Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» icon

Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Скачати 378.58 Kb.
НазваТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Дата01.07.2012
Розмір378.58 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА

науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень:

2.22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»

УДК 796.015.2:159.9,

№ Державної реєстрації 0111U001730.

Метою наукової теми 2.22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування та оцінки їх функціональних станів в нормі та під час тренувальних і змагальних навантажень.

В рамках наукової теми розробляються такі наукові напрями:

^ Назва напряму досліджень

Виконавці

Визначення поліморфізмів генів, асоційованих з високою спортивною працездатністю

Ільїн В.М., д.б.н., професор;

Дроздовська С.Б., к.фіз.вих., доцент;

Тронь Р., аспірант;

Боровик О.А., аспірант.

Метаболічні аспекти процесів адаптації у спортсменів та їх корекція за допомогою фармакологічних засобів

Земцова І.І., к.б.н., професор;

Осипенко Г.А., к.б.н., доцент;

Станкевич Л.Г., к.фіз.вих., доцент.

Психофізіологічна та психологічна діагностика спортсменів

Коробейников Г.В., д.б.н., професор;

Філіппов М.М., д.б.н., професор;

Заповітряна О.Б., аспірант.

Морфофункціональні особливості організму спортсменів, що формуються в умовах спортивної підготовки

Брінзак В.П., к.б.н., доцент;

Кропта Р.В., к.фіз.вих., доцент;

Криворученко О.В., к.фіз.вих.;

Хмельницька Ю.К., ст. викладач.

Вивчення гіпоксичних станів організму спортсмена під час м'язової діяльності

Філіппов М.М., д.б.н., професор;

Кузьміна Л.А., аспірант.

-2-

Професорсько-викладацький склад, аспіранти і студенти кафедри приймають активну участь у наукових заходах різних рівнів – конференціях, семінарах і круглих столах, є постійними учасниками Міжнародних наукових конгресів «Олимпийский спорт и спорт для всех»;

Кафедра проводить власні наукові і науково-методичні заходи: відкриту науково-методичну конференцію професорсько-викладацького складу, а також конференцію студентів «Актуальні питання біологічних досліджень в спорті вищих досягнень».

Співробітниками кафедри проводиться активна робота з науково-методичного забезпечення спортсменів збірних команд України. До складу комплексних наукових груп з різних видів спорту включено наступних співробітників кафедри біології спорту: д.б.н. професор Коробейников Г.В., що є керівником КНГ з видів боротьби; к.б.н., професор І.І. Земцова – веслування на байдарках і каное, легка атлетика; к.фіз.вих., доцент Р.В. Кропта – стрибки у воду (керівник КНГ), лижні гонки.


^ Перелік дисертаційних робіт

науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри, захищених в 2009-2011 рр.


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

2009 рік – Сишко Д.В. «Типологічні особливості вестибуло-вегетативних реакцій у спортсменів» (наук. консультант – проф. В.М. Ільїн);

2011 рік – Козіна Ж.Л. «Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту» (наук. консультант – проф. Г.В. Коробейніков);

^ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

2010 рік – Криворученко О.В. «Оцінка фізичного стану спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі та середні дистанції» (наук. керівник – проф. В.М. Ільїн);

2010 рік – Ядвіга Ю.П. – «Оптимізація фізичного виховання студентів ВУЗУ економічного профілю в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу» (наук. керівник – Г.В. Коробейніков);

2011 рік – Радченко Ю.А. «Контроль технічної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням психофізіологічних властивостей» (наук. керівник – Г.В. Коробейніков);

2011 рік – Дрожжин В.Ю. «Критерії комплексного психофізіологічного контролю в системі багаторічної підготовки юних п’ятиборців» (наук. керівник–Г.В.Коробейніков).


^ Наукові публікації науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів кафедри

за 2010 -2012 р. р.


Автори

Назва

Збірник

Вид

Обсяг

(арк.)

Мова

Ильин В.Н., Дроздовская С.Б.


Перспективы и проблемы применения молекулярной генетики в спорте

Журн. АМНУ. – 2010.- Т.16, доп. – С.65-67.

стаття

3 с.

рос.

Ильин В.Н., Досенко В.Е., Дроздовская С.Б.


Использование генетических маркеров для определения предрасположенности к занятиям разными видами спорта

Журн. АМНУ. – 2010.- Т.16, доп. – С.68-69. Київ,2010. – с.212-216.

стаття

2 с.

рос.

Ильин В.Н., Бобровник В.И., Дроздовская С.Б., Криворученко Е.В.


Молекулярно-генетические маркеры отбора в скоростно-силовые виды легкой атлетики

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх». Киев, 5-8 октября, 2010 г. – С. 341.

тези

1

рос.

Осипенко Г.А.

Розвиток біохімії спорту в першому десятиріччі ХХІ століття

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх». - Матеріали конгресу – Т.2. - Київ, 2010. - с.374

тези

1

укр

Осипенко Г.А.,

Путро Л.М.

Вплив фізичної активності повноцінного харчування та БАР на стан здоров’я людей різного віку

Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Збірник наукових праць.- 2010. - Випуск 6. –С.212-216.

стаття

4

укр

Ильин В.Н., Коробейников Г.В., Коваль С.Б., Кравченко В.Ю.


Аппаратно-программный комплекс интегральной оценки функционального состояния организма спортсмена

Мат. IХ конференції з біоніки, біокібернетики та прикладної біофізики, Київ, 4-6 листопада, 2010 р. – С.44-45.

тези

2 с.

укр.

Хмельницька Ю.К.

Сучасні аспекти управління змагальною діяльністю лижників-гонщиків з урахуванням їх функціональної підготовленості

Науковий часопис НПУ імені М.П, Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. наукових праць. 2010. – Випуск 7. – С. 324-328.

стаття

5 с.

укр.

Єфанова В.В., Хмельницька Ю.К., Смірнова З.Д.

Оздоровча ефективність занять на лижах

Науковий часопис НПУ імені М.П, Драгоманова. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. наукових праць. – К., 2010. – Випуск 6. – С. 111-114.

стаття

5 с.

укр.

Хмельницкая Ю.К.

Особенности гомологации трасс в лыжном спорте

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Спорт і спорт для всіх». - Матеріали конгресу – Т.2. - Київ, 2010. - с.401

тези

1 с.

рос.

Хмельницька Ю.К.

Гомологація лижних трас та вимоги, які висуваються до функціональної підготовленості лижників-гонщиків

Науково-практичний журнал «Спортивний вісник Придніпров’я», - №3, 2010 – С. 97-99.

стаття

3 с.

укр.

Бринзак В.П.

Киселевська С.М.

Можливості підвищення мотивації до професійно-прикладної підготовки студентів-будівельників

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» - Матеріали конгресу – Київ, 2010. - с.427тези

1

укр

Бринзак В.П.

Киселевська С.М.

Вплив програм рухової активності, що враховують стан соматичного здоров’я на організм студентів

Материалы Международного симпозиума «Современная стратегия и инновационные технологии физического совершенствования студенческой молодежи» - Одесса,2010 – с.392-396

стаття

5

рос

Бринзак В.П.

Євгеньєва Л.Я.

Бічева І.

Фізіологічне підґрунтя впливу танцювальних занять на дитячий організм

Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юнацького спорту» -

Херсон, 2010 – с.175-178

стаття

4

укр

Бринзак В.П.

Євгеньєва Л.Я.


Устойчивость к гипоксии как показатель уровня адаптации организма спортсменов к напряженной мышечной деятельности

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації» - Херсон,2010 – с.173-178

стаття

6

рос

Бринзак В.П.

Євгеньєва Л.Я.


К вопросу об истории изучения процессов восстановления в спорте

«Спортивна медицина» 2010 (в редакции)

стаття

6

рос

Земцова И.И.

Особенности питания спортсменов при смене часового пояса

«Спортивная медицина» , № 1, 2010 (в редакции)

статья

6

рос

Земцова И.И.

Станкевич Л.Г.

Лысенко Е.Н.

Метаболические и функциональные реакции организма высококвалифицированных лыжников на воздействие комплекса тестирующих загрузок в контрольно-подготовительном мезоцикле подготовительного периода

Журнал «Спортивная медицина», № 2, 2010 (в редакции)

статья

5

рос

Земцова І.І.

Станкевич Л.Г.


Метаболічні ефекти використання антиоксидантного комплексу (вітамінів Е,С, ліпоєвої кислоти та селену) в процесі підготовки спортсменів-ковзнярів

Фізіологічний журнал, Т.56, №2, с.257-258

тези

1

укр

Земцова И.И.

Станкевич Л.Г.


Взаимосвязь между показателями метаболизма в состоянии покоя у спортсменов-лыжников в контрольно-подготовительном мезоцикле подготовительного пери ода

ХІV Міжнародний науковий конгрес «Олімпійський спорт і спорт для всіх» - Матеріали конгресу – Київ, 2010. - с.337


тези

1
Криворученко Е.В.

Связь между уровнем физической подготовленности и типом вегетативной регуляции сердечного ритма спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции

Физическое воспитание студентов. – Харків, 2010. – №1.– С. 60 – 65.

стаття

8

рос

Бобровник В.И.,

Криворученко Е.В.

Особенности физической подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в прыжковых дисциплинах легкой атлетики


Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук.праць / наук. ред. Єрмакова С.С.] – Харків, 2010. – №8.– С. 3– 7.

стаття

5

рос

Бобровник В.І.,

Криворученко О.В.

Особливості фізичної підготовленості кваліфікованих бігунів на короткі та середні дистанції, членів резервної збірної команди України з легкої атлетики

Теорія і методика фіз. виховання і спорту –2010. – №3. (в редакции)

стаття

5

укр

Бобровник В.И.,

Криворученко Е.В.

Технология оценки физического состояния квалифицированных спортсменов на этапе подготовки к высшим достижениям


Наука в олимпийском

спорте. – №2. – 2010. (в редакции)

стаття

6

рос

Бобровник В.И.,

Криворученко Е.В.

Особливості фізичної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у стрибку в довжину


Актуальні проблеми юнацького спорту. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (23-24 вересня 2010 року).–Херсон: Видавництво ХДУ. – 2010. – C.35–39

стаття

5

рос

Бобровник В.И.,

Криворученко Е.В.

Особенности физической подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических метаниях

Probleme actuale ale metodologiei pregatirii sportivilor de performanta. Conferintei stiintifice internationale: Materialele . – Chisinau: Editura USEFS – 2010. – P.120–123


стаття

4

рос

Криворученко Е.В.,

Красницкая О.В.

Внезапная смерть в спорте

Физическое воспитание студентов. – Харків, 2010.

стаття

4

рос

Криворученко Е.В.
^

Взаимосвязь уровня физической подготовленности и типа вегетативной регуляции сердечного ритма юных бегунов на короткие дистанции

V Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед, 2010» –Москва. 9-10.1.2010. –

тези

1

рос

Криворученко Е.В.
^

Взаимосвязь уровня физической подготовленности и типа вегетативной регуляции сердечного ритма бегунов на средние дистанции


Олімпійський спорт і спорт для всіх. Міжнар. наук. конгрес: Тези доповідей. – К.: Олімпійська література. – 2010. – C.80

тези

1

рос

Бобровник В.И.,

Криворученко Е.В

Современная система контроля физического состояния легкоатлетов


Олімпійський спорт і спорт для всіх. Міжнар. наук. конгрес: Тези доповідей. – К.: Олімпійська література. – 2010. – C.45

тези

1

рос

Кропта Р.В., Очеретько Б.Є.

Среднее место в соревнованиях как критерий эффективности соревновательной деятельности команд и спортсменов в лыжных гонках

ХIV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Киев, 2010. – С.98

тези

1

рос

Кропта Р.В., Очеретько Б.Е., Яковенко Е.О.
^

Функциональная тренировка гребцов возрастной категории до 23 лет в годичном цикле підготовки


ХIV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Киев, 2010. – С.350.

тези

1

рос

Кропта Р.В., Еракова Л.А.
^

Оценка физического развития школьников: проблемные вопросы диагностики и интерпретации данных


ХIV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». – Киев, 2010. – С.350.

тези

1

рос

Кропта Р.В., Очеретько Б.Е.

Контроль специальной выносливости гребцов с использованием критерия ПАНО

Probleme actuale ale metodologiei pregatirii sportivilor de perforomantia: materialele conferintei stiintifice internationale, 21 octombrie 2010. – Chisinau: Editura USEFS, 2010. – 191-195.

стаття

5

рос

Портниченко В.І., Кравченко Ю.И., Євтушенко О.Л., Бакуновський О.М., Яхниця І.О., Ільїн В.М.

Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір’я

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 1. – С. 38-44.

стаття

7

Укр.

Ильин В.Н., Максимова Ю.А., Вилачев С.О.

Электромиографическая оценка эффективности терапевтического воздействия аппарата «Ceragem master CGV-3500»

Мат. конференции «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку». – К.: НМАПО ім.. П.Л.Шупика, 2011. – С.21-22

тези

2

Рос.

Ильин В.,

Томащук В.,

Черкес Л.,

Коваль С.

Особенности формирования синдрома хронического утомления у спортсменов высокой квалификации

Мат. ХV Международного научного конгресса “Современный олимпийский спорт и спорт для всех», Кишинев, 12-15 октября, 2011 г. – Т. 2. – С. 220-224.

тези

5

Рос.

В.М.Ільїн, Л.І.Черкес, М.Михайлович, В.І.Портниченко, І.О.Яхниця

Структурно-лінгвістичний підхід до класифікації кардіоритмограм у спортсменів високої кваліфікації в початкову фазу адаптації до умов середньогір’я

Медична інформатика та інженерія. – 2011. - № 3. – С. 27-32.


стаття

6

Укр.

Кузьмина Л.М., Дроздовская С.Б..Филиппов М.М.

Ассоциация полиморфизмов генов ангиотенинпревращающего фермента и эндотелиальной NO-синтазы с возможностями кардиореспираторной системы спортсменов

В кн.: ХІ\/ Міжн.наук конгр.’’Олімп.спорт і спорт для всіх'', присв.80-річчю НУФВС України. Тези доповідей.-Київ: Олімп.література, 2010.-С.351.

тези

1

Рос.

Бородина Т.А.,

Філіппов М.М.

Методологічний підхід до обґрунтування психофізіологічної підготовленості яхтсмена.


В кн.: ХІ\/ Міжн.наук конгр.’’Олімп.спорт і спорт для всіх'', присв.80-річчю НУФВС України. Тези доповідей.-Київ: Олімп.література, 2010.-С.319.

тези

1

Рос.

Филиппов М.М.

Прогнозирование функциональных возможностей системы дыхания у спортсменов

В кн.:ХІ\/ Міжн.наук конгр.’’Олімп.спорт і спорт для всіх'', присв.80-річчю НУФВС України. Тези доповідей.-Київ: Олімп.література, 2010.-С.400.

тези

1

Рос.

Филиппов М.М., Давиденко Д.Н.

Психофизиологичесие аспекты профессиональной надежности в спорте

В кн.-Мат-лы научн.сессии отделения валеологии и психологии Балтийской пед.(CПб,13-14 янв.2011г.)-СПб(Россия): БПА,2011.-С.92-98.

стаття

6

Рос.

Давиденко Д.Н., Филиппов М.М.

Гистерезисный метод оценки адаптационных резервов организма спортсмена.


В кн.:Мат-лы научн.сессии отделения валеологии и психологии Балтийской пед.(CПб,13-14 янв.2011г.)-СПб(Россия): БПА,2011.-С.75-80.

стаття

6

Рос.

Филиппов М.М.

Из опыта организации вузовского физкультурно-образовательного процесса.


В кн..:Фізичне виховання в контексті сучасної освіти (Мат-ли \/І регіональн.наук.-метод.конф:23-24 червня 2011 р.)- Київ:НАН України, Олімп.акад України, 2011.-С.119-122.

тези

4

Рос.

Бородина Т.А., Філіппов М.М.

Психофізіологічна оцінка функціонального стану студентів, що займаються вітрильним спортом.


Науковий часопис Нац.пед.ун-ту ім..П.М.Драгоманова.-Серія 154.-Випуск 10.(Наук.-пед.пробл.фізичн. культ.і сп.).-Київ,2011.-С.88-89.

тези

2

Укр.

Филиппов М.М, Балыкин М.В.

Отличие газотранспортних механизмов адаптации в горах у жителей равнины от горцев.


В кн..: Научн.труды ІІІ съезда физиологов СНГ (Ялта,Украина,1-6 окт.2011г.)- Москва-Ялта: Медицина-Здоровье.2011.-С.155-156.

тези

2

Рос.

Балыкин М.В., Каркобатов Х.Д., Филиппов М.М.

Морфофункциональные изменения в органах при физической нагрузке в горах.

В кн..: Научн.труды ІІІ съезда физиологов СНГ (Ялта,Украина,1-6 окт.2011г.)- Москва-Ялта: Медицина-Здоровье.2011.-С.146.

тези

1

Рос.

Korobeynikov G.,

Korobeynikova L.,

Mazmanian K.,

Jagello W.

Psychopsysiological states and motivation in elite athletes

Матеріали XI Міжнародного конгресу Олімпійський спорт та спорт вищих досягнень, Кішинев, Молдова, 12-15 вересня, 2011.- С. 522-528

стаття

6

Англ.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.,

Дудник О.К.,

Шацьких В.,

Пестенков А.,

Денисенко К.

Вариабельность ритма сердца у борцов высокой квалификации с различной скоростью моторной реакции

Матеріали XI Міжнародного конгресу Олімпійський спорт та спорт вищих досягнень, Кішинев, Молдова, 12-15 вересня, 2011.- С. 590-596

стаття

6

Рос.

Korobeynikov G.,

Korobeynikova L,

Mazmanian K.,

Jagello W.

Diagnostics of psychophysiological states and motivation in elite athletes.

Bratislava Medical Journal №112 (11).- 637-643

стаття

6

Англ.

Коробейніков Г.,

Шацьких В., Лукіна О.

Формування психофізіологічних станів організму борців високої кваліфікації в умовах тренувальної та змагальної діяльності

Молода спортивна наука України. 2011. Т.1.- С. 367-372

стаття

5

Рос.

Коробейніков Г.,

Чернозуб А.

Довготривала динаміка рівня лактатдегідрогенази (ЛДГ) в крові атлетів різного рівня підготовки

Загальна патологія та пат

ологічна фізіологія. 2011.Том 6, №1. С. 175-179

стаття

5

Укр.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л,

Дудник О.


Дослідження психофізіологічних станів у спортсменів різного рівня адаптації до м’язової діяльності

Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VI регіональної науково-методичної конференції. 23-24 червня 2011 р. – С. 77

тези

1

Укр.

Коробейніков Г.,

Крюков Ю.Г.,

Приймак М.М.


Фізичний розвиток та розумова працездатність у студентів різних спеціальностей

Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. Матеріали VI регіональної науково-методичної конференції. 23-24 червня 2011 р. – С. 91

тези

1

Укр..


Korobeynikov G.,

Korobeynikova L.

Psychophysiological peculiarities of sexual dimorphism in athletes

The 12 Evropean Congress of Psychology Istanbul 2011 04/08 July

тези

1

Англ.

Коробейніков Г,

Коробейнікова Л,

Аксютін В.

Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у боксерів із різним стилем ведення поєдинку
^

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту //науковий журнал. - Харків: ХОВНОКУ- ХДАДМ, 2011. - №7. – С. 41-45


стаття

5

Укр.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.,

Шацьких В.,


Особенности вегетативной регуляции ритма сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования

Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму: материалы XII Межд.научн. сессии по итогам НИР за 2010 г., Минск 12-20 апреля 2011 г.: Минск: БГУФК, 2011. – С. 167-170

стаття

3

Рос.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.

Specific features of рsychophysiological states in athletes


Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму: материалы XII Межд.научн. сессии по итогам НИР за 2010 г., Минск 12-20 апреля 2011 г.: Минск: БГУФК, 2011. – С. 122-124

стаття

3

Англ.

Korobeynikova L.

Psychophysiological States and Motivation In Elite Wrestler

The 12 Evropean Congress of Psychology Istanbul 2011 04/08 July

тези

1

Англ.

Козіна Ж.,

Барибіна Л.,

Коробейніков Г.

Міщенко Д.

та інш.

Комп’ютерна програма «Психодіагностика»

Свідоцтво про реєстрацію авторського права №39679Укр.

Коробейніков Г.,

Козіна Ж.Л.,

Лахно О.Г.

Особливості фізичного, психофізіорлогічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1-5 років

Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. - 2011. – N10.- 37-42

стаття

6

Укр.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.

Регуляция ритма сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования

Научные труды III съезда физиологов СНГ, Ялта, 1-6 октября 2011.- С. 303

тези

1

Рос.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.

Оцінка стану системи вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів високої кваліфікації

Фізична культура, спорт та здоров’я нації - 2011. – N12, т. 2. С. 133-140.

стаття

7

Укр.

Коробейніков Г.,

Дудник О.К.,

Радченко Ю.А.

Особливості формування психофізіологічних станів у спортсменів високої кваліфікації

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип. 91, Чернігів, 2011.- С.220-225

стаття

5

Укр.

Коробейніков Г.,

Коробейніковa Л.,

Шацьких В.М.,

Дакал Н.А.

Зміни вегетативної регуляції ритму серця у спортсменів в залежності від психофізіологічного реагування

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, вип. 91, Чернігів, 2011.- С. 225-230

стаття

5

Укр.

Дроздовська С.

Проблеми та передумови створення системи молекулярно-генетичної діагностики аеробної працездатності в спорті

Зб. наук. праць «Молода спортивна наука України».– 2011 – Випуск 15, Т.3.– С.113-119стаття

7

Укр.

Дроздовська С.Б.

Залежність адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів на фізичні навантаження від поліморфізмів генів АСЕ, eNOS, PPARA

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова – Серія 15, (науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)). – К., 2011.– Випуск 13 – С.156-161

стаття

6

Укр.

С.Б. Дроздовская, В.Е.Досенко , В.Н.Ильин

Зависимость адаптационных реакций кардиореспираторной системы спортсменов на физические нагрузки от комплекса полиморфизмов генов

Медицина для спорта (матер. I всероссийского конгресса) – Москва, 2011. – С.151-155.

тези

5

Рос.

Drozdovska S., Gavenauskas B., Drevitska T., Dosenko V.

siRNA-induced silencing of hypoxia-inducible factor 3? (HIF3?) increase of exercise endurance in rats

Book of abstracts of the 16th annual congress of the European College of Sport Science – 6-9 July 2011 Liverpool –United Kingdom– p.140.


тези

1

Англ.

Осипенко А.А. , Путро Л.М.

Використання харчових добавок у сучасному спорті

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.. М.П. Драгоманова – Серія 15, (Науково-педагогічні проблеми фізичної культури - фізична культура і спорт)). – К., 2011.– Випуск 11 – С.148-152.

стаття

5

Укр.

Путро Л.М.,

Панаева Е.Н.

Особенности питания спортивных футболистов

Материалы Международной студенческой конференции. Молдова, 2011

тези

3

Рос.

Путро Л.М., Парфенюк І.

Аналіз та корекція добових раціонів спортсменів-велосипедистів

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вінниця, 2011

стаття

4

Укр.

Путро Л.М., Цыганенко О.Н., Осипенко А.А.

Коррекция пищевых рационов с использованием ППБЦ

Материалы XV Международного научно-методического конгресса. Молдова, 2011

стаття

5

Рос.

Р.Тронь,

В. Ільїн, С. Дроздовська

Взаємозв’язок поліморфних варіантів гена АСЕ та рівнів фізичної підготовленості спортсменів швидкісно-силових видів спорту

Теорія і методика фізичного виховання і спорту –2010. – №4. – С.81-84.

стаття

5

Укр.

Станкевич Л. Г., Земцова І.І.,.Гатілова Г.

Моніторинг показателей метаболизма у гребцов на байдарках и каноэ на общеподготовительном этапе подготовительного периода підготовки

Физическое воспитание студентов. Журн.. №. 2. 2011. – С 89-92

тези

3

Укр.

Земцов І.І., Станкевич Л.Г.

Влияние комплекса тестирующих загрузок на показатели метаболизма у гребцов на байдарках и каноэ

Матеріали XI Міжнародного конгресу Олімпійський спорт та спорт вищих досягнень, Кішинев, Молдова, 12-15 вересня, 2011.

тези
Рос.

Кропта Р.В.,

Очеретько Б.Е., Яковенко О.О.

Эффективность нагрузок на уровне аэробно-анаэробного перехода в подготовительном периоде годичного цикла подготовки в гребле академической

Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма: материалы IV Международной научно-практической конференции молодых ученых. – Минск, 21 апреля 2011 г. – Минск: БГУФК, 2011. – С.34-37

стаття

4

Рос.

Кропта Р.В.,

Яковенко О.О.

Средства развития специальной работоспособности гребцов возрастной категории U23 (до 23 лет) в годичном цикле подготовки

Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві: збірник наукових праць студентів та магістрів. – Вінниця, 2011. – с. 63-65.
3

Рос.

Бринзак В.П.

Вплив спеціальної програми з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості

Матеріали Міжнародного симпозіуму 22-23 вересня 2011р. м.Одеса «Физическое совершенствование студенческой молодежи: стратегия и инновационные технологии»

тези

5

Укр.

Бринзак В.П.

Влияние занятий по ритмической гимгнастике в программе физического воспитания на организм спортсменок технического вуза

Материалы конгресса 12-15 сент.2011 в Молдавии «Олимп.спорт для всех»

тези

3

Рос.

Бринзак В.П.

Влияние физической нагрузки большой мощности на кислотно-основное состояние крови спортсменов-юношей

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми юнацького спорту» Херсон 2011 р

тези

2

Рос.

Криворученко Е.В.,

Красницкая О.В.

Внезапная смерть в спорте.

Физическое воспитание студентов – 2011. – Харків. – N 1. – C. 81-84.

стаття
Рос.

В.І. Бобровник, Криворученко О.В.,

Козлова О

Вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук.праць / наук. ред. Єрмакова С.С.] – Харків, 2011. – N 11. (подано в редакцію)

стаття
Укр.

В.І. Бобровник, О.В. Криворученко

Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки

Теорія і методика фіз. виховання і спорту – 2011. (подано в редакцію)


стаття
Укр.

Криворученко О.В.

Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості і типу вегетативної регуляції серцевого ритму спортсменів, які спеціалізуються з бігу на короткі дистанції

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. – 2011. – N 4. (подано в редакцію)

стаття
Укр.


^ Студентський науковий гурток


П.І.Б. студента

Тема роботи

^ Науковий керівник

Векла Павло Петрович

Особливості функціональних та метаболічних реакцій організму при заняттях скелелазінням

Земцова І.І.

Вітренко Станіслав В’ячеславович

Розробка кількісних критеріїв психофізіологічних станів у борців високої кваліфікації в умовах тренувальної діяльності

Коробейніков Г.В.

Гринчук Роман Миколайович

Виявлення морфо-функціональних особливостей футболістів, що повинні враховуватись при виборі «амплуа»

Осипенко Г.А.

Дзюбяк Юрій Васильович

Вплив корекції раціону харчування на ефективність тренувальних занять спортсменів-скелелазів.

Осипенко Г.А.

Дяченко Антон Юрійович

Частота проявів ознак хронічної втоми у футболістів молодіжної першості України по футболу

Ільїн В.М.

Д’ячук Марина Анатоліївна

Вплив занять оздоровчого фітнесу (бодібілдингу) на фізичний стан жінок зрілого віку

Бринзак В.П.

Маренко Дмитро Миколайович

Вдосконалення функціональної підготовленості спортсменів що спеціалізуються в бігу на середні дистанції на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей

Криворученко О.В.

Москалець Наталія Миколаївна

Особливості харчування та використання дієтичних добавок при заняттях фітнесом

Земцова І.І.

Мусевич Віктор Володимирович

Оцінка фізичної підготовленості і функціональних можливостей каноїстів, які спеціалізуються в весловому слаломі

Кропта Р.В.

Нечипоренко Михайло Віталійович

Фізіологічні показники при визначенні ігрового амплуа при відборі

Криворученко О.В.

Пашкалян Валерій Валерійович

Особливості аеробної продуктивності футболістів

Бринзак В.П.

Хірна Марія Вікторівна

Психофізіологічні особливості зорового сприйняття у єдиноборців

Коробейніков Г.В.

Хмара Дмитро Олександрович

Модельні характеристики анаеробних можливостей у спортсменів в академічному веслуванні на етапі попередньої базової підготовки

Кропта Р.В.

Холод Віталія Анатоліївна

Зміна киснево-транспортної системи організму легкоатлетів стаєрів на різних етапах адаптації в горах

Філіппов М.М.

Ісмаїл Алі

Молекулярні генетичні маркери витривалості

Ільїн В.М.Магістранти кафедри щорічно приймають участь у конкурсі «Завтра.UA», наукових та науково-практичних заходах різного рівня. Студенти кафедри ставали переможцями та призерами на конференціях НУФВСУ:

Т. Міхнюк отримала 3 місце на Науково-методичній конференції студентів та магістрів Навчально-наукового інституту здоров’я людини (м. Київ, НУФВСУ, 21 березня 2011 р.)

О. Яковенко отримала 2 місце на Науково-методичнії конференції студентів та магістрів Навчально-наукового інституту здоров’я людини, м. Київ, НУФВСУ

В. Мусевич отримав 1 місце на Науково-методичній конференції студентів та магістрів Навчально-наукового інституту спорту (м.Київ, НУФВСУ, 21 березня 2011 р.).

Схожі:

Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Метою наукової теми 22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування...
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconПояснювальна записка Зведений план науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури І спорту включає актуальні напрями наукових досліджень, тематика яких відповідає трьом науковим спеціальностям вак україни: 24. 00. 01 – олімпійський І професійний спорт
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від «27» вересня 2010р. №3346 «Про підготовку проекту зведеного плану науково-дослідної...
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconТема науково-дослідної роботи кафедри пропедевтики дитячих хвороб
Формування валеологічної концепції та нормативно-стандартної бази визначення стану здоров’я дітей, розробка скринінгово-прогностичних...
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconПрограма комплексної науково-дослідної роботи за темою «регіональні антропогенні ландшафти: теорія І практика»
Науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії та геології за комплексною темою на 2008-2012 рр
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconТема І. Завдання і зміст науково-дослідної роботи > І. І. Завдання курсу науково-дослідної роботи та її види > Організація і гігієна наукової праці Тема Наукова робота і творчість
Основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconМіністерство освіти І науки україни
Мета курсу: вивчення індивідуально-типологічних особливостей дітей з порушенням пізнавальної сфери, причин, механізмів та структури...
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconМагістри кафедри біології спорту з спеціалізації „Фізіологія спорту”, їх наукові керівники та теми магістерських робіт
Вплив корекції раціону харчування на ефективність тренувальних занять спортсменів скелелазів
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» iconМагістри кафедри біології спорту з спеціалізації „Фізіологія спорту”, їх наукові керівники та теми магістерських робіт
Вплив корекції раціону харчування на ефективність тренувальних занять спортсменів скелелазів
Тема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному» icon1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
Розробка двозондової системи вимірювання електричних характеристик та контролю суцільності надтонких провідних плівок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи