Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету icon

Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
Скачати 63.18 Kb.
НазваЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
Дата01.07.2012
Розмір63.18 Kb.
ТипДокументи

Загальний опис історичного факультету


1. Куратор ECTS від факультету:

Шваб Анатолій Георгійович

Адреса: 43025 м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (навчальний корпус №4)

Телефон/факс: (03322) 4-64-57.

Години прийому: 9.00 – 18.00.

e-mail: historical@univer.lutsk.ua

2. Структура факультету:

Деканат

Декан Шваб Анатолій Георгійович 4-64-57

Заступник декана Собчув Володимир Степанович 4-83-52

Заступник декана Шабала Ярослав Миколайович 4-83-52

Методист Назаркевич Марія Федосіївна 4-83-52

Методист заочної форми навчання Євик Тетяна Юріївна


Кафедри

Кафедра археології та джерелознавства 4-41-25

Кучинко М.М. зав. кафедри, проф., д. і. н.

Бондаренко Г.В. в.о. проф., к. і. н.

Дмитренко А.А. в.о. доц., к. і. н.

Миць М.Я. в.о. доц., к. і. н.

Надольська В.В. доц., к. і. н.

Панишко С.Д. в.о. доц., к. і. н.

Петрович В.В. ст. викладач, к. і. н.

Собчук В.С. доц., к. і. н.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри є “Археологічні, етнологічні, джерелознавчі та краєзнавчі студії історії Волині”.


^ Кафедра давньої та нової історії України 4-93-47

Заброварний Б.Й. зав. кафедри, проф., к. і. н.

Гаврилюк С.В. проф., д. і. н.

Гайдай Л.І. доц., к. і. н.

Приймак В.О. асистент

Пришляк В.В. доц., к. і. н.

Шабала Я.М. доц., к. і. н.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри є „Волинські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)”.


^ Кафедра новітньої історії України 4-80-30

Баран В.К. зав. кафедри, проф., д. і. н.

Гаврилюк О.Н. доц., к. і. н.

Кудь В.О. доц., к. і. н.

Кучерепа М.М. проф., к. і. н.

Ленартович О.Ю. доц., к. і. н.

Півницький М.Д. проф., к. і. н.

Понєдєльник Л.А. ст. викладач

Пхиденко І.С. доц., к. і. н.

Шваб А.Г. доц., к. і. н.

Основні напрямки науково-дослідницької роботи на кафедрі новітньої історії України: історія українсько-польських взаємин, національно-визвольного руху 40-50-х років ХХ ст., політичного, економічного та духовного життя другої половини ХХ ст.; історія та культура Волині.


^ Кафедра стародавнього світу та середніх віків

Карліна О.М. зав. кафедри, доц., к. і. н.

Бортнікова А.В. доц., к. і. н.

Крамар Ю.В. доц., к. і. н.

Ткачук А.П. доц., к. і. н.

Шкоропад В.В. ст. викладач, к. і. н.

Шульга С.А. доц., к. і. н.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри є „Розробка навчально-методичного комплексу з курсів історії стародавнього світу та середніх віків”.


^ Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн 4-75-42

Колесник В.П. зав. кафедри, проф., д. і. н.

Боярчук Л.І. ст. викладач

Куликівьска А.М. доц., к. і. н.

Панасюк В.В. ст. викладач

Прокопчук В.Є. ст. викладач

Раєвич Т.І. асистент

Стрільчук Л.В. доц., к. і. н.

Хлібовська Г.М. доц., к. і. н.

Франчук Є.І. доц., к. і. н.

Шваб Л.П. доц., к. і. н.

Напрямок науково-дослідної роботи кафедри: „Актуальні проблеми історії зарубіжних країн, історія Волині”. Члени кафедри працюють над проблемами: Колесник В.П. – актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин; полоністика (новітній час); історія Волині міжвоєнного періоду.

^ Боярчук Л.І. – українська діаспора в Польщі.

Куликівська А.М. – російсько-польсько-українські зв’язки у першій половині ХІХ ст.; історія Волині кінця ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.

^ Панасюк В.В. – освітня політика Другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду.

Прокопчук В.Є. – освітні проблеми сучасного світу.

Раєвич Т.І. – жіночий рух на Волині у міжвоєнний період.

^ Стрільчук Л.В. – проблеми українсько-польського транскордонного та прикордонного співробітництва.

Хлібовська Г.М. – актуальні проблеми історіографії нової та новітньої історії країн Західної Європи та Північної Америки нового і новітнього часу; мідієвістика.

^ Франчук Є.І. – історія Волині новітнього часу; українсько-польські прикордонні стосунки.

Шваб Л.П. – актуальні проблеми країн Центральної та Південно-Східної Європи; історія світової культури.


^ Кафедра теорії та історії політичної науки 4-41-25

Ярош Б.О. зав. кафедри, проф., д. п. н.

Бусленко В.В. доц., к. пол. н.

Ковальчук І.А. доц., к. і. н.

Малиновський В.Я. доц., к. пол. н.

Надольський Й.Е. ст. викладач

Пахолок В.М. асистент

Ярош Я.Б. ст. викладач, к. пол. н.

Науково-дослідницька робота кафедри ведеться за такими напрямками: теорія політики, регіональні проблеми політичних процесів західного регіонуУкраїни, виборчі процеси та трансформація політичних систем.


^ Кафедра політичних інститутів та процесів 4-41-25

Гаврилюк С.В. зав. кафедри, проф., д. і. н.

Бортніков В.І. доц., к. і. н.

Кулик С.М. доц., к. пол. н.

Літковець Т.М. ст. викладач

Михальчук Є.Л. доц., к. філос. н.

Філіпович М.Б. ст. викладач, к. і. н. (сумісник)

Ярош О.Б. доц., к. пол. н.

Основні напрями науково-дослідної роботи – проведення навчальної і науково-дослідної роботи згідно профілю кафедри, розширення сфери наукових досліджень викладачів у руслі вивчення політичних інститутів та процесів на теренах Волинського регіону, налагодження контакту з політологічними інституціями та осередками України та Польщі, участь у громадських заходах, пов’язаних з політичним життям області, активізація діяльності політологічного клубу на історичному факультету ВДУ.


Кількість студентів:

Денна форма навчання: 463

Заочна форма навчання: 321


^ 3. Умови для навчання

Загальна площа корпусу складає 5 171 кв. м. (загальна площа аудиторій для студентів – 1 872,44 кв. м.). Для потреб навчального процесу використовується 20 аудиторій, з них – 4 спеціалізованих кабінети (комп’ютерний зал, музей-кабінет археології, кабінет спеціальних історичних дисциплін і етнографії Волині, кабінет етнології). Для проведення конференцій, зустрічей з відомими громадськими, політичними діячами використовуються конференц-зал на 640 місць, актовий зал на 200 місць, читальний зал на 80 місць. Приміщення корпусу облаштоване гардеробом, їдальнею (на 70 місць).

Студенти факультету мають змогу користуватись комп’ютерним залом, який знаходиться в аудиторії 85 корпусу історичного факультету і містить 12 комп’ютерів, 1 принтер, 1 сканер, забезпечений кондиціонером, блоком безперебійного живлення, ліцензійними програмами Windows 98, Office 2000.

При вивченні історичних дисциплін та іноземних мов студенти використовують ТЗН історичного факультету: магнітофони (5 шт.), телевізори (5 шт.), відеомагнітофони (6 шт.), діапроектори (24 шт.).

Студенти історичного факультету для підготовки до занять використовують фонди наукової бібліотеки Волинського державного університету імені Лесі Українки, у тому числі читальні зали корпусу № 4 (99,4 кв. м.), корпусу № 1 (230 кв. м.). Фактична кількість робочих місць читальних залів – 200. Книжковий фонд бібліотеки-філіалу № 4 (історичний факультет) складає майже 30 тисяч примірників навчальної та наукової літератури,

Студенти мають можливість користуватися копіювальним апаратом, який знаходиться безпосередньо у бібліотеці історичного факультету.

У навчальному процесі та виховній роботі використовуються також фонди та експозиції музеїв, які функціонують у структурі університету, музеїв історії ВДУ, археології, Лесі Українки та геології.

На кафедрі археології та джерелознавства зберігається архів матеріалів історико-краєзнавчої практики, які використовуються студентами для написання наукових, курсових, дипломних і магістерських робіт.


^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність „Історія”

Ступінь бакалавра (4 роки)

Ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)


^ Спеціальність „Політологія”

Ступінь бакалавра (4 роки)

Ступінь магістра (1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)


Спеціальність „Документознавство та інформаційна діяльність”

Ступінь бакалавра (4 роки)


Спеціальність „Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури”

Ступінь бакалавра (4 роки)


^ 5.Основні методи та форми викладання

Основними формами та методами викладання на історичному факультеті є проблемні лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, які носять дослідницький характер, індивідуальна та самостійна робота. На заняттях широко використовуються елементи дискусій та ділової гри.

Поточний контроль здійснюється за допомогою письмових контрольних робіт, тестів, співбесід із застосуванням модульно-рейтингової системи.

Семестрові іспити проводяться усно чи письмово за екзаменаційними білетами, тестами або у формі співбесід.

Захист кваліфікаційних, дипломних, магістерських робіт відбувається на відкритих засіданнях Державних екзаменаційних комісій.

Схожі:

Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету icon3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Координатор ects вiд медичного факультету №3 декан факультету, доцент Савка Іван Григорович
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconБіологічний факультет куратор ects від факультету
move to 0-16521315
Загальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету iconБіологічний факультет куратор ects від факультету
Більша частина навчально-методичних та науково-дослідних лабораторій біологічного факультету знаходяться на 7-му поверсі корпусу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи