Алфавитные указатели терминов icon

Алфавитные указатели терминов
Скачати 294.79 Kb.
НазваАлфавитные указатели терминов
Сторінка1/3
Дата01.07.2012
Розмір294.79 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ТЕРМИНОВ

Украинский

А

ґрунт заторфований – 21

агрегат – 1

ґрунт здимальний – 25

артезіанський – 2

ґрунт льодяний – 55
ґрунт мерзлий – 22

Б


ґрунт набухаючий – 23

боковий тиск – 27

ґрунт просідний – 24
ґрунт штучний – 77

В

вертикальний тиск на зразок ґрунту – 4

Д

визначення лабораторне – 82

деформація – 30

випинання – 103

дзеркало ґрунтових вод – 143

випробування ґрунтів штампами – 39

динамічне ущільнення –136

випробування ґрунту на тривісний
стиск дреноване – 38

З


випробування зосередженим

Закон Дарсі – 31

навантаженням – 43

заповнювач – 32

випробування на зсув крильчаткою

засипка – 33

польове – 42

затяжка – 53

випробування на одновісний стиск – 40

зв’язність – 130

випробування на пенетрацію стандарт-

здимання –1 03

не – 41

зерновий склад – 18

віброущільнення – 142

зондування – 34

відбір зразків – 86

зондування динамічне – 41

відносна вертикальна деформація – 87

зондування статичне і динамічне – 35

води ґрунтові – 10

зрізування – 116

води підземні – 10

зрушення – 116

водонепроникний екран – 9

зсув – 81, 116

водонепроникний шар – 9

зчеплення –130

вологість ґрунту –5
вологість на межі розкочування – 7

І

вологість на межі текучості – 8

ін’єктування – 65

вологість природна – 6К

Г


класифікація ґрунтів, уніфікована схема

геологічний розріз – 12

– 44

гігроскопічна вода –13

коефіцієнт безпеки – 47

гігроскопічна вологість – 13

коефіцієнт бокового стиску ґрунту в

глибина відбору – 16

стані спокою – 48

глина – 15

коефіцієнт водопроникності ґрунту – 52

голкофільтр – 36

коефіцієнт запасу стійкості – 47

головні напруження – 14

коефіцієнт надійності – 47

горизонт – 17

коефіцієнт пористості – 49

гранулометричний (зерновий) склад –18

коефіцієнт Пуассона – 50

ґрунт – 19, 99

коефіцієнт стисливості – 51

ґрунт водонасичений – 20

коефіцієнт фільтрації – 52

компресійний прилад –79

несуча здатність – 78

компресія – 117

нахил - 70

консистенція – 45

О


корозія – 46

одометр – 79

крейда – 58

опалубка – 53

крильчатка – 54

опис ґрунтів і гірських порід – 80

кріплення – 53

опір ґрунту зрізуванню – 120

кут внутрішнього тертя – 139

осадок – 84

кут опору зсуву – 138

осідання поверхні – 85

кут природного схилу – 139

осідання споруди – 83


Л

П


лес – 56

паля бурова набивна – 113

лід – 55

паля забивна набивна – 114
паля–стояк – 115

М


пенетрометр – 88

межа міцності грунту на одновісний

п’єзометр – 104

стиск - 100

питома вага – 140

межа пластичності - 7

підсилення фундаменту – 144
^

межа розкочування - 7


пікнометр – 90

механіка ґрунтів – 59

пісок – 89

механічний склад – 18

пласт – 17

модуль деформації – 60

пластичність – 91

модуль зсуву – 62

пливун – 95

модуль лінійної деформації – 61

плинність – 132

модуль стисливості – 63

побутові відходи – 3

моноліт – 101

повітряно-сухий стан ґрунту – 11

мул – 37

показник текучості – 96
пористість – 97

Н


порода корінна – 98

набухання – 64

прилад для тривісного стиску – 122

навантаження – 67

проба ґрунту непорушена – 101

навантаження багаторазове (циклічне) –

промислові відходи – 102

66

пухкий (ґрунт) – 112

навантаження на палю допустиме – 68
нагнітання – 65
назва ґрунту – 69

Р


намивні ґрунти – 71

реологія – 111

напір (повний) – 72

рівень (води) – 143

напруження – 73

розмір частинки – 105

напруження в умовах природного

розрахунок за граничним станом – 110

залягання (ін-сіту) – 74

розчинність – 108

напруження дотичне – 75

рослинні залишки – 109

напруження ефективне – 76

руйнування підвалин фундаменту – 106

напруження зсуву – 75

руйнування при зсуві (зрушенні) – 107

насип – 77
насипні ґрунти – 77

С


нахил – 70

свердловина бурова – 119

стабілізація деформації – 121

У


стабіломер – 122

уклон – 70

стиск – 117

ущільнення – 141

стисливість – 118

ущільнення вібраційне – 142

стік поверхневий – 127

ущільнення динамічне – 136

“стіна” в ґрунті – 123
стінка підпірна – 124

Ф


стінка шпунтова – 125

фільтр – 145

структура ґрунту – 128

флюгер-зонд – 54

ступінь водонасичення – 126

фреатична поверхня – 143

суглинок – 129

фундамент – 146

схил – 70


Ц

Т


цибулина тисків (напружень) – 57

текстура ґрунту – 131
текучий – 132

Ч


текучий пісок – 95

число пластичності – 147

текучість – 132
техногенні ґрунти – 133

Ш


тиксотропія – 134

шар – 17

тиск гідродинамічний – 26

шлак – 148

тиск ґрунту – 27

штучний ґрунт – 77

тиск капілярний – 28
тиск поровий – 29

Щ


тиск фільтраційний – 26

щільне трамбування – 136

торф – 135

щільність ґрунту – 92

трамбувальна віброплита – 137

щільність скелета ґрунту – 93

трамбування важкими трамбівками -136

щільність часток ґрунту – 94

трамбування щільне – 136

Английский

A


base – 146

abatement – 3

base failure – 106

aggregate – 1

basement – 146

air-dried ground – 11

bearing capacity – 78

air-dry ground – 11

bed – 17

allowable pile load – 68

bed rock – 98

angle of internal friction – 138

bored and cast-in-situ concrete pile – 113

angle of repose – 139

bored grouted pile – 113

angle of rest – 139

bore hole – 119

angle of slope – 139

bulb of pressure – 57

aquiclude – 9

bulking – 103

aquifuge – 9
arching – 103

C

artesian – 2

capillary head – 28capillary pressure – 28

B


chalk – 58

barrettes – 123

charge – 67

cinder – 148

filling up – 33

clay – 15

filter – 145

coefficient of permeability – 52

flow – 132

cohesion (of soil) – 130

flow index – 96

(soil) compaction – 141

fluid – 132

compressibility – 118

fluidity – 132

compressibility coefficient – 51

footing – 146

compression – 117

formwork – 53

consistency – 45

foundation – 146

(soil) consolidation – 141

foundation failure – 106

corrosion – 46

frost heave ground – 25

country rock – 98

frozen ground – 22

cutoff – 125

frozen soil – 22

cyclic loading – 66
cylinder strength limit – 100

G
gelisol – 22

D

geological profile – 12

Darcy’s law – 31

geological section – 12

deckring – 53

gradation – 18

declivity – 70

grade – 70

deformation – 30

gradient – 70

degree of saturation – 126

grading – 18

deliquescence – 108

grain composition – 18

deposit – 84

grain-size distribution – 18

descriptions of soils and rocks – 80

grain sizing – 18

dip – 70

graning – 18

drained compression test – 38

granulometric composition – 18

drained triaxial test – 38

ground – 19

drill hole – 119

ground density – 92

driven and cast-in-place pile – 114

ground failure – 106

driven grouted pile – 114

ground moisture content – 5

dry density of soil – 93

ground water – 10

dynamic consolidation – 136

groundwater – 10

dynamic probing test – 41

grouting – 65E

H

earth – 19

head (total) – 72
  1   2   3

Схожі:

Алфавитные указатели терминов icon3491 словарь физических терминов
Словарь физических терминов (русско-турецко-украинский) /составитель В. Н. Захарова. – Сумы: Сумский государственный университет,...
Алфавитные указатели терминов iconМинистерство образования и науки украины министерство здравоохранения украины медицинский институт сумского государственного университета методич ескиерекомендации натем у “краткий англо-русский справочник медицинских терминов и выражений”
Методические рекомендации для преподавателей клинических кафедр Медицинского института Сумгу специальности “Краткий англо-русский...
Алфавитные указатели терминов iconГенезис понятий «финансовая нестабильность» и «финансовая хрупкость» в контексте мировых финансовых кризисов в статье проведен анализ и синтез экономических терминов: «финансовая хрупкость»
В статье проведен анализ и синтез экономических терминов: «финансовая хрупкость» и «финансовая нестабильность» в контексте финансовых...
Алфавитные указатели терминов iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения
Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) для студентов-иностранцев подготовительного...
Алфавитные указатели терминов iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения
Краткий словарь лингвистических терминов и понятий (русско-украинско-англо-арабско-турецкий) для студентов-иностранцев подготовительного...
Алфавитные указатели терминов iconКраткий словарь лингвистических терминов и понятий ( русско-украинско-англо-арабско-турецкий ) для студентов-иностранцев подготовительного отделения

Алфавитные указатели терминов iconКонтрольные вопросы по дисциплине «Экспедирование грузов»
Что выражают термины «продавец», «грузоотправитель», «покупатель», «грузополучатель»? Какая связь этих терминов между собой?
Алфавитные указатели терминов iconСумский государственный университет
Краткий русско-украинско-англо-китайский словарь лингвистических терминов / Составители: Т. О. Дегтярева., О. П конек, Н. А. Тубол...
Алфавитные указатели терминов iconКонтрольные вопросы по теме 1 Литература к теме 1
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов- синонимов стандартизованного термина запрещается....
Алфавитные указатели терминов iconСловарь страховых терминов Актив страховщика
Актив страховщика имущество страховщика в денежном выражении (основные средства и внеоборотные активы, финансовые вложения, материалы,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи