Педагогічний інститут куратор ects від інституту icon

Педагогічний інститут куратор ects від інституту
Скачати 68.61 Kb.
НазваПедагогічний інститут куратор ects від інституту
Дата01.07.2012
Розмір68.61 Kb.
ТипДокументи

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


Куратор ECTS від інституту:

доктор педагогічних наук, професор Смолюк Іван Олександрович

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка, 30

Тел./факс (03322) 41100

Години прийому: 15.00 – 17.00

E-mail: pedagogikal@univer.lutsk.ua


Структура факультету

Деканат

Декан

Смолюк Іван Олександрович

Заступник з навчально-методичної роботи

Кудрик Валентина Володимирівна

Заступник з наукової роботи

Данилюк Оксана Климівна

Заступник з виховної роботи

Бартків Оксана Степанівна

Методист денної форми навчання

Кашуб’як Ірина Олександрівна

Методист заочної форми навчання

Дуда Тетяна Григорівна


^ Кафедри

Кафедра педагогіки тел. 72-42-33

Нісімчук Сергій Андрійович

зав. кафедри, д. п. н., професор, член-кор. АПН України


Основні напрямки науково-дослідної роботи: наукова робота присвячена дослідженню проблеми сучасних технологій навчання і виховання особистості в педагогічній теорії та практиці середньої та вищої школи. Колектив кафедри працює над розробкою теоретико-методологічних основ новітніх педагогічних технологій та організаційно-методичного інструментарію їх реалізації.


^ Кафедра теорії і методики початкового навчання тел. 4-42-87

Пріма Раїса Миколаївна

зав. кафедри, к. п. н., доцент


Кафедра має статус випускаючої, готує фахівців з 1977 року за спеціальностями "Початкове навчання", "Початкове навчання та іноземна мова (англійська, німецька мова)" за трирівневою системою – бакалавр, спеціаліст, магістр (6.010100, 7.010102, 8.010102), на базі повної середньої освіти, кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного рівня бакалавр. Підготовка студентів здійснюється на денній, заочній та екстернатній формах навчання зі спеціальності “Початкове навчання”, (спеціалізація іноземна мова (англійська, німецька), методика виховної роботи).


^ Кафедра соціальної педагогіки тел. 4-12-01

Гусак Петро Миколайович

зав. кафедри, професор


Кафедра соціальної педагогіки має статус випускаючої, готує фахівців з 1993 року за спеціальностями “Соціальна педагогіка” за трирівневою системою – бакалавр, спеціаліст, магістр (6.010100, 7.010105, 8.010105), на базі повної середньої освіти, кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного рівня бакалавр. Підготовка студентів здійснюється на денній, заочній формах навчання зі спеціальності “Соціальна педагогіка” (соціально-правовий захист дітей і молоді, соціально-педагогічний менеджмент).

^ Кафедра дошкільної педагогіки тел. 4-03-03

Сергеєва Валентина Федорівна

зав. кафедри, к. п. н., доцент


Кафедра має статус випускаючої і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю “Дошкільне виховання” (6.010100, 7.010101, 8.010101) на базі повної середньої освіти, кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, освітньо-професійного рівня бакалавр. Підготовка студентів здійснюється на денній, заочній, екстернатній  формах навчання зі спеціальностей “Дошкільне виховання”, “Дошкільне виховання, англійська мова”, ліцензованих та акредитованих за IV рівнем (бакалавр, спеціаліст, магістр).


^ Ліцензований обсяг підготовки студентів:

Денна форма навчання 170

Заочна форма навчання 320


Кількість студентів:

Денна форма навчання 535

Заочна форма навчання 1040

Екстернатна форма навчання 12


^ Умови для навчання

У навчальному процесі використовується один комп’ютерний клас з доступом до мережі Інтернет, мультимедійні дидактичні системи, відео- та аудіотехніка тощо.

Кафедри інституту обладнані комп’ютерною та офісною технікою на належному рівні.

Для самостійної роботи студентів використовуються читальні та комп’ютерні зали бібліотеки Волинського державного університету імені Лесі Українки, розташовані у сусідньому приміщенні, а також комп’ютерний клас інституту.

Навчальні практики проводяться на базі інституту, а також в установах та організаціях області. Студентам з віддалених населених пунктів надається гуртожиток.


^ Матеріально-технічна база педагогічного інституту


п/п

Показники

Значення показників

1

Навчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), м кв.

7,7

2

Навчальна площа, що закріплена за інститутом, м кв.

928

3

Кількість приміщень / місць

- загальна

- аудиторій

- спеціалізованих кабінетів

- комп’ютерних класів


34

28

5

1

4

Наявність:

- кафедральної локальної комп’ютерної мережі

- виходу в інтернет


+

+

5

Кількість комп’ютерів

з них сучасних

18

18

6

Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОЕМ (на день у середньому за період навчання)

1

7

Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає на одне місце в читальних залах бібліотеки університету

11,1

8

Середня кількість томів навч. літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

83

9

Забезпеченість лабораторним обладнанням, у % від потреби

100

10

Балансова вартість встановленого обладнання з розрахунку на одного студента денної форми навчання (тис. грн.)

1688,6

11

Використання коштів за платні послуги на навчальний процес, %

21

12

Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій

+

13

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

83,1

^ Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступенів

і тривалості навчання за кожною з них

Спеціальність “Початкове навчання”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

 3. • ступінь магістра (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)Спеціальність “Соціальна педагогіка”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

 3. • ступінь магістра (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

Спеціальність “Соціальна педагогіка на базі м.с.”

 1. • ступінь бакалавра (2 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

 3. • ступінь магістра (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)Спеціальність “Дошкільне виховання”

 1. • ступінь бакалавра (4 роки навчання)

 2. • ступінь спеціаліста (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)

 3. • ступінь магістра (1 рік навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”)


^ Основні методи та форми викладання

Основними формами та методами викладання є лекції та семінари. Лабораторні та практичні заняття носять дослідницький характер. На заняттях широко використовуються елементи дискусії та ділової гри.

Оцінювання знань студентів, які навчаються у педагогічному інституті здійснюється за 100-бальною шкалою ECTS включаючи поточний контроль, оцінку за виконання ІНДЗ, підсумковий контроль.

Іспити та диференційовані заліки оцінюються за п’ятибальною шкалою.

Заліки – за двобальною – „зараховано”, „не зараховано”.

Захист кваліфікаційних робіт (бакалаврських, дипломних, магістерських) відбувається на відкритих засіданнях державної екзаменаційної комісії.

Схожі:

Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconПедагогічний інститут куратор ects від інституту
move to 0-16521327
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconБіологічний факультет куратор ects від факультету
move to 0-16521315
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521322
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconЗагальний опис історичного факультету Куратор ects від факультету
...
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconЧеревань Вікторія Миколаївна
У 1991 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської. З 1993 року – викладач інституту
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconБіологічний факультет куратор ects від факультету
Більша частина навчально-методичних та науково-дослідних лабораторій біологічного факультету знаходяться на 7-му поверсі корпусу...
Педагогічний інститут куратор ects від інституту iconПротокол №1 від „02 квітня 2009 р. О. М.Івасюк положення про Вчену раду Чернівецького обласного інституту
Вчена рада є колегіальним органом Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі Інститут), що функціонує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи