Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету icon

Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
Скачати 108.58 Kb.
НазваEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
Дата01.07.2012
Розмір108.58 Kb.
ТипДокументи

ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН


Загальний опис факультету


1. Куратор ECTS від факультету:

Корчун Валентина Степанівна

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка, 28

Тел./факс (03322) 49272

Години прийому:

E-mail: int-rel@univer.lutsk.ua


2. Структура факультету

Деканат

Декан

Федонюк Сергій Валентинович

Заступник з навчально-методичної роботи

Романюк Наталія Іванівна

Заступник з наукової роботи

Лажнік Володимир Йосипович

Заступник з виховної роботи

Коваль Галина Іванівна

Методист

Горайчук Катерина Романівна


Кафедри

Кафедра міжнародної інформації

Федонюк Сергій Валентинович

зав. кафедри, к. г. н., доцент

Патійчук Віктор Олексійович

к. г. н., доцент

Карпчук Наталія Петрівна

к. ф. н., ст. викладач

Цьолик Наталія Миколаївна

асистент

Миронова Олена Іванівна

асистент

Гаврилюк Світлана Іванівна

ст. лаборант

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

^ Кафедра країнознавства і міжнародних відносин

Лажнік Володимир Йосипович

зав. кафедри, к. г. н., доцент

Романюк Наталія Іванівна

к. г. н., доцент

Мандрик Ірина Петрівна

к. г. н., доцент

Моренчук Андрій Анатолійович

к. іст. н., ст. викладач

Ядощук Вікторія Вікторівна

ст. викладач

Зелінська Олена Зіновіївна

асистент

Савченко Ірина Анатоліївна

асистент

Мельничук Лілія Степанівна

інженер комп’ютерних систем

Основні напрямки науково-дослідної роботи:


^ Кафедра міжнародних економічних відносин

Корчун Валентина Степанівна

зав. кафедри, к. г. н., доцент

Сищук Андрій Артемович

к. е. н., доцент

Павліха Наталія Володимирівна

к. е. н., доцент

Бояр Андрій Олексійович

к. г. н., ст. викладач

Коваль Галина Іванівна

ст. викладач

Лугова Ольга Антонівна

асистент

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • трансформація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах європейського вибору;

 • проблеми економічної взаємодії України та Європейського Союзу;

 • актуальні проблеми зовнішньоекономічної політики України;

 • проблеми управлінням сталим розвитком просторових систем в контексті транскордонного співробітництва;

 • формування економічного механізму взаємодії України та ЄС.

^ Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин

Петровська Надія Максимівна

зав. кафедри, к. ф. н., доцент

Сінченко Євгенія Іванівна

к. ф. н., доцент

Книш Тетяна Валентинівна

к. ф. н., доцент

Рак Наталя Володимирівна

ст. викладач

Сахащик Ольга Іванівна

ст. викладач

Семенюк Лариса Йосипівна

ст. викладач

Орлова Світлана Іванівна

к. ф. н., ст.викладач

Бондар Степан Антонович

асистент

Жулинська Майя Олександрівна

асистент

Василюк Оксана Миколаївна

асистент

Лопатецька (Козак) Алла Володимирівна

асистент

Маковська Ніна Миколаївна

асистент

Лавриненко Олександр Леонідович

асистент

Шевчук Тетяна Римівна

асистент

Коломєєць Віра Миколаївна

асистент

Сухарєва Світлана Володимирівна

асистент

Бєлих Оксана Миколаївна

асистент

Прохор Вікторія Валеріївна

асистент

Смоляр Наталія Петрівна

асистент

Круглій Олена Ростиславівна

асистент

Харкевич Галина Іліодорівна

асистент

Сорокіна Ліна Євгеніївна

лаборант

Основні напрямки науково-дослідної роботи:


^ Курси іноземних мов

Сінченко Євгенія Іванівна

керівник


^ Викладачі з інших факультетів, які читають дисципліни на факультеті міжнародних відносин

Історичний

Колесник В.П.

професор

Карліна О.М.

професор

Кулик С.М.

доцент

Ленартович О.Ю.

доцент

Надольський Й.Е.

ст. викладач


Юридичний

Куренда Л.Д.

доцент

Шевчук Л.М.

ст. викладач

Шевчук І.М.

ст. викладач

Кравчук М.А.

ст. викладач

Савич З.П.

ст. викладач

Гресик Ю.В.

ст. викладач

Октисюк А.М.

ст. викладач

Чернета С.Ю.

асистент


Математичний

Собчук О.М.

доцент

Ройко Л.Л.

доцент

Миронюк Т.Н.

ст. викладач

Мамчич Я.М.

ст. викладач

Кальчук І.В.

асистент

Антонюк Б.П.

асистент

Шигарін П.П,

асистент

Економічний

Карлін М.І.

професор

Бегун С.І.

доцент

Стрільчук Р.С.

ст. викладач

Кутузов М. Р.

доцент

Войтович М. С.

доцент


Інститут соціальних наук

Кондратик О.В.

доцент

Шпортенко В.О.

доцент

Ременяка О.С.

ст. викладач

Опейда Л.М.

ст. викладач

Карпець М.О.

ст. викладач

Бондаренко Ю.О.

асистент

Філологічний

Скорук І.Д.

доцент

Педагогічний

Нісімчук А.С.

професорЛіцензований обсяг підготовки студентів:

Денна форма навчання 160

Кількість студентів у 2005-2006 н.р. 556


^ 3. Умови для навчання

У навчальному процесі використовуються три комп’ютерних класи з доступом до мережі Інтернет, мультимедійні дидактичні системи, багатоканальні супутникові телевізійні системи, відео- та аудіотехніка тощо.

Кафедри факультету обладнані комп’ютерною та офісною технікою на належному рівні.

Приміщення обладнані системами примусової вентиляції та кондиціонування повітря, їх санітарно-технічний стан повністю відповідає нормативним вимогам техніки безпеки.

Для самостійної роботи студентів використовуються читальні та комп’ютерні зали бібліотеки Волинського державного університету імені Лесі Українки, розташовані у сусідньому приміщенні, а також комп’ютерні класи факультету.

Навчальні практики проводяться на базі факультету, а також в установах та організаціях області та за кордоном. Виробничі практики проходять також в установах МЗС України.

Студентам з віддалених населених пунктів та іноземним студентам надається гуртожиток.


Матеріально-технічна база факультету міжнародних відносин


п/п

Показники

Значення показників

1

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), м кв.
2

Навчальна площа, що закріплена за факультетом, м кв.

1,45

3

Кількість приміщень / місць

- загальна

- аудиторій

- комп’ютерних класів - 3


24/650

16/610

39

4

Наявність:

- кафедральної локальної комп’ютерної мережі

- виходу в інтернет


+

+

5

Кількість комп’ютерів

з них сучасних

60

60

6

Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОЕМ (на день у середньому за період навчання)

2

7

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах бібліотеки університету
8

Середня кількість томів навч. літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання9

Забезпеченість лабораторним обладнанням, у % від потреби
10

Балансова вартість встановленого обладнання з розрахунку на одного студента денної форми навчання (тис. грн.)
11

Використання коштів за платні послуги на навчальний процес, %

100

12

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій

Обласні музеї та бібліотека

13

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів %

83,1


^ 4. Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність “Країнознавство”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освіти „бакалавра”)

 3. • ступінь магістра (1,5 років навчання на базі освіти „бакалавра”)


Спеціальність “Міжнародні відносини”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)Спеціальність “Міжнародні економічні відносини”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освіти „бакалавра”)Спеціальність “Міжнародна інформація”

• ступінь бакалавра (4 роки навчання)


^ 5. Основні методи та форми викладання

Основними формами та методами викладання на факультеті є лекції та семінари. Лабораторні та практичні заняття носять дослідницький характер. На заняттях широко використовуються елементи дискусії та ділової гри.

Поточний контроль здійснюється за допомогою письмових контрольних робіт, тестів, співбесід із застосовуванням рейтингової системи.

Семестрові іспити проводяться усно чи письмово за екзаменаційними білетами, або тестами.

Іспити та диференційовані заліки оцінюються за п’ятибальною шкалою.

Заліки – за двобальною – „зараховано”, „не зараховано”.

Захист кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських) відбувається на відкритих засіданнях державної екзаменаційної комісії.

Схожі:

Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
Математичний факультет – один із провідних факультетів регіонів даного профілю, має повний цикл навчання – бакалаврат, магістратуру,...
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
Давидюк Г.Є., співробітництво з Інститутом фізики нан україни (м. Київ); Інститутом фізики напівпровідників нан україни (м. Київ);...
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету icon3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Координатор ects вiд медичного факультету №3 декан факультету, доцент Савка Іван Григорович
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Ects інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет хімічний факультет
move to 0-16521314
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи