Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці icon

Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці
Скачати 78.83 Kb.
НазваТематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці
Дата01.07.2012
Розмір78.83 Kb.
ТипДокументи


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

для студентів VІ курсу медичного факультету № 1

за спеціальністю „Медична психологія”

у 2009-2010 н.р.п/п

Тема

К-ть год.

1

2

3

1.

І. Загальна психотерапія і психологічна корекція.

Предмет і завдання психотерапії та психокорекції. Історія розвитку зарубіжної та вітчизняної психотерапії. Знайомство із кабінетом психотерапії, психотерапевтичним відділенням, центром медико-психологічної служби. Види психокорекції. Етико-деонтологічні аспекти психотерапії. Особистість лікаря-психотерапевта, його якості. Психокорекційні програми. Принципи і особливості складан-ня. Основні види психокорекцій-них програм, стратегії. Показання і протипоказання для проведення психотерапії та психокорекції.

12


2.

Оцінка ефективності психотерапії та психокорекції. Основні вимоги, критерії і методи визначення ефективності психотерапії. Короткочасна, довготривала, підтримуюча та комбінована психотерапія. Мета та завдання. Показання. Кризова психотерапія. Організаційні форми. Методи, варіанти. Термінальна психотерапія. Методики. Показання.

12


3.

Телефонне консультування.

Психотерапія і парапсихологія. Альтернативна психотерапія. Основні напрямки у зарубіжній психокорекційній практиці: психодинамічний, поведінковий, когнітивний. Відмінності.

6


4.

Психодинамічний напрямок. Класичний психоаналіз З.Фройда. Психоаналітичне розуміння психічних розладів. Техніки. Показання. Сучасний психоаналіз. Особливості. Індивідуальна глибинна психологія А.Адлера: основні теоретичні положення, концепції, техніки. Клієнт-центрована психотерапія.

12


5.

Логотерапія. Технічні прийоми, показання. Дазайнаналіз. Когнітивний напрямок у психокорекції. Техніка когнітивної психокорекції. Раціонально – емотивна терапія А.Еліса. Когнітивна корекційна робота А.Бека: етапи і технічні прийоми. Реальністна терапія У.Глассера. Основні теоретичні положення.

12


6.

Трансактний аналіз. Мета. Принципи. Структурний аналіз особистості, аналіз трансакцій, психологічних ігор, сценарію. Ігротерапія. Основні види і форми ігротерапії. Ігрова кімната та її обладнання. Вимоги до ігротерапевта. Психокорекційна група. Керівництво групою. Робота під наглядом супервізора, ко – тренери. Етичні вимоги до керівника групи.

12


7.

Види корекційних груп. Тренінгові групи, соціально–психологічний тренінг (СПТ). Вправи СПТ. Групи розвитку комунікативних навиків та умінь. Групи особистого росту. Групи зустрічей. Балінтовські групи. Тілесно – орієнтована психотерапія. Особливості роботи в групі. Техніка. Групова дискусія. Види і технічні прийоми.

Методики психокорекції сімейних стосунків між батьками і дітьми.

12


8.

Раціональна психотерапія П.Дюбуа. Сугестивна психотерапія. Методи навіювання: навіювання наяву, під час неглибокого природного сну, у гіпнотичному та наркотичному стані. Пряме і непряме навіювання. Методи самонавіювання.

12


9.

Аутогенне тренування (метод І.Шульца). Варіанти і модифікації аутогенного тренування.

6


10.

Арттерапія. Терапія мистецтвом та творчим самовиразом. Музикотерапія. Бібліотерапія. Психогімнастика. Техніка, основні етапи.

6

11.

Метод систематичної десенсибілізації і сенсибілізації Вольпе. Методики емоційно – стресової психотерапії. Імерсійні методи: метод наводнення, імплозії, парадоксальної інтенції. Методи, засновані на принципі біологічного зворотнього зв’язку. “Жетонний” метод. Методики Моріта. Холдінг. Імаго-метод. Технічні прийоми.

12

12.

Психодрама. Форми і види психодрами, методики.

6

13.

Групова психокорекція. Особливості комплектації групи. Підготовка до групової психокорекції. Групова динаміка. Завдання і норми групи, структура групи; фази розвитку групи.

6


14.

Поняття про нейролінгвістичне програмування (НЛП). НЛП. Техніка корекції. Основні методи: “якір", “змах”, рефреймінг, аудіально-кінестетична і візуально-кінестетична дисоціація. Психосинтез. Основні теоретичні положення.

6


15.

Індивідуальна психотерапія і психокорекція: мета, форми, методи. Короткочасна і довготривала індивідуальна психотерапія.

6

16.

Сімейна психотерапія та психокорекція. Мета, методи, моделі. Етапи сімейної психотерапії: діагностичний, ліквідація сімейного конфлікту, реконструктивний, підтримуючий.

6


17.

Колективна емоційно-стресова гіпнотерапія Рожнова. Психогімнастика. Прийоми. Проективний малюнок.

6


18.

Позитивна психотерапія Н.Пезешкіана. Мета та завдання. Техніки. Показання.

6


19.

Психопрофілактика, психогігієна, реабілітація. Види. Завдання.

^ Підсумкове заняття із загальної психотерапії та психокорекції.

6


20.

ІІ. Спеціальна (клінічна) психотерапія та психокорекція.


Психотерапія і психокорекція у різних галузях медицини. Показання і протипоказання. Особливості проведення. Психотерапія у психіатрії. Застосування психотерапії у лікуванні ендогенних психічних розладів. Методи. Психотерапія у системі реабілітації психічнохворих.

6


21.

Психотерапія межових психічних розладів: психотерапія стресових станів, неврозів, акцентуацій характеру, розладів особистості.

6


22.

Психотерапія у наркології. Психотерапія алкоголізму. Психокорекція і психотерапія осіб, що вживають психоактивні речовини (токсикоманії і наркоманії).

6


23.

Психокорекція неадекватної поведінки у підлітків, які зловживають психоактивними речовинами. Психокорекційна робота з батьками девіантних підлітків. Психокорекція і психотерапія сексуальних дисгармоній подружніх пар, сексуальних розладів у чоловіків та жінок, сексуальних девіацій та перверзій.

4


24.

Психотерапія і психокорекція у неврології, в комплексному лікуванні неврологічних хворих з метою усунення невротичних і неврозоподібних розладів спричинених інфекційними, судинними, травматичними захворюваннями ЦНС; в системі відновлювальної терапії хворих, що перенесли інсульт. Психотерапія при епілепсії.

4


25.

Психотерапія та психокорекція у клініці внутрішніх хвороб. Психотерапія у комплексному лікуванні психосоматичних захворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки). Особливості проведення сугестивної психотерапії.

4


26.

Психотерапія і психокорекція в ендокринології. Психотерапія при цукровому діабеті, ендокринопатіях. Психотерапія і психокорекція в акушерсько – гінекологічній практиці. Психопрофілактичний метод знеболення пологів. Гіпнонаркоз в акушерстві та гінекології.

4


27.

Психотерапія та психокорекція у хірургічній практиці. Психотерапія і психокорекція у передопераційній підготовці та післяопераційному періоді, з метою зменшення тривоги і больового синдрому. Гіпнонаркоз в оторіноларінгологічній та стоматологічній практиці. Психотерапія при фантомних болях, косметичних дефектах обличчя. Психотерапія та психокорекція в дерматології. Гіпносугестивна психотерапія при шкірних захворюваннях.

4


28.

Психотерапія та психокорекція в онкологічній практиці. Термінальна психотерапія.

Особливості психотерапії і психокорекції дитячого та підліткового віку. Методики.


4

29.

Психотерапія та психокорекція в геронтологічній практиці. Особливості, завдання, методичні підходи. Психотерапія та психокорекція у спортивній та військовій медицині, в медицині катастроф.

4


30.

Психокорекція та психотерапія кризових станів, суїцидальної поведінки та осіб, які зазнали насильства.

Диференційований залік

4

В с ь о г о

216
Завідувач кафедри

д.мед. н., професор В.М.Пашковський


Відповідальна за курс психіатрії

та медичної психології

к.мед.н., доцент Н.С. Карвацька


Схожі:

Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconТематичний план самостійної роботи з психотерапії та психокорекції

Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2. /Тематичний...

Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconДокументи
1. /Тематичний план практичних занять/КАЛ-ТЕМАТ ПЛАН практ.АТЛ 11-12.doc
2.
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці icon«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці»
На підставі робочої програми із спеціалізації «Використання лікарських препараті в клінічній практиці»
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconТематичний план практичних занять з внутрішньої медицини
Тематичний план практичних занять з внутрішньої медицини для студентів 3 курсу стоматологічного ф-ту
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці icon1 Тематичний план практичних занять
Вступ. Методика підготовки до практичних занять з “Української мови (за професійним спрямуванням)”. Диктант
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з психотерапії та психокорекції в клінічній практиці iconТематичний план занять для самостійної позааудиторної роботи студентів (40 годин)
Підготовка до практичних занять, теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи