Тема теоретичні основи оподаткування icon

Тема теоретичні основи оподаткування
Скачати 375.03 Kb.
НазваТема теоретичні основи оподаткування
Дата01.07.2012
Розмір375.03 Kb.
ТипЗакон


САМОСТІЙНА РАБОТА СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

1.Завдання з нормативно-законодавчої бази

1.1. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити склад податкової системи України
1.2. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити принципи оподаткування.
1.3. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити склад загальнодержавних податків і зборів та місцевих податків і зборів.
^
1.4. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити обов’язки та права платників податків і зборів.
1.5. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” визначити принципи побудови системи оподаткування.

1.6. Відповідно до визначених у законі України „Про систему оподаткування” принципів побудови системи оподаткування розкрити їх сутність.

1.7. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” розглянути проблему усунення подвійного оподаткування.

1.8. Відповідно до Закону України „Про систему оподаткування” перелічити обов’язки фінансових установ щодо здійснення податковими органами контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

^ 2. Дати визначення наступним термінам: податки, непрямі податки, прямі податки, особисті податки, загальнодержавні податки і збори, реальні податки, місцеві податки, податковий період, звітний період, податкова пільга, податки на доходи, податки на споживання, одиниця оподаткування, податковий тягар, податковий оклад, масштаб податку, податковий кредит, пеня, податкова ставка, суб’єкт оподаткування, об’єкт оподаткування, бюджетне відшкодування, податкове зобов’язання, податкова квота, джерело сплати податку, податкові санкції, тверді ставки податку, процентні ставки податку, фіксовані ставки податку, відносні ставки податку, кадастр, універсальні ставки податку, диференційні ставки податку, податкова декларація, податкова вимога, податкова застава, податкове повідомлення, податковий борг, податковий кредит, носій податку.


3. Логіко-структурні схеми

3.1. Класифікація податків в Україні.

3.2. Признаки податків як фінансово-економічної категорії

3.3 Система ставок оподаткування

3.4 Система оподаткування в Україні (суб’єкти, об’єкти види та форми оподаткування).

3.5. Етапи історичного розвитку системі податків.

3.6. Етапи розвитку податкової системи в Україні.

3.7. Система принципів оподаткування.

3.8. Система розподільчих відносин у державі.


^ 5. Контрольні питання для співбесіди і творчого обговорення

5.1. У чому полягає сутність податків.

5.2. Коли виникає об’єктивна необхідність у справлянні податків і зборів.

5.3. У чому різниця між податками та іншими видами доходів держави.

5.4. Назвіть характерні риси прямих і непрямих податків.

5.5. Що розуміють під податковою системою держави.

5.6. Назвіть та дайте характеристику видам податків.

5.7. Назвіть основні принципи податкової системи.

5.8. Які податки та збори відносяться до місцевих.

5.9. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори.

5.10. Розкрийте сутність функцій податків.

5.11. Охарактеризуйте роль податків у формуванні фінансових ресурсів держави?

5.12. Назвіть основні ознаки податків як фінансової категорії.


^ 6. Творчо-аналітичне завдання

6.1.Зробіть порівняльну характеристику податкових систем у федеративних та унітарних державах.

6.2. Охарактеризуйте систему оподаткування в зарубіжних країнах світу. Обґрунтуйте необхідність та можливість використання світового досвіду для місцевого оподаткування України.

6.3. На підставі критичного огляду вітчизняної та зарубіжної літератури визначте виникнення й становлення сучасних податкових систем.

6.4. З точки зору регулюючій функції оподаткування охарактеризуйте особливості становлення податкової системи України.


^ ТЕМА 2. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
1. Дати визначення наступним термінам: податкова політика держави, податкове регулювання, податковий контроль, податковий облік, податковий борг, податкове стимулювання, податкове адміністрування, податкове планування, податкова політика підприємства, фіскальне податкове регулювання, оптимальне податкове регулювання, ліберальне податкове регулювання, резидент, нерезидент, локальний механізм податкового регулювання, прогресивне оподаткування, регресивне оподаткування, стимулюючі податкові пільги, соціальні податкові пільги, економічні податкові пільги, постійне представництво нерезидента в Україні, податкова вимога, адміністративний арешт активів платника, податкове доручення, безнадійна податкова заборгованість, камеральна перевірка, документальна перевірка, фактичний податковий контроль, зовнішній податковий аудит, внутрішньогосподарський контроль, періодичний податковий контроль, оперативний податковий контроль.


2. Логіко-структурні схеми

2.1. Види та форми податкового контролю.

2.2.Порівняльна характеристика камеральних та документальних перевірок.

2.3. Зміст державного податкового контролю та відповідальність за податкові правопорушення.

2.4. Сфери дії податкового та фінансового контролю.

2.5. Класифікація податкових перевірок.

2.6. Етапи проведення податкового контролю.

2.7. Способи узгодження податкових зобов’язань. Етапи історичного розвитку системі податків.

2.8. Види податкової політики.

2.9. Законодавче й інформаційне забезпечення системи оподаткування.

2.10. Склад контролюючих органів в сфері оподаткування та їх компетенція.

2.11. Структура органів Державної податкової служби України.

2.12. Функції органів Державної податкової служби.

2.13. Обов’язки та відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби.

2.14. Види та форми податкового контролю.

2.15. Строки погашення податкових зобов’язань.

2.16. Механізм застосування податкової застави.

2.17. Основні напрямки державного податкового планування.

2.18. Складові механізму реалізації податкових планів.

2.19. Етапи загальнодержавного податкового планування.

2.20. Механізм податкового планування на підприємствах.


^ 7. Додаткової завдання для самостійної роботи

7.1. Провести аналіз впливу автоматичної стабілізації на процес подолання економічної кризи.

7.2. Охарактеризуйте моделі „доходи-видатки”.

7.3.Спрогнозуйте ситуацію, коли рівноважний рівень реального національного доходу скоротиться в наступному фінансовому році.

7.4. Проаналізуйте вплив інфляції на податкову політику держави.

7.5. Поясніть, як визначити ступінь економічної нерівності з допомогою кривої Лоренда і які можливості визначення справедливості оподаткування з її допомогою.


^ ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» вказати ставки акцизного збору.

1.2. Згідно Закону України Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» визначити звітні періоди і строки сплати ПДВ.

1.3. Згідно Стандарту бухгалтерського обліку 19 „Об’єднання підприємств” визначити справедливу вартість активів відносно основних засобів, запасів, цінних паперів і дебіторської заборгованості та інших активів.

1.4. Згідно Стандарту бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів” та 1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав”, дати поняття „чиста вартість реалізації” і „ринкова вартість”.

1.5 Згідно Закону України « Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення” від ёё24.03.2004р № 1661-IV визначити перелік товарів, операції з ввезення яких умовно звільнені від оподаткування та повністю звільнені від оподаткування.

1.6. Згідно Закону України Згідно Закону України «Про податок на додану вартість» визначити порядок нарахування ПДВ по лізингових операціях.

1.7. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» визначити осіб, що мають право на добровільну реєстрацію платниками ПДВ.

1.8. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» вказати осіб, що визнаються платниками ПДВ без реєстрації.

1.9. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» та „Положення про реєстрацію платників ПДВ” надати характеристику порядку ведення Реєстру платників ПДВ.

1.10. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» навести правила визначення місця поставки товарі залежно від виду майна, що є об’єктом поставки.

1.11. Згідно Митному кодексу України визначити склад супутніх послуг, що додаються до митної вартості товарів та надати характеристику митному режиму реімпорту, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування ПДВ.

1.12. Згідно Закону України « Про податок на додану вартість» визначити пільги, що встановленні у формі вилучення з об’єкта оподаткування.


^ 2. Дати визначення наступним термінам: додана вартість, податок на додану вартість, продаж товарів, податкове зобов’язання з ПДВ, податковий кредит з ПДВ, продаж послуг (робіт), бюджетне відшкодування з ПДВ, інкасація боргових вимог, факторинг, касовий метод нарахування ПДВ, податковий вексель, податкова накладна з ПДВ, податковий період з ПДВ, дата виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, декларація з податку на додану вартість, об’єкт оподаткування ПДВ, база оподаткування ПДВ, операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, операції, які звільнені від оподаткування ПДВ, об’єкт соціальної інфраструктури, лізинг (оренда), фінансовий лізинг, умовний продаж товарів; операції фінансового характеру; операції нефінансового характеру; імпорт товарів; поставка послуг; митна територія України; матеріальні активи; нематеріальні активи; договірна вартість товарів; митна вартість товарів; звичайна ціна; ринкова вартість; нульова ставка ПДВ.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Платники і об’єкти ПДВ.

3.2.Критерії та підстави для застосування механізму обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

3.3. Порядок реєстрації платника ПДВ.

3.4.Порядок и способи визначення вартості товарів (послуг) при обчисленні бази оподаткування ПДВ.

3.5.Переваги та недоліки ПДВ.

3.6. Операції, при здійсненні яких застосовується нульова ставка ПДВ.

3.7. Методи податкового обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту.

3.8. Документи, що є підставою для нарахування податкового кредиту. Відмінні риси ПДВ та акцизного збору

3.9. Алгоритм визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету або бюджетному відшкодуванню.

3.10.Критерії обмеження права на отримання бюджетного відшкодування.

3.11. Способи погашення податкових зобов’язань.

3.12. Процедура отримання бюджетного відшкодування з ПДВ.

3.13. Процедура отримання бюджетного відшкодування з ПДВ після проведення адміністративного оскарження.

3.14. Система пільг з ПДВ.

3.15. Способи визначення бази оподаткування ПДВ.

3.16.Терміни сплати ПДВ.

3.17.Система контролю за справлянням ПДВ.


^ 5. Контрольні питання для співбесіди і творчого обговорення

5.1.Які групи осіб можуть бути платниками ПДВ? Які
особи, що можуть бути визнані платниками інших податків, не визнаються самостійними платниками ПДВ?

5.2. В яких випадках податкове законодавство передбачає обов'язкову реєстрацію особи платником ПДВ?

5.3. Які особи мають право добровільно зареєструватися платниками ПДВ?

5.4. Які особи й у яких випадках визнаються платника­ми ПДВ без реєстрації у податковому органі?

5.5. Що є підставою для реєстрації особи платником ПДВ?

5.6. Якими є строки подання заяви про реєстрацію платником ПДВ?

5.7. Який документ є свідченням реєстрації особи плат­ником ПДВ? Яким чином забезпечується доступ зацікавлених осіб до інформації про реєстрацію особи платником ПДВ?

5.8. Які є підстави для анулювання реєстрації особи платником ПДВ? У які строки платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне сві­доцтво платника ПДВ?

5.9. Які операції є об'єктом оподаткування ПДВ?

5.10. Які операції визнаються імпортом товарів? Які операції прирівняні до імпорту для цілей оподаткування ПДВ?

5.11. Які операції визнаються експортом товарів? Які операції прирівняні до експорту для цілей оподаткування ПДВ?

5.12. Які операції суб'єктів господарювання не є об'єктом оподаткування ПДВ?

5.13. Які є загальні правила визначення бази оподаткування податком на додану вартість?

5.14. За якими операціями встановлено спеціальні прави­ла визначення бази оподаткування?

5.15. Як визначається договірна вартість товарів (по­слуг) для цілей оподаткування ПДВ?

5.16. Як визначається звичайна ціна товарів (послуг)?

5.17. Який порядок визначення митної вартості товарів?

5.18. Яка стандартна ставка ПДВ і в яких випадках вона застосовується?

5.19. При яких операціях застосовується нульова ставка ПДВ?

5.20. Чим нульова ставка ПДВ відрізняється від звільнення від оподаткування?

5.21. Якою є формула обчислення податкового зобов'язання з податку на додану вартість?

5.22. Який порядок обчислення податкових зобов'язань з ПДВ?

5.23. Які загальні правила визначення суми податкового кредиту з ПДВ?

5.24. Які документи підтверджують суму податкового кредиту з ПДВ?

5.25. Який порядок складання податкових накладних?

5.26. Які методи податкового обліку використовуються при обчисленні податкових зобов'язань і податкового кре­диту з ПДВ?

5.27. Як обчислюється сума податкових зобов'язань з ІІДВ, що підлягає сплаті до бюджету?

5.28. Як визначається сума податкового кредиту, що підлягає відшкодуванню з бюджету?

5.29. Які особи не мають права на бюджетне відшкодування ПДВ?

5.30. В які строки необхідно декларувати податкові зобов'язання з податку на додану вартість?

5.31. В які строки необхідно погасити податкові зобов’язання з податку на додану вартість?

5.32. Які способи погашення податкових зобов'язань ПДВ має право використати платник податку та в яких випадках?

5.33. Які строки погашення податкових зобов'язань ПДВ установлено для операцій з імпорту товарів?

5.34. Яким є порядок застосування податкових векселів при імпорті товарів?

5.35. Яким є порядок складання податкових векселів?

5.36. Які встановлено обмеження щодо права платників податку на надання податкових векселів?

5.37. З яких основних етапів складається процедура на­дання бюджетного відшкодування?


^ 6. Творче-аналітичне завдання

6.1. Механізм функціонування ПДВ в країнах світу.

6.2. Проаналізувати у чому відмінність між стягненням ПДВ за принципом країни походження та принципом країни призначення. Вказати які є різновиди ПДВ з макроекономічного погляду.

6.3. Визначити, які є варіанти розрахунку зобов’язань з ПДВ з облікового погляду.

6.4. Проаналізувати особливості оподаткування ПДВ у соціальній, культурній сферах, науковій та зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

6.5. Проаналізувати механізм дії міжнародних угод, які передбачають встановлення пільг з оподаткування ПДВ окремих операцій.


^ ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1 Згідно Закону України « Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» вказати ставки акцизного збору.

1.2. Згідно Закону України « Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» вказати порядок обчислення акцизного збору.

1.3. Згідно Закону України « Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» охарактеризуйте відповідальність за порушення законодавства про сплату акцизного збору.

1.4. Згідно Закону України « Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» вказати об’єкти, які не підлягають маркуванню марками акцизного збору.

1.5. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» дати визначення акцизному збору.

1.6. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» визначити платників акцизного збору.

1.7. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» визначити перелік суб’єктів оподаткування акцизним збором на алкогольні напої та тютюнові вироби.

1.8. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» визначити об’єкти оподаткування акцизним збором.

1.9. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» визначити види ставок акцизного збору.

1.10. Відповідно до Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» визначити порядок справляння акцизного збору при імпорті алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

1.11. Система пільг з акцизного збору відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір».

1.12. Пільги у вигляді зменшення ставок акцизного збору при реалізації деяких алкогольних напоїв відповідно до Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий на алкогольні напої».


^ 2. Дати визначення наступним термінам: підакцизні товари; податковий агент; марка акцизного збору; акцизний збір з автотранспортних засобів; платники акцизного збору; плата за марки акцизного збору; маркування алкогольних виробів та тютюну; продавець марок; акцизний збір; класифікаційні ставки акцизного збору; цілі введення акцизного збору; перелік підакцизних товарів; ставки акцизного збору; функції акцизного збору; суб’єкти оподаткування; елементи справляння акцизного збору; пільги по акцизному збору; момент виникнення податкового зобов’язання щодо акцизного збору; маркування підакцизних товарів; терміни сплати акцизного збору; відповідальність за порушення порядку сплати акцизного збору; пеня; податкове зобов’язання, податкове повідомлення; податковий борг; податковий період; резиденти; штрафна санкція (штраф); давальницька сировина .


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Платники і об’єкти акцизного збору.

3.2. Елементи справляння акцизного збору.

3.3. Відмінність документів, поданих до Державної податкової адміністрації різними суб’єктами для одержання марок акцизного збору.

3.4. Терміні сплати акцизного збору по різним видам підакцизних товарів.

3.5.Класифікаційні ознаки акцизного збору.

3.6.Загальні риси ПДВ та акцизного збору.

3.7.Відмінні риси ПДВ та акцизного збору.

3.8.Характеристика акцизного збору.

3.9.Платники акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби.

3.10.Загальна характеристика справляння акцизного збору податковими агентами.

3.11.Види ставок виходячи із бази оподаткування акцизним збором.

3.12.Декларування імпорту підакцизних товарів.

3.13.Порядок справляння акцизного збору при імпорті алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3.14.Система пільг з акцизного збору.

3.15.Система контролю за справлянням акцизного збору.


ТЕМА 5. МИТО

^ 1. Завдання з нормативно-правової бази

1.1. Відповідно до Митного кодексу України сформулювати правові аспекти митного оподаткування.

1.2. Відповідно до Закону України «Про єдиний митний тариф» дати визначення мита.

1.3. Відповідно до Закону України «Про єдиний митний тариф» перелічити види мита, які застосовуються в Україні.

1.4. Відповідно до Закону України «Про єдиний митний тариф» описати звільнення від сплати мита.

1.5. На основі Митного кодексу України охарактеризувати принципи митного регулювання.

1.6. Зазначити який орган регулює справляння державного мита в Україні.

1.7. Відповідно до Митного кодексу України назвіть цілі введення мита.

1.8. Відповідно до Митного кодексу України охарактеризуйте структуру митної служби.

1.9. Принципи встановлення методів визначення вартості товару відповідно до Митного кодексу України.


^ 2. Дати визначення наступним термінам: мито; ввізне мито; вивізне мито; спеціальне мито; сезонне мито; антидемпінгове мито; компенсаційне мито; митна вартість; митна територія України; митний збір; зони митного контролю; декларація митної вартості; митний контроль; митний режим; митні правила; митні процедури; митна служба України; митні органи.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Класифікація видів мита.

3.2. Відмінні риси окремих видів мита.

3.3. Нарахування та сплата мита.

3.4. Звільнення від сплати мита та тарифні преференції.

3.5. Основні принципи митного оподаткування.

3.6. Основні елементи мита.

3.7. Механізм розрахунку митної вартості.

3.8. Загальні ознаки мита.

3.9.. Класифікаційні ознаки та види мита.

3.10. Класифікація мита за способами нарахування.

3.11. Умови застосування антидемпінгового мита.

3.12. Умови застосування компенсаційного мита.

3.13. Умови застосування спеціального мита.

3.14. Умови застосування ставок мита за ступенем сприяння імпорту.

3.15. Види митних пільг і підстави для їх застосування.


^ ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначити порядок оформлення та призначення форвардного, ф'ючерсного контрактів та опціону.

1.2. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” довести методику визначення звичайної ціни.

1.3. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначити порядок усунення подвійного оподаткування.

1.4. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” розкрити особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями.

1.5. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” розкрити особливості визначення складу витрат на оплату праці.

1.6. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” надати порядок ведення податкового обліку приросту (збитку) балансової вартості товарів.

1.7.Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначити особливості податкового методу нарахування амортизації.

1.8. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” надати порядок обліку операцій із землею та її капітальними поліпшеннями.

1.9. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначити особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

1.10. Згідно Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” визначити особливості покриття безнадійної заборгованості банками та небанківськими фінансовими установами.


^ 2. Дати визначення наступним термінам: матеріальний актив; нематеріальний актив; цінний папір; дериватив; форвардний контракт; ф'ючерсний контракт; опціон; фондовий дериватив; валютний дериватив ; товарний дериватив; гудвіл; корпоративні права; дивіденд; проценти; фінансовий кредит; товарний кредит; кредит під цінні папери; інвестиційний податковий кредит; торгівля у розстрочку; депозит; ломбардна операція; резиденти; нерезиденти; постійне представництво нерезидента в Україні; зворотний лізинг (оренда); оренда землі; оренда жилих приміщень; бартер (товарний обмін); звичайна ціна; справедлива ринкова ціна; ринок товарів (робіт, послуг); ідентичні товари (роботи, послуги); однорідні товари (роботи, послуги); звичайна процентна ставка за депозит; доходи з джерелом їх походження з України; безповоротна фінансова допомога; поворотна фінансова допомога; безоплатно надані товари (роботи, послуги); відповідальне зберігання; безнадійна заборгованість; пов'язана особа; емісійний дохід; інвестиція; капітальна інвестиція; фінансова інвестиція; пряма інвестиція; портфельна інвестиція; реінвестиція; роялті; господарська діяльність; сертифікат фонду операцій з нерухомістю; іпотечний сертифікат; консолідований іпотечний борг; фонд банківського управління; недержавне пенсійне забезпечення.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Платники і об’єкти податку на прибуток підприємств.

3.2. Склад валових витрат платника податку на прибуток підприємств.

3.3. Склад валового доходу податку на прибуток підприємств.

3.4. Порядок зарахування окремих видів витрат до складу валових витрат підприємства.

3.5. Витрати подвійного призначення та особливості їх віднесення до складу валових витрат платника податку.

3.6 Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів.

3.7 Особливості оподаткування операцій лізингу

3.8 Амортизація за групами основних фондів.

3.9 Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості.

3.10 Система пільг з податку на прибуток підприємств.

3.11 Терміни сплати податку на прибуток підприємств.

3.12.Система контролю за справлянням податку на прибуток підприємств.


^ ТЕМА 7. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1. Завдання з нормативно-правової бази

1.1. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” визначити порядок виконання нотаріусами функцій податкового агента.

1.2. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” довести порядок визначення об’єкта оподаткування та особливості оподаткування окремих видів доходів.

1.3. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” визначити порядок обкладання заробітної плати податком з доходів фізичних осіб.

1.4. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” розкрити порядок оподаткування доходів фізичних осіб, одержані ними у результаті продажу, отримання в подарунок або у спадок об'єктів нерухомості.

1.5. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” та Закону України „Про Державний бюджет України на 200- рік” визначити порядок декларування доходів громадян за підсумками минулого року.

1.6. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” розглянути порядок застосування штрафних (фінансових санкцій), оскарження та результати розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби з даного податку.

1.7. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” визначити порядок ведення податкового обліку та подання податкової звітності.

1.8. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” розглянути порядок надання податкових пільг фізичним особам, які платять добровільні пенсійні внески.

1.9. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” визначити порядок врегулювання оподаткування доходів громадян, отриманих від продажу рухомого та нерухомого майна.

1.10. Згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” визначити порядок надання податкової соціальної пільги.


^ 2. Дати визначення наступним термінам: додаткові блага; дохід; дохід з джерелом його походження з України; іноземний дохід; іпотечний житловий кредит; загальний оподатковуваний дохід; звітний податковий період; наймана особа; незалежна професійна діяльність; нерухоме майно; пасивний дохід; пенсійний внесок; пенсійний вклад; податковий агент; працедавець; податковий кредит; рухоме майно; самозайнята особа; фізична особа-резидент; фізична особа –нерезидент.


Логіко-структурні схеми

3.1. Платники податку та об'єкт оподаткування.

3.2. Склад загального оподатковуваного доходу.

3.3. Податковий кредит.

3.4. Порядок надання податкових соціальних пільг.

3.5. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів.

3.6. Порядок оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням.

3.7. Особливості оподаткування операцій з продажу об'єктів неру­хомого майна.

3.8. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта рухомого майна.

3.9. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

3.10.Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок.

  1. Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності.

  2. Система ставок податку.

3.13. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету.

3.14. Порядок нарахування, утримання та сплати (пе­рерахування) податку до бюджету.

3.15. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).


^ ТЕМА 8. ДЕРЖАВНЕ МИТО

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1.Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» дати визначення державного мита.

1.2. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» перелічити платників державного мита.

1.3. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» перелічити випадки справляння державного мита.

1.4. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» визначити випадки звільнення від сплати державного мита.

1.5. Відповідно до законодавчої бази описати порядок сплати державного мита.

1.6. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» описати у яких випадках державне мито підлягає поверненню.

1.7. Визначити хто має право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до Державного бюджету України.

1.8. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) визначити платників державного мита на території України.

1.9. Визначити яким документом регулюється порядок обчислення та сплати державного мита.  

1.10. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) визначити об'єкти справляння державного мита.

1.11. Визначити відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) повноваження місцевих Рад народних депутатів з надання пільг щодо сплати державного мита.

1.12. Визначити відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) повноваження Міністерства фінансів України з надання пільг щодо сплати державного мита.

1.13. Визначити відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) порядок зарахування державного мита до бюджету.

1.14. Визначити відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) порядок сплати державного мита.

1.15. Зумовити повернення державного мита згідно зі статтею 8 Декрету Кабінета Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями).

1.16. Визначити відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями) хто несе відповідальність за правильність справляння державного мита.

1.16. Перелічити органи, що здійснюють контроль за справлянням державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р.  N 7-93 (7-93) "Про державне мито" (зі змінами та доповненнями).


^ 2. Дати визначення наступним термінам: державне мито; платники державного мита; тверді ставки державного мита; відсоткові ставки державного мита; об’єкти, з яких справляється державне мито; місце сплати державного мита; склад державного мита; функції державного мита.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Загальні ставки державного мита.

3.2. Об’єкти справляння державного мита.

3.3. Види ставок державного мита.

3.4. Система пільг з державного мита, встановлених законодавством.

3.5. Повноваження щодо встановлення пільг.

3.6. Порядок сплати державного мита.

3.7. Умови і випадки повернення державного мита.


^ ТЕМА 9. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1.Згідно Закону України «Про плату за землю» вказати суб’єкт та об’єкт плати за землю.

1.2. Згідно Закону України «Про плату за землю» описати пільги щодо плати за землю.

1.3. Згідно Закону України «Про оплату за землю» визначити обчислення і строки земельного податку.

1.4.Відповідно до Земельного Кодексу України визначити повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин.

1.5. Відповідно до Земельного Кодексу України перелічити обов’язки власників земельних ділянок.

1.6. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» визначити платників земельного податку.

1.7. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» визначити ставки земельного податку з одного гектара сільськогосподарських угідь.

1.8. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» визначити ставки плати за землю для земель, грошова оцінка яких не встановлена.

1.9. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» визначити які існують звільнення від земельного податку.

  1. Відповідно до Закону України «Про плату за землю» визначити за які землі не справляється плата за землю.

^ 2. Дати визначення наступним термінам: плата за землю; земельна ділянка; грошова оцінка землі; платник земельного податку; об’єкт земельного податку; земельні відносини; землі сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; державний земельний кадастр; об’єкт оподаткування; податковий період; податкові ставки; джерела сплати податку; податкова база; одиниця оподаткування; земельний кадастр.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Механізм розрахунку податку на землю.

3.2. Ставки земельного податку.

3.3. Звільнення від сплати податку на землю в межах граничних норм, встановлених Земельним Кодексом.

3.4. Порядок нарахування плати за землю для окремих категорій земель.

3.5. Порівняльна характеристика обов’язків землевласників та землекористувачів.

  1. Склад ресурсних платежів в Україні.

  2. Механізм індексації плати за землю.

  3. Загальні та специфічні ознаки плати за землю.

  4. Механізм плати за землю при оренді земельної ділянки.

  5. Система пільг по платі за землю для окремих категорій платників.

  6. Підстави для втрати права на податкові пільги.

  7. Види земельних ділянок, за які не справляється плата за землю.

  8. Принципи, на яких базується земельне законодавство України.^ 5. Контрольні питання для співбесіди та творчого обговорення

5.1. Хто є платником плати за землю?

5.2. У яких формах може стягуватися плата за землю?

5.3. Яким чином диференціюються ставки податку?

5.4. Які ставки податку застосовуються для підприємств проми­словості, транспорту, зв'язку?

  1. У якому розмірі справляється податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення?

  2. Які існують пільги по платі за землю?

  3. Коли сплачується податок сільськогосподарськими підприємствами і громадянами?

  4. У які строки сплачують податок інші платники?

  5. Назвіть форму звітності з плати за землю і строки її подання.


^ ТЕМА 10. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

1.Завдання з нормативно-правової бази

1.1. Відповідно до Закону України « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» вказати пільги щодо сплати податку.

1.2. Відповідно до Закону України « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» вказати строки оплати податку.

1.3. Відповідно до Закону України « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» охарактеризуйте відповідальність платників щодо сплати податку.

1.4. Відповідно до Закону України « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» назвати платників та об’єкти податку.

1.5. Відповідно до Закону України « Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» вказати ставки податку.

1.6. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити об’єкти оподаткування.

1.7. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити транспортні засоби, які не є предметом оподаткування.

1.8. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити загальні ознаки податку з власників транспортних засобів.

1.9. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити порядок обчислення податку з власників транспортних засобів.

1.10. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити порядок сплати податку з власників транспортних засобів юридичними особами.

1.11. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити порядок сплати податку з власників транспортних засобів фізичними особами.

1.12. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити порядок зарахування податку з власників транспортних засобів до бюджету.

1.13. Відповідно до Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» визначити пільги щодо податку з власників транспортних засобів.

^ 2. Дати визначення наступним термінам: податок з власників транспортних засобів; автомобілі спеціального призначення; пеня; платники податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; об’єкти оподаткування податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; транспортні засоби, які не є предметом оподаткування; ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; звітний податковий період по податку з власників транспортних засобів для юридичних осіб - платників податку; звітний податковий період по податку з власників транспортних засобів для фізичних осіб - платників податку; порядок зарахування податку з власників транспортних засобів; пільги щодо сплати податку; терміни сплати податку юридичними особами; терміни сплати податку фізичними особами; податковий звіт; податковий облік; податок з власників транспортних засобів; штрафні санкції; предмети оподаткування податку з власників транспортних засобів; податкова ставка.


^ 3. Логіко-структурні схеми

3.1. Об’єкти оподаткування та транспортні засоби, що не є об’єктами оподаткування.

3.2. Розрахунок податку з власників транспортних засобів.

3.3. Звільнення від податку та пільги по податку з власників транспортних засобів.

3.4. Платники податку з власників транспортних засобів.

3.5. Структурно-логічна схема розрахунку податку з власників транспортних засобів.

3.6. Порядок нарахування податку з власників транспортних засобів.

3.7. Порядок сплати податку з власників транспортних засобів.

3.8. Особливості сплати транспортного податку громадянами.

3.9. Порядок зарахування податку з власників транспортних засобів.

3.10. Пільги щодо податку з власників транспортних засобів.

3.11. Строки подання розрахунку та сплати податку з власників транспортних засобів юридичними особами.

3.12. Обчислення податку з власників транспортних засобів.

3.13. Порівняльна характеристика ставок при реєстрації нових та уже використаних автомобілів.


^ 5. Контрольні питання для співбесіди та творчого обговорення

5.1. Хто є платниками податку?

5.2. Що є об'єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів?

5.3. Які транспортні засоби не є об'єктом оподаткування цим податком?

5.4. Назвіть пільги в оподаткуванні податком з власників транс­портних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

5.5. Коли сплачується податок?


^ ТЕМА 11. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1.Дайте визначення наступним питанням: податковий менеджмент, елементи податкового менеджменту, податкове планування і прогнозування, податковий облік, податковий аналіз, податкове регулювання, податковий контроль, суб’єкти, об’єкти та мета податкового менеджменту, організаційні основи податкового менеджменту, функції податкового менеджменту на підприємстві.

^ 2. Логіко структурні схеми

2.1. Сутність і складові податкового менеджменту.

2.2. Основні функції та принципи податкового менеджменту.

2.3. Зміст державного податкового контролю та відповідальність за податкові правопорушення.

2.4. Класифікація податкових перевірок.

2.5.Порівняльна характеристика камеральних та документальних перевірок.

^ 4. Контрольні питанні для співбесіди та творчого обговорення

4.1. Вкажіть предмет, суб’єкт та об’єкт податкового менеджменту.

4.2. Дайте визначення поняття "податковий менеджмент".

4.3. Охарактеризуйте структуру податкового менеджменту.

4.4. Визначте мету державного податкового менеджменту.

4.5. Охарактеризуйте основні завдання державного податкового менеджменту.

  1. Назвіть суб'єкти та об'єкти державного податкового менедж­менту.

  2. Охарактеризуйте позитивні та негативні моменти у діяльності державних органів управління оподаткуванням.

  3. Охарактеризуйте податкове законодавство України, починаючи з часів здобуття нею незалежності.

  4. Назвіть принципи правового регулювання податкових відносин.

  5. Охарактеризуйте негативні риси, притаманні податковому законодавству України.

  6. Які основні етапи еволюції податкового менеджменту в України.

  7. Охарактеризуйте синергійні елементи податкового менеджменту.

  8. Дайте характеристику: податкового регулювання; аналізу та податкового планування; податкового контролю.

  9. Яке основне завдання податкового прогнозування і планування?

  10. Які фактори впливають па якість прогнозування і планування?

  11. Чи існує взаємозв'язок між загальнодержавним і корпоратив­ним податковим плануванням?

  12. Які основні пріоритети загальнодержавного податкового планування і прогнозування?

  13. Назвіть органи, які займаються прогнозуванням і плануванням податкових надходжень.

  14. Дайте визначення податкового регулювання як складової частини державного податкового менеджменту.

  15. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання.

  16. Перерахуйте принципи організації системи податкового стимулювання.

  17. Чим зумовлена необхідність податкового контролю в Україні?

  18. Дайте визначення податкового контролю.

  19. Охарактеризуйте порядок проведення планових перевірок органами Державної податкової служби України.

  20. Перерахуйте правові підстави для проведення позапланових перевірок органами Державної податкової служби України.

  21. Які основні функції податкового менеджмент на промисловому підприємстві?

  22. Яка роль податкового менеджменту на промисловому підприємстві в умовах реформування економіки?

  23. Охарактеризуйте завдання органів державної податкової служ­би з позицій податкового менеджменту.

  24. Назвіть фактори, які свідчать про неефективність податкового менеджменту і підрозділах податкової служби.

  25. Охарактеризуйте особливості податкового менеджменту в Україні.


^ 5. Творчі та аналітичні завдання

5.1 Наведіть інтерпретацію сутності податкового менеджменту та його принципів у вітчизняній і зарубіжній літературі.

5.2 Охарактеризуйте взаємозв’язок між податковим тягарем і податковим менеджментом.

5.3 Охарактеризуйте особливості податкового менеджменту в Україні.

5.4 Проаналізуйте показники для оцінки ефективності державного податкового менеджменту.

5.5 Проаналізуйте показники для оцінки ефективності корпоративного податкового менеджменту.

5.6 Сформулюйте основні напрями модернізації податкового контролю на сучасному етапі.


^ 6. Додаткової завдання для самостійної роботи

6.1 Проаналізуйте тенденції вітчизняної й закордонної методологій і методик податкового менеджменту на початку 21 століття.

6.2 Концептуально обґрунтуйте напрямку підвищення результативності податкового менеджменту, впровадження його нових методів і форм організації.

6.3 Дайте оцінку інтеграційних процесів у системі податкового менеджменту (взаємозв'язки між податковим плануванням, прогнозуванням, аналізом, регулюванням і контролем).

6.4 Проаналізуйте стан і проблеми податкового менеджменту в Україні.

6.5 Дайте характеристику загальних методів податкового планування.

6.6 Сформулюйте й охарактеризуйте критерії оптимізації, використовувані в податковім плануванні.

  1. Охарактеризуйте порядок проведення планових перевірок органами ГНС України.


^ ТЕМА 12. ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

1. Дайте визначення наступним термінам: податкова робота, елементи податкової роботи, суб’єкти податкової роботи, державна податкова служба (ДПС), державна податкова адміністрація (ДПА), державна податкова інспекція (ДПІ), податкова міліція, структура ДПС, завдання органів ДПС, функції органів ДПС, права и обов’язки працівників ДПС, податкова дисципліна, податкова культура, концепція розвитку та вдосконалення ДПС, показники ефективності податкової роботи, напрями та етапи впровадження Програми модернізації податкової служби, автоматизована інформаційна система ДПС України.

^ 2. Логіко структурні схеми

2.1 „Система органів ДПС”.

2.2„Структура органів ДПС”.

2.3 „Завдання органів ДПС”.

2.4 „Функції органів ДПС”.

2.5 „Функції та завдання податкової міліції”.

2.6 „Повноваження податкової міліції”.

2.7 „Основні напрями та етапи Програми модернізації ДПС”.


^ 4. Контрольні питання для співбесіди та творчого обговорення

4.1 Дайте визначення податкової роботи.

4.2 Хто виступає суб’єктами податкової роботи?

4.3 Які елементи включає податкова робота?

4.3 Які показники характеризують ефективність податкової роботи сучасних умовах?

  1. Охарактеризуйте сутність податкової культури та податкової дисципліни.

  2. Які є форми роботи органів державної податкової служби з платниками податків?

  3. Який закон визначає статус і правові заходи функціонування податкової служби в державі?

  4. Яка структура ДПС України?

  5. Назвіть рівні системи органів ДПС?

  6. З якими органами координує свою діяльність ДПС?

  7. Назвіть завдання органів ДПС?

  8. Яке призначення ДПА в областях?

  9. Які функції виконують ДПІ?

  10. Яке призначення податкової міліції?

  11. Якими правами наділені органи Державної податкової служби?

  12. Яка мета вдосконалення організаційної структури органів ДПС України?

  13. Дайте характеристику основних положень Концепції розвитку державної податкової служби України.

  14. Які наслідки практичної реалізації розвитку ДПС України?

  15. Яка структура інформаційної автоматизованої системи ДПС України?

  16. Дайте характеристику основних підсистем АІС ДПС України.

  17. Дайте визначення інформаційних потоків АІС ДПС України.

  18. Дайте характеристику одиницям інформаційних потоків АІС ДПС України.

  19. Які напрями включає Програма модернізації ДПС?


^ 5.Творчі та аналітичні завдання

5.1 Проведіть аналіз ефективності роботи ДПСУ.

5.2 Проведіть порівняльний аналіз ефективності роботи податкових органів регіонів України.

5.3 Дайте оцінку ефективності діяльності податкових органів.

5.4 Які недоліки присутності в роботі податкових органів при виконанні ними своїх завдань і функцій.


Додаткової завдання для самостійної роботи

Підготуйте реферати на тему:

1. Реалізація Програми модернізації Державної податкової служби України.

2. Нові форми роботи Державної податкової служби України: офіс великих платників податків.

3. Ефективність роботи податкових органів регіонів України.

4. Закордонний досвід організації податкової роботи.

5. Становлення і розвиток ДПС України.


^ ТЕМА 12. ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ЇХ СПЛАТИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛТНИКІВ ПОДАТКІВ

1. Дайте визначення наступним термінам: перекладання податків, теорії перекладання податків, ухилення від оподаткування, податкова оптимізація, податкові злочини, кримінальна відповідальність, адміністративний штраф, фінансова санкція, пеня, податковий борг, податкове зобов’язання, примусове стягнення.


^ 2. Логіко структурні схеми

2.1 „ Класифікація видів перекладення податків”.

2.2 „Основні фактори, які визначають можливий рівень перекладення податків”.

2.3 „Ознаки ухилення від сплати податків”.

2.4 „Склад податкових правопорушень”.

2.5 „Види і характеристика право чинів, вчинених з метою ухилення від оподаткування”.

2.6„Правові наслідки право чинів, вчинених з метою ухилення від оподаткування”.


^ 4.Контрольні питання для співбесіди та творчого обговорення

4.1 Що означає перекладання податків?

4.2 Назвіть способи перекладання податки.

4.3 Чи можливе перекладання податків при нееластичному попиті на продукцію?

4.4 Поясніть сутність відхилення від оподаткування.

4.5 В чому полягає відмінність між легальними та нелегаль­ними способами відхилення від оподаткування?

4.6 Поясніть на прикладах, яким чином можливо легально зменшити податкові платежі.

  1. Назвіть способи податкової оптимізації.

  2. Охарактеризуйте податкові злочини. Як відбувається бо­ротьба з ними?

  3. Назвіть форми ухилення від сплати податків.

  4. Назвіть способи ухилення від сплати податків.

  5. Які існують причини нелегального ухилення від сплати податків?

  6. Що необхідно розуміти під ухиленням від сплати податків?

  7. Які існують види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства?

  8. Назвіть законодавчу базу, що регламентує протягування до адміністративної відповідальності.

  9. Поясніть порядок нарахування пені.

  10. За які види порушень до платників податків застосовують­ся фінансові санкції?

  11. Від чого залежить розмір фінансової санкції за несвоєчас­ну сплату узгодженого податкового зобов'язання?

  12. Від чого залежить розмір фінансової санкції, що застосо­вується до платників податків за результатами камераль­них перевірок?

  13. Назвіть максимальний розмір фінансової санкції, що застосовується до платників податків за результатами документальних перевірок.

  14. Назвіть види фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.

  15. Охарактеризуйте особливості застосування адміністрати­вної відповідальності за порушення податкового законодав­ства.

  16. Назвіть порушення, за які передбачено карну відповідаль­ність у сфері податкового законодавства.

  17. Вкажіть порядок адміністративного узгодження податко­вого зобов'язання.

  18. Охарактеризуйте особливості адміністративного узго­дження податкових зобов'язань, що виникли внаслідок за­стосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення, не пов'язані з оподаткуванням та порушеннями у сфері зовніш­ньоекономічної діяльності.

  19. Охарактеризуйте порядок направлення податкових вимог.

  20. З якою метою та в яких випадках застосовується податкова застава?

  21. За яких умов застосовується адміністративний арешт активів?

  22. З якою метою застосовуються відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань платників податків?^ 5. Творчі та аналітичні завдання

5.1. Проведіть порівняльний аналіз теорії перекладення податків.

5.2. Визначте проблеми мінімізації податкових платежів і шляхи їх рішення.

5.3. Пояснить на прикладах, яким чином можливо легально зменшити податкові платежі.

5.4. Охарактеризуйте податкові злочини і як відбувається боротьба з ними.

6. Додаткової завдання для самостійної роботи

6.1. Написати реферат на тему: „Теорії перекладення податків”.

6.2. Написати реферат на тему: „Суспільне небезпечність ухилення від сплати податків”Схожі:

Тема теоретичні основи оподаткування iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема теоретичні основи оподаткування iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
Тема теоретичні основи оподаткування iconТема Основи оподаткування суб’єктів підприємництва
Елементи, що визначаються при встановленні податків та їх характеристика. (Пк – 1)
Тема теоретичні основи оподаткування iconТема Види та форми роботи
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи корекційно-педагогічної діяльності
Тема теоретичні основи оподаткування iconТема Види та форми роботи
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи корекційно-педагогічної діяльності
Тема теоретичні основи оподаткування iconКафедра прикладної механіки
Ну «Львівська політехніка». Тема: «Теоретичні основи розробки несучих І тягових канатних систем»
Тема теоретичні основи оподаткування iconЛекція 6 Принципи оподаткування та податкові
Основні питання: 1 Принципи оподаткування інструмент обмеження економічної експансії. Принцип платоспроможності за умов горизонтальної...
Тема теоретичні основи оподаткування icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
Тема теоретичні основи оподаткування iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Тема теоретичні основи оподаткування iconЛекція 2 "Економічна інформатика" Тема Теоретичні основи економічної інформатики
Экономическая информация, это сведения об экономических процессах, имеющих место в обществе
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи