Спеціальність Біологія icon

Спеціальність Біологія
Скачати 429.15 Kb.
НазваСпеціальність Біологія
Дата01.07.2012
Розмір429.15 Kb.
ТипДокументи


Спеціальність Біологія

Ступінь бакалавра (4 роки)

Ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)


Ступенева структура

Спеціальність “Біологія”

Ступінь бакалавра

1 курс

Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Психологія

О

Залік
72

2

2


Латинська мова

В

Залік
72

2

2


Основи інформатики

О

Екзамен
108

3

3


Хімія неорганічна

О

Екзамен
216

6

4


Безпека життєдіяльності

О

Залік
54

1,5

1


Загальна цитологія

О

Екзамен
162

4,5

3


Анатомія рослин

О

Залік
72

2

2


Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

О

Залік

Контрольна робота

54

1,5

2

108

3

4

Фізична культура

О

Залік
36

1

2

36

1

2

Основи вищої математики

О

Контрольна робота

Екзамен

90

2,5

2

90

2,5

2

Ботаніка

О
Залік

108

3

3

54

1,5

2

Зоологія

О
Залік

108

3

3

54

1,5

2

Історія України

О
Екзамен


72

2

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

О
Екзамен


54

1,5

2

Культурологія

О
Залік


54

1,5

2

Педагогіка

В
Екзамен


72

2

2

Екологія

О
Залік


54

1,5

2

Фізика

О
Контрольна робота


144

4

3,5

Хімія аналітична

О
Контрольна робота


72

2

2

Гістологія

О
Залік


90

2,5

2,5

Комплексна (зоологічно- ботанічна) практика

О
Залік


216

6

-

Всього

3 екз.,

6 зал.,

1 к. р.

4 екз.,

6 зал.,

3 к. р.

1152

32

29

1170

32,5

30


2 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

3 семестр

4 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Фізика

О

Екзамен
144

4

4


Хімія аналітична

О

Екзамен
144

4

4


Ґрунтознавство з основами рослинництва

В

Залік
72

2

2


Анатомія людини

О

Екзамен
108

3

3


Мікробіологія

О

Екзамен
108

3

3


Анатомія інтегративних систем

В

Залік
72

2

2


Основи наукових досліджень у зоології (ботаніці або фізіології)

В

Залік
54

1,5

2


Заповідна справа

В

Залік
72

2

2


Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

О
Екзамен

54

1,5

2

54

1,5

2

Фізична культура

О

Залік
36

1

2

36

1

2

Ботаніка

О
Екзамен

72

2

2

54

1,5

2

Зоологія

О
Екзамен

72

2

2

54

1,5

2

Філософія

О
Екзамен


72

2

2

Соціологія

О
Залік


54

1,5

2

Математичні методи в біології

О
Залік


108

3

3

Хімія органічна

О
Залік


216

6

5

Біотехнологія

О
Залік


108

3

2

Історичний розвиток органічного світу

В
Залік


72

2

2

Комплексна (зоологічно- ботанічна) практика

О
Залік


216

6

-

Всього

4 екз.,

5 зал.

4 екз.,

6 зал.

1008

28

30

1044

29

24

3 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

5 семестр

6 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Хімія біоорганічна

О

Екзамен
216

6

4


Охорона праці

О

Екзамен
54

1,5

1


Генетика

О

Екзамен
144

4

4


Молекулярна біологія

О

Залік

108

3

2


Флора і рослинність України

В

Залік

108

3

3


Зоогеографія

В

Екзамен
108

3

3


Популяційна біологія

В

Екзамен
108

3

3


Фізична культура

О

Залік

Залік

36

1

2

36

1

2

Фізіологія та біохімія рослин

О

Залік

Екзамен

72

2

2

144

4

5

Фізіологія людини і тварин

О

Залік

Екзамен

72

2

3

144

4

5

Біофізика

О

Контр. робота

Екзамен

72

2

2

108

3

4

Біохімія

О
Залік


162

4,5

3

Імунологія

О
Залік


72

2

2

Біотехнологічна практика

О
Залік


216

6
Ентомологія

В
Залік


108

3

3

Економічна теорія

О
Екзамен


108

3

2

Методика викладання біології

В
Екзамен


108

3

3

Курсова робота

В

Залік
54

1,5

Всього

5 екз.,

6 зал.,

1 к. р.

5 екз.,

5 зал.

1152

32

29

1206

33,5

29


4 курс

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

7 семестр

8 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Теорія еволюції

О

Екзамен
108

3

2,5


Вірусологія

О

Залік
108

3

3,5


Орнітологія

В

Залік
108

3

3,5


Вікова фізіологія

В

Залік
108

3

3,5


Екологічна фізіологія людини

В

Екзамен
108

3

3,5


Фауна України

В

Екзамен
108

3

4


Політологія

О
Екзамен


72

2

2,5

Правознавство

О
Екзамен


72

2

2

Біокібернетика

В
Екзамен


108

3

4

Радіобіологія

О
Екзамен


108

3

4

Педагогічна практика

О

Залік
108

3

Педдипломна практика

О
Залік


108

3
^ Спеціалізація: фізіологія людині і тварин

Еволюційна фізіологія

В

Екзамен
108

3

3,5


Великий практикум з фізіології людини і тварин

В

Залік

Залік

108

3

5

108

3

5

Фізіологія вісцеральних систем

В
Залік


108

3

4

Психофізіологія людини

В
Залік


108

3

4

Курсова робота

В

Залік
54

1,5

^ Спеціалізація: зоологія

Паразитологія

В

Екзамен
108

3

3,5


Великий практикум з зоології

В

Залік

Залік

108

3

5

108

3

5

Порівняльна анатомія хребетних тварин

В
Залік


108

3

4

Порівняльна анатомія безхребетних

В
Залік


108

3

4

Курсова робота

В

Залік
54

1,5

^ Спеціалізація: ботаніка

Грунтова мікробіологія

В

Екзамен
108

3

3,5


Великий практикум з ботаніки

В

Залік

Залік

108

3

5

108

3

5

Географія рослин

В
Залік


108

3

4

Культурні рослини

В
Залік


108

3

4

Курсова робота

В

Залік
54

1,5

Всього

4 екз.,

6 зал.

4 екз.,

4 зал.

1026

28,5

29

792

22

25,5


5 курс (Магістр)

^ Назва дисципліни

О/В

Форма контролю

1 семестр

2 семестр

Перший семестр

Другий семестр

Години

Кредити

Години на тиждень

Години

Кредити

Години на тиждень

Інтелектуальна власність

О

Залік
54

1,5

1


Основи наукових комунікацій іноземною мовою

О

Залік
108

3

2


Філософія і методологія науки

О

Екзамен
108

3

2


Клітинна біологія

О

Екзамен
108

3

2


Регуляторні системи живого організму

О

Екзамен
108

3

2


Екопопуляційна біологія

О

Екзамен
108

3

2

108

3
Інформаційні технології в освіті і науці

О
Залік


54

1,5

1,5

Охорона праці в галузі

О
Екзамен


36

1

1,5

Цивільна оборона

О
Залік


36

1

1,5

Педагогіка і психологія вищої школи

В
Екзамен


72

2

2

Вища освіта України і Болонський процес

В
Залік


54

1,5

2

^ Спеціалізація: фізіологія людині і тварин

Фізіологія аналізаторів

В

Залік
108

3

2


Фізіологія ЦНС

В

Екзамен
108

3

3


Фізіологія екстремальних станів

В

Залік
144

4

4


Нейрокібернетика

В

Залік
76

2

2


Хронобіологія

В
Екзамен


108

3

2

Сучасні проблеми спадковості

В
Залік


54

1,5

1,5

Фізіологічні механізми когнітивної діяльності

В
Залік


108

3

3

^ Спеціалізація: зоологія

Продуктивна гідробіологія

В

Залік
108

3

2


Синтетична теорія еволюції і її розвиток

В

Екзамен
108

3

2


Паразитична арахноентомологія

В
Екзамен


108

3

2

Педобіологія

В
Залік


54

1,5

1,5

Палеонтологія

В
Екзамен


108

3

3

Екологія і систематика ссавців

В
Залік


108

3

3

Еволюція поведінки тварин

В
Залік


108

3

3

^ Спеціалізація: ботаніка і біотехнологія

Генетичні основи селекції рослин

В

Залік
108

3

2


Радіоекологія біогеоценозів

В
Екзамен


108

3

2

Фітосоціологія

В
Залік


54

1,5

1,5

Лісова екологія

В

Екзамен
108

3

3


Декоративна дендрологія

В
Екзамен


108

3

3

Мікробіологія харчової промисловості

В
Залік


108

3

3

Патогенез бактеріальних і вірусних інфекцій

В
Залік


108

3

3

Всього

5 екз.,

5 зал.

4 екз.,

6 зал.

810

22,5

15

846

23,5

21Схожі:

Спеціальність Біологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Біологічний факультет
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” за напрямком...
Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Біологія та хімія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Біологія та хімія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Хімія та біологія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Біологія, хімія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Хімія, біологія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Біологія та хімія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність "Хімія та біологія"

Спеціальність Біологія iconСпеціальність Біологія
move to 0-16521316
Спеціальність Біологія iconРозклад занять заочного відділення біологічного факультету, спеціальність "Біологія", VI курс (магістри), XIІ семестр (1-й тиждень)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи