Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації icon

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації
Скачати 113.16 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації
Дата01.07.2012
Розмір113.16 Kb.
ТипДокументи

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги»


Тема 1. СТРАХОВА ПОСЛУГА Й ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ


 1. Заповніть таблицю:

Основні відмінності страхового брокера від страхового агента

Ознаки відмінності

Страховий агент

Страховий брокер

Представництво інтересівЮридична залежністьНаявність матеріальної відповідальностіПравові підстави

для роботиОбсяг повноважень

2. Наведіть кілька визначень страхової послуги та порівняйте їх між собою.

3. Охарактеризуйте тенденції розвитку конкуренції на страховому ринку України.

4. Наступні завдання передбачають розвиток компанії за рахунок управління ринковим персоналом. Необхідно визначитися щодо таких питань:

- Визначте коло вимог страховика, які висуваються до працівника.

- Визначте завдання страхового агента.

- Назвіть професійно - технічні функції, які повинен виконувати страховий агент.

- Назвіть пізнавальне - аналітичні функції, які повинен виконувати страховий агент.

- Назвіть комунікативні функції, які повинен виконувати страховий агент.

- Назвіть регулюючі функції, які повинен виконувати страховий агент.

- Визначте необхідні вміння та навички страхового агента.


Тема 2.^ ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ


1. Розробіть технологічну карту укладання договору страхування КАСКО для автотранспорту.

2. Розробіть технологічну карту пропозиції страхового продукту з особистого виду страхування (за вибором студента).

3. Складіть технологічну карту врегулювання страхового випадку за обов’язковим страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

4. З’ясуйте призначення та визначте орієнтовний перелік стандартів страхового обслуговування.

5. Визначить методи оцінки ризику при страхуванні: автомобілів, що належать таксопарку; врожаю сільськогосподарських культур.

Тема 3.^ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ 1. Назвіть альтернативні страхуванню життя капіталовкладення. В чому полягає перевага страхування життя щодо кожного з них?

 2. Складіть порівняльну таблицю страхування життя та ризикових видів особистого страхування за критеріями ризиків, порядку сплати страхових премій, розмірів страхових сум, виплат та іншими.

 3. Наведіть перелік страхових компаній в Україні, що здійснюють страхування життя і пенсій, та види страхування, що здійснюються ними.

 4. Проаналізуйте стан розвитку страхування життя в Україні за останні три роки за параметрами: динаміка страхових премій, резервів, виплат.

 5. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • «Класифікація страхування життя і пенсій»

 • «Проблеми розвитку страхування життя в Україні»

 • «Фактори, які враховуються при укладанні договорів страхування життя в Україні»Тема 4. Страхування від нещасних випадків


1. Побудуйте схеми що розкривають наступні питання:

А) механізм здійснення страхування від нещасних випадків:

- у добровільній формі;

- у обов’язковій формі;

Б) система чинників, що впливають на розмір страхового внеску по договору страхування від нещасних випадків.

2. Проведіть порівняльний аналіз розвитку добровільного й обов’язкового страхування від нещасних випадків в Україні за параметрами .

3. Проведіть аналіз особливостей страхування від нещасних випадків дітей, осіб літнього віку.

4. Які ще існують різновиди добровільного страхування громадян від нещасних випадків, що виїжджають за кордон? Охарактеризуйте їх.


Тема 5.^ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ


1. Побудуйте схему що розкриває механізм організації діяльності страхової компанії в Україні при здійсненні добровільного медичного страхування у наступних формах:

- індивідуальній і колективній;

- безперервне страхування здоров'я та страхування здоров'я на випадок хвороби.

2. Визначить особливості здійснення обов’язкового та добровільного медичного страхування в Україні.

3. Яким чином забезпечено функціонування та розвиток обов’язкового медичного страхування в Україні на державному рівні (нормативно-правове, інституціональне забезпечення).

Тема 6.^ СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ


1. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • «Класифікація видів підприємницьких ризиків»

 • «Види відповідальності підприємств»

2. Складіть перелік обов'язкових видів страхування майна підприємств.

3. Розв’яжіть наступні господарські ситуації:

А) За договором страхування майна торгового підприємства передбачено умовну франшизу в розмірі 5%, а страхова сума – 1,5 млн. грн. Фактичний збиток: а) 44 тис. грн.; б) 25 тис. грн.; в) 106 тис. грн.; г) 280 тис. грн. Визначить, в якому розмірі буде відшкодовано збиток в усіх випадках.

Б) Зі страховою компанією укладено договір страху­вання майна промислового підприємства. Дійсна вартість майна на момент укладання договору страхування дорівнювала 28 млн. грн., страхова сума становить 20 млн. грн. Плата за страхування склала 644 тис. грн. за страховим тарифом - 2,3%. Збиток у результаті настання страхового випадку - 13 млн. грн. Визначить суму страхового відшкодування, якщо в договорі встановлено безумовну франшизу у розмірі 4%.

В) Вартість майна торгового підприємства складає 815 млн. грн., страхова сума - 63 млн. грн. Збиток при настанні стра­хового випадку 58 млн. грн. Визначить суму страхового відшкоду­вання за системами першого ризику та пропорційної відповідаль­ності, якщо безумовна франшиза складає 5%.


^ Тема 7. Сільськогосподарське страхування


1. Розробіть порівняльну таблицю підходів до страхування сільськогосподарських культур на зимній та літній періоди, визначивши види ризиків, підходи до андерайтингу (включаючи огляд культур, оцінку умов страхування та інше) та визначення страхового відшкодування.

2. Складіть схему «Страхування тварин в Україні», виділивши такі головні аспекти: групи тварин, що підлягають страхуванню, страхові ризики, порядок встановлення страхової суми та визначення страхового відшкодування.

3. Підготуйте доповідь на тему: «Пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарського страхування в Україні».


Тема 8.^ СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ


1. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

- принципові умови визначення та оцінки ризиків у будівництві для цілей страхування;

- андерайтинг ризиків будівельних робіт;

- алгоритм врегулювання претензій страхувальника за договором страхування будівельних ризиків;

- основні умови страхування ризиків монтажу;

- об’єкти та фактори впливу на страхування машин та обладнання.


2. Складіть логіко-структурні схеми страхування будівельного підприємця на умовах CAR.


Тема 9.^ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ


Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • «Класифікація видів страхування кредитів»

 • «Делькредерне страхування кредитів»

 • «Взаємовідносини сторін при гарантійному страхуванні»

 • «Механізм функціонування страхової угоди в умовах факторингу»

 • «Взаємовідносини сторін при страхуванні лізингових операцій»

 • «Механізм відносин у разі страхування споживчих кредитів»

 • «Вплив терміну відшкодування на прибуток-брутто»

 • «Фактори, що впливають на фінансове становище позичальника»Тема 10.^ АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ


1. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:

 • «Класифікація ризиків при страхуванні транспортних засобів в Україні»

 • «Процедура врегулювання страхового випадку згідно обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транс­портних засобів».

2. Розв’яжіть задачу:

1. Торгове підприємство, яке має в своєму розпо­рядженні легковий автомобіль (об'єм двигуна 2500 кубічних сан­тиметрів), уклало договір обов'язкового страхування відпо­відальності. Договір страхування укладений строком на 2 місяці, і в ньому зазначено 3 особи, які можуть експлуатувати даний автомобіль. Мінімальний та максимальний водійський стаж цих осіб складає відповідно 2, 3 і 4 роки. Автомобіль переважно ви­користовується на території м. Дніпропетровська. Страхувальник вперше звер­нувся до страхової компанії за отриманням страхового захисту своєї відповідальності перед третіми особами. Коригуючи коефіцієнти визначено в договорі у максимальному розмірі. Через 24 дні після вступу договору в законну силу, відбувся страховий випадок, за яким виплачена сума відшкодування склала 76 тис. грн.

Дайте відповіді на такі запитання:

 1. хто виступає в якості суб'єктів за даним видом страхування?

 2. як визначається розмір страхового платежу та який його розмір в даному випадку? Коли може застосовуватися система бонус-малус та в чому її суть?

 3. в якому обсязі встановлено ліміт відповідальності страхо­вика?

 4. які існують види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності?

 1. чи встановлюється франшиза за даним видом страхуван­ня?

 2. які особливості страхування цивільно-правової відпові­дальності окремих категорій громадян?

 3. які існують типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності? До якого типу договору відноситься наведена ситуація?

 4. які особливості укладання наведеного договору страхуван­ня? В яких випадках дія договору може бути достроково припи­нена? Чи буде діяти надалі договір страхування відповідальності після настання страхового випадку?

9) чи буде діяти договір страхування в разі ліквідації страхо­вика?

3. Наведіть перелік країн, де діє міжнародна система "Зелена картка".

4. Складіть перелік завдань Моторного (транспортного) страхового бюро України.

5. Розрахуйте розмір страхового платежу за полісом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, використовуючи вихідні дані по автомобілю який належить вашій родині або вашим знайомим.


Тема 11.^ МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ


1. Складіть схему укладання договору страхування вантажу за контрактом CIF.

2. Визначить відмінність понять «диспаша» та «аварійний сертифікат». Результати зведіть у таблицю з обов’язковим визначенням сутності поняття, сфери використання, виконавця (таблиця 1).

Таблиця 1

Характеристика понять «диспаша» та «аварійний сертифікат»

Критерій

Диспаша

Аварійний сертифікат

ВизначенняСфера застосуванняВиконавець (хто складає документ)
3. Заповніть таблицю 2:

Таблиця 2

Відмінності видів морського страхування

Ознака

КАСКО

суден

КАРГО

Відповідальність судновласника

Страхувальник


Визначення страхового інтересу


Види страхових ризиків (типи страхового покриття)


Документи, які необхідні для укладання договору страхування


Фактори, що впливають на страховий тариф


Строк страхування


Визначення страхової суми4. Підготуйте інформацію про найбільш значні події з морського страхування в світі: як минулі, так і сучасні.

5. Підготувати доповідь про взаємне морське страхування: клуби та Бермудську асоціацію взаємного страхування судновласників.


Тема 12.^ АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ


1. Розробіть схеми, що надають відповідь на наступні питання:

- особливості авіаційного страхування за видами ризиків та обсягів збитків;

- види потенційних страхувальників в авіаційному страхування та їх страхові інтереси;

- типи страхового покриття в авіаційному страхуванні;

- обов’язкове авіаційне страхування:

А) страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу;

Б) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам;

В) страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

Г) страхування повітряних суден;

Д) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.


Тема 13: Страхування майна й відповідальності громадян


1. Побудуйте схеми, що розкривають наступні питання:
^

А) Порядок здійснення страхового відшкодування у разі шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого у результаті дорожньо-транспортної пригоди, пов'язаної:


 • з лікуванням потерпілого;

 • з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;

 • із стійкою втратою працездатності потерпілим;

 • із смертю потерпілого.

Б) Схема дії страхувальника при настанні ДТП за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

2. Проведіть порівняльний аналіз розміру страхових платежів при використанні системи «Бонус-малус» у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні (використовуйте дані по автомобілю вашої родини або друзів).

3. Підготуйте доповідь на тему: «Міжнародна система автомобільного страхування "Зелена картка": сутність та механізм її дії».

Схожі:

Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “страхові послуги”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Страхові послуги” для студентів денної та заочної форм навчання...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни " страхові послуги " для студентів спеціальності
Метою вивчення дисципліни «Страхові послуги» є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни " страхові послуги " для напряму підготовки
Метою вивчення дисципліни " Страхові послуги " є вивчення студентами одного з найважливіших інститутів ринкової економіки – інституту...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconЗавдання для самостійної роботи. Змістовий модуль №1
Тема Психологічні особливості засвоєння української мови як основа лінгводидактики. – 6 год
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconТема І. Завдання і зміст науково-дослідної роботи > І. І. Завдання курсу науково-дослідної роботи та її види > Організація і гігієна наукової праці Тема Наукова робота і творчість
Основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Завдання для самостійної роботи по курсу «Страхові послуги» Тема страхова послуга й особливості її реалізації iconМетодичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу «Елементи теорії функцій комплексної змінної та операційне числення» для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій денної форми навчання
Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з курсу Елементи теорії функцій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи