49.Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СниП 2,05.02-85) / Союздорнии Минтрансстроя СССР. -М.: Стройиздат, 1989. -192 с.

50.Применение геотекстиля и геопластиков в дорожном строительстве. СоюздорНИИ. -М.: 1990. -126 с.

51.Применение геотекстильных материалов в городском дорожном строительстве // Обзорная информация. -Вып. 10, МГНЦТИ, 1990. -26 с.

52.Проектирование автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника (Под ред. Г.А.Федотова. -М.: Транспорт, 1989. -487 с.

53.Проектування і будівництво автомобільних доріг: Довідник / В.Й. Заворицький, В.П. Старовойда, О.А. Білятинський та ін.; За ред. В.Й. Заворицького. -К.: Техніка, 1996. -383 с.

54.Реконструкция автомобильных дорог (Под редакцией проф. В.Ф. Бабкова. -М.: Транспорт, 1978. -228 с.

55.Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. -М.: Транспорт, 1982. -160 с.

55.Сиденко В.М., Батраков О.Т., Леушин А.И. Технология строительства автомо-бильных дорог. Ч. І. -К.: Вища школа, 1970. -236 с.

56.Сиденко В.М. Строительство полотна дорог при отрицательных температурах. -К.: Ви-ща шк., 1979. -78 с.

57.Синтетические текстильные материалы в конструкциях автомобильных дорог, Труды СоюздорНИИ. -М.: 1983. -124 с.

58.Синтетические текстильные материалы в транспортном строительстве / Под ред. В.Д. Казарновского. -М.: Транспорт, 1984. -157с.

59.СниП 2.05.02.-85. Автомобильные дороги. -М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. -56 с.

60.Хомяк Я.В., Скорченко В.Ф. Автомобильные дороги и окружающая среда. - К.: Вища школа, 1983. - 159 с.

61.Юфин А.П. Гидромеханизация. - М.: Стройиздат, 1974. - 223 с.

62.Проектування автомобільних доріг. Підручнк. У 2 ч. ч. 1 (О.А.Білятинський, В.Й.Заворицький, В.П.Старовойда, Я.В.Хом'як; За ред.О.А.Білятинського, Я.В.Хом'яка. - К.: Вища школа., 1997. -518с.

63.Проектування автомобільних доріг: Підручник. У 2 ч. Ч.2 (О.А.Білятинський, В.Й.Заворицький, В.П.Старовойда, Я.В.Хом'як; За ред. О.А.Білятинського,Я.В.Хом'яка. - К.: Вища школа., 1998. -416с.

64.Изыскание и проектирование аэродромов./Под ред. д.т.н. Г.И.Глушкова. - М.: Транспорт, 1990. - 496 с.

65.Эксплуатация аэродромов./Под ред. Л.И.Горецкого.-М.: Транспорт, 1990.-288с.

66.Горецкий Л.И. Эксплуатация аэродромов. М.: Транспорт, 1986. - 280с.

67.Смирнов З.Н., Соколов В.С., Баловнева Й.Й. Организация, планирование и методы ремонта аэродромных покрытий. М.: Транспорт, 1978.-231с.

Схожі:

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПовідомлення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, д ержавне агентство автомобільних доріг України " у краводор", Національний транспортний університет та компанія "Standartpark" проводять
України, державне агентство автомобільних доріг України “украводор”, Національний транспортний університет та компанія “Standartpark”...
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconІнформаційне повідомлення
України, державне агентство автомобільних доріг України “украводор”, Національний транспортний університет та компанія “Standartpark”...
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconІнформаційне повідомлення
України, державне агентство автомобільних доріг України “украводор”, Національний транспортний університет та компанія “Standartpark”...
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Спеціаліст
move to 0-22396278
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 06010105 ”Автомобільні дороги та аеродроми” напряму підготовки 0601 „Будівництво” освітньо–кваліфікаційний рівень – „Магістр
move to 0-22396305
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПрограма кандидатського іспиту зі спеціальності

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), шляхи його впровадження у практику й організаційно-педагогічні засади...
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconПрограма фахового іспиту,,Землевпорядне проектування, земельний кадастр І земельне право” Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Принципи розміщення елементів впорядкування території багато-річних плодових насаджень (кварталів, доріг, підсобних центрів, захисних...
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 22. 11 Автомобільні шляхи та аеродроми проектування автомобільних доріг iconНаціонального університету
Прошу зарахувати мене до академічної групи за напрямом підготовки “Будівництво” з вибірковим блоком дисциплін спеціальності “Промислове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи