Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету icon

Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
НазваEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
Сторінка1/9
Дата01.07.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Загальний опис факультету


1. Куратор ECTS від факультету:

Головіна Ніна Анатоліївна

43000, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36/102.

Тел./факс 8 (03322) 4-91-67

Години прийому: 9.00. – 16.00

E-mail: physics@univer.lutsk.ua


2. Структура факультету

Деканат

Декан Головіна Ніна Анатоліївна тел. 4-91-67

Заступник декана Бірук Олег Миколайович тел. 4-91-67

Методист Шишко Тетяна Павлівна тел. 4-91-67


Кафедри

Кафедра фізики твердого тіла тел. 4-92-21

Давидюк Георгій Євлампійович зав. кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор

Хижун Олег Юліанович доктор фіз.-мат. наук, професор

Шаварова Ганна Петрівна кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Божко Володимир Васильович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Бірук Олег Миколайович старший викладач

Доскоч Василь Петрович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Пирога Степан Андрійович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Федосов Сергій Анатолійович кандидат фіз.-мат. наук, доцент


Науково-дослідна робота кафедри ведеться за такими напрямками:

 • комплексні дослідження впливу структурних дефектів на фізичні властивості складних напівпровідникових фаз (керівник проф. Давидюк Г.Є., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м. Київ); Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ); Інститутом ядерних досліджень НАН України (м. Київ));

 • дослідження електрично і оптично активних центрів дефектного походження в халькогенідних напівпровідниках групи AIIBVI (керівник проф. Давидюк Г.Є., доц. Шаварова Г.П., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м. Київ); Інститутом ядерних досліджень НАН України (м. Київ));

 • дослідження електричних, фотоелектричних і оптичних властивостей твердих розчинів системи AgCd2GaS4-xSex (0ЈxЈ4) і твердих сплавів на основі твердих розчинів (керівник проф. Давидюк Г.Є., доц. Шаварова Г.П., доц. Божко В.В., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Інститутом загальної та неорганічної хімії НАН України (м. Київ));

 • дослідження фізичних властивостей склоподібних сплавів складних халькогенідних сполук (керівник доц. Божко В.В., канд. фіз.-мат. наук Галян В.В., доц. Богданюк М.С., співробітництво з Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ));

 • дослідження структурних нестійкостей в елементарних і бінарних напівпровідниках (керівник доц. Доскоч В.П., співробітництво з Інститутом фізики НАН України (м. Київ); Луцьким державним технічним університетом);

 • п’єзоефекти в елементарних напівпровідниках (керівник доц. Федосов С.А., співробітництво з Інститутом фізики напівпровідників НАН України (м. Київ); Чернівецьким національним університетом, Луцьким державним технічним університетом).


^ Кафедра теоретичної і математичної фізики тел. 4-92-61

Свідзинський Анатолій Вадимович зав. кафедри, доктор фіз.-мат. наук, професор

Трохимчук Петро Павлович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Богданюк Микола Сергійович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Вілігурський Олег Миколайович старший викладач

Сахнюк Василь Євгенович старший викладач

Головій Володимир Миколайович асистент


Науково-дослідницька діяльність кафедри охоплює два напрямки теоретичної фізики:

 • мікроскопічна теорія надпровідності та надплинності (керівник проф. Свідзинський А.В., співробітництво з Інститутом фізики конденсованих систем, м. Львів, Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Вєркіна, м. Харків, Інститутом теоретичної фізики ім. Боголюбова, м. Київ);

 • релаксаційна оптика та лазерні системи (керівник доц. Трохимчук П.П., співробітництво з Українським відділенням Міжнародного товариства оптичних інженерів, м. Київ, Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка м. Київ);


^ Кафедра загальної фізики та методики викладання фізики тел. 4-92-11

Калапуша Леонід Романович кандидат пед. наук, професор

Мірошниченко Ігор Геннадійович кандидат пед. наук, професор

Муляр Вадим Петрович кандидат пед. наук, доцент

Кобель Григорій Петрович кандидат пед. наук, доцент

Мартинюк Олександр Семенович кандидат пед. наук, доцент

Головіна Ніна Анатоліївна кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Галян Володимир Володимирович кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Ващук Віталій Іванович старший викладач

Полетило Сергій Андрійович кандидат пед. наук, доцент


Основні напрямки науково-дослідницької роботи кафедри:

 • дослідження фотохімічних процесів в оптичних композитах багатоцільового призначення (керівник доц. Головіна Н.А., ст. викл. Ващук В.І., співробітництво з Інститутом фізики НАН України м.Київ);

 • основні тенденції розвитку дидактичних функцій методів фізичної науки (керівник проф. Калапуша Л.Р., проф. Мірошниченко І.Г., доц. Мартинюк О.С., співробітництво з Київським національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова м.Київ);

 • методи комп’ютерного моделювання в науці та освіті (керівник доц. Головіна Н.А., Кобель Г.П., Муляр В.П., співробітництво з Київським національним педагогічним університетом імені М.Драгоманова м.Київ).


Кількість студентів

Денна форма навчання 212


^ 3. Умови для навчання

Навчальний процес на фізичному факультеті відбувається в одну зміну (першу). В корпусі, де навчаються студенти, існує пропускна система, працює гардероб, їдальня. Поруч з корпусом знаходиться бібліотека, спортзал, спортивний стадіон, палац культури, гуртожиток №3, санаторій-профілакторій. Санітарно-технічний стан будівель задовільний. Окремі з них вже пройшли капітальний ремонт, деякі ремонтуються.

Матеріально-технічна база фізичного факультету представлена в таблиці 1.

Таблиця 1Показники

Значення показників

1

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), м2

8,2

2

Навчальна площа, що закріплена за факультетом, м2

1350 м2

3

Кількість приміщень:

 • Аудиторій

 • Спеціалізованих лабораторій

 • Комп’ютерних класів

31

8

21

2

4

Наявність:

 • комп’ютерної мережі

 • Виходу в Internet


Наявна

100%

5

Кількість комп’ютерів / з них сучасного типу “Pentium”

45

6

Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період навчання)

1

7

Середня кількість студента денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах НБ (НТБ) університету

10,5

8

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

83,4

9

Забезпечення лабораторним обладнанням у % від потреби

100

10

Балансова вартість встановлення обладнання із розрахунку на одного студента денної форми навчання (тис. грн.)

1350/0,2

11

Використання коштів за платні послуги на навчальний процес (придбання навчального обладнання, літератури тощо), %

36

12

Можливість використання МТБ зовнішніх організацій (НДІ, підприємства, установи)

+

13

Забезпечення гуртожитком іногородніх студентів, %

61,4^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність „Фізика”

ступінь бакалавра (4 роки)

ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)


^ 5. Основні методи та форми викладання

Навчальний процес на факультеті здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять, що входять до складу модулів є лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.

Індивідуальне завдання (реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, вказівки, конспект лекцій, практикум, фахова та наукова монографічна та періодична література тощо.


^ Ступенева структура


Спеціальність „Фізика”

Факультет готує спеціалістів з фізики за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Бакалавр” і „Магістр”. Провідні напрямки роботи кафедр – навчальний, науково-дослідний, виховний.


^ Ступінь бакалавра

1 курс


Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1семестр

2 семестр

Години

Кредити

Годин на тиждень

Години

Кредити

Годин на тиждень

Психологія

О

е

90

2,5

3


Фізичне виховання

О

з/з

36

1

2

36

1

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

О

е


72

2

2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

О

-/з

72

2

2

162

4,5

4

Історія України

О

е


144

4

2

Культурологія

О

з


108

3

2

Математичний аналіз

О

е/з

180

5

6

180

5

5,5

Аналітична геометрія та лінійна алгебра

О

з/е

90

2,5

3,5

72

2

2

Загальна фізика (механіка)

О

з, е

288

8

8


Загальна фізика (молекулярна)

О

з, е


288

8

8

Екологія

О

з

54

1,5

1


Інформатика та програмування

О

з/з

108

3

3,5

72

2

2,5

Безпека життєдіяльності

О

з

54

1,5

1


Всього

972

27

30

1134

31,5

30

*О/В – обов’язкова (вибіркова) дисципліна


2 курс


Назва дисципліни

О/В*

Форма контролю

1семестр

2 семестр

Години

Кредити

Годин на тиждень

Години

Кредити

Годин на тиждень

Фізичне виховання

О

-/з

36

1

2

36

1

2

Соціологія

О

з


90

2,5

2

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

О

з/е

72

2

2

72

2

2

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

О

-/е

54

1,5

2

126

3,5

4

Математичний аналіз

О

е

108

3

3


Основи векторного і тензорного аналізу

О

з

108

3

2


Диференціальні та інтегральні рівняння

О

е

180

5

5


Загальна фізика (електрика і магнетизм)

О

е, з

288

8

8


Загальна фізика (оптика)

О

е, з


288

8

8

Методи математичної фізики

О

з


198

5,5

6

Інформатика та програмування

О

е

90

2,5

3


Класична механіка і основи МСС

О

з/е

90

2,5

3

126

3,5

4,5

Електродинаміка

О

-


54

1,5

1,5

Обчислювальна практика

О

з


108

3

5

Всього

1026

28,5

30

1098

30,5

35

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
Математичний факультет – один із провідних факультетів регіонів даного профілю, має повний цикл навчання – бакалаврат, магістратуру,...
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету icon3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Координатор ects вiд медичного факультету №3 декан факультету, доцент Савка Іван Григорович
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Ects – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет хімічний факультет
move to 0-16521314
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи