Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету icon

Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Скачати 90.52 Kb.
НазваГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Дата01.07.2012
Розмір90.52 Kb.
ТипДокументи


ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Загальний опис факультету


1. Куратор ECTS від факультету:

Мельнійчук Михайло Михайлович, декан географічного факультету ВДУ

імені Лесі Українки

Для контактів звертатися:

43000 Україна, м. Луцьк, вул. Потапова, 9

тел: (03322) 4-89-47

ауд. 601

e-mail: geographical@univer.lutsk.ua


2. Структура факультету


Деканат: тел: (03322) 4-89-47; е-mail: geographical@univer.lutsk.ua


Декан – Мельнійчук М. М.

Заступник декана – Бліндер Ю. С.

Методист – Верешко О. П.

Методист заочної форми навчання – Жуковська Н. В.


Кафедра фізичної географії: тел: (03322) 4-94-51

Зав. кафедри – к. г. н., доц. Чемерис М. П.

Штатні працівники:

д. геол.-мінер. наук, проф. Зузук Ф. В.

к. г. н., доц. Мельнійчук М. М.

к. г. н., доц. Ільїн Л. В.

к. г. н., доц. Тарасюк Н. А.

к. г. н., доц. Кутовий С. С.

к. г. н., доц. Василюк Л. Л.

ст. викл. Розлог Б. П.

ас. Фещук С. В.

ас. Міщенко О. В.

ас. Павловська Т. С.

ст. лаб. Тертишнікова К. В.

ст. лаб. Міщанчук Л. О.

Сумісники:

д. г. н., професор Львівського національного університету імені Івана франка

Ковальчук І. П.

Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 • екологічна геоморфологія;

 • просторово-часова організація та розвиток природних і антропогенно-природних геосистем;

 • прикладна лімнологія;

 • ландшафтна топоніміка;

 • сучасний стан регіональних ПТК, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика;

 • оптимізація функціонування параметрів поліських геокомплексів.


Кафедра суспільної географії: тел: (03322) 74-04-17

Зав. кафедри – к. г. н., доц. Слащук А. М.

Штатні працівники:

к. пед. н., доц. Герасимчук В. М.

к. пед. н., доц. Бенедюк В. В.

к. г. н., ст. викл. Краснопольська Н. В.

к. г. н., ст. викл. Ільїна О. В.

ст. викл. Семенюк С. І.

ас. Пугач С. О.

ст. лаб. Бондарук Б. В.

^ Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 • розвиток і розміщення продуктивних сил Північно-Західного економічного району і України в цілому;

 • науковий потенціал української географії та науковий потенціал Волині;

 • методика викладання суспільної географії у середній і вищій школі.Кафедра землевпорядкування та кадастру: тел: (03322) 73-58-21

тел. (факс) (03322) 73-57-93

e-mail: melnik@univer.lutsk.ua

^ Зав. кафедри – д. т. н., проф. Мельник В. М.

Штатні працівники:

к. т. н., доц. Волошин В. У.

ст. викл. Король П. П.

ст. викл. Бліндер Ю. С.

ст. викл. Рудик О. В.

ст. викл. Радзій В. Ф.

ас. Тарасенко В. Ф.

інж. Мельник Г. В.

інж. Бліндер Н. Є.

інж. Стовпник Т. М.

Сумісники:

Професор, зав. кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, декан факультету землевпорядкування та геоінформатики УНУВГП (м. Рівне) Черняга П. Г.

До викладацької роботи на кафедрі залучені керівники та провідні спеціалісти проектних та землевпорядних і кадастрових організацій Волинської області та м. Луцька: директор ДП “Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” Шворак А. М., головний інспектор проектів ПП “Владар” Франків Д. Я.

^ Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 • розробка теорії і практики цифрової фотограмметричної обробки зображень;

 • інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму промислових споруд.


Фактична кількість студентів на географічному факультеті у 2005/2006 навчальному році:

денна форма навчання – 499 чол.

заочна форма навчання – 489 чол.


^ 3. Умови навчання на факультеті

Основний обсяг фахової підготовки зі спеціальності “Географія” ведеться переважно кафедрою фізичної географії; зі спеціальності “Економічна і соціальна географія” – кафедрою суспільної географії; зі спеціальності “Землевпорядкування і кадастр” – кафедрою геодезії, землевпорядкування та кадастру.

Кафедри фізичної географії та суспільної географії знаходяться на 6-ому поверсі лабораторного корпусу № 2, за адресою: м. Луцьк, вул. Потапова, 9.

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру знаходиться у корпусі № 11, за адресою

м. Луцьк, вул. Кравчука, 36

При підготовці фахівців зазначених спеціальностей на географічному факультеті (у лабораторному корпусі № 2) використовуються такі аудиторії №№: 102, 603,604, 605, 607, 609а, 611, 612, 615, 616, 619, 622, 626. З них спеціалізовані аудиторії та лабораторії:

 • картографії (№ 607);

 • комп’ютерний клас (№ 603);

 • загальної та історичної географії (№ 619);

 • землезнавства (№ 626).

У корпусі № 11 навчальний процес здійснюється в аудиторіях: 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Спеціалізованими лабораторіями є:

 • лабораторія геодезичного моніторингу (№ 4);

 • лабораторя ГІС-технологій (№ 9);

 • фотограмметрична лабораторія (№ 10);

 • фотолабораторія.

Лекційні заняття зі студентами географічного факультету проводяться також в аудиторії № 1 гуртожитку № 2, за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка 22.

Кожна з аудиторій обладнана необхідними для навчального процесу меблями та предметами, переважна більшість із них має стендові тематичні рисунки, схеми та карти. У спеціалізованому кабінеті загальної та історичної геології (№ 619) є вітрини мінералів та гірських порід (всього 590 зразків), діарами (Карпати, відслонення гірських порід на березі р. Прут; вулкан на п-ві Камчатка). Підключення діарами вулкану до електромережі дозволяє наочно демонструвати процес вулканічного виверження. У розпорядженні кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру є сучасне геодезичне та фотограмметричне обладнання, в тому числі сучасні еклектронні тахеометри, цифрові фотограмметричні станції тощо. Крім лекційних зал та навчальних лабораторій із сучасним обладнанням, комп’ютерних класів, до послуг студентів географічного факультету стадіон, спортзали, актові зали, тенісні корти, бібліотека ВДУ імені Лесі Українки з потужним книжковим фондом та сучасна електронна (віртуальна) бібліотека.


^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них


Спеціальність

Освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Шифр спеціаль-ності

Тривалість

навчання

Ліцензований обсяг

(денна форма навчання)

“Географія”

Бакалавр

6.070500

4 роки

50 чол.

Магістр

8.070501

1 рік (на базі освітньо-кваліфікаійного рівня “Бакалавр”

15 чол.

“Економічна і соціальна географія”

Бакалавр

6.070500

4 роки

50 чол.

“Землевпорядкування та кадастр”

Бакалавр

6.070900

4 роки

25 чол.

^ 5. Основні методи та форми викладання

Навчальний процес на факультеті здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять, що входять до складу модулів є лекція; лабораторне, практичне, індивідуальне заняття; консультація.

Індивідуальне завдання (реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем в позаудиторний час.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Під час самостійної роботи студент опрацьовує теоретичний матеріал, виконує індивідуальні завдання, проводить науково-дослідну роботу тощо. СРС забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, вказівки, конспект лекцій, практикуми, фахова та наукова монографічна та періодична література тощо.

Специфікою підготовки фахівців із спеціальності “Географія” є необхідність проходження студентами навчальних польових, виробничих та переддипломних практик. Навчальні польові практики проводяться на І-ІІ курсах після літньої заліково-екзаменаційної сесії, що дає можливість практично використовувати набуті теоретичні знання. Навчальні польові практики фізико-географічного напрямку для студентів географічного факультету проходять як у Волинській області, так і за її межами: околиця с. Гаразджа Луцького району, табір “Гарт” у с. Світязь Шацького району (Волинська область), с. Полиці Володимирецького району, с. Базальтове Костопільського району, смт. Корець (Рівненська область), за вибраними маршрутами по Українських Карпатах, Передкарпаттю, Закарпаттю.

Виробничі та переддипломні практики проводяться для студентів ІІІ-V курсів з метою набуття навичок практичного застосування отриманих знань із спеціальності “Географія”, “Землевпорядкування та кадастр”, опрацювання необхідних фондових матеріалів організацій та установ для написання наукових робіт, зокрема дипломних. Основними базами виробничих та переддипломних практик географічного факультету є: Волинський філіал інституту землеустрою Української академії аграрних наук, Державне управління екології та природних ресурсів у Волинській області, Госпрозрахунковий Центр науково-технічних послуг, Волинський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції “Облдержродючість”, Волинський обласний центр гідрометеорології, Волинське обласне управління статистики, Волинське обласне управління водних ресурсів і водного господарства, Луцьке міське управління земельних ресурсів, Поліська філія інституту грунтознавства і агрохімії імені О. М. Соколовського, Інститут “Волиньводпроект”.

На ІV курсі студенти-географи проходять педагогічну навчальну практику. Базою педагогічної практики є гімназії, ліцеї та загальноосвітні школи м. Луцька. Керівники педпрактики – викладачі від кафедр географічного факультету, а також вчителі-методисти, вчителі-переможці конкурсу “Вчитель року”, заслужені вчителі України (Синя М. А., Корчук Т. П.). На V курсі студенти-магістри проходять асистентську практику під керівництвом провідних науковців географічного факультету.

Загалом усі види практик, форми їх проведення сприяють формуванню фахового спеціаліста-географа, готового до організації та проведення самостійних наукових робіт, з практичними навичками виробничника, а також викладача географії.


^ Науково-дослідницька діяльність на географічному факультеті здійснюється у рамках держбюджетних та госпдоговірних тем:

 • “Природа та екологія Західного полісся” (№ д. р. 0103U000658) (науковий керівник – проф. Зузук Ф. В.);

 • “Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся” (№ д.р. 0106U000275) (науковий керівник – проф. Зузук Ф. В.);

 • “Розробка растрово-мікроскопічних стереолого-стереометричних методів мікроструктурних досліджень морфокристалічних особливостей кістки, її регенерації під впливом екоантропогенних факторів” (№ д.р. 0106U006628) (науковий керівник – проф. Мельник В. М.);

 • 18-У “Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища Хмельницької АЕС” та 223 “Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму промспоруд Луцького КХП-2” (науковий керівник – проф. Мельник В.М.).

На географічному факультеті проводиться науково-дослідна робота з вивчення природних умов та ресурсів Волинського Полісся, їх раціонального використання та охорони, міських геосистем, географічного наукового потенціалу України, теоретичних і практичних проблем цифрової фотограмметричної обробки зображень та експлуатаційного режиму промислових споруд.

Науково-дослідницька робота базується на співпраці з зарубіжними та вітчизняними науковими установами, зокрема з Московським державним університетом імені М. В. Ломоносова (растрово-електронна мікроскопія, руслові процеси), з Російським географічним товариством, Інститутом географії РАН, Санкт-Петербурзьким державним університетом (науковий потенціал географії), Львівським національним університетом імені Івана Франка (історія географічної науки, екологічна геоморфологія, ерозія грунтів, клімат грунтів Західного регіону україни, антропогенні ландшафти, морфологія кристалів), Інститутом географії НАН України (топонімія поселень), Люблінським університетом, Інститутом географії, Білоруським державним університетом (лімно-географічний аналіз водойм), Київським педагогічним університетом ім М. Драгоманова (еколого-географічний аналіз міських геосистем), Національним університетом “Львівська політехніка” (аерофотограмметричні дослідження міні-та макрооб’єктів Волинської височини”), Інститутом геохімії, мінералогії і рудоутворення НАНУ (індикатори умов мінералоутворення), Інститутом зоології НАНУ імені Шмальгаузена (мікроструктурні дослідження морфокристалічних особливостей кістки, її регенерації під впливом екоантропогенних факторів), ЗАТ Інститут “Волиньводпроект” у м. Луцьк (раціональне використання осушувальних систем), Волинським обласним відділом народної освіти (неперервна географічна та екологічна освіта і виховання школярів”), Науково-дослідним інститутом педагогіки АПНУ (методичні та теоретичні засади вивчення географічних закономірностей”), Шепетівським ліцеєм Хмельницької області, Луцькими гімназіями № 4 та № 21 (підготовка учнівських наукових робіт).

Схожі:

Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
...
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету icon3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Координатор ects вiд медичного факультету №3 декан факультету, доцент Савка Іван Григорович
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconБіологічний факультет куратор ects від факультету
move to 0-16521315
Географічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету iconФакультет психології а. Загальний опис факультету
Вірна Жанна Петрівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи