В.І. Марчук, д-р техн наук, професор icon

В.І. Марчук, д-р техн наук, професор
Скачати 61.71 Kb.
НазваВ.І. Марчук, д-р техн наук, професор
Дата01.07.2012
Розмір61.71 Kb.
ТипДокументи

Підвищення продуктивності та точності процесу торцешліфування за рахунок вибору раціональної структури ріЗАЛЬНОго інструменту


В.І. Марчук, д-р техн. наук, професор;

В.В. Пташенчук, аспірант,


Луцький національний технічний університет, м. Луцьк


Досягнення одночасного ефекту підвищення продуктивності, економічності, точності виготовлення роликопідшипників та якості поверхневих шарів кілець є пріоритетним напрямом сучасного машинобудування.

У технологічному циклі виготовлення кілець роликопідшипників задана точність розмірів та форми деталей на операціях торцешліфування залежить від технологічних факторів (глибини та швидкості різання, характеристики абразиву, правки круга, способу подачі деталей у зону оброблення, типу та складу змащувально – охолоджувальної рідини та ін.) і взаємного розташування шліфувальних кругів у горизонтальній і вертикальній площинах [1, 2, 3]. До торцевих поверхонь кілець підшипників після надходження з цехів заготівельного виробництва та термічного оброблення в процесі механообробки ставляться високі вимоги стосовно шорсткості (Ra=1,25 - 0,63 мкм), паралельності, площинності та перпендикулярності в межах допуску 8-12 мкм. Це пояснюється тим, що торцеві поверхні є базовими на подальших операціях безцентрового шліфування доріжок кочення і значною мірою визначають клас точності підшипника.

Шліфування торців кілець роликопідшипників суцільним шліфувальним кругом прямого профілю на двосторонніх торцешліфувальних автоматах типу СА-3М, які використовуються в підшипниковому виробництві та на ВАТ ,,Луцький підшипниковий завод“, що в складі корпорації SKF (Гетебор Швеція), зокрема, є малопродуктивним способом унаслідок підвищеного зношення абразиву, припалювань поверхневих шарів, значної витрати змащувально – охолоджувальної рідини (350 – 400 л/хв) та появі теплових деформацій вузлів верстата, що відбивається на точності форми деталей. Заниження технологічних режимів процесу шліфування дає можливість покращити якість поверхневого шару оброблюваного матеріалу, однак є малоефективним, оскільки призводить до зростання машинного часу на виготовлення одиниці продукції та зниження продуктивності [4, 6]. Підвищити продуктивність процесу та забезпечити стабільні якісні показники поверхонь деталей можна за рахунок застосування більш прогресивного різального інструменту, який дасть можливість знизити теплонапруженість оброблюваних поверхонь та проводити оброблення на більш високих швидкостях. Як видно з рис.1, досягнути цього можна шляхом проведення переривчастого шліфування переривчастими, комбінованими та композиційними кругами. З урахуванням особливостей процесу торцешліфування кілець роликопідшипників та правильно підібраними конструктивно-геометричними параметрами різального інструменту можна досягти підвищення продуктивності за рахунок розширення технологічних можливостей процесу, підвищення періоду стійкості та стабілізації різальної здатності абразиву.

^ Рисунок 1   Фактори, параметри та показники процесу шліфування


Д
ля зниження теплонапруженості процесу різання, зменшення контактних температур, використання ЗОР та уникнення припалювань було розраховано згідно з методикою [5] та виготовлено переривчастий шліфувальний круг (рис. 2) з параметрами l1= 38 мм, l2= 8 мм.


Як дослідний зразок використано внутрішнє кільце 6-7313А.02
(рис. 3), в яке вмонтована ХА термопара. Матеріал кільця – сталь ШХ15.
Шліфування проводилося на плоскошліфувальному верстаті зі швидкістю різання 30 м/с з постійною силою притискання кілька
F=12 H.

Результати експериментальних досліджень зміни параметрів шорсткості торцевої поверхні кільця подано на рис. 4, контактної температури – на рис. 5.0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6


Час шліфування, хв

Дослідженнями встановлено, що процесу звичайного та переривчастого шліфування відповідає однакове середнє значення шорсткості
(Ra=0,72 мкм)

На початку шорсткість поверхні, отриманої переривчастим шліфуванням, мала дещо більше значення, що можна пояснити наявністю на робочій поверхні круга різальниих виступів та активною участю різальних зерен передніх кромок цих виступів. Після 5 хв періоду шліфування переривчастим кругом шорсткість поверхні стабілізувалась і протягом подальших 5 хв залишалася на стабільному рівні на відміну від процесу шліфування суцільним кругом, при якому значення шорсткості поверхні після 5 хв періоду роботи круга різко пішло вгору. Стабільна робота переривчастого круга протягом тривалого часу пояснюється утворенням на різальних виступах фронтальних ділянок, що супроводжується рівномірним навантаженням усіх зерен робочої ділянки та рівномірним зношенням абразиву.

Також експериментально встановлено, що така конструкція шліфувального круга забезпечує 20% зниження контактних температур (рис. 5), що свідчить про достовірність проведених розрахунків та правильність підібраних геометричних параметрів переривчастого круга.

Як видно з рис.5, процес переривчастого шліфування, крім зниження, зумовлює розмах контактних температур. Твердість поверхневого шару торцевої поверхні кільця роликопідшипника при цьому підвищилася з 54 до 56 одиниць по HRC порівняно зі шліфуванням суцільним кругом.а


б

Отже, переривчасте шліфування є високопродуктивним способом оброблення торців кілець роликопідшипників завдяки: зменшенню контактних температур в зоні різання та виключення припалювань поверхневих шарів деталей; підвищення стійкості різального інструменту до зношення та зменшення витрати абразиву завдяки використанню кругів вищої твердості; зменшенню потужності, що затрачається на процес шліфування та зниження витрат на електроенергію; уникнення похибок форми внаслідок зниження рівня теплових деформацій вузлів верстата та стабілізації положення шліфувальних кругів; підвищення твердості поверхневих шарів, зумовленої розмахом контактних температур унаслідок переривання процесу різання.


SUMMARY


^ INCREASE OF EFFICIENCY PROCESS OF POLISHING THE BUTT ENDS OF RINGS OF ROLLER BEARINGS

V. Marchuk, V. Ptashenchuk,


The method of increase of efficiency process of polishing the butt ends of rings of roller bearings is considered due to the use of irregular cutting instrument.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Сухарев В.М. Двустороннее шлифование / В.М. Сухарев, А.С. Денисов.   К.: Техника, 1976.   80 с.

  2. Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их наладка / Г.Б. Лурье, В.Н. Комиссаржевская.   М.: Высшая школа, 1967.   474 с.

  3. Марчук В.І. Встановлення зв’язків між технологічними чинниками торцешліфувальної операції і параметрами точності кілець підшипників / В.І. Марчук, В.В. Пташенчук.   Машинобудування і техносфера ХХІ століття: збірник праць ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції.

  4. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов.   М., Машиностроение, 1974. – 319 c.

  5. Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности.   М.: Машиностроение,1978.   167с.

  6. Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования.   М.: Машиностроение, 1975.   176 с.

Схожі:

В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconГосударственный стандарт союза сср конструкции и изделия железобетонные радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения
Л. Г. Родэ, канд техн наук; В. А. Клевцов, д-р техн наук; Ю. К. Матвеев; И. С. Лифанов; В. А. Воробьев, д-р техн наук; Н. В. Михайлова,...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconМіжнародна науково-технічна конференція, присвячена 80-річчю Дніпропетровської області та 90-річчю
В. а д-р техн наук, проф.; Перегудов В. В., д-р техн наук, проф.; Рудь Ю. С., д-р техн наук, проф.; Сидоренко В. Д., д-р техн наук,...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconВіброакустичне діагностування підшипників кочення на етапах виготовлення та експлуатації в.І. Марчук, д-р техн наук, професор; Г. В. Клепацький
Підшипникові вузли є типовими елементами конструкції роторних машин. Найбільш поширеним методом контролю вузлів є оцінка їх віброакустичного...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconРадіолокаційні станції
Рецензенти: кафедра радіотехніки Державного університету інфoрмаційних та комунікаційних технологій (завідувач кафедри д-р техн наук,...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconСтроительные нормы и правила отопление, вентиляция и кондиционирование сниП 04. 05-91*
Ссср (д-р техн наук Е. Е. Карпис, М. В. Шувалова), вниипо мвд СССР (канд техн наук И. И. Ильминский), мниитэп (канд техн наук М....
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconА. А. Семенов моноімпульсні вторинні радіолокаційні станції навчальний посібник
Рецензенти: кафедра радіотехніки Державного університету інфoрмаційних та комунікаційних технологій (завідувач кафедри д-р техн наук,...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconА. Г. Шалимов, д-р техн наук; С. А. Голованенко
А. Г. Шалимов, д-р техн наук; С. А. Голованенко, д-р техн наук, В. Т. Абабков, канд техн наук; Н. Н. Киселев; В. В. Зайцев; Е. Д....
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconМ. І. Волков, д-р техн наук; О. М. Алексєєв, канд техн наук; О. М. Кочевський, канд техн наук
Створення бібліотеки електронних підручників для студентів спеціальностей напряму “інженерна механіка”
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconПравила авіаційного електрозв’язку в цивільній авіації України (пз ца 2003) Київ 2003 Розробники: Новиков В. С., Маленький І. К., Камінський Є. О
Рецензенти: кафедра радіотехніки Державного університету інфoрмаційних та комунікаційних технологій (завідувач кафедри д-р техн наук,...
В.І. Марчук, д-р техн наук, професор iconПо делам строительства москва разработан министерством промышленности строительных материалов СССР исполнители
В. А. Лопатин, канд техн наук; Н. Н. Бородина, канд техн наук; Т. А. Мелькумова; В. И. Голикова; Л. Г. Грызлова, канд техн наук;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи