Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання icon

Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
НазваТема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
Дата01.07.2012
Розмір58.7 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Викладачі: Олексієнко Н.В., Карлова Н.П.


Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання


Логіко-структурні схеми

1. Скласти логіко-структурну схему, яка характеризує структуру фінансового забезпечення підприємств.

2. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає джерела формування фінансового забезпечення підприємства.

3. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає послідовність формування системи фінансового забезпечення підприємства.


Творчо-аналітичне завдання

1. Охарактеризуйте різні підходи до класифікації джерел та форм фінансування підприємств.

2. Проаналізуйте основні світові тенденції у галузі фінансування суб’єктів господарювання.

3. Дайте порівняльну характеристику різних теоретичних концепцій структури капіталу.

3. Визначте практичне значення наступних теорій структури капіталу:

а) теорема іррелевантності;

б) теорія оптимізації портфяеля інвестицій;

в) модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ);

г) концепція принципал-агент відносин;

д) теорія арбітражного ціноутворення.


Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм


1. Скласти логіко-структурну схему «Класифікація господарськихтовариств»

2. Скласти логіко-структурну схему «Права та обов'язки учасників командитного товариства».

3. Скласти логіко-структурну схему основних видів іноземних інвестицій.

4. Провести аналіз кількості підприємств в Україні за розміром і формою власності.

5. Проаналізуйте основні проблеми фінансування діяльності підприємств різних організаційно-правових форм.

6. Проаналізуйте і зробіть відповідні висновки щодо фінансової підтримки розвитку малого підприємництва.

7. Розкрійте принципи функціонування фінансово-промислових груп, а також роль державної підтримки їх жеттедіяльности.

8. Освятите питання правового регулювання організації діяльності акціонерних товариств


Тема 3. Формування капіталу підприємства


1. Аналіз динаміки і структури джерел формування капіталу підприємства.

2. На підставі статистичних даних провести порівняльний аналіз складу і структури капіталу по видах економічної діяльності.

3. Скласти логико-структурную схему «Капитал підприємства як об'єкт управління».


Тема 4. Формування власного капіталу підприємства


1. Підготувати реферат на тему: «Роль власного капіталу у фінансовому забезпеченні підприємства».


2. Скласти порівняльну таблицю формування статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм.


Організаційно-правова форма підприємства

Назва статутного капіталу

Порядок формування капіталу


3. Скласти схему джерел формування власного капіталу підприємства в ході його господарської діяльності.


Тема 5. Внутрішні джерела фінансування підприємств


 1. Складіть алгоритм розрахунку операційного Cash-Flow за умов використання прямого та непрямого методів.

 2. На підставі даних Статистичного збірника України проаналізувати динаміку внутрішніх джерел фінансування підприємств (прибутку та амортизації) за останні п'ять років.

 3. Проаналізуйте вплив оподаткування на розподіл та використання прибутку підприємства.Тема 6. Дивідендна політика підприємств


1. Зробіть критичний аналіз основних теоретичних моделей дивідендної політики

2. Проаналізуйте особливості національної моделі корпоративного управління та її вплив на дивідендну політику підприємств.

3. Зробіть критичний аналіз форм виплати дивідендів в Україні.


Тема 7. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів


Логіко-структурні схеми

1. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає зовнішні та внутрішні джерела фінансування позичкового капіталу субєктів господарювання.

2. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає основні види банківського кредиту.

3. Скласти логіко-структурну схему, яка відображає класифікацію облагацій.

Творчо-аналітичне завдання

1. Проаналізуйте вплив оподаткування на позичкове фінансування суб’єктів господарювання.

2. Обгрунтуйте особливості управління банківським кредитуванням з позиції підприємтсва як позичальника.

3. Проаналізуйте вплив інфраструктури ринку цінних паперів на фінансування підприємства за рахунок боргових цінних паперів (облігацій).


Тема 8. Фінансова діяльність на етапі реоргацізації підприємств


 1. Проаналізуйте вплив реорганізаційних процедур на ринкову вартість підприємства.

 2. Проаналізуйте стратегії захисту суб’єкта господарювання від поглинання та їх фінансове забезпечення.

 3. Охарактеризуйте порядок складання та фінансовий зміст реорганізаційної угоди.Тема 9. Фінансові інвестиції підприємств


Логіко-структурні схеми


 1. Скласти логіко-структурну схему «Реальні та фінансові інвестиції підприємств: спільні та відмінні риси».

 2. Скласти логіко-структурну схему «Класифікація фінансових інвестицій».

 3. Скласти логіко-структурну схему «Методи оцінки доцільності фінансових інвестицій, сфери та особливості їх використання».


Творчо-аналітичне завдання


 1. Специфіка фінансової діяльністі інвестиційних фондів і компаній

 2. Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат в Україні

 3. Проблеми формування інвестиційного портфеля підприємств.Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин


Логіко-структурні схеми


1. Розрахунки у рамках зовнішньоекономічної діяльності, їх переваги та недоліки.

2. Ризики у сфері зовнішньоекономічних відносин та управління ними.

3. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Творчо-аналітичне завдання


 1. На підставі даних Статистичного збірника України проаналізувати динаміку прямих іноземних інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності за останні п'ять років.

 2. На підставі даних Статистичного збірника України проаналізувати динаміку інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування за останні п'ять років.

 3. На підставі даних Статистичного збірника України за останній рік проаналізувати відтворювальну структуру інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності.


Тема 11. Фінансовий контролінг 1. Скласти схему функціонування системи контролінгу.

 2. Скласти схему взаємозв'язку відділу контролінгу з іншими фінансовими службами підприємства.

 3. Скласти схему взаємозв'язку стратегічного і оперативного контролінгі.

 4. Охарактеризуйте функції фахівців відділу контролинга на підприємстві.

 5. Яке місце контролінгі в системі збору інформації, обліку, контролю і підвищення ефективності управління на підприємстві (у вигляді схеми).

 6. Скласти схему структури управління системою контролінгу на підприємстві.Схожі:

Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconДовідник з дисципліни Дисципліна «фінансова діяльність суб'єктів господарювання»
Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconЛекція 12. Звітність субєктів зовнішньоекономічної діяльності
...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconБюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconК. В. Савченко Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання конспект
Фінанси зарубіжних суб’єктів господарювання : конспект лекцій / укладачі: Н. В. Котенко, Н. А. Антонюк, К. В. Савченко. – Суми :...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання icon1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Облік І звітність суб’єктів малого підприємництва” Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва та системи оподаткування І обліку в них
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconБюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки в прикордонних регіонах
То в чому залежить функціонування бюджетної системи держави. В сучасних умовах без ефективної бюджетної політики неможливо подолати...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання та їх інтереси у суспільному виробництві,...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання icon1. Сутність та види податків Тема Податкова система І податкова політика держави
Ці фінансові відносини впливають як кінцеві результати діяльності суб’єктів господарювання на їх інтереси у суспільному виробництві,...
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Тема 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання iconКласичний приватний університет
Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи