Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» icon

Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 95.52 Kb.
НазваПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Дата01.07.2012
Розмір95.52 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ


БОБАЛО Ю.Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

МАЗАРАКІ А.А. – ректор Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор

ГУБИЦЬКИЙ В.М. – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань Євро, містобудування та архітектури

КУЗЬМІН О.Є. - директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор

^ АЛЄКСЄЄВ І.В. - заступник директора Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор

^ АМОША О.І. – Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ, Україна, академік, д.е.н., професор

^ ДАДЬО Ярослав – професор кафедри маркетингу Університету ім. Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словаччина, докт. габ., професор

ДУДА Ян – завідувач кафедри прикладної інформатики Університету науки і технології Академії гірничо-металургійної, м. Краків, Польща, докт. габ., професор

^ ЖГУЛЬОВ Є.В. – проректор з наукової роботи СПбДІЕУ, директор Інституту Ділового Адміністрування СПбДІЕУ, м. Санкт-Петербург, Росія, к.е.н., професор

ЗАГОРОДНІЙ А.Г. – проректор з науково-навчальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри обліку та аналізу, к.е.н., професор

^ ЗАХАРЧИН Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

КИЗИМ М.О. – директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, Україна, д.е.н., професор

^ КОЗИК В.В. - завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРАВЦІВ В.С. – директор Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів, Україна, д.е.н., професор

^ КРИКАВСЬКИЙ Є.В. - завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІМАНСЬКИЙ Анджей – ректор Вищої школи ринкового управління та іноземних мов, м. Катовіце, Польща, д.е.н., професор

^ МАЙБУРОВ І.А. – завідувач кафедри фінансового і податкового менеджменту Уральського федерального університету ім. першого Президента Росії Б.М.Єльцина, м. Єкатеринбург, Росія, д.е.н., професор

^ ОСЕНІН Ю.І. – проректор з наукової роботи Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, д.т.н., професор

ПАТОРА Роман – ректор Вищої школи підприємництва і управління, м. Лодзь, Польща, д.е.н., професор

^ ПОПЛАВСЬКА Ж.В. - завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЧУХНО А.А. – академік НАН України, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професор

^ ЧУХРАЙ Н.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ШВЕЦЬ М. – директор ТОВ «Іннеті інновації», інформаційна підтримка конференції


^ Організаційний комітет


ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

КУЗЬМІН О.Є. - Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор


СЕКРЕТАР

ЧЕРНОБАЙ Л.І. – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

^ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

ГРИНІВ Н.Т. – доцент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ДАНИЛОВИЧ-КРОПИВНИЦЬКА М.Л. – доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

^ КЛЬОБА Л.Г. – доцент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

КРАВЕЦЬ А.В. – старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

МЕЛЬНИК О.Г. – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

МНИХ О.Б. - професор кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

^ ПАРТИН Г.О. – професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ ПОДОЛЬЧАК Н.Ю. - професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

ПРОЦАК К.В. – доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

^ РОМАХОВА О.О. – в.о. завідувача кафедри адміністрування Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, к.е.н., доцент

САЖИНЕЦЬ С.Й. – професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

СИТНИК Й.С. – доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

СКВОРЦОВ І.Б. – професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ СТАДНИЦЬКИЙ Ю.І. - професор кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ТИВОНЧУК І.О. - професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

^ ФЕЩУР Р.В. - професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

ЧЕРНЯВСЬКА Є.І. – доцент кафедри управління персоналом та економічної теорії Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, д.е.н., доцент

ЯРЕМКО І.Й. – професор кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

^ Національний університет «Львівська політехніка»

(Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти)

Науково-методична комісія галузі знань «Менеджмент і адміністрування» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівська обласна державна адміністрація

^ Академія економічних наук України

Інститут економіки промисловості НАН України

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Інститут регіональних досліджень НАН України

^ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

Університет ім. Матея Бела, м. Банська Бистриця, Словаччина

Університет науки і технології Академії гірничо-металургійної,

м. Краків, Польща

Уральський федеральний університет ім. першого Президента Росії Б.М.Єльцина,

м. Єкатеринбург, Росія

Інститут Ділового Адміністрування Санкт-Петербурзького державного інституту економіки та управління, м. Санкт-Петербург, Росія

^ Вища школа ринкового управління та іноземних мов, м. Катовіце, Польща

Вища школа підприємництва і управління, м. Лодзь, Польща

Фінансовий портал ІНВЕСТИЦІЇ орг.

Інформаційний лист
^

Міжнародна

науково-практична конференція
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ, присвячена 45-річчю Інституту економіки і менеджменту

та 20-річчю Інституту післядипломної освіти

Національного університету «Львівська політехніка»


^ 10-12 листопада 2011 року

м. Львів

ПРавила подання та оформлення ТЕЗ


 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

 2. Матеріали повинні бути подані українською мовою (для громадян України); англійською, польською або російською для іноземних учасників.

 3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Шрифт Times New Roman, кегель – 11, інтервал –1,1. Береги: зверху –2,0 см, знизу –2,7 см, зліва –1,8 см, справа -2,5 см.

 4. Обсяг тез: 1 або 2 повні сторінки включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів – не більше трьох.

 5. Загальна схема побудови тез:

 • 1 рядок - ініціали та прізвище автора і співавторів (до 2 співавторів, шрифт напівжир., 11, справа);

 • наступний рядок – назва організації (шрифт звичайний, 11, справа);

 • через 1 інтервал - назва тез великими літерами (шрифт напівжир., 14, по центру);

 • через 1 інтервал знак ©, ініціали та прізвище автора, через кому рік (курсив, 11, справа);

 • через 1 інтервал основний текст тез.

 1. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

 2. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно з встановленими вимогами.

 3. Тези, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін не розглядаються. Підтвердження про отримання та опублікування тез буде повідомлено Вам на е-mail.


Приклад оформлення:


К.е.н., доц. І.Н.Карпенко

Національний університет «Львівська політехніка»


^ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ


©Карпенко І.Н., 2011


Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.


1. ЗУ "Про інноваційну діяльність".- вiд 04.07.2002 № 40-IV.
УВАГА!

 • Надсилання тез доповідей здійснюється виключно через електронний ресурс http://investycii.org. У разі невідповідності заповнення вказаної в електронному ресурсі форми, прийом тез не проводиться.

 • Оплата здійснюється за обробку матеріалів, представлених до участі в конференції. У разі невідповідності надісланих матеріалів вказаним вимогам, кошти не повертаються.

 • За бажанням, під час роботи конференції, можна подати керівникам секцій наукову статтю для публікації у Збірнику наукових праць Національного університету «Львівська політехніка», що входить до переліку фахових видань України. Вимоги до статей вказані на http://vlp.com.ua/node/1185


Для участі у конференції необхідно

розмістити:


1) тези доповідей; 2) заявку на участь (вказану в електронному ресурсі); 3)сканований оригінал документ про сплату організаційного внеску за адресою:


http://investycii.org/conference/2


ТЕРМІНОМ НЕ ПІЗНІШЕ 1 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ.


Підтвердження про отримання та публікацію тез буде повідомлено

Вам на електронну пошту.


Організаційний внесок

Для участі в роботі конференції, опублікування та пересилку матеріалів конференції необхідно сплатити до 15 жовтня 2011 року організаційний внесок:

250 грн. – участь в роботі конференції та опублікування тез доповідей

200 грн. - дистанційна участь з опублікуванням та надсиланням автору збірника тез доповідей

450 грн. (в еквіваленті 50 дол. США) - для науковців з країн СНД

900 грн. (в еквіваленті 100 дол. США) - для науковців з інших країн світу

^ 45 грн. за 1 сторінку – опублікування наукової статті обсягом 6-10 сторінок (контактна особа Прийма Леся Петрівна, inneti.conferencestatti@gmail.com)^ На конференції будуть працювати секції:


Секція 1.

Маркетинг і логістика в системі менеджменту

Секція 2.

Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності

Секція 3.

Управління інноваційними процесами в ланцюгах вартості

Секція 4.

Проблеми менеджменту персоналу та адміністрування в сучасних умовах

Секція 5.

Економіка підприємства та інвестування

Секція 6.

Розвиток систем обліку, аналізу і аудиту: теорія, методологія та організація

Секція 7.

Теоретичні і прикладні проблеми у сфері економічної конкуренції

Секція 8.

Управління у сферах фінансів та кредиту

Секція 9.

Управління бізнес-проектами

Секція 10.

Удосконалення підготовки фахівців економіко-управлінських спеціальностейРЕКВІЗИТИ ОПЛАТИ:


ВГО «Українська Асоціація Логістики»

ЄДРПОУ 34943373

р/р 2600601098275

у Відділенні №8 ПЛФ ВАТ «КРЕДОБАНК» м. Львова

МФО 325365

У призначенні платежу обов’язково вказати “За участь у конференції П.І.П. . За інших умов оплата вважається нездійсненою.

Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасником самостійно.


Схожі:

Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconПрограмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconПрограмний комітет голова: бобало ю. Я
Голова: бобало ю. Я. Ректор Національного університету «Львівська політехніка», д т н., професор
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconПрограмний комітет голова програмного комітету
Юрій С.І. – ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки...
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconПрограмний комітет голова програмного комітету
Крисоватий А.І. – в о ректора Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» iconОрганізаційний комітет голова організаційного комітету кузьмін о.Є. Директор Інституту економіки І менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Кузьмін о.Є. Директор Інституту економіки І менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д е н., професор
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістрів
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Програмний комітет бобало ю. Я. – Голова програмного комітету, ректор Національного університету «Львівська політехніка» icon«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи