Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» icon

Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи»
Скачати 70.71 Kb.
НазваРезолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи»
Дата01.07.2012
Розмір70.71 Kb.
ТипДокументи

Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ХІМІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

З 25 по 26 лютого 2011 року в м. Київ на базі кафедри хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова проходила міжнародна науково-практична конференція в рамках Міжнародного року хімії «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи».

Співорганізаторами науково-практичної конференції «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» виступили Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Всеукраїнська екологічна громадська організації «МАМА-86», Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

У роботі конференції взяли участь 97 осіб: представники Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, Міністерства екології та природних ресурсів України, викладачи вищих та середніх навчальних закладів, представники наукових установ, викладачі та співробітники Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова представники Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» та неурядових організацій України, представники ЗМІ.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись Бех В.П., перший проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, Волинка Г.І., проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, Макаренко І.Д., заступник Міністра екології та природних ресурсів України, Щабельська В.Г., заступник директора Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова, Г.М. Голубовська-Онісімова, президент ВЕГО «МАМА-86».

Науково-практичну конференцію «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» підтримує Міжнародна мережа неурядових організацій, об‘єднаних на платформі ліквідації стійких органічних забруднювачів (International POPs Elimination Network — IPEN).

Робота науково-практичної конференції проходила в форматі пленарних засідань та двох семінарів «Роль і місце хімічної освіти в процесі формування основ хімічної безпеки для досягнення цілей 2020 р. – майбутнє без хімічних токсикантів» та «Проблеми і перспективи національного впровадження Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин СПМРХР)».

Мета науково-практичної конференції:

 • Обговорити підходи для створення умов щодо національної реалізації Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин та напрацювати відповідні рекомендації.

 • Розглянути можливості національного внеску в міжнародні дії (майбутню конвенцію по ртуті), спрямовані на скорочення і ліквідацію джерел ртуті та її забруднень з метою зменшення їх негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище та напрацювати заклики щодо дій по контролю ртуті.

 • Розглянути хімічну освіту як інструмент для досягнення цілей 2020 року – майбутнього без хімічних токсикантів та напрацювати відповідні рекомендації.

^ УЧАСНИКИ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВВАЖАЮТЬ:

Учасники науково-практичної конференції занепокоєні ситуацією, що склалася навколо прийняття Національного плану виконання Україною Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі та наполягають на його невідкладному прийнятті, оскільки це відкриє для України додаткові фінансові можливості для вирішення питань стійких органічних забруднювачів за допомогою міжнародної технічної допомоги.


З урахуванням складності вирішення застарілої проблеми НП в Україні та можливими складовими у вигляді додаткових сучасних внесків до неї учасники науково-практичної конференції пропонують створити та прийняти на державному рівні Концепцію поводження з непридатними пестицидами в Україні.

Учасники науково-практичної конференції чекають від уряду практичних кроків щодо втілення національної Концепції підвищення рівня хімічної безпеки, схваленої Кабінетом Міністрів України у грудні 2008 р., імплементації Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР), гармонізації національних регламентів стосовно хімічних речовин та їх безпечного використання з відповідним регламентом Європейського Союзу (REACH), що набув чинності 1 червня 2007 р. і який стосується реєстрації, оцінки, надання дозволів і заборон використання хімічних субстанцій.

Національна реалізація Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин для досягнення цілей 2020 р. – майбутнього без хімічних токсикантів, в першу чергу, повинна базуватися на наступному:

 • Визначення національних пріоритетів та надання їм статусу закону: створити, провести широке обговорення та затвердити національний SAICM з урахуванням набутих досягнень та досвіду.

 • Для координації комплексу робіт з хімічної безпеки необхідно створити національний Центр імплементації в Україні Базельської, Роттердамської та Стокгольмської конвенцій і Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (SAICM) .

 • З метою створення потенціалу для підтримки заходів з питань реалізації SAICM в Україні потрібно підготувати та здійснити відповідний національний пілотний проект в рамках Програми швидкого старту (QSP).

Учасники науково-практичної конференції підтримують глобальну кампанію Міжнародної мережі з ліквідації стійких органічних забруднювачів (IPEN) «Без ртуті: ви, я і діти», яка націлена на зниження та ліквідацію впливу ртуті на здоров’я та сприяти використанню більш безпечних матеріалів та закликають:

  • Підвищити обізнаність громадян щодо впливу ртуті та наявності безпечних альтернатив.

  • Ініціювати та підвищувати громадський інтерес та інтерес зацікавлених сторін до проблем, пов’язаних з негативним впливом ртуті і сприяти особам, які приймають рішення на локальному та національному рівні в політиці, яка спрямована на зменшення використання ртутновмісних матеріалів.

  • Сприяти тому, щоб у 2013 році був прийнятий жорсткий глобальний договір щодо ртуті.

Учасники науково-практичної конференції переконані, що вітчизняна політика стосовно хімічних забруднювачів, небезпечних відходів повинна стати інтегральною частиною національної екологічної політики та базуватися на національній системі управління у сфері хімічної (екологічної) безпеки, яку потрібно негайно створити. Національна система управління у сфері хімічної (екологічної) безпеки повинна базуватися на наступних підходах: превентивному та «забруднювач платить повну ціну». Це дозволить зупинити деградацію навколишнього середовища і негативний вплив небезпечних хімічних забруднювачів на здоров’я сучасних та майбутніх українців.

Учасники висловлюють подяку організаторам науково-практичної конференції «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи».

Учасники науково-практичної конференції просять організаторів заходу надіслати резолюцію конференції та її матеріали до Міністрества екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, профільних відомств та установ.

Проект

РЕЗОЛЮЦІЯ


Загальновизнано, що хімія є однією з тих наук, які свідчать про рівень цивілізації людства, але у сучасному суспільстві досягнення в галузі хімії викликають необґрунтовані та надумані побоювання. Зміщення акцентів в хімічній освіті щодо хімічної безпеки сприятиме формуванню екологічної культури людини.

У зв'язку з цим постає питання про необхідність інтеграції освіти з метою формування єдиного освітнього простору в галузі хімічної безпеки.

Основними завданнями для вирішення проблем, пов'язаних з хімічною безпекою на рівні вищої та середньої хімічної освіти, є:

 • приведення змістовної частини програм з хімії для ЗНЗ та ВНЗ у відповідність з вимогами хімічної безпеки для забезпечення єдиного освітнього простору.

 • розробка комплексу наукових важелів формування хімічної безпеки в єдиному освітньому просторі.


Для реалізації поставлених завдань необхідно:

 1. Ввести питання хімічної безпеки до програм з хімії ЗНЗ та вивчати їх упродовж усіх років навчання хімії. Це сприятиме формуванню екологічних знань та світогляду світогляду.

Ключовими проблемами, які потребують вирішення в контексті хімічної безпеки, є:

 • затвердження єдиної номенклатури хімічних сполук у науковій та навчальній літературі для ЗНЗ і в сучасних підручниках для ВНЗ;

 • узгодження з зацікавленими організаціями та затвердження системи класифікації і маркування хімічних реактивів відповідно до міжнародних правил та рекомендацій GHS, ISO.

2. Для розробки комплексу наукових важелів щодо формування хімічної безпеки в єдиному освітньому просторі необхідно:

 • вивчити нормативно-правові документи і розробити науково обґрунтовані і юридично підкріплені стандарти і процедури оцінки умов проведення навчально-виховного процесу в ЗНЗ та ВНЗ з використанням хімічних речовин;

 • розробити і затвердити правове обґрунтування необхідності забезпечення сучасної експериментальної бази для проведення навчального процесу ЗНЗ та ВНЗ;

 • розробити паспорти безпеки для кожної хімічної речовини, дозволеної для роботи в ЗНЗ та ВНЗ з метою їх безпечного зберігання та використання.

3. Юридична, економічна, соціальна бази, на підставі яких проведення навчального процесу з використанням хімічних речовин в ЗНЗ та ВНЗ захищено відповідно до національних законів і положень, повинні включати:

 • використовувати хімічні кабінети і лабораторії тільки для проведення занять з хімічних дисциплін;

 • надіслати запит до МОЗ України щодо встановлення нормативів наповнюваності класів ЗНЗ та поділу на групи при проведенні практичних робіт з хімії (до 15 учнів);

 • звернутись до МОЗ України стосовно розробки та затвердження нормативів наповнюваності академічних груп і поділу її на підгрупи при вивченні хімічних дисциплін у ВНЗ, зокрема при проведенні лабораторних занять – до 10 студентів у підгрупі.

 • розробити стандарти та процедури паспортизації шкільних хімічних кабінетів;

 • надіслати запит до Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо можливої розробки або внесення змін до наказу МОЗ України № 39/66 від 20.02.2001 року щодо:

  • ліцензійних умов використання прекурсорів у навчальних закладах освіти;

  • фінансового стимулювання за роботу в шкідливих умовах викладацької діяльності вчителя хімії ЗНЗ та викладача хімічних дисциплін ВНЗ.

4. Забезпечити доступність розробленої інформації з хімічної безпеки в освітній сфері на рівні ЗНЗ та ВНЗ.

Схожі:

Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconСписок учасників міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми І перспективи»
Київ, вул. Пирогова, 9 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconРішення всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи»
З 15 по 16 травня 2013 року на базі Херсонського державного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconШановні колеги! Інформуємо Вас про проведення  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві»
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconРезолюція VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»
Робота конференції спрямована на висвітлення стану сучасного дошкілля, його місця в європейському освітньому просторі, визначення...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconАнкета-заявка учасника IX міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку»

Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
Резолюція міжнародної науково-практичної конференції «хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми та перспективи» iconРезолюція ІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів І молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум»
Робота конференції спрямована на осмислення феномену дитинства та протиріч його сучасних трансформацій, аналіз впливу сучасного соціокультурного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи