Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата01.07.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

перший проректор


________________ (Г.В. Стадник)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни

«Особливості економіки підприємств міського господарства»


(для студентів спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємств"

спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства")


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

^

Методичні вказівки до вирішення практичних задач і ситуаційних вправ з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства»


(для студентів спеціальності 6.050100 –„Економіка підприємств”, спеціалізації „Економіка підприємств міського господарства”)

Укл. Славута О.І., Покуца І.В. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 31с.


Укладачі: О.І. Славута, І.В. Покуца


Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.01.2007р.


Метою цих методичних вказівок є розширення і поглиблення теоретичних знань студентів у сфері економіки підприємств житлово-комунального господарства, набуття практичних навичок у виконанні економічних розрахунків, аналізу і вирішення конкретних ситуацій.

Комплекс завдань за окремою темою розрахований для виконання на практичних заняттях. Результати опрацювання завдань є складовою комплексної оцінки за змістовним модулем 1 відповідної дисципліни.

Рівень знань для поточного контролю визначається за допомогою таких критеріїв:

“П’ять балів” – коли студент дає обґрунтовані, теоретично правильні відповіді на запитання; демонструє знання підручників, посібників, спеціалізованих періодичних видань; викладає матеріал з логічною послідовністю, робить узагальнення і висновки; укладається у відведений строк; грамотно і акуратно оформляє виконання завдання;

“Чотири бали” – коли студент володіє знанням матеріалу завдання на рівні “П’яти балів”, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків; коли за допомогою викладача студент швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

“Три бали” – коли студент дає малообґрунтовані невичерпні відповіді на запитання; допускає грубі помилки в розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити зроблені помилки. При цьому враховується наявність конспекту з конкретної лекції теми, самостійність виконання завдання;

“Два бали” – коли студент дає неправильні відповіді на запитання, допускає грубі помилки в розрахунках, не може їх самостійно виправити, не має конспекту лекції, виконує практичні та інші завдання не в строк.

“Один бал” – коли студент відмовляється від виконування завдання, відповіді на запитання тощо.

“Нуль балів” – відсутність студента на практичному занятті, не виконанні завдання та контрольні роботи.

^ ТЕМА 1. МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО У СТРУКТУРІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА


Ситуаційна вправа 1

Як зігріти місто взимку?1

Місто Харків є одним з найбільших індустріальних, промислових і наукових центрів України. Однією з основних інфраструктур, що забезпечує його життєдіяльність, є система теплопостачання. Рівень розвитку теплової енергетики має вирішальний вплив на стан розвитку економіки міста.У Харкові прийнята закрита схема теплопостачання. Вона містить у собі декілька видів схем, взаємопогоджених між собою або функціонуючих самостійно.

У м. Харкові прийняті в основному тупикові схеми теплових мереж (Роганський житловий масив, Залютино, Холодна гора та інш). Такі схеми мають меншу металоємність порівняно з кільцевими схемами, але не забезпечують резервування в забезпеченні споживачів тепловою енергією і гарячою водою.

Окремі кільцеві мережі передбачені в районах Салтівського житлового масиву, Павлова поля, Нових будинках, Олексіївці. Найбільшу технологічну гнучкість мають теплові мережі Салтівського житлового масиву, де забезпечується за допомогою резервних перемичок 70% резервування; в інших районах резервування подачі теплової енергії складається в межах 20-50%.

Найбільше розвинена система централізованого теплопостачання, що дозволяє здійснювати взаємодію різноманітних джерел виробництва тепла - теплоелектроцентралей із районними і квартальними котельними. До магістральних камер теплових мереж залучені центральні теплові пункти (теплорозподільчі станції - ТРС), на яких здійснюється приготування води на потреби гарячого водопостачання (ГВП) і розподіл теплоносія по квартальних мережах з підключенням систем опалення споживачів. Співвідношення навантажень по найбільш «типовій» ТРС складає: на опалення і вентиляцію - 56 % і ГВП - 44 %.

Взагалі теплопостачання забезпечують 403 км (у двохтрубному обчисленні) магістральних теплових мереж і 1120 км розподільчих мереж. Через брак коштів на оновлення мереж вони мають значний рівень зносу(67% і 70% відповідно) і велику кількість пошкоджень( 524 і 1895 у 2002р. відповідно). Крім того, для забезпечення необхідного гідравлічного режиму на протяжних магістралях, з урахуванням значної різниці геодезичних оцінок, працюють 11 насосних станцій.

Централізоване теплопостачання м. Харкова здійснюється комунальним підприємством "Харківські теплові мережі", яке виробляє теплову енергію на власних джерелах тепла, купує теплову енергію у разі необхідності та здійснює транспортування теплової енергії по магістральних і розподільчих теплових мережах до теплорозподільчих станцій, а потім від них або магістральних камер до споживачів усіх категорій по квартальним мережах.

До складу КП «Харківські теплові мережі» входять:

- ТЕЦ-4 - 680 Гкал/год.;

- котельня Салтівського житлового масиву - 780 Гкал/год.;

- котельня Павлове поле - 300 Гкал/год;

- котельня Комінтернівского району - 400 Гкал/год.;

- квартальні котельні - 454 Гкал/год.;

 • локальні котельні - 470 Гкал/год.

(Усього на балансі КП «ХТМ» знаходяться 284 котельні, в тому числі: з установленою потужністю до 3 Гкал/год – 232 шт.; від 3 до 20 Гкал/год – 45 шт.; від 20 до 100 Гкал/год – 1 шт.; 100 Гкал/год і вище – 6 шт.)

Крім того, теплопостачання споживачів м.Харкова забезпечують :

 • ТОВ "Теплоенергетичний центр Роганського промвузла" (встановлена потужність котелень якого складає 97 Гкал/год.);

- ЗАТ “ТЕЦ-3” - 860 Гкал/год.;

- ВАТ “ТЕЦ-5” - 1420 Гкал/год.;

 • ДП “Енергокомплекс” ( встановлена потужність - 148 Гкал/год).

Отже, чи вистачить існуючих джерел теплопостачання для забезпечення потреб міста в обсязі 4600 Гкал/год?


Ситуаційна вправа 2

^ Конкуренція в житловому господарстві: реальність чи перспектива?2


Діяльність підприємств житлового господарства спрямована на утримання і ремонт житла, місць загального користування, прибудинкової території, дозволяє забезпечити необхідні умови надання комунальних послуг. Все це, як і рівень житлової забезпеченості, впливає на споживчу вартість житла і якість життя населення. Порівняльна характеристика забезпеченості житлом в окремих країнах світу наведена в табл.1.1


Таблиця 1.1 - Розподіл житлових приміщень за кількістю кімнат в окремих країнах світу

Країна

Рік

^ Житловий фонд, тис. житл. приміщень

З нього житло з кількістю кімнат, %

менше 3

від 3 до 5

6 і більше

Німеччина

2000

38383,8

8,4

71,3

20,3

Іспанія

1991

11824,8

2,9

73,1

24,0

Італія

1991

25028,5

11,0

74,9

14,0

Латвія

1998

955,0

62,6

37,4

-

Росія

2001

55645,5

64,2

35,8

-

Украіна

2001

1896,0

56,6

43,4

-

Франція

1999

23810,0

19,1

67,8

13,0

Фінляндія

2000

2512,0

24,5

62,7

11,8

Чехія

1998

3731,2

33,9

61,5

4,6

Казахстан

1999

4307,9

42,8

57,2

-

США

1997

112357,0

1,7

53,1

45,2


В Україні розмір житлового фонду постійно збільшується, хоча і неоднаковими темпами. За 15 років з 1980р. розмір житла, що припадає на 1 жителя, зріс на 4,4 м2. Змінилась і структура житлового фонду за формою власності (табл.1.2).


Таблиця 1.2 - Динаміка житлового фонду України, млн.м2

Показники

1985р.

1990 р.

1995 р.

2000 р.

2003 р.

Весь житловий фонд:

833,6

922,1

978,3

1015,0

1035,7

- у тому числі приватний

458,3

485,4

637,0

793,2

830,9

- у тому числі міський

507,5

574,3

616,6

643,2

661,7


Зміни в структурі житлового фонду і економічному стані держави в цілому призвели до необхідності підвищення якості обслуговування шляхом створення конкурентного середовища. Якщо за часів СРСР і перших років незалежності України всі підприємства з обслуговування житла були державні, то в теперішній час створюються умови для залучення з цією метою підприємств інших форм власності. У результаті в Україні сьогодні діє 202 приватних підприємства з експлуатації житла, які обслуговують 17986 тис. м2 жилої площі. Розглянемо цю ситуацію докладніше на прикладі м. Харків.

Житловий фонд усіх форм власності м. Харкова на початок 2003 р. складав 27,0 млн.м2 загальної площі. Житлове господарство, що знаходиться у підпорядкуванні територіальної громади міста, включає в себе 7221 житловий будинок загальною площею 17,2 млн. м2 , в яких проживає 836 тис. мешканців. Обслуговуванням житлового фонду зайнято 56 комунальних і 8 приватних підприємств, на яких працює близько 8 тис.чол. (табл..1.3).


Таблиця 1.3 - Характеристика експлуатації житла у м. Харкові

^ Виробничі житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства (ВЖРЕП) окремих районів

Загальна площа житла, тис.м2

^ Доходи, тис.грн.

Види підприємств,

тис. м2

Комунальні

Приватні

Ленінський

890,5

3957,9

553,4

337,1

Московський –1

2222,8

9704

2222,8

-

Московський – 2

1767,2

7127,7

1711,6

55,6

Дзержинський

2727,2

12240

2727,2

-

Київський – 1

1213,6

6629,5

1213,6

-

Київський –2

1395,8

7937

1395,8

-

Жовтневий

1163

6634,7

371,6

791,4

Червонозаводський

912

5225,9

912

-

Комінтернівський

1845,8

8325,9

1845,8

-

Орджонікідзевський

1456,4

5683,5

1456,4

-

Фрунзенський

1565,7

6825,9

1565,7

-


Для виконання робіт з очистки прибудинкових територій залучені 11 приватних підприємств (юридичних осіб) та 15 приватних підприємців (фізичних осіб), для яких рішенням сесії Харківської міської ради встановлена мінімальна ставка єдиного податку – 20 грн. на місяць.

Створено конкуренцію у сфері санітарної очистки міста - до вивезення твердих побутових відходів залучено 10 підприємств різних форм власності, у сфері технічного обслуговування і ремонту ліфтового господарства - до виконання цих робіт залучено 5 спеціалізованих підприємств, що дозволило значно знизити вартість і поліпшити якість послуг.

Триває робота зі створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). На 01.01.2003 р. в місті було зареєстровано 75 ОСББ, з яких 43 ведуть самостійну фінансово-господарську діяльність.

Широке розповсюдження знайшло створення в житлових будинках таких громадських формувань, як будинкові комітети. На 01.01.2003 р. в місті створені і функціонують 2458 будинкових комітетів. Реалізується програма закриття під’їздів житлових будинків і передача їх під схоронність мешканцям. Станом на 01.01.2003 р. у будинках місцевих рад закрито 3061 під”їздів (68%) у 1161 будинку.

Дайте оцінку рівня розвитку конкурентного середовища в житловій сфері м.Харкова.


Ситуаційна вправа 3

^ Чи буде міський електричний транспорт в XXI сторіччі повністю?3


Наземний міський електричний транспорт (МЕТ) функціонує в 50 містах України, забезпечуючи майже 60 відсотків внутрішньоміських пасажироперевезень. Він залишається найбільш ефективним, економічним, екологічним та доступним видом громадського транспорту. Специфіка роботи міського транспорта (залежність від постійних маршрутів, графіка руху і постійного електрозабезпечення, значна частка пільгових категорій населения, яка ним користується) вимагає підтримки з боку місцевих органів влади.

В теперішній час особливо гострою є проблема оновлення рухомого складу МЕТ. Статистика свідчить, що більшість підприємств використовує застаріле обладнання. Основні фонди, що експлуатуються більше 20 років, складають 40% від загальної кількості, від 10 до 20 років – 28%.В Україні створений виробничий потенціал для виготовлення трамвайних вагонів і тролейбусів. Виробництво тролейбусів освоєно ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», Київським державним авіаційним заводом «АВІАНТ», ЗАТ «Львівський автомобільний завод», а трамвайних вагонів - холдінговою компанією «Луганськтепловоз» та спільним українсько-чеським підприємством «Татра-Юг».

Вітчизняні виробники здатні виготовити понад 200 тролейбусів та 100 трамвайних вагонів на рік, а за необхідності й збільшити виробництво. Проте при мінімальній щорічній потребі понад 400 одиниць, фактичні обсяги закупівлі нового рухомого складу складають у середньому 60 одиниць на рік. Упродовж останніх трьох років підприємствами ХК „Луганськтепловоз" і ВАТ „Львівський автобусний завод" не реалізовано жодного трамвайного вагона й тролейбуса.

Через відсутність фінансування не розпочата робота з розроблення конструкцій трамвайних вагонів для міст з вузькою колією (м. Вінниця, Житомир, Львів, Євпаторія) і вагонів для ліній швидкісного трамвая (м. Київ, Кривий Ріг).

Існуючий нині технічний рівень колійного господарства та систем енергозабезпечення міського електротранспорту не відповідає сучасним вимогам:

 • конструкція спецчастин, стрілочних переводів та верхньої будови трамвайних колій залишається на рівні 30-х років минулого століття;

 • на більшості тягових підстанцій МЕТ використовуються великогабаритні перетворювачі струму, масляні вимикачі й трансформатори, а управління ними здійснюється фізично і морально застарілими системами телемеханіки;

 • елементи конструкції контактної мережі не забезпечують надійний струмознаття та можливість збільшення швидкості рухомого складу на маршрутах;

 • системи автоматизованого управління рухом є тільки у Сумах, Харкові та Чернігові.

 • понад 40 відсотків загальної протяжності трамвайних колій, контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідають вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса і потребують ремонту.

Складним залишається фінансово-економічний стан міського електротранспорту. Незважаючи на підвищення в останні роки тарифів на проїзд, власні доходи підприємств МЕТ за рахунок збору проїзної плати покривають лише половину експлуатаційних витрат. В окремих містах спостерігається негативна тенденція до скорочення трамвайних (м. Київ, Дніпропетровськ, Львів, Харків,) та тролейбусних (м. Макіївка, Миколаїв, Одеса, Херсон,) ліній.

Таблиця 1.4 -Характеристика парку трамвайних вагонів і тролейбусів у містах України на 01.01.2002р.

Міста України


^ Кількість рухомого складу, од.

Строк експлуатації, років

Доход на одиницю рухомого складу, тис.грн.

Трамвай

Тролейбус

Трамвай

Тролейбус

Трамвай

Тролейбус

 1. Вінниця

111

153

19,6

13,5

46,6

45,2

 1. Луцьк

-

85

-

13,1

-

53,9

 1. Дніпропетровськ

320

277

16,5

10,0

73,5

52,6

 1. Дніпродзержинськ

55

-

12,4

-

31,2

-

 1. Кривий Ріг

175

148

13,8

10,7

33,3

27,2

 1. Житомир

38

202

19,8

13,6

53,6

58,9

 1. Запоріжжя

251

218

19,5

11,4

48,7

48,2

 1. Івано-Франківськ

-

45

-

12,1

-

56,6

 1. Кіровоград

-

79

-

11,9

-

10,7

 1. Біла Церква

-

49

-

10,3

-

17,4

 1. Крим

-

366

-

20,0

-

45,8

 1. Євпаторія

32

-

27,1

-

51,2

-

 1. Луганськ

57

38

15,4

13,1

57,0

46,8

 1. Алчевськ

-

72

-

12,8

-

55,3

 1. Стаханів

6

29

13,5

9,8

42,4

29,1

 1. Сєвєродонецьк

-

44

-

12,1

-

48,6

 1. Краснодон

-

20

-

12,7

-

50,4

 1. Антрацит

-

8

-

12,5

-

33,8

 1. Лисичанськ

-

17

-

10,4

-

21,3

 1. Львів

195

119

19,9

10,1

50,7

54,9

 1. Миколаїв

142

65

16,4

11,7

29,8

27,7

 1. Одеса

304

220

21,5

11,6

39,8

54,3

 1. Полтава

-

134

-

6,7

-

31,8

 1. Кременчук

-

94

-

11,6

-

55,6

 1. Донецьк

193

285

24,1

11,2

76,0

47,2

 1. Добропілля

-

11

-

12,4

-

відсут.

 1. Артемівськ

-

38

-

11,3

-

59,7

 1. Авдіївка

28

-

19,1

-

43,1

-

 1. Маріуполь

134

108

18,5

9,8

45,9

41,0

 1. Макеївка

56

60

18,2

10,7

3,0

6,2

 1. Слов'янськ

-

37

-

11,6

-

53,8

 1. Горлівка

30

54

18,6

10,3

42,1

29,2

 1. Костянтинівка

30

-

20,4

-

40,1

-

 1. Краматорськ

24

35

18,7

13,6

27,5

44,9

 1. Єнакієво

45

5

21

19,0

60,7

9,96

 1. Дзержинськ

-

20

-

13,5

-

19,6

 1. Дружківка

22

-

20,5

-

27,9

-

 1. Конотоп

31

-

17,9

-

19,0

-

 1. Харцизськ

-

30

-

14,9

-

51,4

 1. Рівне

-

69

-

19,3

-

72,2

 1. Суми

-

101

-

11,1

-

33,2

 1. Тернопіль

-

78

-

18,3

-

77,9

 1. Харків

552

435

19,6

10,1

36,8

45,1

 1. Херсон

-

100

-

10,6

-

53,1

 1. Хмельницький

-

133

-

11,9

-

79,0

 1. Черкаси

-

132

-

11,0

-

40,3

 1. Чернівці

-

133

-

14,4

-

63,8

 1. Чернігів

-

143

-

12,7

-

87,3

 1. Севастополь

-

242

-

11,6

-

57,9

 1. Київ

579

-

19,1

-

65,9

63,2

Всього

3410

5315

18,4

12,3

-

-


У Харкові щодобово перевозиться всіма видами міського пасажирського транспорту (метрополітен, тролейбус, трамвай та автобус) близько 1,6 млн. пас., у тому числі: Харківським комунальним підприємством (ХКП) “Міськелектротранс” – 879,5 тис. пас.; Державним підприємством (ДП) “Харківський метрополітен” – 622,2 тис. пас.; автобусними перевізниками – 156,9 тис. пас.

Наведені дані свідчать, що більшість міських пасажирських перевезень здійснює міський електротранспорт, який перевозить, практично, увесь пільговий контингент пасажирів (28 категорій). Велика частка пасажирів пільгового контингенту та неповна компенсація збитків за їх перевезення з боку держави суттєво погіршує фінансовий стан підприємств МЕТ.

Особливе занепокоєння викликає стан парку рухомого складу міського електротранспорту. Так на сьогодні 73% трамваїв та 78% тролейбусів ХКП “Міськелектротранс” відпрацювали свій амортизаційний ресурс. Через відсутність коштів на оновлення парку рухомого складу МЕТ його кількість скоротилась порівняно з 1991 р. більше ніж на 500 одиниць, що знижує якість транспортного обслуговування населення міста.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи