Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 icon

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211
Скачати 71.36 Kb.
НазваЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211
Дата01.07.2012
Розмір71.36 Kb.
ТипДокументи

Публікації співробітників Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка за 2009 рік 1. Монографії

 2. Підручники, навчальні посібники;

 3. Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, навчальні посібники із дисциплін спеціалізації, вісники, збірники наукових праць, видані матеріали конференцій);

1. Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана Франка в 2008/2009 році / За ред. А. І. Прокопіва. – Львів, 2009. – 37 с.

2. Ботанічні сади та дендропарки України / Уклали: Н. М. Трофименко, А. І. Прокопів, Б. В. Гончаренко. – Київ, 2009. – 34 с.


4. Статті;

Статті у виданнях ІSІ:

 1. Борсукевич Л. М. Нове місцезнаходження Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O Kuntze на території Львівської області / Л. М. Борсукевич // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, №2. – С. 208-211.

 2. Кобів Ю. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) / Ю. Кобів, А. Прокопів, М. Гелеш, Л. Борсукевич // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. біол. Вип. 49. – 2009. – Вип. 49. – С. 63–82.

 3. Кобів Ю. Глобальні кліматичні зміни як загроза видовій біорізноманітності високогір’я Українських Карпат / Ю. Кобів // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 4. – С. 451 – 465.


Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Арапетьян Е. Ефективність комплексу мікроелементів на схожість насіння Alyssum gmelinii Jord. та Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. / Е. Арапетьян, Л. Борсукевич, І. Білінська // Інтродукція рослин. – 2009. – № 3. – С. 80-83.

 2. Борсукевич Л. М. Структурно-порівняльний аналіз вищої водної флори Східної Галичини / Л. М. Борсукевич // Чорноморський ботан. журн. – 2009. – Т. 5, № 1. – С. 80-90.

 3. Борсукевич Л. М. Історичні аспекти та актуальні завдання досліджень вищої водної рослинності Східної Галичини / Л. М. Борсукевич // Вісн. Одеського нац. ун-ту. Сер. біол. – 2008. – Т. 13, Вип. 14. – С. 149-154.

 4. Гинда Л. Оцінка мінливості систематичних ознак для Centaurea mollis Waldst. et Kit. і C. marmarosiensis (Jav.) Czer. / Л. Гинда, Т. Починок // Наук. записки Держ. природозн. музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 203 – 208.

 5. Клевета Г. Цукрознижувальний ефект екстрактів галеги лікарської (Galega officinalis L.) за умов експериментального цукрового діабету / Г. Клевета, А. Котик, М. Скибіцька, [та ін.] // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 23-24.

 6. Могиляк М. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі / М. Могиляк, А. Прокопів // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біологічного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 163–164.

 7. Могиляк М. Г. Інтродукція Anthemis monanta Willd. (Asteraceae) в Західному Лісостепу України / М. Г. Могиляк, М. І. Скибіцька, К. О. Скварко, Е. Р. Арапетьян // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 161-162.

 8. Скибіцька М. Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури / М. Скибіцька, А. Прокопів, Л. Борсукевич // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біологічного різноманіття. – 2009. – Вип. 24. – С. 166–169.

 9. Сосновський Є. Трофічні зв`язки Heliothrips haemorrhoidalis Bouche (Thysatoptera, Thripidae) в оранжереях ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. Сосновський, А. Прокопів // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біологічного різноманіття. – 2009. – Вип. 22. – С. 38–40.

 10. Тимчишин Г. Феноритмогрупи рододендронів в умовах Львова / Г. Тимчишин // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 22-24. – С.48-50.

 11. Федоровська Я. А. Особливості репродуктивної біології деяких видів роду Allium L. в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. І. Франка / Я. А. Федоровська // Вісн. Київ. ун-ту Сер .Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. 2009. - Вип. 22-24. – С. 65-67.

 12. Федоровська Я. А. Оцінка сортового різноманіття колекційного фонду роду Dahlia Cav. Ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка / Я. А. Федоровська, А. І. Прокопів // Наук. вісн. НЛТУУ “Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку”: зб. наук.-техн. праць.- 2009. - Вип. 18. 12. - С. 227-231.


Статті у інших наукових виданнях:

 1. Кобів Ю. Біологічні особливості видів і життєздатність їхніх популяцій / Ю. Кобів, В. Кобів // Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат: наук. зб. ; за ред. Й. Царика. – Львів, 2009. – С. 23 – 51.

 2. Кобів Ю. Збереження ізольованих популяцій монтанних видів на рівнині / Ю. Кобів // Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації: наук. зб. ; за ред. Й. Царика. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 23.

 3. Кобів Ю. Збереження оселищ рідкісних видів рослин / Ю. Кобів // Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наукові рекомендації: наук. зб. ; за ред. Й. Царика. – Львів: Меркатор, 2009. – С. 19 – 22.


5. Тези доповідей:

5.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях.

1. Борсукевич Л. М. Інтродукція видів роду лізіхітон (Lysichiton) в ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка / Л. М. Борсукевич // Матер. ІІ Міжнародної наук. конф. "Інтродукція, селекція та захист рослин" (Донецьк, 6-8 жовтня 2009 р). – С. 107-110.

2. Борсукевич Л. Структурный анализ гидрофильной флоры национального природного парка «Гуцульщина» / Л. Борсукевич, И. Данылык, М. Томыч // Материалы II Междунар. научно-практ. конф. "Молодые исследователи – ботанической науке 2009" (Гомель, 24-25 сентября 2009 г.). – Гомель : УО ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. – С. 79-83.

3. Борсукевич Л. М. Водные объекты в природоохранной сети бассейна верхнего течения Днестра / Л. М. Борсукевич // Материалы ІІ Междунар. научно-практ. конф. "Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования" (Астрахань, 25-30 августа 2009 г). – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 3-4.

4. Луцишин Н. В. Етапи становлення колекції тропічних і субтропічних рослин ботанічного саду імені Івана Франка / Н. В. Луцишин // Матеріали міжнар. наук. конф. ”Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин” (Київ, 10-13 березня 2009р.).- Київ, 2009.- С. 66-69.

5. Могиляк М.Г. Введення Helianthemum orientale (Grosser) Juz. et Pozd. (Cistaceae) в первинну культуру / М.Г. Могиляк, Е.Р. Арапетьян, Ю.М. Усатенко // Матер. Междунар. науч. конф. “Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков” (Симферополь, 21-24 сентября 2009 г.). – Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2009. – С. 208-209.

6. Павлик М. Причини рідкісності та схожість насіння Leontopodium alpinum Cass. в умовах інтродукції / М. Павлик, А. Прокопів // Збірн. тез V Міжнародної конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ в біології» (12-15 травня 2009 року, Львів). – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 176–177.

7. Починок Т. Підходи до біоморфологічного аналізу високогірних рослин / Т. Починок, А. Прокопів // Збірн. тез V Міжнародної конф. студентів і аспірантів “Молодь і поступ в біології”: зб. тез, 12-15 травня 2009 р. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 28–29.

8. Прокопів А. І. Різноманітність форм і підходи до класифікації Cycadopsida / А. І. Прокопів // Матеріали міжнар. наук. конф. “Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин”, 10-13 березня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 75–79.

9. Прокопив А. И. Дендрофлора ботанического сада Львовского національного университета имени Ивана Франко: этапы формирования и современное состояние / А. И. Прокопив, О. Б. Щерба, М. А. Щербина, Г. В. Тымчишин // Материалы междунар. научн. конф., посв. 100-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР П. И. Лапина, 30 июня – 2 июля 2009 г. – М., 2009. – С. 292-296.

10. Прокопів А. І. Просвітницька роль ботанічних садів / А. І. Прокопів // Матеріали міжнар. наук. конф. “Навчальна і виховна роль ботанічних садів і дендропарків”, 21-24 вересня 2009 р. – Сімферополь, 2009. – С. 21–22.

11. Скибіцька М. І. Колекції ботанічного саду ЛНУ імені І. Франка – джерело збагачення, вивчення та збереження генофонду лікарських рослин / М. І. Скибіцька, А. І. Прокопів, М. Г. Могиляк [та ін.] // Тезисы междунар. научно-практ. конф. "Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений" (Ялта, 8-12 июня 2009 г.). – Ялта, 2009. – С. 168-169.

12.Сосновський Є. Оранжерейна білокрилка (Trialeurodes vaporariorum Westw.) та її паразит – енкарзія (Encarsia formosa Gahan) в оранжереях Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. Сосновський // V Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології” : зб. тез, 12-15 травня 2009 р. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 158-159.

13. Сосновський Є. В. Фітофаги яблунь і боротьба з ними / Є. В. Сосновський, А. І. Прокопів, О. Б. Щерба // Матеріали міжнар. наук. конф. “Навчальна і виховна роль ботанічних садів і дендропарків”, 21-24 вересня 2009 р. Матеріали міжнар. наук. конф. “Навчальна і виховна роль ботанічних садів і дендропарків”, 21-24 вересня 2009 р. – Сімферополь, 2009. – С. 105–106.

14. Сосновський Є. В. Трофічні зв’язки трипсів (Thysanoptera) на тропічних і субтропічних рослинах у Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка / Є. В. Сосновський // Матер. V Міжнар. наук. конф. “Zoocenosis-2009 : Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах” (Дніпропетровськ, 12-16 жовтня 2009 р.). – Дніпропетровськ : Ліра, 2009. – С. 228-230.

15. Сосновський Є. В. Трофічні зв’язки трипсів (Thysanoptera) на тропічних і субтропічних рослинах у Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка / Є. В. Сосновський // Матер. V Міжнар. наук. конф. “Zoocenosis-2009 : Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах” (Дніпропетровськ, 12-16 жовтня 2009 р.). – Дніпропетровськ : Ліра, 2009. – С. 228-230.

16. Сосновський Є. Основні шкідники азалій захищеного грунту / Є. Сосновський, А. Прокопів // Збірн. тез V Міжнародної конф. студентів і аспірантів “Молодь і поступ в біології”: зб. тез, 12-15 травня 2009 р. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 179–180.

17. Сосновський Є. В. Комахи-фітофаги тропічних і субтропічних лікарських, ефіроолійних та ароматичних рослин / Є. В. Сосновський, А. І. Прокопів // Междунар. науч.-практ. конф., посв. 200-летию НБС “Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений”: тезисы. док., 8-12 июня 2009 г. – Ялта : НБС-ННЦ, 2009. – С. 179–180.

18. Сосновський Є. В. Трофічні зв’язки кокцид (Coccinea, Homoptera) на рослинах захищеного ґрунту в Ботанічному саду ЛНУ імені І.Франка / Є. В. Сосновський, А. І. Прокопів // Матеріали другої міжнар. наук. конф. “Інтродукція, селекція та захист рослин”, 6-8 жовтня 2009 р. – Т. 2. – Донецьк, 2009. – С. 286–290.

19. Kleveta G., The investigayion hypoglycemic effect of the extracts of Galega officinalis / G. Kleveta A. Kotyk, M. Skybitska [et al.] // Scientific conference “Biologically active substances: fundamental and applied problems” : abstracts, May 25-30, 2009 p. – Novy Svet, AR Crimea, Ukraine, 2009. – P. 309-310.


5.2. Тези доповідей на всеукраїнських конференціях:

 1. Борсукевич Л. М. Вища водяна рослинність Шацького національного природного парку / Л. М. Борсукевич, А. І. Прокопів // Матеріали наук. конф. “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку”, 10-13 вересня 2009 р. – Львів : Сполом, 2009. – С. 16–18.

2. Пундяк О.І. Вплив попереднього лазерного опромінення на процес проростання спор моху Funaria hygrometrica Hedw / О. І. Пундяк, К. О. Скварко // Тези доп. VІІ Всеукр. наук-техн. конфер. «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Кременчуг: КДПУ, 2008. – С. 19.

3. Сосновський Є. В. Їздці-хальциди (Hymenoptera, Chalcidoidea) – паразити комах-фітофагів тропічних і субтропічних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. В. Сосновський, А. І. Прокопів // Матеріали Всеукр. наук. конф., присв. 175-річчю заснування кафедри зоології “Зоологічна наука у сучасному суспільстві”, 15-18 вересня 2009 р. – Київ-Канів, 2009. – С. 445–449.

Схожі:

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103
Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconДокументи
1. /42/~$!ПЯ 42-18___________РЕЄСТР_04 ФОРМ.doc
2. /42/ПЯ...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconЛ. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114
Перелік насіння, яке пропонує на обмін ботанічний сад лну ім. І. Франка у 2010 – 2011 році / За ред. А. Прокопіва // А. Прокопів,...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип.  – К.: Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconНових надходжень до бібліотеки травень
Карпінська, І. Й. Функції, їх властивості та графіки [Текст] / І. Й. Карпінська. – Х. Вид група "Основа", 2009. – 123 с. – (Б-ка...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconНових надходжень до бібліотеки грудень
Соловйов, В. О. Природа України. Словник-довідник для вчителів та учнів [Текст]. Ч. 1 / В. О. Соловйов, В. В. Грицайчук. – Х. Вид...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconДокументи
1. /Алгортимы укр/01. Жегулович.doc
2. /Алгортимы...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 201-211 Philos. Sci. 2004. N p. 201-211
Саме тому проблема розвитку громадських організацій як найактивніших акторів на сцені громадянського суспільства є вкрай важливою...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки жовтень
Семенов, В. О. Доведення нерівностей. Числові послідовності : скінченні суми і добутки [Текст]. Кн. 3 / В. О. Семенов. – Х. Вид група...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211 iconДокументи
1. /Укр.мова/10_Perelik_Ukr_mova.doc
2. /Укр.мова/11_Reglament_Ukr_mova.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи