25 26 лютого 2011 р., м. Київ icon

25 26 лютого 2011 р., м. Київ
Скачати 93.34 Kb.
Назва25 26 лютого 2011 р., м. Київ
Дата01.07.2012
Розмір93.34 Kb.
ТипДокументи

25 – 26 лютого 2011 р., м. Київ

Програма

Міжнародної науково-практичної конференції в рамках Міжнародного року хімії

«Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи»

25 лютого 2011 року

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00 – 10.30

Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції в рамках Міжнародного року хімії

«Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи»


  • Бех В.П., перший проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

  • Волинка Г.І., проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

  • Макаренко І.Д., заступник Міністра екології та природних ресурсів України

  • Щабельська В.Г., заступник директора Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

  • Голубовська-Онісімова Г.М., Президент Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86»

10.30 – 11.00

Состояние здоровья детского населения Украины в эру повышенного загрязнения окружающей среды химическими токсикантами — Траверсе Г.М., завідувач кафедри педіатрії, д.м.н., проф. ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава

11.00 – 11.20

Розвиток національної концепції Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами в Україні — Цигульова О.М., к.х.н., координатор тематичного напрямку «Хімічна безпека», Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»

11.20 – 11.40

Правове підгрунття скорочення і ліквідації джерел ртуті та її забруднень з метою зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та довкілля — Шуміло О.М., доцент, к.ю.н., Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ

11.40 – 12.00

Выявление источников токсических веществ в химическом производстве на основе системного анализа — Шарагов В.А., главный научный сотрудник, доцент, д.х.н., Бельцкий государственный университет им. А. Руссо, Республика Молдова

12.00 – 12.20

Стратегія мінімізації суспільно створеної екологічної небезпеки — Мальований М.С., професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, д.т.н., Національний університет «Львівська політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій

12.20 – 12.40

Роль екологічних проектів у формуванні екологічної культури шкільної молоді в контексті переходу суспільства до сталого розвитку — Святська Т.М., доцент, к.х.н., Бойчук Ю.Д.,

завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти, професор, д.пед.н., Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Малікова С.О., методист центру аналізу та прогнозування розвитку освіти, КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”

12.40 – 13.00

До проблеми маркування хімічних речовин — ^ Толмачова В.С., завідувач кафедри хімії, доцент, к.х.н., Іщенко А.А., аспірант, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Дубовик О.А., начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти;

Фіцайло С.С., головний спеціаліст відділу природничо-математичної та технологічної освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

13.00 – 14.00

Перерва на обід

14.00 – 14.20

Нормативно-правове забезпечення безпеки в навчальних закладах — Дуброва Н.Й., начальник відділу безпеки життєдіяльності, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

^ Робота семінару «Проблеми і перспективи національного впровадження Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічними речовинами»
Вітальне слово

  • Новіков І.М., Спілка хіміків України
14.20 – 14.35

Гарячі точки» техногенного забруднення України, Бєларусі та Грузії — Ведмідський О.Б., регіональний представник Global Inventory Project в Азербайджані, Бєларусі, Грузії, Вірменії та Україні Міжнародного фонду Blacksmith Institute

14.35 – 14.50

Регіональний аспект у сфері поводженння з небезпечними відходами: «гарячі плями» — Шестакова Л.В., голова Кіровоградського місцевого осередку ВЕГО «МАМА-86»

14.50 – 15.05

Стойкие органические загрязнители в воде, донных осадках и гидробионтах Черного моря — Малахова Л.В., с.н.с., к.б.н., Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского НАН Украины

15.05 – 15.20

Хемоэкологическое исследование ртути вдоль черноморского побережья Крыма — Костова С.К., с.н.с., Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского НАН Украины

15.20 – 15.35

Сучасна ситуація з електричними та електронними відходами в Україні — Будняк Т.М., ВЕГО «МАМА-86»

15.35 – 15.50

Створення системи збору і переробки (демеркуризація) люмінесцентних ламп в Україні та досвід Таджикистану — Скрильніков Д.В., голова громадської організації«Бюро екологічних розслідувань», м. Львів

15.50 – 16.05

Экогруппа «Геккон»: методика «Экомагазин» и наш опыт работы с токсическими отходами (батарейками) —Тохтамыш А.В., Крымская республиканская ассоциация «Экология и мир»

16.05 – 16.25

Перерва на каву

16.25 – 16.40

Методологические подходы при решении проблем повышения эффективности пожаротушащих составов на основе воды за счёт добавок различных реагентов и снижения уровня их химической опасности для окружающей среды — Сидоренко О.В., доцент, к.т.н., Харковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Калугин В.Д., профессор, д.х.н., Кустов М.В., к.т.н., Национальный университет гражданской защиты Украины

16.40 – 16.55

Розробка методики комплексного використання шламових відвалів віскозного виробництва — Бойко В.І., доцент, к.х.н., Король Я.Д., завідувач центру фізико-хімічних експериментальних досліджень, к.ф.-м.н., Шафорост Ю.А., викладач, Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

16.55 – 17.10

Хімічні тест-методи аналізу Арсену(V) та Фосфору(V) — ^ Старова Т.В., завідувач кафедри хімії, к.х.н., доцент, Криворізький державний педагогічний університет, Циганок Л.П, професор, д.х.н., Вишнікін А.Б., доцент, к.х.н., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

17.10 – 17.25

Фталати – небезпечні токсиканти навколишнього середовища — Зуй М.Ф., доцент кафедри аналітичної хімії, к.х.н., Захарків І.Б., магістрант кафедри аналітичної хімії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17.25 – 17.40

Екологізація хімічної освіти – запорука хімічної безпеки — Паливода М.Г., к.б.н., доцент, завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін, Вінницька філія Університету сучасних знань

17.40 – 17.55

Формування екологічної свідомості фахівців через принцип неперервності екологічної освіти — ^ Ковальчук О.В., доцент, к.х.н., Шинкарук Н.О., асистент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Грустілін О.О., вчитель хімії і екології, середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8, м. Вінниця

18.00

Дружня вечеря

26 лютого 2011 року

Робота семінару «Роль і місце хімічної освіти в процесі формування основ хімічної безпеки для досягнення цілей 2020 р. – майбутнє без хімічних токсикантів»

9.00 – 9.20

Технології ліквідації токсикантів як ефективна основа для case study у хімічній освіті — Суйков С.Ю., с.н.с., к.х.н., Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України

9.20 – 9.40

Гуманістично орієнтовані учбові задачі в екологічній освіті студентів хімічних спеціальностей — Нінова Т.С., директор навчально-наукового інституту природничих наук, к.пед.н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

9.40 – 10.00

Еколого-валеологічна культура вчителя та її місце серед гуманітарно-освітніх стратегій сталого розвитку — Бойчук Ю.Д., завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти, д.пед.н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

10.00 – 10.20

Элементы токсикологии в курсе химии для специальностей «Экология» и «Валеология» — Григорьева А.А., заведующая кафедрой химии и естественных дисциплин, к.х.н., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

10.20 – 10.40

Формирование основ химической безопасности при изучении пестицидов в курсе «Экохимия и охрана окружающей среды» — Шенаєва Т.О., доцент, к.б.н., Криворізький державний педагогічний університет

10.40 – 11.00

Формування поняття про хімічну безпеку у студентів в процесі викладання хімії — ^ Речицький О.Н., завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, к.х.н., доцент, Решнова С.Ф., доцент кафедри органічної та біологічної хімії, к.пед.н., Херсонський державний університет

11.00 – 11.20

Перерва на каву

11.20 – 11.40

Научно-методический подход к обеспечению выполнения программы «Будущее без токсикантов» — Ножко Е.С., доцент, к.т.н., Южный филиал национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет», Сурова Н.А., доцент, к.х.н., Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет

имени С.И. Георгиевского»

11.40 – 12.00

Сучасна хімічна номенклатура і термінологія в освіті як важлива складова хімічної безпеки — Голуб О.А., професор кафедри неорганічної хімії, д.х.н., Корнілов М.Ю., професор кафедри органічної хімії, д.х.н., Гордієнко О.В., доцент кафедри органічної хімії, к.х.н., Попель П.П., доцент кафедри неорганічної хімії, к.х.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ісаєв С.Д., завідувач кафедри екології, професор, д.х.н., Національний університет «Києво-Могилянська академія»

12.00 – 12.20

Екологічні дослідження в роботі шкільного хімічного наукового товариства — Котляр З.В., вчитель хімії гімназія № 1 м. Люботин, Харківська обл.

12.20 – 12.40

Шкільна хімічна освіта в контексті хімічної безпеки — Хоменко В.О., ДЕГО «ФЛОРА», м. Кіровоград

12.40 – 13.00

Екологічне виховання студентів технічних спеціальностей у Новокаховському гуманітарному інституті Університету «Україна» — Шкуткова О.В., викладач, к.х.н., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» / Новокаховський гуманітарний інститут

13.00 – 13.20

Екологічна освіта як складова підготовки майбутніх вчителів хімії в курсі органічної хімії —

Свєчнікова О.М., завідувач кафедри хімії, д.х.н., професор, Курко К.В., доцент, к.т.н., Винник О.Ф., ст. викладач, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

13.30 – 14.30

Перерва на обід

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.30 – 16.00

Підведення підсумків роботи

Прийняття проектів резолюцій науково-практичної конференції

Закриття науково-практичної конференціїСхожі:

25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconПоложення про систему комп’ютерної діагностики знань студентів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Київ 2011 I. Загальні положення
Вченої ради університету від 28 лютого 2011 р для оцінювання якості підготовки студентів з дисциплін базового компонента стандартів...
25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconРозклад установочно-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання з нормативним терміном навчання 3 курс окр «Бакалавр» з 14 лютого 2011р по 27 лютого 2011 р. Дата

25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconРозклад установочно-екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання з нормативним терміном навчання 1 курс окр «Бакалавр» з 7 лютого 2011р по 14 лютого 2011 р. Дата

25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconВипуск №95 від 4 квітня 2011 року
Це – один із результатів проведення засідання круглих столів, що провели 9 лютого та 17 лютого у Запорізькій обласній раді та в Управлінні...
25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconКабінет міністрів україни п О С Т А Н О В А від 3 лютого 2010 р. N 107 Київ

25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 3 лютого 2010 р. N 107 Київ

25 26 лютого 2011 р., м. Київ iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІІ етапу ХХІХ всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, захисту проекту та творчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи