Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів icon

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів
Скачати 75.87 Kb.
НазваЗбереження бібліотечно-інформаційних ресурсів
Дата28.07.2012
Розмір75.87 Kb.
ТипДокументи
Національний університет кораблебудування

ім. адмірала Макарова
Наукова бібліотека
Відділ бібліотечного маркетингу, інноваційної

та методичної роботи
Збереження

бібліотечно-інформаційних ресурсів:

практичні аспекти


Рекомендаційний список

Миколаїв 2011


Нормативно-правове забезпечення


1. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95-%E2%F0 – 11.11.11.

2. ДСТУ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги. – Введ. 2007-01-07. – К. : Держстандарт України, 2007.

3. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серп. 1992 р. № 466 // Законодавство – бібліотекам України. Вип. 1. Загальні засади діяльності бібліотек. – К., 2000. – С. 143-144.

4. Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання : наказ Міністерства культури і мистецтв України від 12.12.2001 р. № 1027/6218. – К. : Міністерство культури і мистецтв України, 2001.

5. Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 верес. 1999 р. № 1716 //Законодавство – бібліотекам України. Вип. 1. Загальні засади діяльності бібліотек. – К., 2000. – С. 160-167.

6. Хартия о сохранении цифрового наследия : принята 32 сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Париж, 2003. – Режим доступа: http://www.ifapcom.ru/files/Documents/digital_heritage_preserv.pdf. – 09.11.11

7. Память мира: общие руководящие принципы сохранения документального наследия (пересмотренное издание 2002 г.) [Электронный ресурс] / Р. Эдмондсон. – Париж, 2002. – Режим доступа: www.unesco.org/webworld/mdm. – 09.11.11.

8. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии : принята 31 сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО от 2 ноября 2001г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.belarus21.by/. – 09.11.11.


Теорія і практика збереження документних ресурсів


9. Ковальчук, Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – К. : Наук.-вид. центр НБУВ, 2004. – 644 с.

10. Столяров, Ю. Н. Защита библиотечного фонда : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 503 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

11. Столяров, Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд: секреты старого книгохранителя : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 2001.

12. Білоус, Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів / Н. Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 28-32.

13. Бондаренко, І. Навчання фахівців з реставрації та консервації бібліотечних і архівних документів: реалії та перспективи / І. Бондаренко // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 3. – С. 22-23.

14. Бондаренко, І. Сутність соціального чинника та його вплив на зберігання бібліотечних фондів / І. Бондаренко // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 1. – С. 24-26.

15. Борисенко, Т. О. Актуальні питання збереження і використання газетних фондів / Т. О. Борисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 25-30.

16. Вергунов, В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек // В. Вергунов // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 25-31.

17. Вилегжаніна, Т. До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 4-6.

18. Дубровіна, Л. А. Збереження та використання документів у бібліотеках і архівах: функціональний аспект протиріччя та його наслідки / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 14-19.

19. Евстигнеева, Г. А. Формирование фонда научно-технической библиотеки в условиях развития электронных информационных технологий / Г. А. Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 2. – С. 26-37.

20. Задорожнюк, М. Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України / М. Задорожнюк, О. Стогній // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 3. – С. 21-24.

21. Кисловская, Г. А. Особенности сохранности цифрового наследия / Г. А. Кисловская // Научные и технические библиотеки. – 2004. – № 12. – С. 59-73.

22. Ковальчук, Г. І. Про безпеку фондів книжкових пам'яток / Г. І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознаство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 19-25.

23. Ковальчук, Г. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 29-36.

24. Ковальчук, Г. Книжкові пам'ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2 (дод.). – С. 1-5.

25. Костюкевич, Т. Скарбниця бібліотеки: унікальні колекції у фонді / Т. Костюкевич // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 24-25.

26. Кравчук, Н. Політика зберігання фондів наукової бібліотеки як засіб якісного інформаційного забезпечення науки та освіти / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 26-28.

27. Кузнецова, Т. Я. Научно-организационные основы подготовки специалистов по сохранению библиотечных фондов / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2002. – № 3. – С. 73-80.

28. Лазарєва, О. Деякі проблеми збереження стародруків, рідкісних і цінних видань / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета. – 2004. – № 3. – С. 28-30.

29. Муха, Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об'єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 39-42.

30. Муха, Л. Історичні та техніко-технологічні аспекти фазової консервації бібліотечних фондів / Л. Муха, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 1. – С. 20-24.

31. Незнамова, Л. П. Досвід роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка із забезпечення зберігання і доступності рідкісних видань / Л. П. Незнамова // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2 ( дод.). – С. 6-7.

32. Новоселов, П. В. Современная библиотека: идентификация и защита книг / П. В. Новоселов // Научные и технические библиотеки. – 2005. – № 1. – С. 82-87.

33. Окольникова, С. А. Региональные проекты по сохранению культурного наследия: «вторая жизнь» уникальных книг и книжных коллекций / С. А. Окольникова // Библиотековедение. – 2011. – № 1. – С. 52-56.

34. Омельченко, М. Проблема зберігання бібліотечних фондів / М. Омельченко // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 11. – С. 30-31.

35. Отуньє, Дж. Національні програми збереження документів: історія розвитку / Дж. Отуньє // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 12. – С. 44-47.

36. Папакін, Г. В. Досвід і перспективи участі України у міжнародних та регіональних програмах збереження культурної спадщини (архівний контекст) / Г. В. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – С. 6-11.

37. Перминова, О. Сохранность и доступность. Миф или реальность? (Из опыта НИЦКД РГБ) / О. Перминова // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 37-41.

38. Рахингер, Й. Сохраним прошлое для будущего: цифровая библиотека Национальной библиотеки Австрии / Й. Рахингер // Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 84-88.

39. Рогова, П. Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 11. – С. 18-21.

40. Рудюк, В. Проблеми зберігання і захисту електронних документів: досвід ФРН / В. Рудюк // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 17-20.

41. Савіна, З. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини (IV Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу») / З. Савіна // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 7-11.

42. Самарин, А. Ю. Сохранение книжной части культурного наследия: подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации», 2000-2010 годы / А. Ю. Самарин // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 23-25.

43. Столяров, Ю. Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 4. – С. 30-47.

44. Стрішенець, Н. Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 21-26.

45. Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в электронной среде и вызовы современного общества / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 1. – C. 7-46.


Технології збереження фондів


46. Баркова, О. Презентація рукописів і стародруків у цифровому середовищі / О. Баркова, І. Останова, Ю. Мордвинов // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 20-24.

47. Білоус, Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів / Н. Білоус // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 28-32.

48. Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 7-9.

49. Дагаев, М. В. Применение формата DjVu в процессе оцифровки библиотечных фондов / М. В. Дагаев // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 4. – С. 71-77.

50. Добрусина, С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий / С. Добрусина // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 3. – С. 11-15.

51. Ковальчук, Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 3. – С. 3-10.

52. Линдквист, М. Радиоидентификация в библиотеках. Введение в проблему / М. Линдквист  // Научные и технические библиотеки. – 2004. – № 3. – С. 77-81.

53. Макартур, А. Интеграция RFID в библиотечные системы – мифы и реальность / А. Макартур // Научные и технические библиотеки. – 2004. – № 3. – С. 81-87.

54. Мірошникова, В. Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації / В. Мірошникова // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 12-15.

55. Муха, Л. В. Інноваційні технології збереження фондів / Л. В. Муха // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – С. 24-26.

56. Муха, Л. Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів / Л. Муха // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 28-30.

57. Назаркевич, Л. Сучасні процеси сканування й одночасно мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації / Л. Назаркевич // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 15-16.

58. Попик, В. Інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів / В. Попик, Н. Мельник // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 32-34.

59. Стрішенець, Н. Від управління фондом до управління знаннями / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2. – С. 19-25.

60. Чачра, В. Опыт внедрения технологии радиочастотной идентификации – RFID / В. Чачра  // Научные и технические библиотеки. – 2004. – № 3. – С. 88-92.


Схожі:

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconРегламент роботи: Вступне слово 5 хв
Стан І перспективи збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів в добу цифрових технологій
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconІсторія І шляхи створення бібліотечно-інформаційних консорціумів та практика їх діяльності
Це бібліотечно-інформаційні консорціуми. Зазвичай – регіональні. Інколи – галузеві. В разі потреби – локальні галузеві та гібридні....
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconКруглий стіл «Розвиток національних електронних інформаційних ресурсів у світЛі євроінтеграції»
Авчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» запрошує вчителів, викладачів, науковців,...
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconРоль вузівської бібліотеки в забезпеченні інформаційних потреб користувачів
Тому розвиток інформаційних послуг бібліотеки має проводитись в двох напрямках – максимальному насиченні інформаційних ресурсів бібліотеки...
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconДержавний вищий навчальний заклад
«Розвиток національних електронних інформаційних ресурсів у світЛі євроінтеграції»
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconТитаренко Ірина Володимирівна
Аналіз ефективності використання інформаційних ресурсів у споживчій кооперації україни
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconПрограма Курсу урбоекологія
Збереження якості довкілля неможливо без збереження природних компонентів міст. Але останнє потребує детального вичення специфіки...
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconВступ Організація обслуговування користувачів
Формування та облік інформаційних ресурсів. Стан книго забезпеченості навчальних дисциплін
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів iconДовідка перевірки стану роботи бібліотеки-філії
Формування та облік інформаційних ресурсів. Стан книго забезпеченості навчальних дисциплін
Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів icon«Затверджено» Вченої радою від 2012 року
Забезпечити бібліотеці технічний доступ до світових інформаційних ресурсів у сфері освіти та науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи