В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна icon

В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна
Скачати 58.53 Kb.
НазваВ. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна
Дата01.07.2012
Розмір58.53 Kb.
ТипДокументиВ.о. завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна,

Проф. Гапон Н.П. 1961 року народження. У 1983 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія» з присвоєнням кваліфікації «Психолог, викладач психологічних дисциплін».

Кандидат філософських наук з 1991 року. Дисертацію захистила 17 жовтня 1990 р. у спеціалізованій раді Львівського державного університету імені Івана Франка. Номер диплома ФС № 011115.

Вчене звання доцента кафедри психології присвоєно у 2002 році. Номер атестата ДЦ № 005094.

Доктор філософських наук з 2007 року. Дисертацію захистила 19 жовтня 2006 р. у спеціалізованій раді Д 35.051.02 Львівського національного університету імені Івана Франка, номер диплома ДД № 005536.

Вчене звання професора кафедри психології присвоєно у 2011 році. Номер атестата 12ПР № 006856.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації більше 24 роки, в т.ч. у Львівському національному університеті імені Івана Франка більше 20 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації:

– 01.09.1983 р.– 30.06.1984 р. асистент кафедри педагогіки і психології з погодинною оплатою праці Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ № 1406 від 03.10.1983 р);

 • 20.09.1987 р.– 20.09.1989 р. асистент кафедри педагогіки і психології Львівського обласного інституту удосконалення вчителів (Наказ облуно №2988 від 28.08.1987 р.);

 • 20.09.1989 р. – 23.08. 1991 р. старший викладач кафедри педагогіки і психології, суспільних дисциплін цього ж інституту (Наказ облуно №390-к від 31.08.1989 р.; Наказ ОІУВ № 102 від о6.09.1989 р.);

 • 26.08.1991 р. – 25.12.1991 р. асистент кафедри педагогіки і психології Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ №1070 від 05.09.1991 р.);

 • 25.12.1991 р. – 25.12.1996 р. асистент кафедри психології Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ №69 від 30.12.1991 р);

 • 25.12.1996 р. – 01.09.2003 р. доцент кафедри психології філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ №50 від 11.01.1997 р.; Наказ №79 від 29.01.1998 р.; Наказ №1317 від 11.07.2002 р.);

 • 01.09.2003 р. – 31.06.2006 р. доцент кафедри психології Львівського державного університету імені Івана Франка за сумісництвом на 0,5 ставки (Наказ№ 2703 від 15.10.2003 р.; Наказ № 2207 від 20.08.2004 р.; Наказ №2607 від 11.08.2005 р.);

 • 01.09.2006 р. – 29.12.2008 р. доцент кафедри психології Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ №3163 від 08.09.2006 р.);

 • З 29.12.2008 р.– по теперішній час професор кафедри психології філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (Наказ №155 від 27.01.2009 р.).

Основні навчальні курси:

 • «Психологія» для студентів 3-го курсу філологічного факультету, 18 лекц. год.;

 • «Соціальна психологія» для студентів 2-3 курсів («філософія», «політологія», «психологія») філософського факультету (денної та заочної форм навчання), 36/14 лекц. год.;

 • «Психологія ґендеру» (спец.курс) для студентів-психологів 4-5 курсів філософського факультету (денної та заочної форм навчання), 20/20 лекц. год.

 • «Методика викладання у вищій школі» для студентів-магістрів філософського факультету, 18 лекц.год.

 • «Вища освіта та Болонський процес» для студентів-магістрів філософського факультету, 10 лекц.год.

Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Керую підготовкою 4 аспірантів та здобувачів:

 • Устінова Н.О.

 • Климків Р.І.

 • Стадник О.

 • Кінаш І.

Участь у науково-дослідній тематиці кафедри психології «Психологічний аналіз соціальної активності особистості». Проводить емпіричне дослідження проблеми «Українська родина в час фінансової кризи: соціально-психологічний аналіз». Результати апробовані на Міжнародному науковому Конгресі «Цінності та добробут родини» (12-13 травня 2009, Люблін), на наукових конференціях у 2010-2011 рр. (Німеччина, Фінляндія, Польща).

Член редакційних груп фахових наукових журналів: Вісник Львівського університету. Серія філософські науки, Вісник Львівського університету. Серія педагогічні науки, Військово-науковий вісник ЛАСВ ім. П.Сагайдачного та закордонного часопису «Roczniki nauk o rodzinie» (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 35.051.17, Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Автор 134 публікацій, з них 120 наукового та 14 навчально-методичного характеру, в тому числі, у фахових виданнях – 42 публікація, автор трьох одноосібних монографій, 7 колективних монографій, одного навчального посібника (з грифом Міністерства освіти та науки України) та низки статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку й провідних наукових виданнях інших держав.


 1. Гапон Н. Особистість в психотерапії: конфігурації професійного досвіду. – Львів:Основа. 1999. – 188с. (моноґрафія)

 2. Гапон Н. Ґендер у гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів: Літопис, 2002. –318 с. (моноґрафія)

 3. Гапон Н. Соціальна психологія: навчальний посібник. / Надія Гапон // – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– 366 с. (посібник рекомендований МОН України)

 4. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність : філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя : монографія. / Надія Гапон // –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с. (моноґрафія)

 5. Гапон Н. Вартості української родини в репрезентаціях студентської молоді / Надія Гапон // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. –2007.–№ 8(31). –С.12 – 16. (фахове наукове видання України)

 6. Hapon N. P. Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates towards peaceful attitudes // N. P. Hapon ,T. S. Кoshmanova, // Journal of Peace Education. – London: Routledge; Taylor & Francis, 2007. – Vol.4.–No.1. –Р. 75 – 93.

 7. Hapon N. P. Teacher candidate narratives about extreme social events: Implications for teacher education /Nadia P. Hapon, Tetyana Koshmanova, Candice C. Carter // Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies – Amsterdam: Elsevier, 2007. –23 (4). – Р. 215 – 225.

 8. Hapon N. The Ukrainian family under the Influence of Globalization and Migration Processes / N. Hapon // The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle – Eastern Europe / [red. J.Horbaniuk ]. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2007 – Р. 15 – 29.

 9. Hapon N. The Ukrainian family and work-related emigration: realities and perspectives // Migration – the value added?/ Edited by K.Marcowski – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008 – S. 98 – 110.

 10. Гапон Н. Уявлення студентської молоді про минуле, теперішнє та майбутнє української сім’ї / Надія Гапон, Максиміліан Дубняк // Вісник Львівського ЛНУ імені Івана Франка. Серія педагогічна, Вип. 24, 2008. – С.160 – 165. (фахове наукове видання України)

 11. Гапон. Н. Трансформація системи вартостей сучасної української сімї / Надія Гапон// Roczniki teologiczne. Nauki o rodzinie. Tom LV, Zeszyt 10. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008. – C.285 – 297.

 12. Гапон Н.П. Гендерні дослідження та перспективи розвитку соціально-гуманітарного знання / Н.П.Гапон // Військово-науковий вісник. Вип 12. – Львів: ЛІСВ, 2009. – С. 177 – 189. (фахове наукове видання України)

 13. Гапон Н. Викладач очима студентів/ Надія Гапон, Максиміліан Дубняк // Вісник Львівського ЛНУ імені Івана Франка. Серія педагогічна. Вип.25, 2009. – С.106-112. – 0,5 друк. арк. . (фахове наукове видання України)

 14. Гапон Н. Ґендерні аспекти соціокультурної суб’єктивації та громадської ідентичності //Людина у сучасному світі. Колективна монографія у трьох книгах. Книга перша:Філософсько-культурні виміри / Заг. Ред.. В.П.Мельника, Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010 – С.146-156. .(розділ колек.монографія)

 15. Гапон Н. Толерантність як засадничий принцип методологічних під-ходів у вітчизняних ґендерних дослідженнях //Контури толерантності: від теорії до практики. Колективна монографія. / Заг. ред.В.П.Мельника – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. .– С. 23-33.(розділ колек.монографія)

 16. Гапон Н. «Антігона» в руслі філософської проблематики сучасності / Надія Гапон // Соціогуманітрані проблеми людини. – № 5, 2010. – C.36-43. -0,5 д.а.

 17. Гапон Н. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми (до 125 річчя з дня народження) / Надія Гапон // Соціогуманітрані проблеми людини. – № 4, 2010. – C.181-188. -0,5 д.а.

 18. Гапон Н. Соціально-психологічна допомога з реадаптації жінок в руслі діяльності психологічних служб // Надія Гапон, Юлія Остапенко // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2010.– Вип. 13. – С.197-203. (фахове наукове видання України)

 19. Гапон Н. Грошові установки в контексті соціально-економічних та гуманітарних проблем української родини / Гапон Н. Дубняк М., // Матеріали ІУ Міжнародних філософсько-економічних читань «Людина у світі грошей» (Львів, 18-20 травня 2011 р.).– Львів, 2011. – C.98—105 –0,5 д.а.

 20. Hapon N. Spoleczno-psychologiczne aspekty narodzin dziecka w domu - Ukrainskie doswiadczenie ostatnich lat / Hapon N., Dubniak M. // Porod domowy w perspektywie interdyscyplinarnej – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011. – S.137-147.–1,0 др.арк. (розділ колек.монографія)

 21. Гапон Н. Діяльність суспільно-культурних товариств у контексті перспектив гуманітарної політики // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2011. – Вип. 14. –С.159-165. (фахове наукове видання України)

Дані апробації професійної діяльності

За останні п'ять років брала участь у 16 конференціях, в тому числі:

 1. Hapon N. Rodzina ukraińska wobec wyzwan “kryzysu”: socialno-ekonomiczne i pedagogiczne aspekty problemu. // Miendzynarodowy Kongres Naukowy ”Wartość i dobro rodziny”(12-13 maja 2009 r.) – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009. – S.5.– 0,1 др.арк.

 2. Hapon N. Spoleczno-psychologiczne aspekty narodzin dziecka w domu - Ukraiсskie doswiadczenie ostatnich lat/ Nadia Hapon, Maksymilian Dubniak // Dlaczego rodzic w domu? Рorud domowy w perspektywie interdyscyplinarnej: Miendzynarodowy Sympozium Naukowy (26 pazdziernika 2010 r.) – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. – S.5.– 0,1 др.арк.

 3. Hapon N. Die Lцsungs des Dilemmas “цffentlich/privat” in den Aktivitдten ukrainischer Frauenorganisationen / Hapon N. // Europдische Transformationen von Цffentlichkeit und Privatsphдre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): іnternationale Tagung an der Westfдlischen Wilhelms-Universitдt Mьnster (26-29 Jan. 2010, Mьnster).– Mьnster: Westfдlischen Wilhelms-Universitдt, 2010. – S.12-13.

 4. Hapon N. Ukraina a procesy globalizacji i migracji. Perspektywy odrodzenia podstawowych wartości oświatowych / Hadzieja Hapon // Myśl i praktyka edukacijna w obliczu zmian cywilizacijnych: Edukacija dla toźsamosci kulturowej regionуw (ojczyzn) wobec unifikacji i wielukulturowości europejskiej: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (26-28 maja 2010, Sanok) – Rzeszуw: Rzeszуwski Uniwersytet, 2010. – S.21.

 5. Hapon N. Ukrainian students' views on family values: Gender analysis / Hapon N., Koshmanova O. // The European Conference on Education Research (23-24 August 2010, Helsinki), 2010. – Режим доступу http://www.ecer2010@eera.eu.

 6. Гапон Н. Психологічні аспекти міжособистісної перцепції в системі педагогічних взаємин «студент-викладач» /Гапон Н., Горбанюк Ю.// Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України (24-25 жовтня 2011, м. Львів). – Львів, 2011. – С.149-150.Схожі:

В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconВісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
Яльність заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук, завідувача...
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
«Психологічні проблеми сучасності», яка відбудеться у Львові 29-31 березня 2012 року. Організаторами конференції є кафедра психології...
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Львів 2009
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconКонференції, проведені у 2010 році кафедрою психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Всеукраїнська науково-практична конференція «Глобалізація та ідентичність: психотерапевтичні аспекти»
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету. Львів. 2008. 48с
Рекомендовано до дурку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconНаукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років Монографії
Наукові видання філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за 5 років
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconЛьвівський національний університет імені івана франка романюк анатолій Семенович порівняльний аналіз політичних систем країн західної європи
Рекомендовано до друку Вченою Радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconПротокол №2 науково-методичного семінару кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Присутні: завідувач кафедри політології, доцент Поліщук М. В.; доктор політичних наук, професор Романюк А. С. (науковий керівник);...
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
В. о завідувача кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка професор Гапон Надія Павлівна icon15-16 квітня Львів 2010 оргкомітет голова Організаційного комітету
Володимир Мельник, д філос наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії культури, декан філософського факультету Львівського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи