Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства icon

Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства
Скачати 80.04 Kb.
НазваРозділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства
Дата01.07.2012
Розмір80.04 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ


Воєнна історія, як наука, її складові частини, роль і місце у системі воєнних знань. Періодизація воєнної історії. Особливості розвитку воєнної науки в Україні та її основні етапи.

Основні закони та закономірності збройної боротьби, розвитку збройних сил.


РОЗДІЛ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства


Закономірності виникнення постійних армій, принципи їх комплектуванняя. Типи військ – міліційні, кастові, наймані. Основні роди військ у стародавні часи: піхота, кінота, флот. Озброєння стародавніх армій. Воєнна наука у стародавній Греції, Римі, Китаї. Організаційна структура армій стародавнього часу, форми та способи дій.

Стратегічний огляд найбільш відомих битв стародавньої історії при Марафоні (480 р. до н.е.), Левкрах (371 р. до н.е.). Походи і видатні битви Олександра Македонского. Пунічні війни, битва при Каннах (216 р. до н.е.). Видатні полководці давності: Мильтіад, Енамінонд, О.Македонський, Ганнібал і Ю.Цезарь та їх внесок у воєнне мистецтво.

Загальна характеристика армій кимерійців, скифів, сарматів, готів, гунів, аварів. Війна перського ціря Дарія проти скифів у 513-514 рр. до н.е. Історіографія стародавніх часів.

^

РОЗДІЛ 2. Збройні Сили епохи середньовіччяОсновні види збройних формувань та їх еволюція в період середньовіччя. Озброєння середньовічних армій. Розвиток воєнної справи в Україні за княжої доби (IX-XIVст.). Слов’яни та їх зброя. Організація війська та флоту княжих часів. Організаційна структура руського війська IX-XIV ст.

Військові і морські доходи київських князів. Війни зі Сходом та Візантією, степові походи, боротьба з монголо-татарами. Видатні давньоруські полководці: Володимир, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило Галицький.

Принципи комплектування середньовічних армій. Фортифікаційні споруди се-редньовіччя та їх роль у веденні воєнних дій. Удосконалення озброєнь. Поява вогнепальної зброї. Розвиток організаційної структури середньовічних армій.

Основні типи військових формувань в Україні у ХІУ-ХУІІ ст. Озброєння запорозьких козаків. Військова організація Запорізької Січі, Гетьман П. Коношевич-Сагайдачний і реорганізація козацького війська. Козацький флот на Чорному морі наприкінці ХУІ - початку ХУІ1 ст. Воєнне мистецтво запорізьких козаків.

Збройні сили Української козацької держави ХУП ст., Гетьман Б.Хмельніцький і розвиток воєнного мистецтва. Принципи комплектування української армії у ХУП ст. Організаційна структура та озброення української армії ХУП ст. Старшина та її функції. Військові ранги українського козацького війська. Військові відзнаки українського козацького війська.

^ РОЗДІЛ 3. Розвиток Збройних Сил та воєнного мистецтва у ХУШ-ХІХ ст.


Поява масованих регулярних армій і принципи їх комплектуванння. Запровадження загальної військової повинності в кінці ХУШ ст. Рекрутський принцип комплектування російської армії.

Формування і бойовий стан українських козацьких полків та їх участь у Вітчизняній війні 1812 року, Кримської війні 1861-1855 рр.

Видатні полководці та флотоводці другої половини ХУШ-ХІХ ст.: П.Рум'янцев, О.Суворов, Наполеон Бонопарт, М.Кутузов, Ф, Ушаков, Г, Нельсон. Я.Нахімов та їх внесок у розвиток воєнного мистецтва.

Характеристики війн епохи нового часу: громадянська війна в США (1861-1865 рр.), франко-пруська (1870-1871 рр.) і російсько-турецька війна (1877-1878 рр.) та їх вплив на зміни умов та способів ведення збройної боротьби у подальшому розвитку збройних сил і воєнного мистецтва.


^ РОЗДІЛ 4. Збройні Сили та воєнне мистецтво з початку XX століття

до Другої світовой війни


Розвиток озброєння, організація армії країн світу на початку XX століття. Причини та характер Російсько-японської війни 1904-1905 рр. та її вплив на розвиток воєнної справи.

Перша світова війна. Причини виникнення. Загальна характеристика Збройних Сил країн – учасниць. Воєнні доктрини. Плани сторін, хід воєнних дій 1914-1918 рр.

Громадянська війна в Україні, причини виникнення та діючі сили. Комплектування, організаційна структура армії УНР, Української Галицької Армії (УГА), Армії повстанських та партизанських формувань. Цілі, завдання, особливості дій. Основні причини поразок.

Досвід воєнного будівництва. Розвиток воєнної справи між I і II світовими війнами. Воєнне будівництво, технічна реконструкція воєнного мистецтва в СССР, Німеччині, Італії, Англії, США та Японії у 20-30-х рр. XX ст.

^

РОЗДІЛ 5. Друга світова війнаЗбройні сили фашистської Німеччини та її сателітів напередодні вибуху Другої світової війни. Армії СРСР, Англії, Франції, США напередодні Другої світової війни.

Початок Другої світової війни. Німецько-польська війна 1939 р. Поразка англо-французької коаліції. Початок німецько-радянської війни. Основні театри воєнних дій Другої світової війни, їх загальна характеристика. Оборонні операції Червоної Армії на радянсько-німецькому фронті в 1943-1944 рр.

Військові дії англо-американських військ і флоту. Другий фронт (1943-1945 рр.). Крах фашистської Німеччини.

Військово-економічні можливості країн антигітлеровської коаліції, розвиток військового виробництва.

Стратегічне керівництво СРСР, США, Англії, Франції в роки Другої світової війни. Стратегічне керівництво Німеччини, Італії, Японії в Другій світовій війні.

Партизанські загони та з’єднання на території СРСР, їх організаційна структура, керівництво, тактика боротьби. С.Ковпак, О.Федоров, О.Сабуров та інші.

Боротьба українського народу за національне визволення в період Другої світової війни. ОУН за відновлення самостійної Української держави (1939-1940 рр.) УПА, її характер та цілі боротьби. Організація УПА, її структура, командування. Тактика УПА, підготовка військових кадрів. Озброєння та господарське постачання УПА.


^

РОЗДІЛ 6. Воєнне будівництво та розвиток Збройних Сил у післявоєнний періодРозвиток озброєння та бойової техніки, організаційної структури Збройних Сил провідних країн світу. Воєнні доктрини, стратегічні концепції. Воєнна теоретична думка про класифікацію і характер сучасних воєн. Умови, фактори і джерела їх виникнення. Характеристика локальних війн. Війни в Кореї 1950-1953 рр. у В’єтнамі 1964-1973 рр., на Близькому Сході 1967, 1973, 1983 роки, англо-аргентинська війна, війна в зоні Перської затоки. Форми застосування Збройних Сил. Миротворчі операції.

Відновлення Української держави та її Збройних Сил. Проблеми реформування сучасної української армії та її головні етапи (програма формування Збройних Сил України та перспективи їх розвитку). Збройні Сили України на сучасному етапі, їх склад, чисельність, 0рганізація та озброєння, Військова освіта в незалежній Україні. Участь Збройних Сил України в локальних конфліктах, взаємостосунки з НАТО.


ЛІТЕРАТУРА

 1. АНАНЬЕВ И.М. Танковые армии в наступлении. М., Воениздат, 1988.

 2. БАБАКОВ А.А. Вооруженные силы СССР после войны 1945-1986 гг. История строительства. М.: 1987.

 3. БАСОВ А.В. Флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М.:Наука, 1980.

 4. Боевой путь Советских Вооруженных сил. М., 1961.

 5. БЕРКИН И.Б. Военная реформа 1921-1925, М., 1958.

 6. ВЕГЕЦИ Ф. Краткое положение военного дела. «Вестник военной истории», № 1, 1940.

 7. Вторая мировая война. Краткая история. М. Наука, 1984.

 8. Военная история и современность. М.: ИВИ, 1971.

 9. Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах 1917-1940 гг. М.: Воениздат. 1965.

 10. Вопросы тактики в советских военных трудах. 1917-1949 гг. М.: Воениздат. 1970.

 11. Военно-технический прогресс в Вооруженних силах СССР. Картина развития вооружения, организации и способов действия. М.: Воениздат. 1982.

 12. Вооруженные силы Японии. История и современность. М.: Наука, 1985.

 13. Внезапность в наступательных операциях Великой Отечественной войны. М. Наука, 1986.

 14. ГАПРЕЕВ М. М.В. ФРУНЗЕ – военный теоретик. Взгляды М.В. Фрунзе и современная военная теория. М.: Воениздат, 1985

 15. ГАРЕЕВ М. Общевойсковые учения. М., 1983.

 16. ГАРЕЕВ М.А. Тактические учения и маневры. М.: 1977.

 17. ГЛАЗУНОВ Н.К. Бундесвер и НАТО. М., 1979.

 18. Гражданская война в СССР. в 2-х томах. т. 1, М., Воениздат, 1980.

 19. ГРЕЧКО А.А. Вооруженные Силы Советского государства. 2-е изд. М., 1985.

 20. ДАНИЛОВ В.Д. Органы руководства Советскими Вооруженными силами. 1921-1941гг. М., ИВИ, 1982.

 21. ЖОМИНИ. Очерки военного искусства. М., Воениздат, 1939.

 22. ЖУКОВ Г.К. Воспоминания и размышления. М., АПН. в 2-х томах., 1974.

 23. ЗАЙОЧКОВСКИЙ А. Мировая война 1914-1918 гг. М., Госвоениздат, 1939, 1923.

 24. ЗАХАРОВ М.В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М., Воениздат, 1989.

 25. Історія Українського війська. Крип’якевич І. Львів, Світ, 1992.

 26. История второй мировой войны. 1939-1945 гг. в 12-ти томах. М., Воениздат, т.1-12, 1973-1982.

 27. История военного искусства. Учебник. М., Воениздат, 1984.

 28. История первой мировой войны. 1914-1918, в 2-х томах, т. 1,2, М. Наука, 1976.

 29. Инженерные войстка Советской армии. 1918-1945. М., Воениздат, 1985.

 30. КАКУРИН Н. Стратегический очерк гражданской войны. М. 1926.

 31. КЛАУЗЕВИН. О войне, М. Воениздат, 1951.

 32. КОЖЕВНИКОВ М.И. Командование и штаб Военно-воздушных сил Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., Наука, 1985.

 33. КОРОТКОВ И.А. История советской военной мысли. Кратк. очерк 1917. июнь 1941. М. Наука, 1980.

 34. КРИП’ЯКЕВИЧ І.П. Галицько-волинське князівство. К. 1981.

 35. КРИП’ЯКЕВИЧ І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

 36. КУТУЗОВ М. Сборник документов. М. Воениздат, 1955.

 37. КЮТОВ И.С., НОСКОВ А.М. Коалициооное взаимодействие политиков по опыту мировых войн. М.Наука, 1988.

 38. ЛЮДЕНДОРФ. Мои воспоминания о войне. 1914-1918 гг. М., Воениздат.

 39. МАВРИКИЙ. Стратегикон «Вестник древней истории», № 1. 1941.

 40. МАКИАВЕЛЛИ. О военном искусстве. М. Воениздат. 1980.

 41. МЕРИНГ Ф. Очерки истории войн и военного искусства. М. 1981.

 42. МІРЧУК П. Українська Повстанська Армія. 1912-1952. Львів., 1991.

 43. МИХНЕВИМЧ П.П. Стратегия. СПБ, 1906.

 44. НАПОЛЕОН. Избранные произведения. М. Воениздат. 1958

 45. Органы руководства Вооруженными Силами СССР. История организации и деятельность в годы Великой Отечественной войны. М., Воениздат. 1988.

 46. Отечественная артиллерия, 600 лет. М., Воениздат, 1968.

 47. РУМЯНЦЕВ Н.А. Сборник документов. М., Воениздат. Т.1-3. 1953-1959.

 48. Русская военная мысль. Конец ХІХ – начало ХХ вв./под ред. Жилина П.А./ М., Наука, 1982.

 49. Русско-Турецкая война 1877-1878гг. М.. Воениздат. 1977.

 50. Строительство и боевое применение советских танкових войск в годы Великой Оте-чественной войны. М., Воениздат. 1979.

 51. СВЕТЛИШИН Н.А. Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне: Вопросы оперативно-стратегического применення. М., Наука, 1979.

 52. СТАЛИН И.В. О Великой Отечественнолй войне Советского Союза. М., Госполитиздат. 1949.

 53. САВУШКИН Р.А. Развитие Советских Вооруженных Сил и военного искусства в межвоенный период 1921-1941 гг. М., ВИА. 1989.

 54. СВЕЧИН А.А. Эволюция военного искусства. М., Госиздат. 1927-1928.

 55. Советские Вооруженные Силы. История строительства. М., 1978.

 56. СУВОРОВ А.В. Наука побеждать. М., Воениздат, 1987.

 57. СУН-ЦЗЫ. Трактат о военном искусстве. М. Воениздат, 1955.

 58. ТРИАНДАФИЛОВ В. Характер операций современных армий. М., Воениздат, 1929.

 59. Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. М., Воениздат, 1977.

 60. ФРОНТИН С. Стратегемы. «Вестник древней истории», № 1, 1941.

 61. ФРУНЗЕ М.В. Избранные произведения, М., Воениздат, т.2, 1957.

 62. Фронты наступали: По опыту Великой Отечественной войны. М. Наука, 1987.

 63. ЦЕЗАРЬ Ю. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской, о гражданской войне, об Александрийской войне, об африканской войне. М., АН СССР, 1948.

 64. ШУМИХИН В.С. Советская авиация 1917-1941 гг. М., Наука, 1986.

 65. ШЛИФФЕН А. Канны. М., Воениздат, 1939.

 66. ЯВОРНИЦЬКИЙ Д.І. Історія запорізьких козаків. Т. 1-3.-К., 1990-1991.
 1. Розглянуто на засіданні експертної ради із проблем оборо­ни, і національної безпеки 3 березня 1999 р. Протокол N2 від 3. 03, 99 р.Голова експертної ради

доктор технічних наук,

професор, генерал-майор Ковтуненко

Схожі:

Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconНазва дисципліни (курсу)
Мета курсу – формування у студента цілісних уявлень про зародження та розвиток філософського знання, а також про сучасні філософські...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconЗародження правового (юридичного) позитивізму
Зародження І розвиток правового позитивізму значною мірою зумовлений результатами розвитку наукової природничої думки І є своєрідною...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconПрограма З курсу політична економія
...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconМетодичні вказівки до вивчення політичної економії / Укл. О. О. Беляев та ін. К., Кдру, 1995 -вступ
...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та «Технології» у 2012-2013 навчальному році Сучасний розвиток суспільства і виробництва потребує
Сучасний розвиток суспільства і виробництва потребує від вчителів формувати в учнів не тільки техніко-технологічні знання і навички...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
Становлення та розвиток мікробіології. Морфологічний та еколого-фізіологічний період розвитку мікробіології. Відкриття Луї Пастера...
Розділ I. Зародження й розвиток воєнної справи в період рабовласницького суспільства iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціокультурний розвиток людини І суспільства»
«Соціокультурний розвиток людини і суспільства», яка відбудеться 7-8 лютого 2013 року на базі Рівненського інституту Університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи