А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко icon

А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко
НазваА. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко
Сторінка1/26
Дата01.07.2012
Розмір4.35 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко

Військова топографіяНавчальний посібник


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Суми

„Видавництво СумДУ”

2010УДК 623.64(075.8)

ББК 68.93 я 73

В42


Рецензенти:


О.О. Кузнецов ? доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

О.С. Кузема ? доктор фізико-математичних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

^ О.П. Красюк ? кандидат військових наук, Львівська Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 1/11 – 1242 від 26.02.2010 р.)


Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.

В42 Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 281 с.

ISBN 978-966-657-283-0

Навчальний посібник „Військова топографія” містить навчальний матеріал, що відповідає програмі підготовки студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу з відповідної навчальної дисципліни. Розроблений матеріал навчального посібника розкриває широкий спектр напрямків та понять з військової топографії, знання яких необхідні командирам підрозділів наземної артилерії.

Навчальний посібник розроблений авторським колективом у складі кандидата військових наук, старшого наукового співробітника Кривошеєва А.М., кандидата військових наук, доцента Приходька А.І., доцента Петренка В.М., кандидата технічних наук
Сергієнка Р.В.


УДК 623.64(075.8)

ББК 68.93 я 73


ISBN 978-966-657-283-0 © Кривошеєв А.М., Приходько А.І.,

Петренко В.М., Сергіенко Р.В., 2010
ЗМІСТ

С.

ВСТУП……………………………………………………………………………………...…….

5

РОЗДІЛ 1 ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ…….……………………………………………………...

7

1.1 Загальні відомості про топографічні карти……………………………………..…

7

1.1.1 Геометрична сутність картографічного зображення поверхні Землі на картах і планах……………………………………………………………………………………..….…


7

1.1.2 Класифікація і характеристика топографічних і спеціальних карт, що застосовуються в артилерії………………………………………………………………...……


14

1.1.3 Розграфлення і номенклатура топографічних карт. Збірні таблиці, їх призначення і використання…………………………………………………………….………


18

1.1.4 Вимоги до використання інформації в галузі „Топогеодезичне (гідрографічне) забезпечення військ (сил)”……………..………………………………...….


23

1.2 Масштаби топографічних карт. Визначення і відкладення відстаней по карті….

25

1.2.1 Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величини масштабу. Визначення відстаней по карті з використанням лінійного і числового масштабів…………………………………………………………………………………………25

1.2.2 Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу………………………………………………………………………………………….


27

1.2.3 Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами…………………….


29

1.3 Зображення рельєфу і місцевих предметів на топографічних картах……………

35

1.3.1 Суть зображення рельєфу місцевості на картах горизонталями. Зображення типових форм рельєфу горизонталями та умовними знаками………………………………..


35

1.3.2 Абсолютні і відносні висоти точок по карті……………………………………..

45

1.3.3 Класифікація місцевих предметів, що зображуються на топографічних картах. Види умовних позначень та їх характеристика. Головні точки позамасштабних умовних знаків…………………………………………………………………………………...50

1.3.4 Зображення на картах об’єктів місцевості…………………………..………….

57

1.4 Властивості місцевості та її використання підрозділами у бою…………..……..

71

1.4.1 Місцевість як елемент бойової обстановки………………………………………

71

1.4.2 Вивчення місцевості по карті……………………………………………………..

73

1.4.3 Вивчення умов спостереження і маскування…………………………………….

74

1.4.4 Вивчення умов ведення вогню……………………………………………………

84

1.4.5 Вивчення захисних властивостей місцевості…………………………………….

87

1.4.6 Вивчення умов прохідності місцевості…………………………………………..

89

1.4.7 Вивчення місцевості командиром механізованого підрозділу в наступі (варіант)…………………………………………………………………………………………..


91

РОЗДІЛ 2 СИСТЕМИ КООРДИНАТ………..…………………………………………………

98

2.1 Системи географічних та прямокутних координат………………………………..

98

2.1.1 Поняття про координати і системи координат, що застосовуються в артилерії

98

2.1.2 Географічна система координат. Астрономічні координати. Геодезичні координати. Система прямокутних координат……………………………………………..…


98

РОЗДІЛ 3 СИСТЕМА КУТОВИХ ВИМІРІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В АРТИЛЕРІЇ.….

115

3.1 Кути, що застосовуються в артилерії та військовій топографії……..…………..

115

3.1.1 Початкові напрямки та кути, що застосовуються в артилерії. Взаємозв’язок між ними………………………………………………………………………………………….


115

3.1.2 Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Поправка бусолі, її визначення за картою та уточнення при переміщенні……………………………..


126

3.1.3 Поняття про магнітні аномалії……………………………………………………

139

3.2 Вимірювання і побудова кутів на карті……………………………………………

140

3.2.1 Прилади, що застосовуються для вимірювання і побудови кутів на карті…….

140

3.2.2 Вимірювання і побудова кутів на карті за допомогою хордокутоміра та АК-3

142

3.2.3 Точність кутових вимірів на карті………………………………………………..

147

РОЗДІЛ 4 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ І БЕЗ КАРТИ…………………

149

4.1 Суть орієнтування на місцевості без карти………………………………………..

149

4.1.1 Сутність орієнтування на місцевості без карти. Способи визначення сторін горизонту. Особливості орієнтування вночі…………………………………………………..


149

4.1.2 Призначення і будова артилерійського компасу. Визначення сторін горизонту, магнітних азимутів за допомогою компасів………………………………………


160

4.2 Орієнтування на місцевості по карті……………………………………………….

164

4.2.1 Підготовка карти до роботи: орієнтування карти, звіряння карти з місцевістю

164

4.2.2 Визначення свого місцезнаходження різними способами………………………

169

РОЗДІЛ 5 СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ………………………………………………………………………………


190

5.1 Визначення координат точок на геодезичній основі………………………………

190

5.1.1 Визначення координат точок ходами…………………………………………….

190

5.1.2 Визначення координат точок прямою засічкою…………………………………

199

5.1.3.Визначення координат точок зворотною засічкою……………………………...

208

5.2 Визначення координат точок по карті (аерознімком)……………………………..

211

5.2.1 Визначення координат точок за допомогою приладів………………………….

213

5.2.2 Визначення координат точок за допомогою топоприв’язувача………………...

218

Закінчення………………………………………………………………………………………...

223

Глосарій…………………………………………………………………………………………..

224

Додатки…………………………………………………………………………………………...

252

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………...

280ВСТУП


Одним з основних та постійно діючих факторів бойової обстановки, який суттєво впливає на всі сторони польового досвіду та бойової діяльності військ, є місцевість.

В умовах локальних війн та воєнних конфліктів значення місцевості як елемента бойової обстановки зростає особливо у зв’язку з тим, що вона значною мірою, визначає можливості захисту від ядерної, високоточної зброї та звичайних засобів ураження.

Вміле використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне виконання заходів захисту від засобів ураження, сприяє підвищенню маневреності військ, прихованості і раптовості ударів по противнику, більш ефективному застосуванню всіх видів зброї і бойової техніки. Звідси бачимо, наскільки важливо для кожного військовослужбовця вміння швидко і правильно вивчати місцевість з метою врахування її властивостей та характеристик і використання їх під час виконання бойових завдань.

Розроблення способів вивчення місцевості, орієнтування на ній та виконання польових вимірів під час підготовки і ведення бойових дій є предметом спеціального курсу – військової топографії. Вона як галузь воєнних знань обслуговує військове мистецтво (перш за все тактику і стрільбу артилерії) і спеціальну підготовку військ.

Знання способів вивчення місцевості, навички в орієнтуванні і переміщенні на ній у різних умовах, вдень, вночі, за умови обмеженої видимості сприяють правильному використанню сприятливих властивостей місцевості для досягнення успіху у бою, допомагають швидко і впевнено орієнтуватися і витримувати заданий напрямок під час пересування і здійснення маневру на полі бою. Вміння користуватися топографічною картою, аерознімком дає можливість командирам заздалегідь вивчити і оцінити місцевість як на території розташування своїх військ, так і в розташуванні противника, підготувати необхідні дані для здійснення маршу, виконати розрахунки для ведення вогню, визначити ступінь впливу місцевості на вражаючі фактори зброї масового ураження з метою правильного вибору і проведення заходів захисту від них. За допомогою карти полегшується прийняття найбільш доцільного рішення, постановка завдань підлеглим, цілевказівки й управління підрозділами в бою.

У результаті вивчення курсу „Військова топографія” слухачі (майбутні офіцери) у сучасних умовах зобов’язані вміти:

  • користуватися топографічними картами (аерознімками); швидко вивчати і оцінювати за картою місцевість на великих площах з метою найбільш ефективного застосування зброї та бойової техніки, повного використання захисних властивостей місцевості, всебічного урахування умов прохідності і маскування; виявляти за аерознімками засоби зброї масового ураження та високоточної зброї, інші об’єкти противника; точно визначати по карті та аерознімках координати виявлених цілей і інші дані, необхідні для організації бойових дій, цілевказівка й управління військами;

  • впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості, особливо вночі, в умовах обмеженої видимості і під час пересування на великих маршових швидкостях;

  • своєчасно і повно здійснювати заходи, які забезпечують військам надійність і правильність орієнтування і цілевказівки на полі бою.

Під час стрільби артилерії та пуску ракет вихідними даними для визначення вирахуваних установок є геодезична (топографічна) дальність стрільби (пуску), дирекційний кут напрямку позиції – ціль, висота позиції та цілі. Однак зазначені величини можна визначити лише в тому випадку, якщо відомі місцеположення (координати) позиції та цілі. На підставі цих даних і розрахунку поправок на умови стрільби (пуску) можна визначити вирахувані дальність стрільби (пуску) і дирекційний кут, за якими встановлюється приціл і надається гарматам (ракетам) напрямок стрільби (пуску). Але одного обчисленого дирекційного кута на ціль ще недостатньо. Для наведення гармат (ракет) точно за напрямком стрільби необхідно мати на позиції орієнтирні напрямки, дирекційні кути яких відомі.

Таким чином, навчальний курс „Військова топографія” є важливою складовою частиною підготовки офіцерів для ракетних військ і артилерії. У тісному зв’язку з іншими курсами навчання, особливо тактикою та стрільбою і управління вогнем, вогневою і інженерною підготовкою, вона забезпечує командирів артилерійських підрозділів необхідними знаннями і навичками, вміле застосування яких сприяє досягненню успіху в бою.

Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам: доктору технічних наук, професору О.О. Кузнецову (Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба), доктору фізико-математичних наук, професору О.С. Куземі (Сумський національний аграрний університет), кандидату військових наук О.П. Красюку (Львівська Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного) за поради і зауваження, які були надані ними під час рецензування рукопису посібника.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconА. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко
О. О. Кузнецов − доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconАннотации удк 628. 35 Приходько л. Н
Приходько л. Н. Опыт увеличения производительности и эффективности очистки на городской канализационной станции
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconАннотации удк 628. 35 Приходько л. Н
Приходько л. Н. Опыт увеличения производительности и эффективности очистки на городской канализационной станции
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconНаукового пізнання
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко ? Кременчук : Кременчуцький національний...
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconУкраїни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Бібліотека Володимир Петрович Сергієнко Біобібліографічний покажчик Київ -2004
С32 Володимир Петрович Сергієнко: Біобібліографічний покажчик/ Упоряд. Н.І. Тарасова. К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2004. 36 с
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconПриходько о г

А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconСергієнко В. В. Навчальний посібник. Фпнп

А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconЗразок оформлення статті удк 43-3 І.І. Петренко
move to 1812-11467
А. М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В. М. Петренко, Р. В. Сергієнко iconДокументи
1. /Програмування на мов_ С+ (Петренко).doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи