Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль icon

Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль
Скачати 29.16 Kb.
НазваЛекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль
Дата01.07.2012
Розмір29.16 Kb.
ТипЛекція
1. /???????????????? ??????????/???? ??????????? ?????-???????????????? ??????????.doc
2. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 7-??? ????.doc
3. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 1-??? ????.doc
4. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 10-??? ????.doc
5. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 11-??? ????.doc
6. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 2-??? ????.doc
7. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 3-??? ????.doc
8. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 4-??? ????.doc
9. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 5-??? ????.doc
10. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 6-??? ????.doc
11. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 8-??? ????.doc
12. /???????????????? ??????????/?????? ? ?????????? ???????????????? ???????????/?????? 9-??? ????.doc
13. /???????????????? ??????????/??????? ?? ?????? ? ????????????????? ??????????.doc
14. /???????????????? ??????????/????????? ?? ????????????????? ??????????.doc
15. /???????????????? ??????????/?????????? ? ????????????????? ??????????.docx
Теми контрольних робіт з дисципліни “Експериментальна психологія” для студентів 2 курсу денного І заочного відділення
Лекція 7 Неекспериментальні плани Ціль
Лекція 1 Тема: Методологія наукового дослідження, його принципи й структура
Лекція 10 Тестування й теорія вимірів Ціль
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль
Лекція 2 Методи психологічного дослідження І їхня класифікація Ціль
Тема лекції: психологія психологічного експерименту
Лекція 4 Організація й проведення експериментального дослідження Ціль
Лекція 5 Експериментальні змінні І їхній контроль Ціль
Лекція 6 Основні експериментальні плани Ціль
Лекція 8 Кореляційне дослідження Ціль: розглянути поняття «кореляція»
Лекція 9 Теорія психологічних вимірів Ціль
Питання до іспиту
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет
Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. 380с. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х ч. М.: Педагогика, 1982. 613с. Белановский С. А. Методика и техника фокусированного интервью

Лекція 11


Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення


Ціль: розглянути результати емпіричного дослідження й способи їхнього подання (графічні, символічні, вербальні). Визначити помилки першого й другого роду, їхні причини й засоби мінімізації. Розглянути узагальнення експериментальних результатів на інші вибірки, інші умови експерименту та на інших експериментаторів. Розкрити основні вимоги до наукового тексту.


План.

 1. Результати психологічного дослідження і їхнє подання.

 1. Помилки 1-го й 2-го роду, їхні причини й засоби мінімізації.

 2. Узагальнення експериментальних результатів.

 3. Основні вимоги до наукового тексту.


Підсумок будь-якого дослідження - перетворення «сирих» даних у рішення про виявлення явища (розходжень у поводженні двох і більше груп), про статистичний зв'язок або причинну залежність. Підтвердження або спростування статистичної гіпотези про значимість виявлених подібностей - розходжень, зв'язків і повинне бути інтерпретоване як підтвердження (неспростування) або спростування експериментальної гіпотези. Як правило, дослідник намагається підтвердити гіпотези про розходження поведінки контрольної й експериментальної груп. Нуль-гіпотеза - гіпотеза про тотожність груп.

Дослідник може прийняти або спростувати статистичну нуль-гіпотезу, але вона може бути об'єктивно («насправді») вірної або помилкової. Відповідно можливі чотири результати:

1) прийняття вірної нуль-гіпотези;

2) відкидання помилкової нуль-гіпотези;

3) прийняття помилкової нуль-гіпотези;

4) відкидання вірної нуль-гіпотези. Два варіанти рішення правильні, два - помилкові. Помилкові варіанти називаються помилками 1-го й 2-го роди.

Помилку першого роду дослідник робить, якщо відкидає щиру нуль-гіпотезу. Помилка 2-го роди складається в прийнятті помилкової нуль-гіпотези. В експлораторному експерименті небезпечніше помилка 2-го роду. У конфірматорному експерименті більше значення має помилка 1-го роду. Збільшення обсягу вибірки й статистичної вірогідності висновку сприяє мінімізації помилки 1-го роду.


Дослідника підстерігає небезпека неправомірного узагальнення результатів дослідження. Обмежниками генералізації результатів виступають: 1) особливості вибірки;

2) зміст експерименту (завдання випробуваному, впливу, середовище);

3) особистість експериментатора.

Можливі дві стратегії проведення додаткових досліджень: 1) обмеження генералізації шляхом введення додаткових змінних у план експерименту; 2) індуктивний шлях на основі повторного огляду результатів на інших рандомізованих експериментальних вибірках.

Завершенням будь-якої дослідницької роботи є подання результатів у тій формі, що прийнята науковим співтовариством. Розрізняють дві основні форми подання результатів: кваліфікаційну (курсова робота, дипломна робота, дисертація й т.д.) і науково-дослідну (усні виклади, публікації, комп'ютерні версії). Але всі вони ставляться до тих або інших варіантів подання текстової, символічної і графічної інформації.


Література: 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

 2. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120с.

 3. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.: ЛГУ, 1982. – 317с.

 4. Дэйвидсон М. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления данных. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 254с.

 5. Зароченцев Н.Д. Экспериментальная психология: Уч. для вузов / Н.Д.Зароченцев, А.И.Худяков. – М.: Проспект, 2005. – 208с.

 6. Исследование в психологии: Методы и планирование / Дж.Гудвин. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 558с.

 7. Логвиненко А.Д. Измерения в психологии математические основы. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 278с.

 8. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. – М.: Наука, 1977. - 183с.

 9. Паповян С.С. Математические методы в социальной психологии. – М.: Наука, 1983. – 343с.

 10. Пфанцгаль И. Теория измерений. – М.: Мир, 1976. – 248с.

 11. Шнейдер Л.Б. Экспериментальная психология: Уч. пособие для вузов / Л.Б.Шнейдер. – М.: Академический проект, 2007. – 300с.

 12. Худяков А.И. Экспериментальная психология в схемах и комментариях. – СПб.: Питер, 2008. – 320с.

 13. Экспериментальная психология: Учебник для вузов / В.Н.Дружинин. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2003. – 319с.

Схожі:

Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconКандидати психологічних наук, доценти, внз уабс нбу, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, М. Суми категорія психологічного впливу в психології анотація
Утнісних характеристик категорії психологічного впливу розглядаються: специфічні ознаки психологічного впливу, структура психологічного...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconДля студентів 4-го курсу медичних факультетів №1, 2 зі спеціальності „Лікувальна справа”, «Педіатрія» на осінній семестр 2009/2010 навчального року
Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconЛекційні модулі: Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція Декоративно – прикладне мистецтво, як вид образотворчого мистецтва. Ціль та завдання курсу дпм
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconНаукові напрями та результати досліджень
Згідно з програмою держбюджетного фінансування ндр, у 2010 році кафедра політекономії проводила наукові дослідження за напрямом:...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconТеоретико-методологічні основи дослідження прокрастинації як соціально-психологічного явища
Кількість осіб, які страждають від прокрастинації збільшується з кожним роком, і тому дослідження цього феномену, на сьогодні є досить...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Наочне забезпечення практичного заняття: Атласи експериментально – психологічного дослідження відхилень у психічній діяльності людини,...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconЛекція Методологічні проблеми теорії виховання
Реалізація креативного потенціалу особистості: суперечності та їхня характеристика. Змістова сутність основних підходів (діяльнісний,...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль icon“Затверджено”
Тема заняття 1: предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconТематичний план
Контроль початкового (базисного) рівня знань та вмінь студентів (методика фізичного обстеження хворого, інтерпретація результатів...
Лекція 11 Результати психологічного дослідження, їхня інтерпретація й узагальнення Ціль iconПредмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я
Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи