Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» icon

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави»
Скачати 87.31 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави»
Дата01.07.2012
Розмір87.31 Kb.
ТипДокументи

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування»


Тема1. Сутність, принципи та роль страхування 1. Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави»? (обсяг роботи до 2 сторінок).

 2. На основі аналізу статистичних даних про страховий ринок в Україні за 1995 – 2010 роки виділить етапи його розвитку.

 3. Наведіть приклади реалізації функцій страхування: соціального захисту, активізації ділової активності, безперервності життєдіяльності.

 4. Поясніть використання основних принципів страхування в сучасних економічних умовах.

 5. У чому проявляється взаємозв’язок та відмінності понять «предмет страхування», «об'єкт страхування», «майновий інтерес»?

 6. Підготуйте реферат на тему: «Зародження страхування та еволюція його розвитку».

 7. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Страхування як елемент фінансової системи”

 • „Система страхових фондів в Україні”

 • „Учасники системи страхового захисту”

 • „Ознаки та функції страхування в системі ринкових відносин”.Тема 2. Страхова термінологія та класифікація страхування


1. Провести аналіз страхового ринку України за наступними класифікаційними ознаками: структура ринку за галузями страхування, за формами (обов’язкове та добровільне), за видами добровільного страхування.

2. Якими видами обов’язкового страхування, на Вашу думку, необхідно доповнити перелік в Україні?

3. З наведених нижче термінів складіть логіко – структурні схеми, що відбивають наступні процеси у страхуванні:

а) порядок визначення страхової премії;

б) розрахунок суми страхового відшкодування;

в) формування та використання страхового фонду страховика.

4. Перелік термінів: страхова сума, тариф, термін страхування, ліміт відповідальності, страхувальник, ризики, страхова премія, збиток, страхова подія, страховий акт, страхова оцінка, страховий поліс, страховий агент.

Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Галузева класифікація страхування в Україні”

 • „Система видів обов’язкового страхування в Україні”

 • „Система критеріїв класифікації страхування в Україні та в ЄС”

 • „Розподіл видів добровільного страхування за типами страхувальників”Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання


1. Картинна галерея у м. Донецьк проводить виставку картин з колекції Ермітажу. Організатори виставки вимагають від адміністрації галереї укласти договір страхування особливо цінних картин. Визначте, яким чином буде встановлено страхову вартість картин та їх страхову суму, хто буде сплачувати договір страхування, в інтересах якої особи укладено договір страхування?

2. Враховуючи положення статті 4 Закону України „Про страхування”, класифікуйте наступні види договорів страхування:

- будівля цеху заводу;

- товари на складі готової продукції заводу;

- нафта у цистернах, що транспортується залізничною дорогою до нафтопереробного заводу;

- витрати клієнта, що пов’язані із проходженням планового медичного огляду;

- життя та здоров’я робітників пожежної охорони на період виконання ними службових обов’язків;

- наслідки аварії нафтоналивного танкеру;

- додаткова щомісячна грошова сума, яка сплачується страховою компанією клієнту за пенсійним віком;

- компенсація на поховання померлих родичів;

- затримки відльоту літака у зв’язку з поганими метео умовами;

- шкода, що заподіяна покупцю неякісним електроприладом.

3. Складіть перелік ризиків щодо Вашого домашнього майна. Вкажіть, які з них можна застрахувати?

4. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Класифікація ризиків, яка використовується в світовій практиці”

 • „Етапи процесу управління ризиками”

 • „Зовнішні та внутрішні ризики, що враховуються при страхуванні майна підприємств.”Тема 4. Страховий ринок та державне регулювання

страхової діяльності


1. Назвіть перелік документів, що необхідно підготувати для економічного обґрунтування діяльності страхової компанії при отриманні ліцензії на певний вид страхування.

2. Визначите відмінності між страховим агентом та страховим брокером.

3. Розробіть схеми організаційної структури управління страховою компанією за принципами: функціональної структури, дивізіональної, реінжинірінгової побудови.

4. Проведіть аналіз стану страхового ринку України.

5. Підготуйте реферат на тему: „Реалізація Концепції розвитку страхового ринку України”.

6. Розв’яжіть наступну ситуацію: Українська страхова компанія „Прогрес”, яка займається страхуванням життя та реалізує основний страховий продукт – пенсійні плани, пропонує клієнтам укладення договорів з еквівалентом у валюті. Які ризики при цьому має сама страхова компанія та її клієнти?

7. Складіть рейтингові таблиці страхових компаній України за параметрами: розмір статутного фонду, страхових резервів, надходжень страхових премій, виплат, що здійснили страховики за договорами страхування. Джерело інформації: www.dfp.gov.ua

8. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Структура страхового ринку України за критеріями: інституціонального складу та видів страхування”

 • „Організація державного нагляду за страховою діяльністю в Україні”Тема 5. Актуарні розрахунки


1. Визначить страховій платіж за страхуванням вантажів, якщо відомі такі дані:

- середня страхова сума – 120 тис грн.;

- середнє страхове відшкодування – 87 тис. грн.;

- вірогідність настання страхового випадку – 0,02;

- кількість договорів страхування, які планується укласти – 210;

- гарантія безпеки – 0,98 ( = 2,0);

- частка навантаження в брутто-тарифі – 31%;

- страхова сума – 105 тис. грн.

2. Визначить показники збитковості страхування у двох регіонах, а саме:

- частоту настання страхових випадків на 100 одиниць об'єктів; коефіцієнт кумуляції ризику; збитковість страхової суми на 100 од. страхової суми; тяжкість збитку.

Дані для розрахунку наведені в таблиці:

Показники

Регіон А

Регіон Б

1. Число застрахованих об'єктів, одиниць

32000

4000

2. Страхова сума застрахованих об'єктів, тис. грн.

110000

30300

3. Число постраждалих об'єктів, одиниць

9850

2100

4. Число страхових випадків, одиниць

8800

1950

5.Страхові відшкодування, тис. грн.

2050

3100


3. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Структура брутто-тарифу з ризикових видів страхування”

 • „Види актуарних калькуляцій”

 • „Система показників страхової статистики”Тема 6. Фінанси страховика


1. Проведіть аналіз фінансового стану страхової компанії (за вибором студента), за даними фінансової звітності (джерело інформації: www.smida.gov.ua)

2. Проведіть порівняльний аналіз 5 страхових компаній за критерієм фактичного запасу платоспроможності.

3. На базі фінансової звітності 10 страхових компаній (джерело інформації: www.smida.gov.ua) розрахувати показники прибутковості інвестованого капіталу, власного капіталу, забезпеченості зобов’язань власними коштами.

4. Розрахуйте суму податку на доходи страховика, якщо сума валових надходжень за звітний рік складає 135100 тис. грн., сума валових премій, що сплачені перестраховикам за договорами перестрахування -72 тис. грн., валові доходи, що одержані від інвестиційної діяльності страхової компанії – 40 тис. грн.

5. Розрахуйте рентабельність страхових операцій, використовуючи наступну інформацію: сума страхових премій – 130 тис. грн., страхові виплати – 40 тис. грн., технічні резерви – 10 тис. грн., відрахування на попереджувальні заходи – 5 тис. грн., витрати на ведення справи – 6 тис. грн.

6. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Порядок визначення чистого доходу від реалізації страхових послуг”

 • „Елементи собівартості страхової послуги”

 • „Система доходів та витрат страхової компанії”

 • „Система страхових технічних резервів”

 • „Правила формування та розміщення страхових резервів”.

Тема 7. Особисте страхування


1. Складіть перелік ризиків, що є найбільш загрозливими для наступних професій: шахтарі, міліціонери, інкасатори, викладачі, журналісти медичні робітники.

2. Проведіть аналіз розвитку страхування життя в Україні за період 2000 – 2007 рік.

3. Клієнт страхової компанії Романов П.П. прийняв рішення про дострокове розірвання договору змішаного страхування життя. За умовами страхування передбачені наступні коефіцієнти виплат викупних сум: за перший рік дії договору – 20%, 2 рік – 25%, 3 рік – 30%, 4 - 6 роки – 50%, 7-8 роки – 60%, 9 рік -90%. Норматив витрат на ведення справи складає: у перший рік 25%, для усіх наступних – 5% від суми страхової премії за рік. Інформація про договір: страхова сума 30 тис. грн., термін страхування 10 років, премії сплачені клієнтом за перші 4 роки у сумі 13 тис. грн.. Визначите розмір викупної суми при розірванні договору на 5 році його дії.

4. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Класифікація особистого страхування”

 • „Система чинників, що враховуються при визначенні страхового тарифу за договорами страхування життя”

 • „Відмінності між добровільним та обов’язковим медичним страхуванням”Тема 8. Майнове страхування


1. Розробити таблицю з визначенням специфічних видів ризиків для окремих видів майна.

2. Скласти порівняльну таблицю систем страхового забезпечення при страхуванні майна.

3. Проаналізуйте структуру майнового страхування в Україні за останні три роки.

4. Визначить проблеми та перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

5. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Порядок взаємодії сторін при настанні страхового випадку”

 • „Типові права та обов’язки сторін договору страхування, що передбачені Законом України „Про страхування”Тема 9. Страхування відповідальності


1. Підготуйте реферати на тему:

- „Історія розвитку цивільної відповідальності власників транспортних засобів”

- „Економічне та соціальне значення екологічного страхування”

- „Особливості страхування професійної відповідальності: визначення об’єкту страхування, обсягу відповідальності, факторів, що визначають страховий тариф”

2. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Схема дій страхувальника при настанні ДТП за обов’язковим страхуванням цивільно – правової відповідальності власників транспортних засобів”

 • „Види страхування відповідальності”Тема 10. Перестрахування та співстрахування


1. Проведіть порівняльний аналіз змісту „бордеро премій” та „бордеро збитків”. Визначите, яку роль грають ці документи у взаємовідносинах учасників перестрахування.

2. Проведіть аналіз стану ринку перестрахування в Україні.

3. Підготуйте реферати на тему:

 • „Тенденції розвитку світового ринку перестрахування”

 • „Історія розвитку перестрахування”

4. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • „Алгоритм передачі ризику за договором факультативного перестрахування”

 • „Алгоритм передачі ризику за договором облігаторного перестрахування”

 • „Переваги та недоліки договору факультативного перестрахування”

 • „Алгоритм передачі ризику за договором ексцеденту збитковості”

 • „Класифікація операцій перестрахування”

Схожі:

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconТема Сутність, принципи І роль соціального страхування
Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування. Види загальнообов’язкового державного соціального...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхування " для напряму підготовки
Шихов А. К. Страхування: Учеб посібник для вузів. М.: Юнити дана, 2000 – 431 с. 3-24
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconМета вивчення дисциплини
Теми курсу розкривають економічну необхідність І суть страхування, види страхової діяльності, страхову термінологію, класифікацію...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconМетодичні вказівки для практичних занять студентів з дисципліни " соціальне страхування " для напряму підготовки
Методика проведения практического занятия на тему: «Сущность, принципы и роль социального страхования»
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхування» Тем Сутність, принципи та роль страхування Підготуйте тези на тему: «В чому полягає необхідність страхування: для Вас, Вашої родини, для підприємців та для держави» iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи