Дисертаційної роботи icon

Дисертаційної роботи
Скачати 96.83 Kb.
НазваДисертаційної роботи
Дата01.07.2012
Розмір96.83 Kb.
ТипДокументи


Затверджено на засіданні вченої ради Інституту_________________________

протокол №____ від _______ 20___ р.

Голова вченої ради________________

(ПІП, підпис)
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ


Індивідуальна науково-навчальна програма

аспіранта кафедри _______________________________

_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта)

Спеціальність __________________________________________________________________________________________________________________

Тема дисертаційної роботи _______________________________________________________________________________________________________

Рік навчання

Завдання

Заходи з реалізації завдання

Термін виконання

I

Теоретична компонента

Відвідування лекцій, семінарів, практичних занять та підготовка до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (вказати мову), а також іспитів за курсом основ педагогіки та психології вищої школи.

Подання у відділ докторантури і аспірантури заяв про допуск до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (вказати мову) у весняну сесію (приклад додається).

Складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови, а також іспитів за курсом основ педагогіки та психології вищої школи.

Відвідування циклу лекцій з теоретичних проблем за темою дисертації (вказати перелік дисциплін циклу А згідно з пропозиціями, затвердженими вченою радою відповідного інституту).

Відвідування лекцій запрошених провідних українських та закордонних вчених.

Участь у наукових семінарах та конференціях.

Грудень - травень


1 березня - 15 квітня


Травень – червень

Вересень


Упродовж

навчального року


^ Дослідницька компонента

Постановка задачі та вибір напряму дисертаційних досліджень.

Проведення літературного огляду за темою дисертації. Формулювання мети та задачі досліджень, вибір методів досліджень. Визначення новизни та обгрунтування актуальності досліджень.

Розроблення та узгодження з науковим керівником докладного плану дисертаційних досліджень, а також розгорнутого плану роботи на перший рік навчання (план підписує аспірант та затверджує науковий керівник; приклад додається).

Подання для затвердження на засіданні вченої ради інституту теми дисертаційної роботи (форма обгрунтування вибору теми дисертації додається) та індивідуальної науково – навчальної програми на три роки навчання.

Подання у відділ докторантури і аспірантури:

 • обгрунтування вибору теми дисертаційної роботи та індивідуальної науково – навчальної програми на три роки навчання, затверджених вченою радою інституту;

 • докладного плану дисертаційних досліджень та розгорнутого плану роботи на перший рік навчання.

Написання I розділу дисертації з літературним оглядом та аналізом існуючих методів досліджень, поглядів і думок, що склалися за обраним напрямком.

Вибір методик, проведення досліджень відповідно до затвердженого розгорнутого плану роботи (вказати, які дослідження планується провести).

Визначення шляхів впровадження результатів.

Підготовка та подання до друку статей.

Формування розгорнутого плану роботи на другий рік навчання (план підписує аспірант та затверджує науковий керівник).Грудень - лютий


Січень - лютий


Лютий - березень


До 1 квітня


Упродовж навчального року


Жовтень – листопад


^ Проходження атестаціїЗвітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертаційної роботи згідно з розгорнутим планом роботи на перший рік навчання. Подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради інституту (поетапний контроль).

Подання у відділ докторантури і аспірантури витягів з протоколу засідання кафедри та вченої ради інституту про хід виконання розгорнутого плану роботи за першу половину навчального року (приклад додається).

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за перший рік навчання. Оформлення атестаційної картки (бланк атестаційної картки береться у відділі докторантури і аспірантури) та подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради інституту.

 • Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання розгорнутого плану роботи за перший рік навчання:

 • атестаційної картки,

 • короткого звіту,

 • витягів з протоколів засідання вченої ради інституту та наукового семінару кафедри про результати дисертаційних досліджень,

 • розгорнутого плану роботи на другий рік навчання.

Травень – червень


До 20 червня


Жовтень – листопад


До 20 листопада

ІІ

Теоретична компонента

Відвідування циклу лекцій з теоретичних проблем за темою дисертації (вказати перелік дисциплін циклу Б та циклу В згідно з пропозиціями, затвердженими вченою радою відповідного інституту):

- цикл Б

- цикл В

Участь у наукових семінарах та конференціях.

Відвідування лекцій запрошених провідних українських та закордонних вчених.

Педагогічна практика.Січень


Вересень


Упродовж

навчального року

^ Дослідницька компонента

Вказати основні етапи подальших дисертаційних досліджень: одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної моделі, завершення отримання вихідних даних для подальших досліджень тощо. Визначення об’єктів впровадження результатів досліджень.

Завершення теоретичної частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертації.

Опрацювання другого і третього розділів дисертації.

Підготовка та подання до друку статей.

Формування розгорнутого плану роботи на третій рік навчання (план підписує аспірант та затверджує науковий керівник).Упродовж

навчального року


Жовтень - листопад

^ Проходження атестаціїЗвітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертаційної роботи згідно з розгорнутим планом роботи другого року навчання. Подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради інституту (поетапний контроль).

Подання у відділ докторантури і аспірантури витягів з протоколу засідання кафедри та вченої ради інституту про хід виконання розгорнутого плану роботи за першу половину другого року навчання.

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за другий рік навчання. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради інституту.

Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання розгорнутого плану роботи за другий рік навчання:

 • атестаційної картки,

 • короткого звіту,

 • витягів з протоколів засідання вченої ради інституту та наукового семінару кафедри про результати дисертаційних досліджень,

 • розгорнутого плану роботи на третій рік навчання.

Травень – червень


До 20 червня


Жовтень – листопад


До 20 листопада

ІІІ

Теоретична компонента

Підготовка до складання кандидатського іспиту зі спеціальності (терміни складання кандидатського іспиту – у весняну або осінню сесію, визначає аспірант та його науковий керівник).

Подання для затвердження на засіданні вченої ради інституту додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності, схваленої на засіданні кафедри (правила оформлення програми додаються):

 • для складання кандидатського іспиту у весняну сесію

 • для складання кандидатського іспиту в осінню сесію

Подання у відділ докторантури і аспірантури:

 • додаткової програми та екзаменаційних питань за основною програмою, затверджених на засіданні вченої ради інституту;

 • заяви про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності подаються:

 • на весняну сесію

 • на осінню сесію

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності (вказати, у яку сесію планується складання іспиту):

 • у весняну сесію

 • в осінню сесію

Участь у наукових семінарах та конференціях.

Відвідування лекцій запрошених провідних українських та закордонних вчених.

Педагогічна практика.

Грудень - квітень


Лютий – березень

Травень - вересень


1 березня - 15 квітня


1 липня – 15 вересня


Травень – червень


Жовтень – листопад


Упродовж

навчального року^ Дослідницька компонентаЗавершення експериментальної частини дисертації. Остаточне формулювання новизни роботи, практичної цінності та основних положень, які  виносяться на захист.

Опублікування основних положень роботи та подання до друку статей, які відображають результати досліджень. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів.

Підготовка до захисту дисертації. Оформлення дисертаційної роботи, написання автореферату. Підготовка презентації та доповіді за матеріалами завершеної дисертаційної роботи на науковому семінарі кафедри.

Грудень - травень


Березень - вересень


Жовтень - листопад^ Проходження атестаціїДоповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за весь період навчання. Подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради інституту.

Подання у відділ докторантури і аспірантури витягів з протоколу засідання вченої ради інституту та наукового семінару кафедри про результати дисертаційних досліджень.

Доповідь за матеріалами завершеної дисертаційної роботи на науковому семінарі кафедри (попередній захист; приклад оформлення додається). Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів щодо виконання індивідуальної науково – навчальної програми та розгорнутого плану роботи за третій рік навчання до розгляду на засіданні вченої ради інституту.

Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання індивідуальної науково – навчальної програми та розгорнутого плану роботи за третій рік навчання:

 • атестаційної картки,

 • витягів з протоколу засідання вченої ради інституту та засідання науково семінару кафедри за матеріалами завершеної дисертаційної роботи з рекомендацією для подання дисертації у спеціалізовану вчену.

Травень – червень


До 20 червня


Жовтень - листопад


До 25 листопада^ Подання завершеної дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

До 30 листопада Аспірант  __________________________________Прізвище, ініціали

                                                                                     (підпис)

Науковий керівник  д.т.н., проф. ______________Прізвище, ініціали

                                                                                     (підпис)


Науково – навчальна програма схвалена на засіданні

кафедри _______________________________________

протокол № від _______ 20___ р.

Завідувач кафедри д.т.н., проф. ______________Прізвище, ініціали

                                                                                     (підпис)

Схожі:

Дисертаційної роботи iconПро стан виконання дисертаційної роботи
Петрова П. П. про стан виконання дисертаційної роботи. Петров П. П. виклав основні положення дисертаційної роботи та повідомив, що...
Дисертаційної роботи iconПро стан виконання дисертаційної роботи. Петров П. П
Звіт здобувача наукового ступеню Петрова Петра Петровича про стан виконання дисертаційної роботи
Дисертаційної роботи iconДисертаційної роботи
Спеціальність 
Дисертаційної роботи iconПро виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання дисертаційної роботи. Виступили: Науковий керівник аспіранта Петрова П.
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального плану третього року навчання в аспірантурі та стан виконання...
Дисертаційної роботи iconЗагальна характеристика дисертаційної роботи
По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції. По-друге, недосконалістю...
Дисертаційної роботи iconЗразок Розгорнутий план роботи здобувача першого року підготовки кафедри Інституту
Вибір теми дисертаційної роботи, пов'язаної з розробленням методів та засобів сканувальної промислової пірометрії. Проведення літературного...
Дисертаційної роботи iconПлан роботи аспіранта на перший рік навчання
Вибір теми дисертаційної роботи пов'язаної, з розробкою методів та засобів скануючої промислової пірометрії. Проведення літературного...
Дисертаційної роботи iconРозгорнутий план роботи аспіранта на перший рік навчання
Вибір теми дисертаційної роботи пов'язаної, з розробкою методів та засобів скануючої промислової пірометрії. Проведення літературного...
Дисертаційної роботи iconДодаток 1 до наказу № від 2013 р. Довідка про стан виконання дисертаційних робіт
Дата затвердження теми дисертаційної роботи за вченій раді інституту та університету, № протоколу
Дисертаційної роботи iconЗагальна характеристика дисертаційної роботи актуальність теми
Нестача фінансових ресурсів не дає змоги малим підприємствам здійснювати інвестиційну діяльність у тих обсягах, які відповідали б...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи