Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 icon

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103
Скачати 106.62 Kb.
НазваЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103
Дата01.07.2012
Розмір106.62 Kb.
ТипДокументи

Публікації співробітників Ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка за 2010 рік

 1. Монографії;

 2. Підручники, навчальні посібники;

 3. Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, навчальні посібники із дисциплін спеціалізації, вісники, збірники наукових праць, видані матеріали конференцій);

 1. Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана Франка в 2009/2010 році / За ред. А. І. Прокопіва. – Львів, 2009. – 32 с.

 2. Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий посібник за ред. А. П. Лебеди // Л. М. Борсукевич, Н. В. Луцишин, М. Г. Могиляк, А. І. Прокопів, М. І. Скібіцька, О. Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с. 1. Статті:

Статті у виданнях ІSІ:

 1. Борсукевич Л. М. Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) – представник нового для флори України роду / Л. М. Борсукевич // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, №1. – С. 100 – 103.

 2. Кобів Ю.Й. Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю. Кобів // Укр. ботан журн. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 350 – 372.

 3. Лисенко Г. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка Подільських лучних степів / Г. Лисенко, І. Данилик, Л. Борсукевич // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 9 – 18.

 4. Починок Т. Особливості формування пагонової системи Saussurea alpina (L.) DC. (Asteraceae) / Т. Починок, А. Прокопів // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 53. – С. 19 – 27.Статті у зарубіжних фахових виданнях:

 1. Borsukiewicz L. Genus Potamogeton L. on the territory of Eastern Galicya and its conservation / L. Borsukiewicz // Acta Soc. Bot. Pol. – 2010. – Vol 79. Suppl. 1. – P. 33 – 34.

 2. Dolatowski J. Okruchy historii Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego / J. Dolatowski, A. Prokopiv, B. J. Szmit // Rocznik Polskiego T-wa Dendrologicznego –2009. – Vol. 57. – S. 49 – 74.Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Арапетьян Е. Р. Вплив температури рідкого азоту ( – 196єС) на схожість насіння рідкісного виду Cladium mariscus (L.) Pohl (Cyperaceae) / E. Р. Арапетьян, Л. М. Борсукевич, Ю. М. Усатенко // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 187 – 191.

 2. Арапетьян Е. Р. Початкові етапи росту Echinops sphaerocephalus L. (Asteraceae) за впливу сполук міді та бору / Е.Р. Арапетьян // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2009. – Вип. 13.5. – С.290 – 295.

 3. Борсукевич Л. М. Збереження біорізноманіття водно – болотних угідь шляхом оптимізації регіональної екомережі (басейн верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу) / Л. М. Борсукевич // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 85 – 93.

 4. Борсукевич Л. М. Синтаксономічний склад класу Potametea Klika in Klika et Novak 1941 водойм басейнів верхів’їв Дністра, Пруту та Західного Бугу / Л. М. Борсукевич // Наук. зап. держ. природозн. музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 123 – 136.

 5. Єфремова О. О. Біологічні особливості росту і розвитку видів роду Carlina L. ex situ / О. О. Єфремова, М. І. Скибіцька, І. Г. Мелешко, Т. В. Ган // Збірн. наук. праць: Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛТА, 2009. – Вип. 115. – С. 245 – 249.

 6. Кальмук О. П. Використання стимуляторів росту при вегетативному розмноженні магнолії Суланжа / О. П. Кальмук, К. О. Скварко, І. В. Семенюк // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 204 – 207.

 7. Могиляк М. Г. Збереження біологічного різноманіття рідкісних і декоративних рослин природної флори України в умовах культивування / М. Г. Могиляк, М. І. Скибіцька, Я. А. Федоровська // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 223 – 226.

 8. Прокопів А. І. Загальні риси формування пагонової системи Salix herbacea L. У високогір’ї Українських Карпат / А. І. Прокопів, С. О. Волгін // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2009. – Том 3 / № 3. – С. 89 – 96.

 9. Прокопів А. Підходи до структурного аналізу адаптаційної стратегії рослин / А. Прокопів // Вісн. Київ. ун–ту. Сер. Інтродукція і збереження рослинного різноманіття. – 2010. – Вип. 28. – С. 34 – 36.

 10. Прокопів А. Сучасний стан колекції дендрофлори ботанічного саду ЛНУ імені Івана Франка // А. Прокопів, О. Щерба, М. Щербина, Г. Тимчишин, І. Семенюк // Вісн. Київ. ун–ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2010. – Вип. 28. – С. 36 – 40.

 11. Прокопів А. І. Вплив стимуляторів росту на живцювання Magnolia x soulangiana Soul. – Bod. / А. І. Прокопів, О. П.Кальмук, І. В. Семенюк, К. О. Скварко // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 8 – 10.

 12. Скварко К. Вплив лазерного випромінювання УФ–С та червоного світла на схожість та проростання насіння Carlina acaulis L. та Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf. // К. Скварко, Т. Починок // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 52. – С. 199 – 207.

 13. Скварко К. О. Математичний аналіз динаміки росту Inula magnifica L. та Centaurea carpatica (Porc.) Porc. в умовах світло – лазерної стимуляції / К. О. Скварко, Б. М. Паляниця, О. П. Кальмук // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 70 – 75.

 14. Скварко К. О. Проростання насіння лікарських рослин в умовах лазерної фотоактивації / К. О. Скварко, І. Д. Скрипа, О. П. Кальмук // Наук. вісн. НЛТУУ. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 34 – 39.

 15. Скибіцька М. І. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка / М. І. Скибіцька, М. Г. Могиляк, Б. М. Паляниця // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Ч. 2. – С. 226 – 230.


Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Кобів Ю.Й. Злинка залозиста – Erigeron atticus Vill. / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 322.

 2. Кобів Ю.Й. Язичник сибірський (Я. буковинський, Я. український) – Ligularia sibirica Cass. (L. bucovinensis Nakai; L. ucrainica Minderova) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 330.

 3. Кобів Ю.Й. Чихавка язичкова (Деревій язичковий) – Ptarmica lingulata (Willd. et Kit.) DC. (Achillea lingulata Waldst. et Kit., A. alpina Schur) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 331.

 4. Кобів Ю.Й. Молодило мармурове – Sempervivum marmoreum Griseb. (S. schlehanii Schott) / Ю. Й. Кобів, Р. Я. Кіш, В. С. Шушман // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 417.

 5. Кобів Ю.Й. Молодило гірське – Sempervivum montanum L. (incl. S. montanum L. subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek, S. carpathicum Wettst. ex Prodan non G.Reuss) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – C. 418.

 6. Кобів Ю.Й. Сверція багаторічна (Бешишниця багаторічна) – Swertia perennis L. (incl. S. alpestris Baumg. ex Fuss, S. perennis L. subsp. alpestris (Baumg. ex Fuss) Simonk.) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 494.

 7. Кобів Ю.Й. Шолудивник Едера – Pedicularis oederi Vahl (P. versicolor Wahlenb.) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 532.

 8. Кобів Ю.Й. Вовна гірська пухнаста (Кортуза Маттіолі пухнаста) – Cortusa matthioli L. subsp. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) Jбv. / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 543.

 9. Кобів Ю.Й. Рутовик коріандролистий – Callianthemum coriandrifolium Rchb. / Ю. Й. Кобів, Ю. Й. Нестерук // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 558.

 10. Кобів Ю.Й. Ломикамінь аїзоподібний – Saxifraga aizoides L. / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 589.

 11. Кобів Ю.Й. Ломикамінь жовто – зелений – Saxifraga luteo – viridis Schott et Kotschy (S. corymbosa auct. non Boiss.) / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 596.

 12. Кобів Ю.Й. Ломикамінь напівзонтиковий – Saxifraga pedemontana All. subsp. сymosa Engler (S. cymosa Waldst. et Kit., nom. inval.) / Ю. Й. Кобів, Р. Я. Кіш // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 598.

 13. Кобів Ю.Й. Вероніка стокроткова – Veronica bellidioides L. / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 617.

 14. Кобів Ю.Й. Вероніка кущикова – Veronica fruticans Jacq. / Ю. Й. Кобів // Червона книга України. Рослинний світ. / Під заг. ред. Я. П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 618.

 15. Прокопів А. І. Заповідні території України: Ботанічні сади та дендропарки. Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка / А. І. Прокопів, Л. М. Борсукевич – Київ, 2009. – С. 153 – 162.5. Тези доповідей:

5.1 Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Арапетьян Е. Р. Вплив температури рідкого азоту ( – 196єС) на схожість насіння рідкісного виду Cladium mariscus (L.) Pohl (Cyperaceae) / E. Р. Арапетьян, Л. М. Борсукевич, Ю. М. Усатенко // Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних умовах: матер. допов. міжнар. наук. конф., присв. 135 – річчю заснув. Херс. держ. аграр. ун – ту (Херсон, 21 – 24 червня 2010 р.). – Херсон, 2010. – С. 449 – 453.

 2. Бено Ю. Ростові процеси у дурмана звичайного за дії постійного магнітного поля / Ю. Бено, М. Дика, К. Скварко // Молодь і поступ біології: Збірник тез VI Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (Львів, 21 – 24 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 6 – 7.

 3. Борсукевич Л. М. Основные тенденции зарастания горных водоемов Украинских Карпат / Л. М. Борсукевич // Проблемы сохранения биол. разнообразия и использование биологических ресурсов: матер. междунар. научно – практ. конф. (Минск, 18 – 20 ноября 2009 г.). – Минск, 2009. – Ч. 1– С. 50 – 53.

 4. Борсукевич Л. М. Ценофлора отмельных сообществ на западе Украины / Л. М. Борсукевич // Окская флора: матер. Всерос. школы – семинара по сравнительной флористике, посвящ. 100 – летию «Окской флоры» А.Ф. Флерова (Рязань, 23 – 28 мая 2010 г.). – Рязань, 2010. – С. 154 – 157.

 5. Борсукевич Л. М. Галогидрофильная растительность Прикарпатья (Украина) / Л.М. Борсукевич, И.Н. Данылык // Гидроботаника 2010: матер. I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам (Борок, 9 – 13 октября 2010 г.). – Ярославль, 2010. – С. 65 – 67.

 6. Данилик І. М. Проблеми збереження раритетних судинних рослин урочища Драгобрат (Свидовець, Карпати) / І. М. Данилик Л. М. Борсукевич // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: матер. міжнар. наук. конф., присвяч. 130 – річчю від дня народження Антонія Маргіттая (Мукачево – Берегово, 16 – 18 вересня 2010 р.). – Ужгород, 2010. – С. 51 – 54.

 7. Данилюк К. М. Адвентивний вид Sclerochloa dura (L.) Beauv. (Poaceae) у Львівській області / К. М. Данилюк, Л. М. Борсукевич // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матер. міжнар. конф. молодих учених (Ялта, 21 – 25 вересня 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 109 – 110.

 8. Кальмук О. П. Використання стимуляторів росту при вегетативному розмноженні магнолії Суланжа / О. П. Кальмук, К. О. Скварко, І. В. Семенюк // Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних умовах: матер. допов. міжнар. наук. конф., присв. 135 – річчю заснув. Херс. держ. аграр. ун–ту (Херсон, 21 – 24 червня 2010 р.). – Херсон, 2010. – С. 463 – 466.

 9. Кобив Ю. И. Периферические популяции редких видов растений Украинских Карпат / Ю. И. Кобив // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матер. IV Всерос. научн. конф. с междунар. участием. – Йошкар–Ола, 2010. – С. 121 – 123.

 10. Кобів Ю. Й. Вплив сучасних змін землекористування на видову біорізноманітність в Українських Карпатах / Ю. Й. Кобів // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 11 – 15 жовтня 2010 р.). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 92 – 93.

 11. Ковтун С. М. Сравнительная оценка биологических особеностей Nepeta sibirica L. и Nepena subsessilis Maxim. при интродукции в Лесостепи Украины и Прикарпатье / С. М. Ковтун, М. І. Скибіцька // Ботанические исследования на Урале: Матер. междунар. научн. конф., посв. памяти П.Л. Горчаковской (Пермь, 10 – 12 ноября 2009 г.). – Пермь, 2009. – С.185 – 188.

 12. Могиляк М. Г. Збереження біологічного різноманіття рідкісних і декоративних рослин природної флори України в умовах культивування / М. Г. Могиляк, М. І. Скибіцька, Я. А. Федоровська // Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних умовах: матер. допов. міжнар. наук. конф., присв. 135 – річчю заснув. Херс. держ. аграр. ун – ту (Херсон, 21 – 24 червня 2010 р.). – Херсон, 2010. – С. 483 – 487.

 13. Починок Т. В. Поширення високогірних рідкісних видів Asteraceae в Українських Карпатах / Т. В. Починок, А. І. Прокопів // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 11 – 15 жовтня 2010 р.). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 168 – 171.

 14. Почынок Т. В. Жизненная форма и модель побегообразования Saussurea alpinа (L.) DC. (Asteraceae) / Т. В. Почынок, А. И. Прокопив // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. – М.: МПГУ, 2009. – Т. 2. – С. 330 – 332.

 15. Прокопив А. И. Адаптационные реакции арктических видов растений в условиях высокогорья Карпат / А. И. Прокопив // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. – М.: МПГУ, 2009. – Т. 2. – С. 150 – 154.

 16. Скибіцька М. І. Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка / М. І. Скибіцька, А. І. Прокопів, Л. М. Борсукевич, М. Г. Могиляк, Г. В. Тимчишин, О. Б. Щерба, М. О. Щербина, М. І. Лишак // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 11 – 15 жовтня 2010 р.). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 301 – 304.

 17. Скибіцька М. І. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка / М. І. Скибіцька, М. Г. Могиляк, Б. М. Паляниця // Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних умовах: матер. допов. міжнар. наук. конф., присв. 135 – річчю заснув. Херс. держ. аграр. ун – ту (Херсон, 21 – 24 червня 2010 р.). – Херсон, 2010. – С. 488 – 492.

 18. Сосновський Є. М’яка несправжня щитівка на тропічних і субтропічних рослинах у ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка / Є. Сосновський // Молодь і поступ біології: Збірник тез VI Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (Львів, 21 – 24 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 136.

 19. Хохла М. Вплив екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.) на окремі клініко – гематологічні показники периферичної крові щурів / М. Хохла, Г. Клевета, М. Скибіцька, Я. Чайка, Н. Сибірна // Молодь і поступ біології: Збірник тез VI Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (Львів, 21 – 24 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 47.

 20. Шевців Р. Проблема збереження давніх сортів яблунь / Р.Шевців, А. Прокопів // Молодь і поступ біології: Збірник тез VI Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (Львів, 21 – 24 вересня 2010 р.). – Львів, 2010. – С. 137.

 21. Arapetyan E. Seed microflora of plant species after cryoconservation /E. Arapetyan, I. Bilynska, Y. Usatenko // FESPB 2010. XVIII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, 4 – 9 July 2010, Valencia, Spain. Book of Abstracts – Valencia, Spain, 2010. – P. 17.5.2. Тези доповідей на всеукраїнських конференціях:

 1. Борсукевич Л. М. Використання гідрофільних видів роду Сarex L. в озелененні / Л. М. Борсукевич, С. Л. Середницька, І. М. Данилик // Перспективи розвитку лісового та садово – паркового господарства: матер. конф. до 75 – річчя від дня народження проф., д – ра с. – г. наук Мороза П.І., Умань, 27 – 29 квітня 2010 р. – Умань, 2010. – С. 36 – 38.

 2. Прокопів А. І. Збереження давніх сортів плодових дерев на Волині / А. І. Прокопів, О. Б. Щерба // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: матер. наук. конф. (Шацьк, 2 – 5 вересня 2010 р.). – Львів, Сполом, 2010. – С.51 – 52.Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні висновки.

Рецензування 5 дисертацій на здобуття ступеня кандидата біологічних наук (Д. Ларкі, К. Данилюк, В. Вахрушкін, Н. Петрішина, М. Грицина, ).


Патентно-ліцензійна діяльність:

 1. Заявки на винахід (корисну модель) ( на видачу патенту на винахід (корисну модель)):

 1. Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5Н)-он (морфолід), який виявляє рістстимулюючу активність. Заявка № U201002425 від 04.03.2010 р. (спільно з хімічним факультетом).

 2. Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-[4-(2-ціаноетил) піперазиніл] 1,3-тіазол-4(5н)-он (нітрил), який виявляє рістстимулюючу активність. Заявка № U20100907 від 19.07.2010 р. (спільно з хімічними факультетом).2 Рішення про видачу патенту на винахід

1. Рішення про видачу патенту 01.07.2010 р. за заявкою № U201002425 від 04.03.2010 р. Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5Н)-он (морфолід), який виявляє рістстимулюючу активність (спільно з хімічними факультетом).

2. Рішення про видачу патенту 01.11.2010 р.за заявкою № U20100907 від 19.07.2010 р. Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-[4-(2-ціаноетил) піперазиніл] 1,3-тіазол-4(5н)-он (нітрил), який виявляє рістстимулюючу активність (спільно з хімічними факультетом).

3. Патенти на винахід

1. Скварко К.О, Карп’як В.В., Скрипа І.Д. 5-бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5Н)-он (морфолід), який виявляє рістстимулюючу активність. Пат. 52428 МПК С12 N1/38; C07D 413/00; С07d 417/00; А01N 43/72, номер заявки u201002425, опубл. 25.08.10. – Бюл. № 16. – 10 с. Львівський національний університет імені Івана Франка (спільно з хімічними факультетом).

Схожі:

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconЛ. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2009. Т. 66, №2. С. 208-211
Перелік насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад загальнодержавного значення Львівського національного університету імені Івана...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconЛ. М. Борсукевич // Вісн. Львів ун-ту. Сер біол. 2010. Вип. 54. С. 107 114
Перелік насіння, яке пропонує на обмін ботанічний сад лну ім. І. Франка у 2010 – 2011 році / За ред. А. Прокопіва // А. Прокопів,...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /42/~$!ПЯ 42-18___________РЕЄСТР_04 ФОРМ.doc
2. /42/ПЯ...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія андреєв георгій Якович Біобібліографічний покажчик До 100-річчя від дня народження
Андреєв Георгій Якович [Текст] : до 100-річчя від дня народження біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. І. Єрьоміна,...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /Екзамен 4 курс 2010-2011/Kryterii_otsinok_4_kurs_2010-2011.pdf
2. /Екзамен...

Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconБорсукевич Любов Миронівна
У 2010 р захистила кандидатську дисертацію на тему “Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу”...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /КРОК 1 - СТУДЕНТАМ НА ФЛЕШКИ/Krok1-2012/Банк тестiв (укр)/База тестiв ЦТ-Стоматологiя/Kr1...
Л. М. Борсукевич // Укр ботан журн. 2010. Т. 67, №1. С. 100 103 iconДокументи
1. /Алгортимы укр/01. Жегулович.doc
2. /Алгортимы...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи