Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури icon

Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури
Скачати 202.6 Kb.
НазваТема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури
Дата01.07.2012
Розмір202.6 Kb.
ТипДокументи

Завдання для самостійної роботи по курсу «Місцеві фінанси»


Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури


Поняття для складання глосарію

1. Місцеві фінанси

8. Загальний склад ради

2. Територіальна громада

9. Правомочний склад ради

3. Адміністративно-територіальна одиниця

10. Виконавчі органи рад

4. Місцевий референдум

11. Органи самоорганізації населення

5. Загальні збори територіальної громади

12. Посадова особа місцевого самоврядування

6. Представницький орган місцевого самоврядування

13. Делеговані повноваження

7. Районні та обласні ради

14. Право комунальної власностіПитання для контролю знань студентів

  1. Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодер­жавних фінансів?

  2. Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів?

  3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів.

  4. Охарактеризуйте сферу фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні.

  5. Назвіть склад місцевих фінансів.

  6. Охарактеризуйте сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації.

  7. Які основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової політики держави?

  8. Дайте характеристику фінансовому механізму на місцевому рівні.

  9. З яких складових елементів формується фінансовий механізм органів самоврядування?

  10. Назвіть методи фінансового планування та охарактеризуйте їх.

  11. Назвіть основні фінансові показники, нормативи, стимули, які використовуються на місцевому рівні.

  12. Яким чином здійснюється управління фінансами на місцевому рівні?

  13. Яку роль відіграють місцеві фінанси в соціальному й економічному розвитку регіонів?


Логіко-структурні схеми

 1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.

 2. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народ­них депутатів.

 3. Особливості функціонування фінансового механізму на міс­цевому рівні.

 4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.

 5. Управління фінансами на місцевому рівні.Творчо-аналітичні завдання

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу фінансових відносин на місцевому рівні та обумовлюють основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації державної фінансової політики.

 2. Визначити проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення.

 3. Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в реалізації регіональної фінансової політики держави.

 4. Вказати можливі шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні.

 5. Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку в регіоні.


Тема 2. Місцеві бюджети-визначальна ланка місцевих фінансів


Поняття для складання глосарію

1. Бюджет, як економічна категорія

16. Бюджетний запит

2. Бюджетна політика на місцевому рівні (регіональна та політика конкретного органу місцевого самоврядування)

17. Бюджетний розпис

3. Бюджетна програма на місцевому рівні (економічна та програма соціального розвитку)

18. Бюджетні асигнування (субсидії, субвенції, дотації)

4. Місцеві бюджети, як організаційна форма та фінансова категорія

19. Поточний та зведений місцевий бюджет

5. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування та виконання

20. Профіцит та дефіцит місцевих бюджетів

6. Місцеве самоврядування та місцеві фінанси

21. Загальний, спеціальний та резервній фонди місцевих бюджетів

7. Бюджети місцевого самоврядування

22. Коефіцієнт вирівнювання та дотації вирівнювання

8. Бюджетна класифікація (класифікація доходів бюджету, видатків бюджету, фінансування бюджету та боргу)

23. Мінімальний бюджет місцевого самоврядування

9. Доходи місцевих бюджетів

24. Бюджетна установа та головні розпорядники бюджетних коштів

10. Видатки місцевих бюджетів

25. Трансферти

11. Бюджетний процес на місцевому рівні (складання проектів бюджету, розгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети, виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету)

26. Бюджетний календар затвердження місцевих бюджетів

12. Бюджетні відносини, які виникають у процесі формування та виконання місцевих бюджетів

27. Обов’язкові показники місцевих бюджетів

13. Бюджетне зобов’язання

28. Повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні

14. Бюджетне призначення

29. Бюджетний контроль та аудит на місцевому рівні

15. Бюджетне порушення

30. Єдиний казначейський рахунок та реєстраційні рахунки


Завдання для вивчення законодавчої і нормативної бази

1. Визначте хронологію нормативних документів, які регламентують утворення місцевого самоврядування та етапи розвитку місцевих бюджетів України.

2. Визначте на законодавчому рівні організацію бюджетного процесу місцевих бюджетів України

3. Визначте на законодавчому рівні повноваження учасників бюджетного процесу місцевих бюджетів Україні.

Контрольні питання

1. Розкрийте сутність бюджетної політики на місцевому рівні.

2. Визначте економічний зміст, структуру та етапи розвитку місцевих бюджетів.

3. Охарактеризуйте організацію бюджетного процесу та його стадії на місцевому рівні.

4. Наведіть повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні.

5. Дайте визначення бюджетним відносинам, які виникають у процесі формування та виконання місцевих бюджетів різного рівня.

6. Дайте характеристику видам місцевих бюджетів, які формуються і функціонують в Україні.

7. Проаналізуйте, яку роль відіграють місцеві бюджети у соціальному та економічному розвитку регіонів.

8. Сформулюйте сутність порядку складання проектів місцевих бюджетів.

9. Назвіть повноваження місцевих органів влади щодо формування і виконання бюджету.

10. Виявіть бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування.

Логіко-структурні схеми

1. Етапи розвитку та економічне і соціальне значення місцевих бюджетів України.

2. Взаємозв’язок процесу складання місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів.

3. Роль, види та особливості формування і виконання місцевих бюджетів України.

4. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу фінансових відносин на місцевому рівні та обумовлюють основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації державної фінансової політики.

5. Визначити проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення.

6. Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в реалізації регіональної фінансової політики держави.

7. Вказати можливі шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні.

8. Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку в регіоні.


Творчо-аналітичні завдання

1. Підготуйте доповіді на тему: „Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і виконання та роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів”, „Які функції у бюджетному процесі виконує Державне казначейство та Державна податкова служба”, „Які функції у бюджетному процесі виконує Державна контрольно-ревізійна служба та фінансові установи”.

2. Проаналізувати правову базу фінансового вирівнювання в України та фінансове вирівнювання регіонів України до і після прийняття Бюджетного кодексу.

3. Розподілити повноваження учасників бюджетного процесу на рівні місцевих бюджетів району. Заповнити таблицю „Розподіл повноважень у бюджетному процесі”.

4. Визначити та охарактеризувати взаємозв’язок місцевих бюд­жетів з проектом Державного бюджету та планами соціального й економічного розвитку регіонів.

5. Запропонувати можливі шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні.

6. Проаналізувати порядок складання проектів місцевих бюд­жетів.

7. Визначити проблеми в організації фінансового регулювання місцевих бюджетів та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

8. Вказати можливі напрями вдосконалення фінансового регулювання місцевих бюджетів.

9. Особливості формування бюджетів Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя.


Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування


Поняття для складання глосарію

1. Доходи місцевих бюджетів

7. Місцеві позики

2. Місцеве оподаткування

8. Кошик доходів місцевого самоврядування

3. Податкові надходження місцевих бюджетів

9. Бюджетні прогнози на місцевому рівні

4. Неподаткові надходження місцевих бюджетів

10. Методи розробки бюджетних прогнозів на місцевому рівні

5. Власні доходи місцевих бюджетів

11. Міжбюджетні трансферти

6. Закріплені доходи місцевих бюджетів

12. Комунальний кредит

Завдання для вивчення законодавчої і нормативної бази

1. Які доходи місцевого бюджету передбачено Бюджетним кодексом України.

2. За Бюджетним кодексом України систематизуйте міжбюджетні трансферти за видами, цільовому спрямуванню та формою надання.

3. Визначте хронологію нормативних документів, які регламентують утворення позабюджетних і цільових фондів місцевого самоврядування.

Питання для контролю знань студентів

1. Виявіть джерела і склад доходів місцевих бюджетів.

2. Розкрийте сутність доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3. Визначте доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

4. Охарактеризуйте сутність та методи прогнозування доходів місцевого бюджету.

5. Наведіть зміст, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів.

6. Дайте визначення методам мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

7. Дайте характеристику складу податкових та неподаткових доходів місцевих бюджетів.

8. Проаналізуйте склад загальнодержавних податків і зборів та нормативи відрахувань, які закріплюються за місцевими бюджетами.

9. Сформулюйте, яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів.

10. Виявіть які існують відмінності між позичками і запозиченнями місцевого бюджету.

Логіко-структурні схеми

1. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів.

2. Механізм місцевого оподаткування в Україні, та його роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

3. Засади здійснення місцевих запозичень та управління боргом місцевого самоврядування.


Творчо-аналітичні завдання

1. Проаналізуйте динаміку обсягів видаткової частини місцевого бюджету за три останні роки з урахуванням їх розподілу на загальний та спеціальний фонди.

2. Проаналізувати доходи бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за три бюджетні роки.

3. Підготуйте доповіді на тему: „Які обов’язкові платежі входять до складу доходів, закріплених за бюджетами органів місцевого самоврядування”, „Які основні напрямки місять у собі бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування”, „На яких основних нормативних документах ґрунтується діяльність місцевих бюджетів та доходів місцевих бюджетів”.

4. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують склад, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів.

5. Визначити суть податкових і неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.

6. Визначити, яким чином здійснюється розподіл доходів між бюджетами різних рівнів.

7. Діяльність органів Державної податкової служби щодо зміц­нення доходної бази місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори.

8. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів.

9. Напрями контролю з боку органів Державного казначейства за формуванням і використанням місцевих позабюджетних та інших цільових фондів.

10. Напрями вдосконалення мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

11. Визначити напрями підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів.

12.Особливості формування фінансових ресурсів Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя.


Тема 4. Планування, фінансування і виконання місцевих бюджетів за видатками


Поняття для складання глосарію

1. Видатки на здійснення державних повноважень

10. Бюджетна розпис

2. Видатки на здійснення делегованих повноважень

11. Бюджетне асигнування

3. Видатки на здійснення власних повноважень

12. Кінцевий кошторис

4. Бюджетний запит

13. Запозичення

5. Бюджетна програма

14. Короткострокові запозичення

6. Програмно-цільовий метод планування бюджету

15. Постатейний контроль

7. Результативні показники бюджетніх програм

16. Довгострокові запозичення

8. Процес виконання місцевих бюджетів за видатками

17. Борг місцевого самоврядування

9. Розпорядники бюджетних коштів

18. Капітальні видатки


Завдання для вивчення законодавчої і нормативної бази

1. Які видатки місцевого бюджету передбачено Бюджетним кодексом України.

2. Які засади здійснення місцевих запозичень передбачено Бюджетним кодексом України.

3. Визначте за допомогою законодавчої та нормативної бази діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України

Питання для контролю знань студентів

1. Назвіть зміст та структуру видатків місцевих бюджетів

2. Виявіть критерії розмежування видатків між бюджетами різних рівнів.

3. Розкрийте засади планування видатків місцевих бюджетів.

4. Визначте процес виконання місцевих бюджетів за видатками.

5. Охарактеризуйте засади здійснення місцевих запозичень та управління боргом місцевого самоврядування.

6. Наведіть видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

7. Дайте визначення видаткам місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

8. Дайте характеристику та виявіть сутність кошторисного фінансування місцевих бюджетів.

9. Проаналізуйте стадії виконання бюджету за видатками на місцевому рівні.

10. Сформулюйте які існують напрямки вдосконалення бюджетного планування на місцевому рівні.

11. Назвіть показники результативності, які характеризують бюджетну програму на місцевому рівні та наведіть приклади.

12. Виявіть які існують відмінності між позичками і запозиченнями місцевого бюджету.

Логіко-структурні схеми

1. Зміст, структура та критерії розмежування видатків між бюджетами.

2. Засади здійснення місцевих запозичень та управління боргом місцевого самоврядування.

3. Управління видатками місцевих бюджетів.

Творчо-аналітичні завдання

1. Проаналізуйте видатки бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за бюджетний рік та поясніть, що характеризують визначені показники.

2. Проаналізуйте динаміку обсягів видаткової частини місцевого бюджету за три останні роки з урахуванням їх розподілу на загальний та спеціальний фонди.

3. Підготуйте доповіді на тему: „Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і виконання та роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів”, „Джерела, зміст та структура доходів і видатків місцевих бюджетів”.

4. Проаналізувати правову базу фінансового вирівнювання в України та фінансове вирівнювання регіонів України до і після прийняття Бюджетного кодексу.

5. Розробити бюджетну програму (наприклад: місцева програма боротьби з туберкульозом, місцева програма підтримки молодих сімей, місцева програма позашкільної освіти підлітків та інші) на основі програмно-цільового методу планування (сформулювати напрямки діяльності місцевої бюджетної програми, обґрунтувати її доцільність, визначити мету і завдання програми, запропонувати показники результативності виконання програми та оформити результати).

6. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи видат­ків місцевих бюджетів.

7. Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі.

8. Напрями вдосконалення виконання видаткової частини місцевого бюджету.

9. Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації, спрямовану на забезпечення контролю за видатковою частиною бюджету.

10. Показати, як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню.

11. Особливості планування і порядку фінансування видатків бюд­жетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

12.Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст.


Тема 5. Державна регіональна фінансова політика, фінансове вирівнювання та міжбюджетні відносини

Поняття для складання глосарію

1. Державна регіональна фінансова політика

8. Фактично надані послуги

2. Дотація вирівнювання

9. Адміністративні видатки

3. Адміністрування збору доходів

10. Дефіціт бюджету розвитку

4. Вертикальні фіскальні дисбаланси

11. Горизонтальний фіскальний дисбаланс

5. Субвенції

12. Фінансове вирівнювання

6. Динаміка фактичних надходжень

13. Збалансування бюджету

7. Фінансова стабільність

14. Фінансовий баланс


Питання для контролю знань студентів

 1. Визначте головну мету державної регіональної бюджетної по­
  літики.

 2. Назвіть основні завдання державної регіональної бюджетної
  політики.

 1. Дайте визначення вертикального дисбалансу.

 2. Яким чином можна усунути вертикальний дисбаланс?

 3. Дайте визначення горизонтального дисбалансу.

б.Якими факторами обумовлена необхідність бюджетного вирів­нювання в Україні?

 1. Назвіть правові засади державної регіональної бюджетної полі­
  тики.

 2. Які заходи застосовуються в Україні з метою фінансового ви­
  рівнювання регіонів?

 3. Що таке міжбюджетні відносини?

 4. Хто відноситься до суб'єктів міжбюджетних відносин?

 5. Що таке бюджетне регулювання?

 6. Які існують методи бюджетного регулювання?

 7. Як визначається обсяг дотацій вирівнювання місцевим

бюджетам?

14. Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних

податків і доходів?

15. Які є способи розмежування доходів між бюджетами?


Логіко-структурні схеми

 1. Система міжбюджетних трансфертівв Україні.

 2. Система методів бюджетного регулювання.

 3. Цілі та завдання бюджетного регулювання

 4. Форми руху бюджетних ресурсів у процесі міжбюджетних відносин

 5. Система методів збалансування місцевого бюджету.


Творчо-аналітичні завдання

  1. Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин.

  2. Проаналізувати вплив закріплених і регулюючих доходів на систему формування доходної частини місцевого бюджету.

  3. Визначити напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

  4. Визначити порядок фінансування власних і делегованих міс­цевим органам влади повноважень.

  5. Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.

  6. Визначити шляхи вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.

  7. Особливості взаємодії бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя з Державним бюджетом України.


Тема 6. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні.


Поняття для складання глосарію

1. Секвестрування бюджету

8. Казначейська система обслуговування бюджету

2. Перепрограмування видатків

9. Бюджетний контроль

3. Резервний фонд

10. Внутрішній бюджетний контроль

4. Метод зіставлення

11. Зовнішній контроль

5. Метод групування

12. Бюджетний аудит

6. Касове виконання бюджету

13. Аналіз виконання бюджету за видатками

7. Платоспроможність органу місцевого самоврядування

14. Аналіз доходів місцевого бюджету


Питання для контролю знань студентів

 1. Які існують підстави для внесення змін в рішення про місцевий
  бюджет?

 2. Яким чином визнається факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету?

 3. Яким чином визнається факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету?

 4. Які показники характеризують фінансовий стан місцевого бюджету?

 5. Що таке касове виконання бюджету?

 1. У чому сутність і переваги казначейської системи обслугову­вання бюджету?

 2. Дайте визначення бюджетного контролю як функції управління.

 3. Назвіть суб'єктів бюджетного контролю та їх основні повно­важення в бюджетному процесі.

 1. Визначте завдання внутрішнього бюджетного контролю.

 2. На яких стадіях бюджетного процесу застосовується зовніш­ній контроль і аудит. Які органи у ньому задіяні?

 3. У який термін затверджуються обласні та районні бюдже­
  ти?

 4. 12. Який орган державної влади чи місцевого самоврядування
  затверджує місцевий бюджет?

 5. 13.Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефі­
  цитом?

 6. 14. Кому підзвітне та підконтрольне міське фінансове управ­
  ління?

 7. Назвіть права органів місцевого самоврядування в сфері
  місцевих фінансів?

 8. Що таке місцевий фінансовий орган?

 9. Що таке стратегічне управління місцевими фінансами?

 10. Які є методи фінансового контролю на місцевому рівні?

Логіко-структурні схеми

 1. Стадії бюджетного контролю.

 2. Механізм проходження доходів при казначейскому обслуговуванні місцевіх бюджетів.

 3. Механізм здійснення видатків при казначейскому обслуговуванні місцевіх бюджетів.

 4. Механізм оцінки фінансового стану місцевого бюджету.

 5. Механізм здійснення аналізу місцевого бюджету за доходами і видатками.

Творчо-аналітичні завдання

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують фінансове планування та фінансовий контроль на місцевому рівні.

 2. Розглянути та проаналізувати методи фінансового планування, охарактеризувати їх.

 3. Роль фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в здійсненні фінансового планування та фінансового контролю на регіональному рівні.

 4. Проаналізувати організацію фінансового контролю на регіо­нальному рівні.

 5. Розглянути шляхи підвищення рівня фінансового планування та фінансового контролю.

 6. Особливості управління фінансами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

 7. Особливості управління фінансами в районах великих міст.Тема 7. Фінансове забезпечення підпріємтсв комунальної власності


Поняття для складання глосарію


1. Місцеве господарство

9. Комунальний кредит

2. Право комунальної власноті територіальних громад

10.Муніципальні облігації

3. Житлово-комунальне господарства

11. Безоблігаційні форми муніципальних позик

4. Підприємства комунального господарства

12. Комунальний банковський кредит

5. Витрати комунальних господарств

13. Державні банки комунального кредиту

6. Доходи комунальних підприємств

14. Регіональні товариства фінансування інвестицій

7. Комунальна реформа

15. Комунальна власність

8.Повноваження органів місцевого самоврядування

16. Муніципальна власність


Питання для контролю знань студентів

1. Порівняйте визначення комунальної та муніципальної власності.

2. Сформулюйте правові засади функціонування комунальної
власності в Україні.

3. Що є об'єктами права комунальної власності?

4. Назвіть організаційні форми комунальних підприємств.

5.Назвіть власні повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю.

 1. Назвіть делеговані повноваження органів місцевого самовря­дування щодо управління комунальною власністю.

 2. У чому полягають особливості функціонування фінансів комунальних підприємств в Україні?

 3. Дайте визначення комунального кредиту та назвіть його фор­ми.

 4. Проаналізуйте вітчизняний досвід розвитку комунального кредиту.

 5. Проаналізуйте зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.

 6. Які послуги надаються на місцевому рівні?

 7. Які підприємства належать до підприємств комунальної
  власності?

 8. Що відноситься до повноважень органів місцевого само­
  врядування в галузі управління комунальною власністю?

 9. Від яких чинників залежить сума квартирної плати?

 10. Які складові доходів транспортних підприємств?

 11. Яка мета реформування житлово-комунального господарства в Україні?

 12. Що належить до джерел фінансування ремонту житлового фонду підприємств житлового господарства?

 13. На що виникає право комунальної власності в територіальних громад?


Логіко-структурні схеми


1. Система повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю.

2. Система доходів обєктів комунальної власності.

^ 3. Особливості утримання житлово-комунального господарства.

4. Система підприємтв комунального господарства.

5. Система видатків обєктів комунальної власності.

6.Основні напрми реформування підприємств комунальної власності

^ 7. Умови реалізації комунальної реформи


Творчо-аналітичні завдання


  1. Фінансове планування на підприємствах комунальної влас­ності.

  2. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.

  3. Розподіл виручки в підприємствах комунальної власності.

  4. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.

  5. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

  6. Визначити та охарактеризувати порядок розподілу доходів від реалізації продукції робіт та послуг підприємств комунальної форми власності.

  7. Напрями вдосконалення роботи підприємств комунальної форми власності.

  8. Визначити показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної форми власності.

  9. Напрями вдосконалення контролю з боку фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної подат­кової адміністрації за діяльністю підприємств комунальної форми влас­ності.

  10. Визначити особливості системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і нормативи відрахувань до цільових державних фондів.

Схожі:

Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 050100 "Фінанси"
Мета заняття –засвоїти сутність місцевих фінансів через визначення їх поняття, історичних етапів розвитку, функцій та стандартів...
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconРоль регіональних фінансів у соціально-економічному розвитку регіону загальна постановка проблеми
Місцеві органи влади та їх фінанси спричиняють істотний вплив на економіку та соціальну сферу держави
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconЗ навчальної дисципліни «місцеві фінанси»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів денної та заочної форм навчання...
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconМетодичні вказівки до тем дисципліни 6 тем сутність, функції І роль дисципліни 8 тема теоретичні засади оцінки ефективності використання іс 9
Тема методи визначення початкової інформації для розрахунків економічної ефективності іс 11
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури icon1. сутність І функції грошей походження грошей. Роль товарного виробництва І розвитку обміну у виникненні грошей. Концепції походження грошей: раціоналістична, еволюційна. Роль держави у формуванні грошей
Програма вступного іспиту зі спеціальності 030508 «Фінанси І кредит» на базі вищої освіти – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 14с
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconПлан заходів щодо створення обласної інноваційної інфраструктури на виконання Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури”
Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 роки, затвердженої постановою...
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconТема Сутність стандартизації та її роль у розвитку народного господарства
Загальні відомості про стандартизацію. Історичний огляд розвитку стандартизації. Значення стандартизації у прискоренні науково-технічного...
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconМісцеві бюджети розвитку в системі інвестиційного забезпечення соціальної сфери
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Тема Місцеві фінанси, їх сутність, склад І роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури iconПлан заходів щодо створення обласної інноваційної інфраструктури на виконання Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури”
move to 0-16365127
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи